VI DU BAI GIANG NGAY 4

Tài liệu Kinh tế học vibài giảng 4 docx

Tài liệu Kinh tế học vi mô bài giảng 4 docx
... hình hành vi người Điều biểu diễn đồ thị toán học Nhớ độ dốc đường đẳng dụng tỷ lệ thay biên: Độ dốc đường giới hạn ngân sách tỷ số giá: Do vậy, điều sau điểm E: hay Cách diễn giải kinh tế ... nhập thực tế không đổi thay đổi thu nhập thực tế, giữ giá tương đối không đổi Tác động Thay – Sự thay đổi số lượng cầu ứng với thay đổi giá tương đối sau đền bù cho thay đổi thu nhập thực tế (do ... thu nhập thực tế (do thay đổi giá tương đối gây ra) Nhìn chung, tác động thu nhập dương a Nếu thu nhập thực tế tăng, người tiêu dùng mua hàng với số lượng nhiều b Nếu thu nhập thực tế giảm, người...
 • 7
 • 321
 • 2

Bài giảng chương 4 - Dữ liệu cho nghiên cứu (DATA) - Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài giảng chương 4 - Dữ liệu cho nghiên cứu (DATA) - Phương pháp nghiên cứu khoa học
... DỮ LIỆU THỨ CẤP  BẢN CHẤT ◦ Dữ liệu thu thập riêng cho đề tài nghiên cứu cụ thể ◦ Sử dụng liệu thứ cấp không đủ không đạt yêu cầu  NHÓM PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU Đặc điểm Tính đa dụng linh ... nhanh - tốn Độ xác, độ tin cậy Tùy thuộc: - Vấn đề NC - Cách thu thập - Bản chất liệu - Sự trung thực người trả lời Quan sát • Hạn chế • Chỉ biến biểu Thường chậm – tốn Tùy thuộc: - Phương pháp - ... phục vụ cho mục tiêu đó, khác với mục tiêu đề tài nghiên cứu Được nhà nghiên cứu nghĩ đến trước Nhiều trường hợp liệu thứ cấp -Không đủ chi tiết cụ thể -Không thích hợp đơn vị đo lường -Tính cập...
 • 47
 • 508
 • 0

Bài giảng>Lớp 4>Kỹ thuật> Lắp cái đu

Bài giảng>Lớp 4>Kỹ thuật> Lắp cái đu
... Hoạt động Cái đu gồm phận: ☺ Giá đỡ đu ☺ Ghế đu ☺ Trục đu Hoạt động Lắp phận đu Đây phận đu? Giá đỡ đu Khi lắp cọc đu cần lưu ý điều gì? Chú ý vò trí thẳng 11 lỗ phải nằm lớn Chú ý Khi lắp giá ... cách lắp trục dài vào ghế đu Cách lắp Xuyên trục dài vào đỉnh bên tay cầm (2 thẳng 7lỗ bên phải chụm lại đầu trên) Ta đu hoàn chỉnh Lắp ghế đu vào giá đỡ đu Để có đu hồn chỉnh cần thực bước • Lắp ... sau ghế đu lắp nào? Lắp chữ U dài vào lỗ Cố định vít Để có ghế đu Tiếp theo ta làm gì? Lắp thẳng lỗ vào thành sau ghế đu nhỏ Để cố đònh trục đu cần vòng hãm? Cần vòng hàm để cố đònh trục đu vào...
 • 39
 • 1,095
 • 0

Bài giảng: chương 4 Cơ sở hành vi của nhóm pptx

Bài giảng: chương 4 Cơ sở hành vi của nhóm pptx
... định hành vi nhóm – tác động nhỏ tác động • Đặc tính cá nhân thành vi n nhóm đóng vai trò quan trọng xác định hành vi nhóm Quy mô nhóm có ảnh hưởng đến hành vi nhóm hay không? • Nghiên cứu nhóm ... Các thành vi n bị thu hút , hấp dẫn nhóm trung thành với thành vi n khác trung thành với người lãnh đạo • Các giá trị mục tiêu nhóm hòa hợp với nhu cầu giá trị thành vi n • Các thành vi n nhóm ... đến hành vi nhóm Đó là: • Đặc tính cá nhân thành vi n • Quy mô nhóm • Sự khác biệt thành vi n Đặc tính cá nhân thành vi n • Có quan hệ mật thiết với hoạt động nhóm • Những phẩm chất tích cực thành...
 • 79
 • 393
 • 1

BÀI GIẢNG SỐ 4 CHƯƠNG I MỘT SỐ DỮ LIỆU CHUÂN doc

BÀI GIẢNG SỐ 4 CHƯƠNG I MỘT SỐ DỮ LIỆU CHUÂN doc
... kiểu tự phút liệu  Giá trị đầu nhỏ Giá trị cu i Kiểu miền dùng để hạn chế miền giá trị, tránh giá trị vượt kh i khoảng hạn chế Lưu ý: Giá trị đầu không vượt giá trị cu i, hai giá trị ph i kiểu ... cung cấp số kiểu liệu chuẩn cho biết pham vi giá trị lưu trữ,dung kượng nhớ cần thiết để lưu trữ phép toán tác động lên kiệu B i xét số liệu chuẩn thường dùng cho biến đơn Pascal 3phút Kiểu số nguyên ... hoc sinh hiểu rõ mã Biến kiểu kí tự dùng Byte nhớ để ghi nhận giá trị Kiểu logic(boolean) Trong pascal giá trị kiểu logic lưu trữ Byte nhận giá trị True (đúng) False (sai) Kiểu Logic dùng kiểm...
 • 5
 • 249
 • 1

BÀI GIẢNG SỐ 4 CHƯƠNG I MỘT SỐ DỮ LIỆU CHUÂN ppsx

BÀI GIẢNG SỐ 4 CHƯƠNG I MỘT SỐ DỮ LIỆU CHUÂN ppsx
... dùng kiểu số nguyên sau: Kiểu số nguyên  Kiểu Byte: M i giá trị lưu trữ Byte, giá trị biến kiểu Byte nằm phạm vi đến 255 Kiểu số nguyên  Kiểu Integer: M i giá trị lưu trữ Byte, giá ... 215 – 1 Kiểu số nguyên  Kiểu Word: M i giá trị lưu trữ hai Byte, giá trị nằm khoảng đến 216 - 1 Kiểu số nguyên  Kiểu Longint: M i giá trị lưu trữ Byte, giá trị nằm phạm vi -231 đến ...  Trong pascal giá trị kiểu logic lưu trữ Byte nhận giá trị True (đúng) False (sai) Kiểu Logic dùng kiểm tra i u kiện tìm giá trị phép so sánh Kiểu logic kiểu thứ kự đếm Một số ngôn ngữ lập...
 • 13
 • 222
 • 0

bài giảng toán 4 chương 1 bài 11 bảng đơn vị đo khối lượng

bài giảng toán 4 chương 1 bài 11 bảng đơn vị đo khối lượng
... yến= 70 kg? … 40 0 tạ= …… kg? 9000 tấn= … kg? yến6kg 60 kg? … Ôn đơn vị đo khối lượng Yến Tấn Tạ G Kg Toán Bảng đơn vị đo khối lượng Nhận biết đề-ca-gam , héc-tô-gam Để đo khối lượng hàng chục,hàng ... =10 yến =10 kg =10 00 kg =10 0 kg =10 hg =10 00 g Nhỏ ki-lô-gam hg hg dag g dag 1g =10 dag =10 g 2kg300g=……… g 4dag=………….g 8hg=……… dag 3kg= ……………hg 7kg=…………….g 2kg30g=…………g Toán Bảng đơn vị đo khối ... khối lượng 2.Tính: Cá nhân 380g + 19 5g =575 g 45 2hg x = 13 56 hg Tập thể 928dag – 274dag = 6 54 dag 768hg : 6= 12 8 hg Toán Bảng đơn vị đo khối lượng < >? = dag ……50g = tấn…… 810 0kg < tạ 30kg… 4 tạ3kg...
 • 9
 • 807
 • 0

Các dụ bài tập ứng dụng SAP 2000

Các ví dụ bài tập ứng dụng SAP 2000
... ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình Hớng dẫn sử dụng SAP2 000 Bài tập 6: Một đoạn cống ngầm dài 14m nằm 300 kN/m dới thân đập có mặt cắt ngang chịu tác dụng tải trọng nh hình vẽ 0,5 170 0,5 - Vật ... III: Phụ lục 45 Trờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình Hớng dẫn sử dụng SAP2 000 Bài tập 7: Một tờng chắn đất có sờn chống chịu tác dụng áp lực đất nh hình vẽ 7m E = 2.9 x 107 kN/m2 = 2.5 5m = 0.22 ... Analysis Options ) Phần III: Phụ lục 40 Trờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình Hớng dẫn sử dụng SAP2 000 dụ 4: Bể nớc hình chữ nhật có kích thớc - Vật liệu bê tông có tiêu sau: 3m chịu áp lực nớc...
 • 11
 • 4,703
 • 51

bài giảng số 4

bài giảng số 4
... Tiết - Bài 4: Cạnh tranh sản xuất lưu thông hàng hóa Cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh Mục đích cạnh tranh, loại cạnh tranh Tính hai mặt cạnh tranh Tiết - Bài 4: Cạnh tranh sản ... - Bài 4: Cạnh tranh sản xuất lưu thông hàng hóa Em dựa vào khía cạnh sau để phân biệt cạnh tranh lành mạnh cạnh tranh không lành mạnh - Pháp luật - Tính nhân văn - Hệ cạnh tranh Tiết - Bài 4: ... phạm pháp luật + Làm rối loạn kìm hãm phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Tiết - Bài 4: Cạnh tranh sản xuất lưu thông hàng hóa b) Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: Sự cần thiết khách...
 • 24
 • 240
 • 0

BÀI GIẢNG TOÁN 4

BÀI GIẢNG TOÁN 4
... OB Góc bẹt hai góc vuông Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2008 Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Thực hành Bài tập 1, 2, (vở tập, trang 46 ) Bài 3: Viết tên góc vuông, góc nhọn, góc tù có hình sau: Góc ... D C Góc nhọn đỉnh C cạnh CB, CD Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Trò chơi: 00:00 00:01 00:02 00:03 00:05 00:06 00: 04 00:07 00:08 00:09 00:10 00:11 00:12 00:13 00: 14 00:15 00:16 00:18 00:19 00:17 ... Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt *Sắp xếp góc sau: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt theo thứ tự góc lớn dần vào bảng Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2008 Toán...
 • 10
 • 228
 • 0

vi du ;bài 12.Cơ chế xác đinh giới tính

vi du ;bài 12.Cơ chế xác đinh giới tính
... 44A + XY ( trai) b) Giải thích - Tính đực quy đònh cặp NST giới tính ( Nữ XX, nam XY) - Cơ chế tế bào học xác đònh giới tính: tự nhân đôi tổ hợp cặp NST giới tính trình phát sinh giao tử thụ ... hệ: Là theo dõi di truyền tính trạng đònh người thuộc dòng họ qua nhiều hệ nhằm xác đònh đặc điểm di truyền tính trạng mặt sau: + Tính trạng trội, tính trạng lặn + Tính trạng gen hay nhiều gen ... truyền tính trạng có liên quan đến yếu tố giới tính hay không  P.P nghiên cứu trẻ đồng sinh trứng: Là theo dõi phát triển tính trạng tương ứng đứa trẻ sinh lúc từ cặp bố mẹ nhằm kết luận tính...
 • 14
 • 898
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namTiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravityLuận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticXÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốYêu cầu về mặt kĩ thuậtCông nghệ Sản xuất izo octanSản xuất nhiên liệu sạchVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namchỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Bất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnCấu hình DNS trên linuxArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Cấu hình web server trên linuxQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG