Giáo án Sinh học 10 bài 8: Tế bào nhân thực

Giáo án Sinh học 10 bài 7: Tế bào nhân

Giáo án Sinh học 10 bài 7: Tế bào nhân sơ
... chung tế bào nhân tế bào nhân GV: Cho HS quan sát tranh tế bào vi khuẩn, động vật, thực vật GV: Em có nhận xét cấu tạo tế bào 1) Cấu tạo nhân so với tế bào nhân thực? HS: Tế bào nhân ... tế bào chất vùng nhân II Cấu tạo tế bào nhân GV: Ngoài thành phần tế bào nhân có thành khác thành tế bào, lông, roi hay chất nhày 1) Thành tế bào, màng sinh chất, lông roi GV: Thành tế bào ... gian sinh sản ngắn) Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo tế bào nhân GV: Cho HS quan sát tranh hình 7.2 SGK GV: Em nêu cấu tạo tế bào nhân HS: Tế bào nhân có thành phần chính: màng sinh chất, tế...
 • 5
 • 1,277
 • 5

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - TẾ BÀO NHÂN THỰC potx

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - TẾ BÀO NHÂN THỰC potx
... điểm chung tb nhân thực (10 ) A- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TB NHÂN THỰC I Cấu tạo chung thực - HS nêu Tb nhân thực có đặc điểm cấu tạo II So sánh cấu tạo TBTV & đặc điểm cấu tạo sao? tb nhân thực GV y/c ... (không nhân? nhân) , tb vân tb? Nhân gồm thành phần bản? Màng nhân có cấu trúc sao? tâm tb (đa nhân) - Màng nhân, chất NS, nhân - Lớp màng kép Có lỗ nhân giúp TĐC nhân (đk = 50 - 80 nm) Lỗ nhân ... HT (2): A- Giống nhau: Đều gồm có thành phần bản: Màng sinh chất, tbc, nhân (vùng nhân) B- Khác nhau: TB nhân thực TB nhân sơ Chưa có màng nhân bao bọc (vùng nhân) Có màng nhân bao bọc (nhân hoàn...
 • 7
 • 1,806
 • 4

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - TẾ BÀO NHÂN THỰC (t.t) potx

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - TẾ BÀO NHÂN THỰC (t.t) potx
... 1/ Ổn định lớp – Kiểm diện (1’) / Kiểm tra cũ (4’) : So sánh tế bào nhân sơ & nhân thực, so sánh TBĐV & TBTV Cấu trúc & chức nhân tế bào 3/ Tiến trình : NỘI DUNG HĐGV HĐHS HĐ 1: Tìm hiểu cấu ... quang hợp 4/ Củng cố: (5’) PHIẾU HỌC TẬP : So sánh cấu tạo, chức ti thể & lục lạp - Giống nhau: Đều có cấu trúc màng kép (2 màng), bào quan tạo NL cho tế bào - Khác nhau: Ti thể Lục lạp Màng ... ATP Chuyển NL ánh sáng thành NL hoá học (ATP) pha sáng, dùng pha tối 5/ Dặn dò:(1’) Học cũ Trả lời câu hỏi SGK/ trang 56 Ôn tập kiến thức cấu trúc, cấu tạo màng tb, lưới nội chất (đã học THCS) ...
 • 5
 • 1,057
 • 2

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - TẾ BÀO NHÂN THỰC (t.t) pot

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - TẾ BÀO NHÂN THỰC (t.t) pot
... khoáng tạo áp cho biết loại tế bào suất thẩm thấu tb có không bào lớn? - Ở tb TV, không bào lớn Ở tb sát hình để trả lời không bào (gồm phát triển quan Mô tả cấu trúc ĐV nguyên sinh, không bào ... Chức năng: không bào có chứa - Không bào chứa sắc tố thu gì?) Chức hút côn trùng (tb cánh hoa) - Dự trữ dinh dưỡng - Chứa chất độc để tự vệ, chất thải PHIẾU HỌC TẬP (1): So sánh cấu tạo, chức ... không hạt - Nằm xa nhân - Hệ thống xoang dẹp - Hệ thống xoang hình nối với màng nhân đầu, ống nối tiếp từ lưới nội chất đầu nối với lưới nội cấu trúc - Nằm gần nhân hạt chất không hạt - Có hạt...
 • 6
 • 724
 • 3

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - TẾ BÀO NHÂN THỰC (t.t) doc

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - TẾ BÀO NHÂN THỰC (t.t) doc
... quát chức - Ngăn cách tế bào với mt ngoài, MSC làm nhiệm vụ bảo vệ tb - Thực TĐC có tính chọn lọc & tb - Tiếp nhận & truyền thông tin từ bên vào bên tb - Ghép nối tb với mô (tb ĐV) - Nơi định ... chất - Thành phần hoá học : tb TV & tb + Tb TV xenlulôzơ nấm chất - Tạo khung giữ ổn định hình dạng tb - Chức Ở tb TV, sinh chất - Thành xenlulôzơ + Tb nấm kitin nước thấm vào nhiều sao? HS - Bảo ... HS - Bảo vệ bề mặt tế bào - Đảm bảo tb gắn dính & liên lạc với qua cầu sinh chất bên màng + Tb TV thành tb b) Chức : bọc phần hoá học : + Tb nấm kitin - Trên thành tb có cầu sinh Bao đọc thông...
 • 6
 • 859
 • 2

bài giảng sinh học 10 bài 8 tế bào nhân thực

bài giảng sinh học 10 bài 8 tế bào nhân thực
... TẾ BÀO ĐỘNG VẬT TaiLieu.VN TẾ BÀO THỰC VẬT TaiLieu.VN TẾ BÀO NHÂN THỰC TaiLieu.VN TẾ BÀO NHÂN SƠ nhân TaiLieu.VN THÍ NGHIỆM CHUYỂN NHÂN TRỨNG ẾCH Loài B Loài A Tế bào trứng Tế bào chất Nhân ... nhất? a Tế bào biểu bì b Tế bào hồng cầu c Tế bào tim d Tế bào xương TaiLieu.VN Khi người ta uống rượu tế bào quan thể phải làm việc nhiều để khỏi bị đầu độc? TaiLieu.VN Trong thể, tế bào có lưới ... phát triển mạnh nhất? a .Tế bào hồng cầu c Tế bào biểu bì TaiLieu.VN b Tế bào bạch cầu b Tế bào bạch cầu d Tế bào DẶN DÒ - Học cũ - Làm tập sách giáo khoa - Chuẩn bị 9, 10: lập bảng so sánh cấu...
 • 27
 • 836
 • 0

bài giảng sinh học 10 bài 9 tế bào nhân thực (tiếp theo)

bài giảng sinh học 10 bài 9 tế bào nhân thực (tiếp theo)
... chất chứa ADN Ribôxôm Quan sát hình mô tả cấu trúc ti thể ? Tế bào sau có chứa nhiều ti thể ? A Tế bào tim B Tế bào C Tế bào xương D Tế bào biểu bì Ví dụ : -TB gan có 2500 ti thể -TB ngực loài chim ... lạp nơi thực chức quang hợp tế bào thực vật - Lục lạp chứa chất diệp lục có khả chuyển đổi lượng ánh sáng thành lượng hoá học Lục lạp có tế bào thực vật Vậy Lục lạp có chức gì? VII- MỘT SỐ BÀO QUAN ... hút côn trùng - Ở động vật nguyên sinh có không bào tiêu hoá không bào co bóp phát triển • Vì TB thực vật lúc non có nhiều không bào? • Vì không bào phổ biến Tb thực vật trưởng thành TB động vật...
 • 17
 • 1,690
 • 1

bài giảng sinh học 10 bài 7 tế bào nhân

bài giảng sinh học 10 bài 7 tế bào nhân sơ
... chất Tế bào chất Nhân vùng nhân CHƯƠNG II CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO Bài 7: Tế bào nhân I Đặc điểm chung tế bào nhân Tế bào nhân Tế bào nhân thực CHƯƠNG II CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO Bài 7: Tế bào nhân ... CỦA TẾ BÀO Bài 7: Tế bào nhân Học thuyết tế bào đại:  Tế bào đơn vị cấu tạo nên thể sinh vật  Tế bào gồm loại: tế bào nhân tế bào nhân thực  Tế bào cấu tạo từ thành phần là: Màng sinh ... nhiều loại tế bào nhân có thành tế bào, vỏ nhầy, lông roi CHƯƠNG II CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO Bài 7: Tế bào nhân I Đặc điểm chung tế bào nhân II Cấu tạo tế bào nhân Thành tế bào, màng sinh chất,...
 • 12
 • 783
 • 0

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC pps

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC pps
... màng sinh chất, tế bào chất vùng nhân ? Bài mới: Hoạt động GV Nội dung HS Hoạt động 2: Đặc điểm I Đặc điêm chung tế bào nhân thực: tế bào nhân thực: - Kích thước lớn, cấu trúc phức tạp GV: Tế bào ... II Nhân tế bào ribôxôm: điểm tế bào nhân thực Nhân tế bào: tế bào nhân sơ a Cấu trúc: Hoạt động 2: Cấu trúc - Chủ yếu có hình cầu, đường kính 5micrômet chức - Phía màng bao bọc(màng kép giống nhân ... dày: A - 9nm x B - 50nm C 50 - 80 nm D 80 - 100 nm Câu 3: Lỗ nhân màng nhân tế bào nhân chuẩn cấu tạo che kín bởi: A Các enzim B Prôtein x C Nhiễm sắc thể D Chất tế bào Câu 4: Thành phần hoá học chủ...
 • 6
 • 1,481
 • 12

Giáo án sinh học 11 Bài 8 pptx

Giáo án sinh học 11 Bài 8 pptx
... ánh sáng mà mắt ta truyền lượng ánh nhìn thấy gọi ánh sáng cho diệp lục a sáng trắng có vùng ánh sáng có tác dụng quang hợp Ánh sáng gồm màu: đỏ, da cam, vàng , lục, lam, chàm, tím Khi ánh sáng ... ánh sáng hấp thụ Carôten xantôphyl thành lượng liên - Vai trò: kết hóa học ATP NADPH + Diệp lục a: hấp thụ chuyển hoá trực tiếp + Carôtenôit: hấp thụ lượng ánh sáng Trang thành Giáo án sinh học ... lá, phiến ( Nội dung đáp án phiếu học tập) + Nhóm 2: Xác định cấu tạo chức lớp biểu bì dưới, hệ gân + Nhóm 3: Xác định cấu tạo chức lớp tế bào mô Trang Giáo án sinh học 11 GV: Hoàng Thị Bích Liên...
 • 10
 • 1,120
 • 8

GIÁO ÁN SINH HỌC 10 - Bài 41: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT docx

GIÁO ÁN SINH HỌC 10 - Bài 41: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT docx
... thẩm thấu …Đó yếu tố vật Để hiểu rõ tìm hiểu 41: Ảnh hưởng yếu tố vật đến sinh trưởng vi sinh vật b Giảng mới: HOẠT ĐỘNG 1: “Tìm hiểu ảnh hưởng nhiệt độ” HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Yêu cầu HS ... bào nên ảnh hưởng tối ưu? đến tốc độ sinh trưởng vi sinh vật − Treo tranh hình 41 − Nhiệt độ tối ưu SGK phóng to yêu - Thảo luận nhóm đưa nhiệt độ mà vi khuẩn cầu HS xác định đáp án sinh trưởng ... ngâm đường bị mốc - Tranh, ảnh hình 41 SGK trang 137 - Phiếu học tập số 1: “Tìm hiểu nhóm vi sinh vật ưa nhiệt” - Phiếu học tập số 2: “Tìm hiểu nhóm vi sinh vật ưa pH” Học sinh: - Nghiên cứu trước...
 • 13
 • 6,127
 • 37

giáo án tin học 10 bài 8 những ứng dụng của tin học

giáo án tin học 10 bài 8 những ứng dụng của tin học
... Củng cố kiến thức học • Nhấn mạnh: – Các loại phần mềm máy tính – Tầm quan trọng tin học đời sống xã hội Củng cố: - Hãy kể số ứng dụng tin học? - Hãy cho biết ứng dụng tin học trường em Dặn dò: ... ASIMO …) Giáo dục Với hỗ trợ Tin H Em sử dụng máy tính học ngành giáo dục việc học tập có bước tiến mới, nào? giúp việc học tập giảng dạy trở nên sinh Đ Học tiếng Anh, học động hiệu Toán, …, trao ... tiện: Bảng phụ phiếu học tập, Computer projector (nếu có) III TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Hoạt động 3: Giới thiệu số ứng dụng tin học Đặt vấn đề: Mục tiêu tin học khai thác thông tin có hiệu phục vụ cho...
 • 6
 • 6,097
 • 16

Giáo án sinh học 10 bài 27 các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV

Giáo án sinh học 10 bài 27 các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV
... Giáo án giảng dạy sinh học 10 loãng 10 - 15’? Hoạt động Hãy hoàn thành phiếu học tập sau? HS: Thảo luận nhóm trả lời GV: Nhận xét, bổ sung II Các yếu tố vật lí: Nhiệt độ Độ ẩm Độ pH ảnh hưởng ... 2: Các chất phenol alcol, halogen, chất ôxi hoá Các chất hữu gọi ? A Chất hoạt động bề mặt C Chất dinh dưỡng phụ B Chất ức chế sinh trưởng D Yếu tố sinh trưởng Câu 3: Nhóm VSV sinh trưởng tối ... kìm hãm sinh trưởng VSV Nước dùng để khống chế sinh trưởng VSV Tạo điều kiện nuôi cấy thích hợp Dùng xạ ánh sáng để ức chế, tiêu diệt VSV: làm biến tính A.Nu, Prôtien áp suất Gây co nguyên sinh...
 • 3
 • 18,530
 • 72

Giáo án sinh học 10 bài 1 các cấp tổ chức của thế giới sống

Giáo án sinh học 10 bài 1 các cấp tổ chức của thế giới sống
... dung Hoạt động 1: GV Cho HS quan sát tranh hình SGK, tìm I Các cấp tổ chức giới sống hiểu cấp tổ chức giới sống 1) Khái niệm GV: Em nêu cấp tổ chức giới sống? - Thế giới sống tổ chức theo nguyên ... quần xã  hệ sinh thái sinh quan GV: Các cấp tổ chức giới sống? HS: Tế bào, thể, quần thể, quần xã hệ sinh thái - Tế bào đơn vị cấu tạo nên thể sinh vật - Các cấp tổ chức giới sống bao gồm: ... → sinh - Các tổ chức sống cấp làm tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp - Tế bào đơn vị cấu tạo nên thể sống - Mọi hoạt động sống diễn tế bào Bào quan tế bào mô quancơ thể… GV nhận xét, đánh...
 • 4
 • 8,492
 • 23

Giáo án sinh học 10 bài 2 các giới sinh vật

Giáo án sinh học 10 bài 2 các giới sinh vật
... - Giới khởi sinh - Giới nguyên sinh - Giới nấm - Giới thực vật - Giới động vật II.Đặc điểm giới: Giới khởi sinh( Monera): a Đặc điểm: Sv nhân sơ, kích thước nhỏ 15micrômet Sống hoại sinh, sinh ... (?) Giới gì? Cho ví dụ? đặc điểm định HS Hệ thống phân loại sinh giới: chia thành giới: (?) Sinh giới chia thành giới ?là giới nào? HS Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm giới: (?) Giới khởi sinh ... khả tự tổng hợp chất hữu (?) Giới nguyên sinh gồm có sinh b Đại diện: vi khuẩn, VSV cổ(Sống 00Cvật ? Đặc điểm giới gì? 100 0C, độ muối 25 %) HS: Giới nguyên sinh: (?) Giới nấm có đặc điểm gì? HS:...
 • 4
 • 500
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sinh học 10 bài 17 tế bào nhân thựcsinh học 10 bài 9 tế bào nhân thựcsinh học 10 bài 15 tế bào nhân thựcgiáo án sinh học 10 bài 8sinh học lớp 10 bài 8 tế bào nhân thựcsinh học 10 bài 13 tế bào nhân sơsinh học 10 bài 7 tế bào nhân sơgiáo án sinh học 10 bài 16 hô hấp tế bàogiáo án sinh học 9 bài 8giáo án sinh học 7 bài 8giáo án sinh học 6 bài 8giáo án tin học 10 bài 8giáo án sinh học 10 bài 32giáo án sinh học 10 bài 31giáo án sinh học 10 bài 30Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học