Chuyên đề luận án tiến sĩ: ĐẶC ĐIỂM TRI NHẬN CỦA ĐỘNG TỪ TRI GIÁC TIẾNG VIỆT (SO SÁNH ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG ANH)

tóm tắt luận án tiến đặc điểm sinh học, sinh thái của loài châu chấu mía hieroglyphus tonkinensis bolivar, 1912 (orthoptera acrididae) và biện pháp phòng trừ tại hòa bình.

tóm tắt luận án tiến sĩ đặc điểm sinh học, sinh thái của loài châu chấu mía hieroglyphus tonkinensis bolivar, 1912 (orthoptera acrididae) và biện pháp phòng trừ tại hòa bình.
... cứu đặc điểm hình thái châu chấu mía H tonkinensis - Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học châu chấu mía H tonkinensis - Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học châu chấu mía H tonkinensis - Nghiên cứu biện ... kinh tế châu chấu mía H tonkinensis tỉnh Hòa Bình - Xác định đặc điểm sinh vật học, sinh thái học châu chấu mía H tonkinensis - Xây dựng qui trình phòng chống tổng hợp loài châu chấu mía H tonkinensis ... đoạn phát triển châu chấu mía H tonkinensis Ghi chú: GP - Giao phối 3.4 Đặc điểm sinh thái học loài châu chấu mía H tonkinensis 3.4.1 Đặc điểm phát sinh gây hại châu chấu mía H tonkinensis Sau...
 • 27
 • 560
 • 0

tóm tắt luận án tiếnđặc điểm ngôn ngữ giới tính trong hát phường vải nghệ tĩnh

tóm tắt luận án tiến sĩ đặc điểm ngôn ngữ giới tính trong hát phường vải nghệ tĩnh
... tiếp giới tính hát phờng vải Nghệ Tĩnh, Ngôn ngữ đời sống, số (153), tr 6-11 Nguyễn Thị Mai Hoa (2009), Nghệ thuật chơi chữ vai giao tiếp hát phờng vải Nghệ Tĩnh, Ngữ học trẻ 2008, Hội Ngôn ngữ ... ngôn ngữ giao tiếp ngời Nghệ Tĩnh, Tạp chí Khoa học, tập XXXIII, số 2B, Trờng Đại học Vinh, tr 24-31 Nguyễn Thị Mai Hoa (2007), Đặc điểm ngôn ngữ giới tính lời hát hỏi (trên t liệu hát phờng vải) , ... Từ ngữ không gian nghệ thuật hát phờng vải Nghệ Tĩnh, Tạp chí Khoa học, tập XXXVIII, số 1B, Trờng Đại học Vinh, tr 30-37 Nguyễn Thị Mai Hoa (2009), Giới tính quan hệ vai giao tiếp hát phờng vải...
 • 22
 • 181
 • 0

tóm tắt luận án tiếnđặc điểm phát triển địa hình trong mối liên quan với địa động lực hiện đại đới đứt gãy sông hồng

tóm tắt luận án tiến sĩ đặc điểm phát triển địa hình trong mối liên quan với địa động lực hiện đại đới đứt gãy sông hồng
... động lực đại đới ĐGSH” 2 Mục tiêu luận án: Làm sáng tỏ mối liên quan đặc điểm phát triển địa hình với kiến tạo trẻ địa động lực đại đới đứt gãy Sông Hồng từ Pliocene đến Nhiệm vụ luận án: (1) Nghiên ... phát triển địa hình trình địa động lực đại hệ chúng (đặc biệt tai biến động đất) tương lai Các vấn đề nêu lý để NCS chọn đề tài: Đặc điểm phát triển địa hình mối liên quan với địa động lực đại ... cứu đặc điểm địa mạo đới đứt gãy Sông Hồng; (2) Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo trẻ địa động lực nội sinh đại từ Pliocen tới nay; (3) Phân tích mối quan hệ đặc điểm địa hình với chế độ địa động lực...
 • 28
 • 193
 • 0

tóm tắt luận án tiên đặc điểm ngữ nghĩa ngữ pháp của vị từ quá trình tiếng việt

tóm tắt luận án tiên sĩ đặc điểm ngữ nghĩa ngữ pháp của vị từ quá trình tiếng việt
... điểm ngữ nghĩa -ngữ pháp vị từ trình tiếng Việt nói riêng đặc điểm ngữ nghĩa -ngữ pháp vị từ tiếng Việt nói chung; 2/ Góp phần làm rõ vai trò vị từ trình tiếng Việt nói riêng vai trò vị từ tiếng Việt ... CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA-NGỮ PHÁP CỦA VỊ TỪ QUÁ TRÌNH HỮU TÁC Nội dung chương phân tích mô tả đặc điểm ngữ nghĩa -ngữ pháp nhóm vị từ trình hữu tác 4.1 VỊ TỪ QUÁ TRÌNH HỮU TÁC CHUYỂN VỊ 4.1.1 Đặc điểm ... tác tiếng Việt, Đặc điểm ngữ nghĩa -ngữ pháp vị từ trình hữu tác tiếng Việt CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ THUYẾT Nội dung chương tổng hợp số quan điểm nhà Ngôn ngữ học nước vị từ, vị từ tiếng Việt, vị từ trình...
 • 29
 • 550
 • 1

tóm tắt luận án tiếnĐặc điểmtiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ hải phòng quảng ninh

tóm tắt luận án tiến sĩ Đặc điểm và tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ hải phòng quảng ninh
... Chương Đặc điểm trầm tích tầng mặt khu vực biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng Ninh Chương Đặc điểm tướng đá thạch động lực tiến hóa trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng Ninh 11 ... Luận án làm sáng tỏ đặc điểm quy luật phân bố trầm tích tầng mặt, đồng thời góp phần làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa thạch động lực thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng ... trường trầm tích 100 km tuyến địa chấn nông phân giải cao Các luận điểm bảo vệ Luận điểm 1: Các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng Ninh bao gồm 11 trường trầm tích...
 • 27
 • 280
 • 1

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾNĐặc điểm địa chất kiến tạo phần Đông Bắc Bồn trũng Cửu Long trong thời kỳ EoxenOligoxen

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đặc điểm địa chất kiến tạo phần Đông Bắc Bồn trũng Cửu Long trong thời kỳ EoxenOligoxen
... nghiên cứu luận án có đóng góp sau: Làm sáng tỏ đặc điểm địa tầng thành phần vật chất phân vị địa tầng EoxenOligoxen phần Đông bắc Bồn trũng Cửu Long Đặc biệt làm rõ đặc điểm thành phần vật chất, ... cấu tạo liên quan tới hình thành biến cải thành tạo địa chất Eoxen-Oligoxen phần Đông bắc Bồn trũng Cửu Long hậu pha kiến tạo khác Các pha phản ánh chế độ kiến tạo phức tạp thềm lục địa Đông ... phiêu trượt địa khối rìa lục địa Đông Nam Á Kanozoi sớm - Hệ thống dầu khí thành tạo Eoxen-Oligoxen phần Đông bắc Bồn trũng Cửu Long bị chi phối cấu tạo địa chất hình thành pha kiến tạo EoxenOligoxen...
 • 6
 • 81
 • 0

Luận án tiếnđặc điểm thành thục sinh dục và ứng dụng hormon steroid trong sinh sản nhân tạo cá rô biển (pristolepis fasciata bleeker, 1851)

Luận án tiến sĩ đặc điểm thành thục sinh dục và ứng dụng hormon steroid trong sinh sản nhân tạo cá rô biển (pristolepis fasciata bleeker, 1851)
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHAN PHƯƠNG LOAN ĐẶC ĐIỂM THÀNH THỤC SINH DỤC VÀ ỨNG DỤNG HORMON STEROID TRONG SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ RÔ BIỂN Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) LUẬN ÁN ... biển bắt đầu thành thục sinh dục đạt chiều dài 11,68 cm Tỷ lệ đực:cái mẫu biển thu địa bàn tỉnh An Giang 1:1,58 Hệ số thành thục biển vào mùa sinh sản cao đạt 14,68% biển ... hệ số thành thục sinh dục (cao 14,68%, đực 4,75%); Sức sinh sản tương đối trung bình biển 453.514 trứng/kg sức sinh sản tuyệt đối đạt 41.884 trứng /cá cái, mùa vụ sinh sản biển...
 • 207
 • 254
 • 0

Luận án tiến sĩ ngữ văn: Thể loại truyện đồng thoại trong văn học việt nam hiện đại docx

Luận án tiến sĩ ngữ văn: Thể loại truyện đồng thoại trong văn học việt nam hiện đại docx
... dung nghệ thuật truyện đồng thoại, không nói đến quan niệm văn học Việt Nam thể loại 1.1.1 Thuật ngữ truyện đồng thoại văn học Việt Nam Thuật ngữ truyện đồng thoại văn học Việt Nam vốn có nguồn ... thể đồng thoại nghỉ nhân thể với văn học Việt Nam, thể loại gồm truyện đồng thoại nghỉ nhân thể - tức truyện loài vật nhân cách hóa Hệ là, văn học Việt Nam xem đồng thoại cổ tích hai thể loại đại ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN _ LÊ NHẬT KÝ THỂ LOẠI TRUYỆN ĐỒNG THOẠI TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Chuyên ngành: Văn học Việt...
 • 152
 • 535
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ khu hệ giun đất ở đồng bằng sông cửu long, việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ khu hệ giun đất ở đồng bằng sông cửu long, việt nam
... (2002), khu hệ giun đất châu Âu Bắc Mỹ nghiên cứu hoàn chỉnh nhất, khu hệ giun đất châu Úc, khu hệ giun đất châu Á nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, đặc biệt khu hệ Đông Nam Á dẫn liệu giun đất ... 23,53%) chung với khu hệ Lào, Đông Bắc, khu hệ Phnômpênh Tuy có địa hình vùng đồng khu hệ giun đất ĐBSCL có loài (chiếm 20,59%) chung với khu hệ ĐBSH Thành phần loài giun đất hai khu hệ khác xa, ĐBSCL ... 2011) Việt Nam, giun đất nhóm sinh vật nghiên cứu từ sớm (Perrier, 1872, 1875) Cho đến nay, bước đầu hoàn tất nghiên cứu khu hệ giun đất miền Bắc miền Trung Trong đó, khu hệ giun đất Nam Bộ...
 • 27
 • 438
 • 0

tóm tắt luận án tiên sĩ con người cá nhân trong tiểu thuyết và truyện ngắn việt nam sau 1975

tóm tắt luận án tiên sĩ con người cá nhân trong tiểu thuyết và truyện ngắn việt nam sau 1975
... phản ánh người, người CHƢƠNG CON NGƢỜI CÁ NHÂN VÀ NHỮNG ĐỔI MỚI NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1975 Khi vào thể người nhân, tiểu thuyết truyện ngắn sau 1975 ... người nhân tiểu thuyết, truyện ngắn Việt Nam sau 1975; cách tân nghệ thuật tự phương diện thể người nhân tiểu thuyết, truyện ngắn Việt Nam sau 1975 6.2 Từ việc nghiên cứu người nhân, luận ... ngắn Việt Nam sau 1975 Chương 2: Những kiểu người nhân tiểu thuyết truyện ngắn Việt Nam sau 1975 Chương 3: Con người nhân đổi nghệ thuật tự tiểu thuyết, truyện ngắn Việt Nam sau 1975 CHƢƠNG...
 • 28
 • 373
 • 0

Luận án tiến sĩ khai phá tri thức song ngữ và ứng dụng trong dịch máy anh việt (TT)

Luận án tiến sĩ khai phá tri thức song ngữ và ứng dụng trong dịch máy anh việt (TT)
... lượng dịch cải thiện đáng kể 22 Kết luận Luận án tập trung vào việc khai phá tri thức song ngữ ứng dụng dịch máy Anh- Việt Chúng đề xuất số phương pháp để xây dựng ngữ liệu song ngữ cho dịch máy ... song ngữ Nhiệm vụ khai phá tri thức song ngữ tự động tìm thành phần có ngữ nghĩa tương ứng văn hai ngôn ngữ khác Tri thức song ngữ gồm nhiều khía cạnh: song ngữ từ, song ngữ cụm từ, song ngữ cấu ... cụm từ song ngữ từ ngữ liệu song ngữ Anh - Việt ứng dụng cho SMT Phương pháp kết hợp mẫu cú pháp xác định trước xác suất dịch cụm từ để rút trích cụm từ song ngữ Bằng cách sử dụng mẫu cú pháp phía...
 • 26
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận án tiến sĩ ngành quản trị kinh doanhtóm tắt luận án tiến sĩ địa chất đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng thềm lục địa đông nam việt nam và mối quan hệ với các tai biến địa chất trên cơ sở tài liệu địa chấnluận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình và tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương sai khớp chi dướihướng dẫn viết đề cương luận án tiến sĩđề cương luận án tiến sĩ giáo dục họcluận án tiến sĩ chuyên ngành kế toáncách viết đề cương luận án tiến sĩhướng dẫn cách viết đề cương luận án tiến sĩdanh mục đề tài luận án tiến sĩ kinh tếđề cương nghiên cứu luận án tiến sĩgợi ý cách viết đề cương luận án tiến sĩđề tài luận án tiến sĩ quản lý giáo dụcđề tài luận án tiến sĩ luật họcbảo vệ đề cương luận án tiến sĩđề tài luận án tiến sĩ luậtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ