Tìm hiểu khả năng hấp phụ mangan trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ lõi ngô

Luận văn tìm hiểu khả năng xử lý cu2+ trong nước bằng than củi

Luận văn tìm hiểu khả năng xử lý cu2+ trong nước bằng than củi
... Khóa luận tốt nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - TÌM HIỂU KHẢ NĂNG XỬ LÝ CU2+ TRONG NƢỚC BẰNG THAN CỦI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... phụ kim loại nặng quan tâm than hoạt tính, than bùn hay xỉ than … Vì vậy, “ Tìm hiểu khả xử Cu2+ nƣớc than củi ” việc làm cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tế 16 Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG I: ... thuật Môi trường …………………… Tên đề tài: Tìm hiểu khả xử Cu2+ nước than củi …………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………… Khóa luận tốt nghiệp NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội...
 • 56
 • 263
 • 0

Nghiên cứu khả năng tách loại cu2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Nghiên cứu khả năng tách loại cu2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc
... nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI Cu2+ TRONG NƢỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... Điều chế vật liệu hấp phụ từ vỏ lạc ………………………………….…… 45 II.4 Khảo sát ảnh hƣởng khối lƣợng vật liệu đến trình hấp phụ … II.5 Khảo sát ảnh hƣởng kích thƣớc vật liệu đến trình hấp phụ …… II.6 Khảo ... hấp phụ đồng Bảng 3.4 Ảnh hưởng pH đến trình hấp phụ đồng Bảng 3.5.Kết khảo sát phụ thuộc tải trọng hấp phụ vào nồng độ cân đồng Bảng 3.6 Kết hấp phụ Cu2+ vật liệu hấp phụ Bảng 3.7 Kết giải hấp...
 • 74
 • 361
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý cu2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương

Nghiên cứu khả năng xử lý cu2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương
... tài em nghiên cứu nội dung sau: Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ đậu tương Khảo sát khả hấp phụ yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương Đồng môi trường nước Khảo ... vào việc chế tạo vật liệu hấp phụ nhằm ứng dụng xử nước thải quan tâm Chính trên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả xử Cu2+ nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương ... nghiệp ( luận, thực tiễn, số liệu cần tính toán vẽ) - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ đậu tương - Khảo sát khả hấp phụ yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương...
 • 54
 • 347
 • 0

Điều chế và khảo sát khả năng hấp phụ dư lượng kim loại nặng kẽm, cadimi, niken trong nước của vật liệu hấp phụ có nguồn gốc từ bùn dở nhà máy hoá chất tân bình tại phòng thí nghiệm

Điều chế và khảo sát khả năng hấp phụ dư lượng kim loại nặng kẽm, cadimi, niken trong nước của vật liệu hấp phụ có nguồn gốc từ bùn dở nhà máy hoá chất tân bình tại phòng thí nghiệm
... Nghiên cứu chế tạo zeolit ■ Chế tạo vật liệu hấp phụ kim loại nặng Khảo sát khả hấp phụ vật liệu phòng thí nghiệm Khảo sát khả hấp phụ vật liệu mẫu nước thải xi mạ 1.1.3 Tính khả thỉ đề tài ... ngành vật liệu máy quang phổ hồng ngoại, máy nhiễu xạ kế 1.6.3 Khảo sát khả hấp phụ số kim loại nặng ciía vật liệu Tiến hành thí nghiệm nhằm xác định thông số đặc trưng khả hấp phụ kim loại nặng vật ... thực thí nghiệm xác định tính chất hoá vật liệu cấu trúc, Hình dạng, Kết trình tiền đề cho việc khảo sát khả hấp phụ kim loại nặng vật liệu Các thí nghiệm kiểm tra tính chất lý hóa vật liệu...
 • 74
 • 315
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý cr6+ trong nước bằng vất liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương

Nghiên cứu khả năng xử lý cr6+ trong nước bằng vất liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương
... hiu sut hp ph Cr6+ Bng3.6: Kho sỏt thi gian t cõn bng hp ph: Bng 3.7: nh hng ca lng VLHP n kh nng hp ph Bng 3.8: nh hng ca ti trng vo nng cõn bng ca Cr6+ Bng 3.9: Kt qu hp ph Cr6+ bng VLHP Bng ... dng chỳng vo vic ch to vt liu hp ph nhm ng dng x nc thi cũn ớt c quan tõm Chớnh vỡ trờn, em ó tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu kh nng x Crom nc bng vt liu hp ph ch to t v qu su riờng ... thng, quỏ trỡnh hp ph s xy ng thi c hai quỏ trỡnh hp ph vt v hp ph húa hc Trong ú, hp ph húa hc c coi l trung gian gia hp ph vt v phn ng húa hc Cõn bng hp ph: quỏ trỡnh cht khớ hoc cht...
 • 39
 • 255
 • 1

Nghiên cứu khả năng xử lý fe3+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ quả sầu riêng

Nghiên cứu khả năng xử lý fe3+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ quả sầu riêng
... đích nghiên cứu - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ sầu riêng - Khảo sát khả hấp phụ yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ sầu riêng Sắt môi trường nước - Khảo sát khả giải ... TRƯỜNG 2.5 Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ sầu riêng  Quy trình chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ sầu riêng Vỏ sầu riêng tươi Cắt nhỏ, rửa Sấy khô, nghiền Xử với hóa chất H2SO4 Rửa nhiều lần nước cất ... xenlulozo t vỏ quảsầuriêng Trongvỏquảsầuriêng cóhaithànhphầnchủyếulàxenlulovàlignin.Nên chiếtxenlulotừvỏquảsầuriêngthựcchấtlàquátrìnhloạibỏlignintừv sầu riêng Đểloạibỏlignintừvỏquảsầuriêng,tathựchiệnquátrình...
 • 46
 • 137
 • 0

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu khả năng xử lý cr6 trong nước bằng vật liệu hấp thụ chế tạo từ vỏ sầu riêng

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu khả năng xử lý cr6 trong nước bằng vật liệu hấp thụ chế tạo từ vỏ sầu riêng
... trỡnh by nh sau Thụng s Crom(VI) Giỏ tr gii hn n v mg/l Sinh viên: L-u Thị Huế- MT1501 A B 0,05 0,1 13 Truờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Trong ú: - Ct A quy nh giỏ tr C ca cỏc thụng s ụ nhim ... tốt nghiệp Truờng ĐHDL Hải Phòng 20 y = 0.131x R = 0.994 18 16 T l Cf/q 14 12 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Nng Cr6+ nc sau x (mg/l) Hỡnh 3.8: ng biu din s ph thuc ca Cf/q vo Cf i vi Cr6+ ... ca Cr6+ 36 Bng 3.9: Kt qu hp ph Cr6+ bng VLHP 37 Bng 3.10: Kt qu gii hp VLHP bng HNO3 1M 38 Bng 3.11: Kt qu tỏi sinh VLHP 38 Sinh viên: L-u Thị Huế- MT1501 Khoá luận tốt nghiệp...
 • 51
 • 185
 • 2

Nghiên cứu khả năng xử lý mn2+ trong nước bằng vật liệu aluminium silicat xốp

Nghiên cứu khả năng xử lý mn2+ trong nước bằng vật liệu aluminium silicat xốp
... Phòng 2.4 Khảo sát khả hấp phụ Mn2+ vật liệu 2.4.1 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng Al đến khả hấp phụ Mn2+ vật liệu Tiến hành khảo sát ảnh hƣởng hàm lƣợng Al đến khả hấp phụ Mn2+ vật liệu thực theo ... đến khả hấp phụ Mn2+ vật liệu Vật liệu M10 với hàm lƣợng Al 10% có khả hấp phụ tốt Ảnh hƣởng nhiệt độ đến khả hấp phụ Mn2+ vật liệu Vật liệu M10 đƣợc sấy nhiệt độ 100oC có khả hấp phụ tốt Khảo ... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ Mn2+ TRONG NƢỚC BẰNG VẬT LIỆU ALUMINIUM SILICAT XỐP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT...
 • 50
 • 288
 • 2

Tìm hiểu khả năng hấp phụ niken trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía

Tìm hiểu khả năng hấp phụ niken trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía
... chuẩn Niken 34 2.3 Chế tạo vật liệu hấp phụ từ mía 35 2.4 Khảo sát khả hấp phụ nguyên liệu vật liệu hấp phụ 35 2.5 Khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến khả hấp phụ vật liệu hấp phụ ... tính toán vẽ) - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ mía - So sánh khả hấp phụ Niken mía vật liệu hấp phụ - Tìm yếu tố tối ưu cho trình hấp phụ Niken vật liệu hấp phụ …………………………………………………………………………… ... đường) đánh giá tiềm để chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý ô nhiễm môi trường Chính vậy, luận văn em chọn đề tài: Tìm hiểu khả hấp phụ Niken nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ mía Sinh viên: Nguyễn...
 • 57
 • 505
 • 6

Tìm hiểu khả năng hấp phụ sắt của vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm

Tìm hiểu khả năng hấp phụ sắt của vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm
... chuẩn sắt 43 2.4 Chế tạo vật liệu hấp phụ từ rơm 44 2.5 Khảo sát khả hấp phụ nguyên liệu vật liệu hấp phụ 44 2.6 Khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến khả hấp phụ vật liệu hấp phụ ... chúng vật liệu hấp phụ Phần lớn chất hữu tồn nước dạng phân tử trung hoà, bị phân cực Do trình hấp phụ vật liệu hấp phụ chất hữu chủ yếu theo chế hấp phụ vật Khả hấp phụ chất hữu vật liệu hấp phụ ... phụ từ rơm - So sánh khả hấp phụ sắt rơm khô vật liệu hấp phụ - Tìm yếu tố tối ưu cho trình hấp phụ sắt vật liệu hấp phụ …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các số liệu...
 • 64
 • 468
 • 1

Nghiên cứu tìm hiểu khả năng hấp phụ ca2+ của một số loại vật liệu lọc tự nhiên

Nghiên cứu tìm hiểu khả năng hấp phụ ca2+ của một số loại vật liệu lọc tự nhiên
... Tuyết Mục đích, đối tượng,nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Nghiên cứu tìm hiểu khả hấp phụ Ca2+ số loại vật liệu lọc tự nhiên Đối tượng: Nước ngầm có hàm lượng Ca2+ cao, vượt tiêu chuẩn cho phép ... nghiệm, hoàn thành đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ Ca2+ số loại vật liệu lọc tự nhiên qua mô hình phòng thí nghệm Qua trình thí nghiệm xử lí số liệu, xác định được: _Cột lọc tối ưu nên sử dụng cột ... nhiều vật liệu hấp phụ Ca 2+ để làm giảm độ cứng nước cấp Nhưng khuôn khổ báo cáo thông qua mô hình thí nghiệm bước đầu nghiên cứu hấp phụ Ca 2+ vật liệu lục tự nhiên đưa tỷ lệ tối ưu cho vật liệu...
 • 33
 • 242
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ sắt trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ xơ dừa

Nghiên cứu khả năng hấp phụ sắt trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ xơ dừa
... cần tính toán vẽ) - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ dừa - So sánh khả hấp phụ sắt dừa vật liệu hấp phụ - Tìm yếu tố tối ưu cho trình hấp phụ sắt vật liệu hấp phụ …………………………………………………………………………… ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ SẮT TRONG NƢỚC CỦA VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ XƠ DỪA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... 80oC vật liệu hấp phụ II.4 Khảo sát khả hấp phụ vật liệu nguyên liệu dừa Sinh viên: Trần Văn Phong - 121048 40 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Để khảo sát khả hấp phụ vật liệu nguyên...
 • 61
 • 765
 • 1

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại PB2+ trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ trấu luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại PB2+ trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ trấu luận văn tốt nghiệp đại học
... suốt trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Hoá Học phòng thí nghiệm thuộc khoa Hoá Học Trờng Đại học Vinh tận tình giúp đỡ, động viên tạo điều kiện ... hp phn ng cnh tranh vi cation kim loi s hp ph, kt qu l lm gim s hp ph cation kim loi Tng t pH tng, nng H+ gim, nng cation kim loi gn nh khụng i v bi vy s hp ph cation kim loi cú th gii thớch ... ca cỏc yu t: pH, thi gian, nhit , nng ca ion kim loi n s hp ph ion Pb2+ - Kho sỏt nh hng ca cỏc yu t : pH, thi gian, nng ca ion kim loi n s hp ph Pb2+ trờn vt liu c ch to Phng phỏp nghiờn cu...
 • 48
 • 1,561
 • 8

nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ cuống lá chuối và thử nghiệm xử lí môi trường

nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ cuống lá chuối và thử nghiệm xử lí môi trường
... PHƢƠNG THẢO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC CỦA VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ CUỐNG LÁ CHUỐI VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÍ MÔI TRƢỜNG CHUYÊN NGÀNH : HOÁ PHÂN TÍCH MÃ SỐ: 60.44.29 ... có khả hấp phụ, trao đổi ion [16], [22], [25] Xuất phát từ thực tế đó, thực đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ số kim loại nặng nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ cuống chuối thử nghiệm xử môi trường ... ĐOAN Tôi xin cam đoan: đề tài “ Nghiên cứu khả hấp phụ số kim loại nặng nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ cuống chuối thử nghiệm xử môi trường ” thân thực Các số liệu, kết đề tài trung thực Nếu...
 • 75
 • 357
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạctìm hiểu khả năng phát âm đúng của trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non dị nậu huyện tam nông phú thọtìm hiểu khả năng thể hiện đường nét hình mảng trong bài vẽ theo mẫu của học sinh lớp 9tìm hiểu khả năng đồ họatìm hiểu khả năng bản thânnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trườngphân lập khảo sát đặc điểm sinh học và tìm hiểu khả năng sinh enzymenghiên cứu khả năng hấp thụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míanghiên cứu điều tra nguồn ribonuclease từ nội tạng của động vật nhằm tìm hiểu khả năng khai thác để sử dụng làm thuốctuyển chọn tổ hợp lúa lai ba dòng nhập nội và bước đầu tìm hiểu khả năng duy trì các dòng bố mẹ sản xuất hạt lai f1hoạt động 3 tìm hiểu khả năng và nhu cầu của trẻ kkvhtìm hiểu khả năng ứng dụngkhảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từtìm hiểu thực tế ứng dụng cntt trong dạy học vật lý ở trường thptĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 48. QuảBài 43. Rễ cây