Chuong VI Bảo quản và nhân giống vi sinh vật

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp bảo quản lạnh củ giống đến sinh trưởng, phát triển năng suất một số giống khoai tây trồng ở bắc ninh

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp bảo quản lạnh củ giống đến sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống khoai tây trồng ở bắc ninh
... biện pháp bảo quản củ giống khoai tây đến sản xuất, để đề xuất biện pháp phát triển khoai tây Bắc Ninh, tiến h nh đề t i: Nghiên cứu ảnh hởng biện pháp bảo quản lạnh củ giống đến sinh trởng, phát ... sinh trởng củ giống bảo quản thông thờng (tán xạ) so với bảo quản củ giống kho lạnh - Xác định ảnh hởng biện pháp bảo quản lạnh củ giống đến sinh trởng, phát triển v suất khoai tây so với bảo quản ... triển v suất số giống khoai tây trồng Bắc Ninh 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề t i Nghiên cứu ảnh hởng biện pháp bảo quản lạnh củ giống đến sinh trởng, phát triển v suất khoai tây, ...
 • 104
 • 364
 • 0

Vi sinh vật - CHƯƠNG 5: Di truyền biền dị ở sinh vật pdf

Vi sinh vật - CHƯƠNG 5: Di truyền và biền dị ở sinh vật pdf
... biến - Tạo giống vi sinh vật tác nhân sinh học - Tạo giống vi sinh vật tác nhan hóa học - Tạo giống vi sinh vật tác nhân vật lý CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN VI SINH VẬT VÀ SỰ ... chúng, chúng sinh di truyền a.1 Biến dị hình thái vi sinh vật Hình thái vi sinh vật cố định Những biến dị hình thái sinh ảnh hưởng yếu tố khác nhau, có liên quan đến tuổi vi sinh vật môi trường ... VẬT VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG TỰ NHIÊN I ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐỐI VỚI VI SINH VẬT Ảnh hưởng nhân tố vật lí 1.1 Ảnh hưởng độ ẩm Hoạt động vi sinh vật điều liên quan đến...
 • 22
 • 1,321
 • 9

Nghiên cứu thành phần mọt hại đậu bảo quản, đặc điểm hình thái, sinh vật học, sinh thái học của loài mọt đậu cô ve (mọt đậu nành) (acanthoscelides obtectus say) biện pháp phòng trừ c

Nghiên cứu thành phần mọt hại đậu bảo quản, đặc điểm hình thái, sinh vật học, sinh thái học của loài mọt đậu cô ve (mọt đậu nành) (acanthoscelides obtectus say) và biện pháp phòng trừ c
... ve, thành ph n loài c n trùng gây h i b o qu n châu M phong phú so châu Âu C loài c n trùng gây h i ñ u c ve, ñó c loài thu c h Bruchidae, ñó châu Âu ch c nh t loài M t ñ u c ve ñ u c ve ... Vi t Nam - Nghiên c u m t s ñ c ñi m hình thái, sinh h c, sinh thái h c b n c a M t ñ u c ve A obtectus - Nghiên c u m t s bi n pháp phòng tr M t ñ u c ve A obtectus b ng phương pháp v t lý, ... M t s ñ c ñi m sinh h c c a loài M t ñ u c ve 91 3.2.1 ð c ñi m sinh h c pha c a M t ñ u c ve 91 3.2.2 Ph ký ch c a M t ñ u c ve 3.2.3 Bư c ñ u tìm hi u s chu chuy n c a M t ñ u c ve 108 giai...
 • 225
 • 550
 • 1

đa dạng sinh học chương vi sinh vật

đa dạng sinh học chương vi sinh vật
... dụng đất – 9% + Hóa chất -4 % + Nguyên nhân khác – 3% III Biến đổi khí hậu với đa dạng sinh học: - Đa dạng sinh học sở quan trọng đảm bảo cho tồn phát triển quốc gia Tuy nhiên, năm gần đây, trước ... điểm : mối quan hệ không bắt buộc Cò sếu hợp tác kiếm ăn ►Sự thích nghi sinh vật: - Tác động nhân tố sinh thái lên thể sinh vật qua nhiều hệ hình thành đặc điểm thích nghi với môi trường sống khác ... nghi cúa sinh vật nhằm bảo đảm sư tồn cá thể loài trước thay đổi môi trường sống Qua trình chọn lọc tư nhiên khả thích nghi ngày nâng cao,tạo nên phát triển bền vững loài đa dạng cho sinh giới...
 • 52
 • 310
 • 0

Phương pháp thu mẫu các giống loài sinh vật phù du thường gặp trong ao NTTS lơn mặn pdf

Phương pháp thu mẫu và các giống loài sinh vật phù du thường gặp trong ao NTTS lơn mặn pdf
... định mẫu, lắc đánh dấu mẫu II- Các giống loài sinh vật phù du thường gặp 2.1 Thực vật phù du (Phytoplankton) Danh mục giống loài thực vật phù du (Phytoplankton) thường gặp vai trò chúng STT 10 11 ... loài tảo thường gặp ao nuôi thủy sản nước lợ, mặn 2.2 Động vật phù du (Zooplankton) Danh mục giống loài động vật phù du (Zooplankton) thường gặp vai trò chúng (Nguồn: báo cáo khoa học, viện NTTS ... lẫn mẫu điểm thu mẫu ) − Trên nhãn cần ghi tiêu chí sau: Trạm (thu vực) thu mẫu; điểm thu mẫu, loại mẫu; thời gian thu mẫu; thể tích nước thu qua lưới hay bathomet; tên người thu mẫu 1.3- Phương...
 • 8
 • 221
 • 2

PHƯƠNG PHÁP THU MẪU CÁC GIỐNG LOÀI SINH VẬT PHÙ DU ppt

PHƯƠNG PHÁP THU MẪU VÀ CÁC GIỐNG LOÀI SINH VẬT PHÙ DU ppt
... lẫn mẫu điểm thu mẫu ) − Trên nhãn cần ghi tiêu chí sau: Trạm (thu vực) thu mẫu; điểm thu mẫu, loại mẫu; thời gian thu mẫu; thể tích nước thu qua lưới hay bathomet; tên người thu mẫu 1.3- Phương ... 1.3- Phương pháp thu mẫu trường: 1.3.1 Thu mẫu thực vật phù du (phytoplankton): a) Mẫu định tính (mục đích: xác định thành phần loài TVPD) − Tại điểm thu mẫu dùng lưới vớt thực vật phù du với kích ... mẫu Kế cố định mẫu, lắc đánh dấu mẫu II- Các giống loài sinh vật phù du thường gặp 2.1 Thực vật phù du (Phytoplankton) Danh mục giống loài thực vật phù du (Phytoplankton) thường gặp vai trò chúng...
 • 8
 • 1,923
 • 20

báo cáo các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao

báo cáo các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì
... • CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG II III IV BAO BÌ • TIÊU CHUẨN VỆ SINH VẬT LIỆU LÀM BAO BÌ • KẾT LUẬN CHƯƠNG I: TỔNG QUAN Bao thực phẩm Chất lượng bao TP Các yếu tố ảnh hưởng 1.1 BAO ... nhiễm hóa chất từ bao vào thực phẩm CHƯƠNG II: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BAO BÌ 2.1 VẬT LIỆU LÀM BAO BÌ Một số yêu cầu chung vật liệu làm bao bì:  Đảm bảo tính chất cảm quan sản phẩm ... ảnh hưởng đến chất lượng bao thực phẩm là:  Vật liệu làm bao đảm bảo An toàn vệ sinh Thực phẩm  Công nghệ chế tạo bao  Độ bao trước chiết rót sản phẩm  Sự nhiễm hóa chất từ bao bì...
 • 57
 • 1,232
 • 5

tiểu luận môn công nghệ bao đóng gói thực phẩm các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao

tiểu luận môn công nghệ bao bì và đóng gói thực phẩm các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì
... Công nghệ bao đóng gói thực phẩm GVBM: Đỗ Vĩnh Long KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ˜&™ ĐỀ TÀI 13: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BAO BÌ VÀ TIÊU CHUẨN VỆ SINH VẬT LIỆU LÀM BAO BÌ GVBM: ... sinh thực phẩm, yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng toàn phần sản phẩm Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao thực phẩm là: o o o o Nhóm 13 Vật liệu làm bao đảm bảo An toàn vệ sinh Thực phẩm ... 37 Công nghệ bao đóng gói thực phẩm GVBM: Đỗ Vĩnh Long CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao thực phẩm là: o o o o Vật liệu làm bao đảm bảo An toàn vệ sinh Thực phẩm...
 • 41
 • 2,874
 • 8

Công nghệ bao đóng gói thực phẩm. ĐỀ TÀI 13: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BAO TIÊU CHUẨN VỆ SINH VẬT LIỆU LÀM BAO

Công nghệ bao bì và đóng gói thực phẩm. ĐỀ TÀI 13: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BAO BÌ VÀ TIÊU CHUẨN VỆ SINH VẬT LIỆU LÀM BAO BÌ
... Câu Vật liệu chế tạo bao ảnh hưởng đến chất lượng bao thực phẩm ? A Nếu vật liệu chế tạo bao không đảm bảo chất lượng bao chất lượng B Vật liệu chế tạo bao mắc tiền chất lượng bao ... sinh thực phẩm, yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng toàn phần sản phẩm Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao thực phẩm là: o o o o Nhóm 13 Vật liệu làm bao đảm bảo An toàn vệ sinh Thực ... 35 Công nghệ bao đóng gói thực phẩm GVBM: Đỗ Vĩnh Long CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao thực phẩm là: o o o o Vật liệu làm bao đảm bảo An toàn vệ sinh Thực...
 • 39
 • 621
 • 1

Bộ môn Công nghệ bao Đóng gói thực phẩm CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BAO TIÊU CHUẨN VỆ SINH VẬT LIỆU LÀM BAO

Bộ môn Công nghệ bao bì và Đóng gói thực phẩm CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BAO BÌ VÀ TIÊU CHUẨN VỆ SINH VẬT LIỆU LÀM BAO BÌ
... • CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BAO BÌ III • TIÊU CHUẨN VỆ SINH VẬT LIỆU LÀM BAO BÌ IV • KẾT LUẬN CHƯƠNG I: TỔNG QUAN Bao thực phẩm Chất lượng bao TP Các yếu tố ảnh hưởng 1.1 BAO BÌ ... ảnh hưởng đến chất lượng bao thực phẩm là:  Vật liệu làm bao đảm bảo An toàn vệ sinh Thực phẩm Công nghệ chế tạo bao  Độ bao trước chiết rót sản phẩm  Sự nhiễm hóa chất từ bao ... chất từ bao vào thực phẩm CHƯƠNG II: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BAO BÌ 2.1 VẬT LIỆU LÀM BAO BÌ Một số yêu cầu chung vật liệu làm bao bì:  Đảm bảo tính chất cảm quan sản phẩm nguyên...
 • 56
 • 459
 • 0

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì
... Câu Vật liệu chế tạo bao ảnh hưởng đến chất lượng bao thực phẩm ? A Nếu vật liệu chế tạo bao không đảm bảo chất lượng bao chất lượng B Vật liệu chế tạo bao mắc tiền chất lượng bao ... bao cao C Vật liệu chế tạo bao không ảnh hưởng đến chất lượng bao thực phẩm D Vật liệu chế tạo bao mang tính tái sinh cao, không khiết [] Câu Yếu tố không ảnh hưởng đến chất lượng ... tiểu luận “ Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao Nhóm mong muốn cung cấp số thông tin quan trọng quy định Chính phủ chất lượng bao thực phẩm...
 • 40
 • 478
 • 0

Bài giảng chương 3 ứng dụng vi sinh vật trong bảo quản chế biến thực phẩm

Bài giảng chương 3  ứng dụng vi sinh vật trong bảo quản và chế biến thực phẩm
... trưởng phát triển tiêu diệt vi sinh vật thực phẩm - Hạn chế giảm thiểu phá họai trùng ngun nhân khác 3. 3 An tồn vi sinh vật bảo quản chế biến thực phẩm 3. 3.1 Vi sinh vật thịt Thịt gia súc gia ... Cơng nghệ sinh học vi sinh vật 1.1 CƠ SỞ CỦA CƠNG NGHỆ SINH HỌC VI SINH VẬT • Trƣớc có thuật ngữ Cơng nghệ sinh học vi sinh vật ngƣời ta nói đến Vi sinh vật ứng dụng hay gọi Vi sinh vật cơng nghiệp, ... kết nhanh • – Chỉ đánh giá sản phẩm thu được, khơng quan tâm biến đổi sinh lí, sinh hố • Ứng dụng vi sinh vật chế biến thực phẩm • 2.1 SẢN XUẤT SINH KHỐI VI SINH VẬT • 2.1.1 Giống ban đầu cho...
 • 81
 • 258
 • 0

Vi sinh vật trong chế biến bảo quản cá, tôm, mực, nhuyễn thể

Vi sinh vật trong chế biến và bảo quản cá, tôm, mực, nhuyễn thể
... (>10%) vi sinh vật bị ức chế Khả ức chế vi sinh vật phụ thuộc vào loài vi sinh vật, nồng độ CO2, nhiệt độ bảo quản, độ hoạt động nước sản phẩm cá Thay O2 CO2 bao gói bảo quản ức chế phát triển vi sinh ... Cũng nhóm em làm đề tài tiểu luận là: vi sinh vật chế biến bảo quản cá, tôm, mực, nhuyễn thể để hiểu nhiều tác hại lợi ích vi sinh vật chế biến bảo quản thuỷ hải sản Nên cần phải có biện pháp ... động ức chế phát triển vi sinh vật 1.1.3.2 Vi sinh vật bảo quản phương pháp MAP Một tác dụng quan trọng vi c ứng dụng phương pháp MAP bảo quản cá loại thuỷ sản khác ức chế hư hỏng vi sinh vật Vì...
 • 38
 • 648
 • 2

Tự bảo quản bảo trì máy vi tính

Tự bảo quản và bảo trì máy vi tính
... mang hình cắm vào máy khác để kiểm tra - Máy bật không tìm thấy đĩa khởi động, máy báo "Replace the disk, and then press any key" không nhận biết ổ CD-ROM Ðó ổ đĩa mềm đĩa đó, bạn vi c lấy đĩa ... lệnh Scan Disk để sửa lỗi đĩa hay dùng chương trình diệt Virus để quét kiểm tra Nếu không bạn phải cài lại Windows Vi c cài đặt lại Windows cho máy tính thực đơn giản bạn có cài đặt Windows (thông ... tóc rác vụn Bạn vi c dùng bút bi hay dùng bút chì nhẹ nhàng bẩy phím kẹt lên, thổi bụi khí nén Nếu không đem lại kết tức phím bị hỏng - Sờ tay lên máy thấy nóng, máy treo dừng vài phút bật Ðó...
 • 3
 • 196
 • 0

ứng ụng của vi sinh vật trong chế biến bảo quản rau quả

ứng ụng của vi sinh vật trong chế biến và bảo quản rau quả
... LƯỢC VỀ VI SINH VẬT 3 .ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN RAU QU ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN RAU QUẢ 3.1 .ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT VÀO LÊN MEN LACTIC MUỐI CHUA RAU QUẢ ... -Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh -Năng lực thích ứng mạnh ,dễ phát sinh biến dị -Phân bố rộng, chủng loại nhiều 3 ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN RAU QUẢ Đặc điểm rau quả: ... đảm bảo mặt dinh duỡng thực phẩm Trong thực tế hai vấn đề liền với thực phẩm,đặc biệt sản phẩm mà nguyên liệu có tuổi thọ ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN RAU QUẢ 3.1 .ỨNG DỤNG CỦA VI SINH...
 • 31
 • 1,846
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: khen thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giao thông vận tảixét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp quản lý thị trườngtặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻhuy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữgiáo án đại số 10 chương viquyết định tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻquy định tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻchương vi xã hội hóaluan van chuong vi cua chu nghia macgiáo án tin học 6 chương vì sao cần có hệ điều hànhchương vi bài 4 phương sai và độ lệch chuẩntặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dụcquy định kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dụcxét tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dụctrắc nghiệm sinh học 10 chương vi sinh vậtConsumer behavior buying having and being 11th edition solomon test bankContemporary business 16th edition boone test bankContemporary business law 8th edition cheeseman test bankContemporary canadian business law 10th edition willes test bankContemporary financial management 13th edition moyer test bankContemporary management 8th edition jones test bankContemporary nutrition 9th edition wardlaw test bankContemporary project management 3rd edition timothy kloppenborg test bankContemporary psychiatric mental health nursing 3rd edition kneisl test bankCorporate computer security 4th edition boyle test bankCorporate finance 3rd edition berk test bankCorporate finance a focused approach 5th edition ehrhardt test bankCorporate financial accounting 13th edition warren test bankCorporate partnership estate and gift taxation 2013 7th edition pratt test bankCorrectional administration integrating theory and practice 2nd edition seiter test bankCorrections 2nd edition stohr test bankCorrections the essentials 1st edition stohr test bankCost accounting 15th edition horngren test bankCost management a strategic emphasis 6th edition blocher test bankCriminal law and procedure 8th edition scheb test bank