BAI GIANG 9 TONG QUAN VE HCHC HIDROCACBON PHAN 1

Luật và chính sách công bài giảng 2 tổng quan về pháp luật

Luật và chính sách công  bài giảng 2 tổng quan về pháp luật
... độ pháp quyền  Nguồn pháp luật, quyền giải thích pháp luật => từ luật tục tới luật tự nhiên MPP4 12/ 2011 Luật sách công luật học       Lập pháp, hành pháp pháp Quan hệ pháp luật ... thương mại pháp luật quốc gia điều ước quốc tế MPP4 12/ 2011 Luật sách công MPP4 12/ 2011 Luật sách công Chất lượng pháp quy MPP4 12/ 2011 Luật sách công Thảo luận: Cấm chơi golf  Công văn 6630/BGTVT-TCCB ... sang chế độ pháp quyền MPP4 12/ 2011 Luật sách công Nguồn: WB-Thể chế đại 20 10 MPP4 12/ 2011 Luật sách công Giải thích số cặp khái niệm  Nhân trị, Pháp trị => (Nội Nho Ngoại Pháp) Pháp chế XHCN...
 • 9
 • 255
 • 0

Luật và chính sách công bài giảng 4 tổng quan về luật hiến pháp

Luật và chính sách công  bài giảng 4 tổng quan về luật hiến pháp
... phân công, phối hợp kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, pháp MPP4 12/2011 Luật sách công Nội dung Luật Hiến pháp Chính thể  Quân chủ (Quân chủ tuyệt đối/quân chủ lập hiến) ... Nam MPP4 12/2011 Luật sách công Hiến pháp Việt Nam  1 946  70 điều  1959  112 điều  1980  147 điều  1992 (sửa đổi 2001)  147 điều  HP 1967 VNCH  117 điều MPP4 12/2011 Luật sách công Đặc ... (hành pháp, lập pháp pháp)  Giữa quyền trung ương tự quản địa phương  Các tuyên bố sách nội dung khác  Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục MPP4 12/2011 Luật sách công Sự phát triển tư tưởng lập hiến...
 • 5
 • 275
 • 0

slide bài giảng ktvm tổng quan về kinh tế vĩ mô

slide bài giảng ktvm tổng quan về kinh tế vĩ mô
... quốc tế Chính sách tài khoá CÔNG CỤ CỦA KINH TẾ VĨ MÔ (CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ) Chính sách tiền tệ Chính sách thu nhập Chính sách ngoại thương kinh tế đối ngoaị TỔNG CUNG - TỔNG CẦU Tổng ... Trần Thị Bích Dung, Kinh tế mô, TPHCM, NXB kinh tế TPHCM, 2014 TS Nguyễn Như Ý- ThS Trần Thị Bích Dung,Tóm tắt - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế mô, TPHCM, NXB NXB kinh tế TPHCM, 2014 Các ... KINH TẾ VĨ MÔ KINH TẾ HỌC, KT VI MÔ, KT VĨ MÔ Quy luật khan > < Nhu cầu vô hạn Khả hữu hạn Kinh tế học → lựa chọn cá nhân xã hội: sử dụng nguồn tài nguyên khan → thỏa mãn nhu cầu người KINH TẾ...
 • 38
 • 728
 • 2

slide bài giảng chương tổng quan về kế toán ngân hàng

slide bài giảng chương tổng quan về kế toán ngân hàng
... điểm Kế tốn Ngân hàng  Mơi trường kế tốn  Giới hạn phạm vi phản ánh KTNH  Luật, Chuẩn mực áp dụng Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG II Đặc điểm Kế tốn Ngân hàng 2.1.Mơi trường kế tốn  Các ... Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG III.Tổ chức Kế tốn Ngân hàng 3.4.Tổ chức hồ sơ - sổ sách KTNH Tiền gửi Ngân quỹ Tiền vay Sổ Tài trợ thương mại KD ngoại hối Thanh toán HỒ SƠ KHÁCH HÀNG Chương ... theo Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG III.Tổ chức Kế tốn Ngân hàng 3.3.Chứng từ KTNH Phân loại: vào địa điểm lập chứng từ: Chứng từ nội bộ: Là chứng từ Ngân hàng lập để thực nghiệp vụ liên quan...
 • 31
 • 229
 • 0

bài giảng kttc tổng quan về kế toán tài chính

bài giảng kttc tổng quan về kế toán tài chính
... thống kế tốn Nhận xét: có khác kế tốn (KTTC, GV Nguyễn Thò Kim Cúc KTQT) thuế xử lý cung cấp thơng tin Bài giảng KTTC phần 1-Lớp Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan KTTC  Bản chất KTTC  Bản chất KTTC ... liên quan đến tiền 12 Bài giảng KTTC phần 1-Lớp Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan KTTC Tình hình tài Tình hình tài Nguồn lực kinh tế • Các ng̀n lực kinh tế mà DN kiểm sốt • Các ng̀n tài trợ cho tài ... Bài giảng KTTC phần 1-Lớp Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan KTTC Các ngun tắc kế tốn yếu tố BCTC  Các yếu tố BCTC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  Các yếu tố BCTC TÀI SẢN - Doanh thu  thu nhập khác - Tài...
 • 16
 • 474
 • 2

slide kinh tế môi trường _ bài giảng 11 - tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường

slide kinh tế môi trường _ bài giảng 11 - tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường
... A Tổng quan phương pháp đánh giá giá trò môi trường B Các bước thực phương pháp đánh giá Mục tiêu: Mục tiêu phương pháp đánh giá kinh tế để xác đònh tổng giá trò kinh tế hay thay đổi tổng giá ... A Tổng quan phương pháp đánh giá giá trò môi trường Các phương pháp phát biểu ưa thích dựa thò trường giả đònh: Giá trò kinh tế thể qua thò trường giả đònh dựa vào bảng câu hỏi  Ngoài ra, cách ... trò môi trường  Có hai cách ước tính giá trò kinh tế hàng hóa môi trường:  Bộc lộ ưa thích (revealed preferences)  Phát biểu ưa thích (stated preferences) A Tổng quan phương pháp đánh giá giá...
 • 9
 • 277
 • 3

Tài liệu Tổng quan về ổ cứng - phần 1 doc

Tài liệu Tổng quan về ổ cứng - phần 1 doc
... đệm cho cứng (HDD cache), cắm nguồn 5+ 5- 1 2- 12 +, chân cắm chuẩn IDE 39/40 chân Đối với hệ cứng trước nhớ đệm thấp có từ 512 kb trở xuống với hệ cứng đại sau số lượng cache cao từ 1Mb trở ... mạch điện cứng Bộ khung: Bộ khung khí quan trọng hoạt động xác đĩa cứng, ảnh hưởng đến hợp cấu trúc, nhiệt điện đĩa Khung cần phải cứng tạo nên vững để lắp ráp phận khác Các đĩa cứng thường ... không phần quan trọng, tốc độ cứng (rpm revolution per minute - số vòng phút) cao tốc độ truy xuất liệu nhanh Các khái niệm cứng: Rãnh (track) Cung từ (Sector) Xi lanh (Cylinder) -Track...
 • 7
 • 353
 • 1

Tổng quan về thở máy (Phần 1) potx

Tổng quan về thở máy (Phần 1) potx
... Đại cương Khái niệm thở máy  Mục đích – mục tiêu lâm sàng  Chỉ định – gợi ý cần thở máy  Thông khí học áp suất âm  Thông khí học áp suất dương  Khái niệm Thở máy  Thông khí học (nhân ... Khái niệm Thở máy  Thông khí học (nhân tạo): đưa không khí vào phổi  Thở máy áp lực âm: hút khí từ bên vào phổi  Thở máy áp lực dương: đẩy khí từ bên vào phổi @  Mô tự nhiên: chênh lệch AS ... dương  AS khí >AS phổi: thổi khí vào phổi khí quyể phổ Khái niệm thông khí học @ Thở máy quy ước áp lực dương Máy thở + ₊ + + + ₊ Thông khí học áp suất âm  Đặc điểm:  Phù hợp với sinh lý tự nhiên:...
 • 11
 • 197
 • 1

Tổng quan về pháp y – Phần 1 pdf

Tổng quan về pháp y – Phần 1 pdf
... tác y pháp (Ðiều I sắc lệnh số 68/SL ng y 30 /11 /19 45 Ðiều V sắc lệnh 16 2/SL ng y 25/06 /19 46) Ng y 12 /12 /19 56, Liên Tư pháp - Y tế thông tư 2795, quy định số điểm cụ thể công tác giám định y pháp ... Ng y 30 /11 /19 90, Bộ Y tế định 10 59/BYT-QÐ thức thành lập Tổ chức Giám định y pháp trung ương trực thuộc Bộ Y tế Ng y 17 / 01/ 20 01, Chính phủ định thành lập Viện Y học tư pháp trung ương thuộc Bộ Y ... d y y pháp môn Y pháp đảm nhiệm Hiện nay, môn y pháp trở thành môn khoa học đại Nhiều sách y pháp tổng kết kinh nghiệm nhiều hệ Nhiều kỹ thuật tiên tiến áp dụng lĩnh vực y pháp III TỔ CHỨC Y PHÁP...
 • 10
 • 252
 • 3

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về Microsoft. NET phần 1 pdf

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về Microsoft. NET phần 1 pdf
... .10 7 Nạp chồng phương thức 11 2 Đóng gói liệu với thuộc tính 11 6 Thuộc tính đọc 11 9 Câu hỏi & tập 12 1 Kế thừa – Đa hình 12 5 Đặc biệt hóa tổng ... tập hợp 211 Mảng 212 Khai báo mảng 213 Giá trị mặc định 214 Truy cập thành phần mảng 214 Khởi tạo thành phần mảng 216 Sử dụng từ khóa ... 17 7 Thực thi nhiều giao diện 18 0 Mở rộng giao diện 18 1 Kết hợp giao diện .18 1 Truy cập phương thức giao diện 18 7 Gán đối tượng cho giao diện 18 7...
 • 10
 • 188
 • 0

Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 1 tổng quan về thanh toán quốc tế

Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 1 tổng quan về thanh toán quốc tế
... Thanh tốn quốc tế  Khái niệm tốn quốc tế  Các chủ thể tham gia tốn quốc tế  Phân loại tiền tệ chủ yếu tốn quốc tế  Phân loại thời gian tốn quốc tế  Phân loại cơng cụ tốn quốc tế  Phân loại ... tốn quốc tế  Đặc điểm hoạt động tốn quốc tế March 28, 2 012 Foreign Trade University, HCM city campus Khái niệm tốn quốc tế  Cơ sở hình thành tốn quốc tế: hoạt động ngoại thương  Khái niệm: Thanh ... tốn quốc tế  Tiền tệ tốn quốc tế  Tiền tệ dự trữ quốc tế SDR- Hiệp định tiền tệ Jamaica 19 76  Tháng 1/ 1976, Kingston, Jamaica, Hội nghị Jamaica cơng bố thức SDR trở thành dự trữ quốc tế thay...
 • 81
 • 329
 • 0

Bài giảng tổng quan về công nghệ phần mềm

Bài giảng tổng quan về công nghệ phần mềm
... dựng phần mềm có chất lượng cao thời gian chi phí thực hợp lý Công nghệ phần mềm Phương pháp Công cụ Quy trình 28 Công nghệ phần mềm  Các đối tượng nghiên cứu Công nghệ phần mềm:  Quy trình công ... phần mềm theo hợp đồng  Lớp phần mềm khung  Lớp phần mềm đóng gói 15 Khái niệm lớp phần mềm  Lớp phần mềm:  Lớp phần mềm hệ thống phần mềm lĩnh vực hoạt động  Do lĩnh vực hoạt động nên phần ... triển phần mềm:  Hệ thống hướng dẫn cho phép bước thực giai đoạn quy trình phần mềm 29 Công nghệ phần mềm  Các đối tượng nghiên cứu Công nghệ phần mềm: Công cụ Môi trường phát triển phần mềm: ...
 • 38
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn tổng quan du lịchbài mở đầu tổng quan về môn học bảo hiểm trong ngợi thươngbài giảng 6 tổng quantrình chiếu bài giới thiệu tổng quan về chủ đề học tập nhiệm vụ của hstổng quan về công nghệ phần mềmtổng quan về cây nhị phânphần 1 tổng quan về máy tính phần 2 giáo trình word phần 3 internettong quan ve bang chuyen phan loai san phamtổng quan về quá trình phân bàotổng quan về nhiên liệu phản lựcbài giảng tích hợp bảo vệ môi trường hóa 12 11 10tong quan ve dong co đien 1 chiềutong quan ve dong co dien 1 chieu kich tu doc lapbài giang gioi thieu chung ve hoat dong của 1 doanh nghiep bao hiem nhan tho tại viet namtong quan ve he thong phan loai san phamĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ