de thi thang tu loai

de thi thang tu loai

de thi thang tu loai
... her mother Saturday A every other B every the other C another every D other every Question 25: arrived for you this morning A Some furnitures B Some furniture C Furnitures D Furniture Question ... highly, the less clearly we see things C The higher, the less we see things clearly D The more highly, the less we see things clearly Question 22: The cake is delicious! Well, at least it’s ... matters Question 47: The package containing books and records were delivered last week A B C D Question 48: Neither of the scout leaders know how to trap wild animals or how to prepare them A B C...
 • 3
 • 104
 • 0

Phan loai de thi TN tu 07-12 dap an

Phan loai de thi TN tu 07-12 dap an
... thành màu xanh A C6H5NH2 B CH3NH2 C C2H5OH D NaCl (GDTX-2010)-Câu 38: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A C2H5NH2 B C2H5OH C HCOOH D CH3COOH (2010)-Câu 23: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A ... D Ca 23 (BKHTN-2007)-Câu 35: Nhỏ từ từ dd H2SO4 loãng vào dd K2CrO4 màu dd chuyển từ A màu da cam sang màu vàng B không màu sang màu da cam C không màu sang màu vàng D màu vàng sang màu da cam ... dịch (BT2-2008)-Câu 19: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A NaCl B Na2SO4 C NaNO3 D NaOH (GDTX-2009)-Câu 14: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A H2S B Ba(OH)2 C Na2SO4 D HCl (NC-2010)-Câu...
 • 16
 • 160
 • 0

- Chuyên đề bài tập trắc nghiệm tổng hợp Đại cương Kim loại + liên quan đến đề thi ĐH từ 2007 đến nay.PDF

- Chuyên đề bài tập trắc nghiệm tổng hợp Đại cương Kim loại + liên quan đến đề thi ĐH từ 2007 đến nay.PDF
... (CĐ - 2007) : Cho ion kim loại: Zn 2+, Sn 2+, Ni 2+, Fe 2+, Pb 2+ Thứ tự tính oxi hoá giảm dần A Pb 2+ > Sn 2+ > Fe 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ B Sn 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ > Pb 2+ > Fe 2+ B Zn 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Pb 2+ ... hoá - khử 2H+/H2, Zn 2+/ Zn, Cu 2+/ Cu, Ag+/Ag 0,00V; -0 .76V; +0 ,34V; +0 ,8V Suất điện động pin điện hoá sau lớn nhất? A 2Ag + 2H+ → 2Ag+ + H2 B Zn + 2H+ → Zn 2+ + H2 D Cu + 2Ag+ → Cu 2+ + 2Ag C Zn + ... DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI Câu 1: Dãy gồm ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa B Zn 2+, Cu 2+, Fe 2+, Ag+ A Zn 2+, Cu 2+, Fe 2+, Ag+ C Zn 2+, Fe 2+, Cu 2+, Ag+ D Fe 2+, Zn 2+, Cu 2+, Ag+ 2+ Câu 2: Cho phản...
 • 24
 • 191
 • 0

ĐỀ THI HKI-TỰ LUẬN(MỚI)

ĐỀ THI HKI-TỰ LUẬN(MỚI)
... THCS TT.Mỹ Thọ Lớp 9A……… ĐỀ KIỂM TRA HKI NH: 08-09 Mơn Hóa Học (Tham Khảo) TG: 45 phút(khơng kể thời gian phát đề) Họ & tên:……………………………………………………Lớp:…………… Điểm:………………… ĐỀ4: I/ LÝ THUYẾT: ( điểm...
 • 2
 • 236
 • 0

Đề thi HKI tự luận có đáp án

Đề thi HKI tự luận có đáp án
... tượng hai sóng kết hợp gặp điểm chúng tăng cường lẫn nhau, điểm chúng triệt tiêu lẫn -Định luật Ôm: Cường độ hiệu dụng mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp giá trị thương số điện ... độ dao động ( đơn vị m,cm…) A biên độ dao động ω tần số góc dao động , đơn vị rad/s (ωt + ϕ) pha dao động thời điểm t, đơn vị rad, cho phép xác định trạng thái dao động thời điểm t bất kỳ; ... SỞ GD - ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NGỌC LẶC HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 – 2009 Môn: Vật Lí 12 Câu Điểm + Dao động điều hòa dao động ly độ hàm...
 • 4
 • 570
 • 1

Đề thi HKI tự luận có đáp án

Đề thi HKI tự luận có đáp án
... Đáp án Câu a b c Nội dung ĐA - Đúng nội dung - Biểu thức a= Điểm 0,5 F a= m 0,5 F = = 2,5(m / s ) m - Hợp lực hai lực song song chiều lực song song chiều độ lớn tổng độ ... T sin + Q cos P2 = m a y 0,866T 0,5Q = 0,433a a=8m/s2; T=4N; Q=0 a1 = a1y = (m/s2) > (giả thi t đúng) 2 a = a x + a y = 9,16 ( m / s ) ...
 • 3
 • 302
 • 0

Đề thi HKI tự luận có đáp án

Đề thi HKI tự luận có đáp án
... = (m/s2) > (giả thi t đúng) a2 = a 2x +a 2y = 9,16 (m / s ) Cách 2: - Chọn hệ qui chiếy gắn với nêm Hệ trục toạ độ Oxy - Các lực tác dụng lên vật: + Vật A: Trọng lực P1, lực quán tính Fq1 lực ... lực căng dây T + Vật B: Trọng lực P2, lực quán tính Fq2, lực căng dây T phản lực sàn N - Áp dụng định luật II Niutơn cho vật chiếu lên trục toạ độ ta có: * P1+ Fq1 – T = MA a ( 1) * T - P2 sinα ... SỞ GD - ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NGỌC LẶC HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN Vật Lí 12 Nội dung Câu Điểm - Đúng nội dung a b c - Biểu thức...
 • 3
 • 312
 • 1

ĐỀ THI LÀM TỪ PHÒNG THI TUỔI TRẺ

ĐỀ THI LÀM TỪ PHÒNG THI TUỔI TRẺ
... dịch Ca(OH)2 C CaCO3nằm nước D MgO Trang 2/5 - Mã đề thi HH Câu 25: Tơ visco thuộc loại: A Tơ thi n nhiên có nguồn gốc thực vật B Tơ tổng hợp C Tơ thi n nhiên có nguồn gốc động vật D Tơ nhân tạo ... C Đều dung dịch HCl nồng độ khác D Đều dung dịch NaOH nồng độ khác Câu 58: Để hòa tan hoàn toàn kim loại Al, Fe, Mg, Pb, Ag dùng axit nào? A HCl B H2SO4 C HNO3loãng D HNO3đặc, nguội Câu 59: Từ ... nhân benzen oxi hóa dung dịch KMnO4thì axit benzoic, X có công thức cấu tạo là: Trang 4/5 - Mã đề thi HH I/ CH3–C6H4–CH3II/ C6H5–CH2–CH3 A I, II B I, II sai C Chỉ có I D Chỉ có II Câu 54: Cách...
 • 5
 • 278
 • 0

Đề thi ĐH tự luyện số 1

Đề thi ĐH tự luyện số 1
... cos 2sin V 21 a b + 3 ữ tìm số hạng chứa a, b có số mũ Trong khai triển b aữ Ta có số a 13 Tk +1 = C b k 21 hạng k ữ ữ b 12 a tổng 21 k ữ ữ quát k 21 k k = C 21a b khai a + ... quát k 21 k k = C 21a b khai a + triển A = b 21 k k k 21 k 21 k k = k = 12 Số mũ a b 6 Vậy số hạng cần tìm là: T13 = C12 a b 21 b a 21 ữ là: ữ 0.5 0.5 ... Biên soạn đề: Ths Nguyễn Bá Thủy Đáp án đề luyện thi số Môn: Toán Khối A Thời gian làm 18 0 phút Câu ý I I .1) Nội dung Với m =0 ta có hàm số: y = Điểm x (Hs tự khảo sát) x K/s: 0.75đ...
 • 5
 • 192
 • 0

Đề thi ĐH tự luyện số 2

Đề thi ĐH tự luyện số 2
... cos x ) e x 0 2e cos ( ) I = I1 I = ( 2) e = x III .2) + ( 2) tg x ex ( ) ( ) tg x 0 .25 e Từ chữ số 0, 1, 3, 4, 5, lập đợc số tự nhiên có chữ số khác thi t có mặt chữ số Số cần lập có dạng ... 3cos 2x + cos 6x = 4cos 2x = cos 2x = x = + k, (k Â) 2 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 + k thoả mãn điều kiện Vậy phơng trình có nghiệm x = + k, k  , Chỉ có x = II .2) Giải phơng trình: x x 12. 2 ... đờng x v u' thẳng y = = 2x 5m + (2) v' Giả sử đồ thị hàm số có điểm CĐ A(x 1; y1) CT B(x 2; y2), theo ta có: y1 = 2x1 5m + 2; y = 2x 5m + Từ đó: 0 .25 0 .25 Đặt y = 0.5 AB2 = 5(x1 x ) = (x1 +...
 • 5
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: The last dance encountering death and dying 10th edition despelder test bankThe law and business administration in canada 13th edition smyth test bankThe skilled helper a problem management and opportunity development approach to helping 10th edition gerard egan test bankThe legal environment of business 6th edition kubasek test bankThe unfinished nation a concise history of the american people 8th edition alan brinkley test bankThe legal environment of business 7th edition kubasek test bankThe writers workplace with readings building college writing skills 8th edition scarry test bankThe legal environment of business text and cases ethical regulatory global and corporate issues 8th edition cross test bankThe legal environment today business in its ethical regulatory e commerce and global setting 7th edition miller test bankThomas calculus 13th edition thomas test bankThomas calculus early transcendentals 13th edition thomas test bankTraditions and encounters a global perspective on the past 6th edition bentley test bankTransportation a global supply chain perspective 8th edition coyle test bankUnderstandable statistics concepts and methods 10th edition brase test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ASEAN LINES INTERNATIONALgiao trinh ky thuat moi truongUnderstanding art 10th edition lois fichner rathus test bankUnderstanding biology 1st edition mason test bankUnderstanding business 11th edition nickels test bankUnderstanding business statistics 1st edition freed test bank