Đề tài về chế biến Cá khô

Đề tài về chế biến Chả biển biển rán

Đề tài về chế biến Chả cá biển và cá biển rán
... axit amin Lách Có số loài có hàm lượng Insulin cao như: nhám, voi, heo, thu, ngừ B TÍNH CHẤT VÀ KẾT CẤU CỦA THỊT CÁ I TÍNH CHẤT PROTIT CỦA THỊT CÁ Protit thòt chia làm hai ... khế lưỡi đen, chuồn đất, úc, căng, sạo, lượng dài vây đuôi, dưa, trác ngắn, kẽm hoa, tráp vàng Các loài có hàm lượng protit từ 17-18.8% là: cam, bò, bạch điều, đù bạc, lầm ... thấp Các loài có hàm lượng protit cao từ 21-24% là: nục chuối, trích lầm, trích xương, chim n độ, ngân, chai, vàng, mập Mã lai Các loài có hàm lượng protit từ 20-20.9% là: song...
 • 25
 • 196
 • 0

Đề tài về chế biến Tinh bột gạo

Đề tài về chế biến Tinh bột gạo
... dụng người ta dùng tinh bột khoai, sắn để thay Từ tinh bột gạo để có loại hình tinh bột phù hợp tính chất cần thiết người ta phải biến hình tinh bột *** Biến hình tinh bột gạo tạo dextrin: - ... – % • Tinh bột tự bã : % • Chất khô bã + tinh bột liên kết bã : 49 % D _ Chất lượng cảm quan ứng dụng tinh bột đời sống sản xuất : Chất lượng cảm quan tinh bột gạo : Ứng dụng tinh bột gạo: - ... liệu : Gạo sử dụng sản xuất tinh bột thường dạng gạo tấm, có hàm lượng tinh bột cao Các thành phần đặc trưng gạo dùng sản xuất tinh bột trình bày dạng bảng sau : Thành phần Nước Tinh bột Protein...
 • 17
 • 346
 • 0

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ CHẾ BIẾN KHÔ/ MẮM TẠI AN GIANG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM pps

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÁ KHÔ/ MẮM CÁ TẠI AN GIANG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM pps
... lỗi xác định cho nhóm tiêu thời hạn sở phải khắc phục lỗi Tiêu chí xếp hạng điều kiện ATTP sở chế biến khô An Giang 4.1 Định nghĩa mức lỗi ATTP TT Mức lỗi Tới hạn Nghiêm trọng Ký hiệu Định nghĩa ... [ ] [ ] [ ] [ ] Bảo hộ lao động: a Người vào phân xưởng chế biến [ ] [ ] [ ] phải trang bị bảo hộ lao động b sở phải có phòng thay bảo [ ] [ ] [ ] hộ lao động c Tách biệt bảo hộ lao động [ ... không gây độc, không thấm nước g Tuân thủ thời gian ngâm, vớt theo quy định Khu vực rửa khử trùng dụng cụ chế biến: a Đủ diện tích b Đủ nước c Đủ phương tiện để làm vệ sinh d Có bồn chứa nước...
 • 8
 • 229
 • 0

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ CHẾ BIẾN KHÔ/ MẮM TẠI AN GIANG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM docx

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÁ KHÔ/ MẮM CÁ TẠI AN GIANG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM docx
... 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều Công nhận sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm: - Tên chủ sở: - Tên sở: - Địa chỉ: - Nghề kinh doanh: - Mã số (nếu có): Điều Chủ sở thực tốt điều kiện đảm bảo an toàn thực ... Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm khô mắm An Giang Căn kết kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm ... chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm khổ giấy A3 gập đôi, nửa phần chứng nhận, nửa ô kiểm tra trì điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm sở chứng nhận Tần suất kiểm tra trì điều kiện an toàn thực...
 • 3
 • 344
 • 0

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN CƠ SỞ CHẾ BIẾN KHÔ/ MẮM ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM pptx

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÁ KHÔ/ MẮM CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM pptx
... trùng ủng d Công nhân sau lần vào nhà vệ sinh phải khử trùng tay ủng theo quy định Bảo hộ lao động: a Người vào phân xưởng chế biến phải trang bị bảo hộ lao động b sở phải có phòng thay bảo hộ ... định cho nhóm tiêu thời hạn sở phải khắc phục lỗi Tiêu chí xếp hạng điều kiện ATTP sở chế biến khô An Giang 4.1 Định nghĩa mức lỗi ATTP TT Mức lỗi Tới hạn Nghiêm trọng hiệu Định nghĩa Cr Là ... sản phẩm bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm d Không sử dụng thuốc để diệt chuột phân xưởng chế biến Khu vực vệ sinh công nhân: a Nhà vệ sinh công nhân phải tách biệt với khu vực chế biến...
 • 7
 • 166
 • 0

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN CƠ SỞ CHẾ BIẾN KHÔ/ MẮM ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM pptx

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÁ KHÔ/ MẮM CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM pptx
... mặt sở sản xuất xin đăng kiểm tra - Danh mục sản phẩm chủ yếu sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất (trên mặt xin đăng kiểm tra) - Báo cáo trạng điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm sở (theo mẫu ... tiến hành kiểm tra làm thủ tục để sở được: - Công nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm sở chế biến …… với mục đích tiêu thụ nội địa Chúng xin gửi kèm sau hồ sơ đăng kiểm tra, gồm: - ... Fax: Email: Tên sở (phân xưởng) đề nghị kiểm tra: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Sau nghiên cứu kỹ quy định Quy chuẩn địa phương (QCĐP … ) đối chiếu với điều kiện thực tế doanh nghiệp, đề nghị...
 • 3
 • 251
 • 0

MẪU BÁO CÁO HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ CHẾ BIẾN KHÔ/MẮM AN GIANG pdf

MẪU BÁO CÁO HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÁ KHÔ/MẮM CÁ AN GIANG pdf
... nhận Danh mục Ớt Thính bảo quản Tiêu Hình thức Phẩm màu Danh mục hóa chất tẩy rửa-khử trùng TT Tên hóa chất Thành phần Mục đích sử dụng Nồng độ sử dụng Văn nhà nước an toàn thực phẩm sở TT ... (có/không) Trang thiết bị dụng cụ chế biến Khu vực sơ chế Danh mục Khu vực Khu vực (đánh vảy, moi biến (ướp gia phơi, bảo quản tiếp nhận Chỉ tiêu Khu vực ruột…) vị, ủ, chao đóng gói thực đường…) ... sở TT Tên văn Năm ban hành TT Tên văn Năm ban hành Tài liệu xây dựng áp dụng sở TT Năm ban Tên văn Nhận xét nội dung hành Đào tạo kỹ thuật sản xuất chất lượng an toàn thực phẩm Nội dung TT Năm...
 • 9
 • 201
 • 0

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ CHẾ BIẾN KHÔ/ MẮM AN GIANG potx

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÁ KHÔ/ MẮM CÁ AN GIANG potx
... Biên đọc lại cho Đoàn kiểm tra, đại diện sở/ doanh nghiệp nghe thống ký tên vào biên Biên lập thành 02 bản, có nội dung nhau, 01 Đoàn kiểm tra giữ, 01 lưu sở kiểm tra ĐẠI DIỆN CƠ SỞ (ký ... luận xếp hạng điều kiện an toàn thực phẩm sở: Hạng Ý kiến sở/ Doanh nghiệp Đồng ý với kết luận đoàn kiểm tra Không đồng ý với kết luận đoàn kiểm tra Lý do: ... Đại diện sở/ doanh nghiệp: Nội dung kiểm tra: Kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP sở chế biến (Theo Quyết định số ngày tháng ...
 • 5
 • 2,047
 • 1

giáo trình mô đun chế biến khô

giáo trình mô đun chế biến cá khô
... vực chế biến, kinh doanh sản phẩm khô từ hải sản Bộ giáo trình gồm quyển: Giáo trình đun Chế biến tôm khô; Giáo trình đun Chế biến mực khô; Giáo trình đun Chế biến khô; Giáo trình ... hành chế biến khô đun trang bị cho ngƣời học kiến thức kỹ nghề để thực công việc: tiếp nhận nguyên liệu; chế biến khô sống; chế biến khô chín; chế biến khô mặn; chế biến khô ... phẩm khô nhƣ: khô sống, khô chín, khô mặn khô tẩm gia vị; - Nêu đƣợc tiêu chuẩn sản phẩm khô sống, khô chín, khô mặn khô tẩm gia vị A Nội dung iới thiệu sản phẩm khô...
 • 172
 • 159
 • 6

tổng quan về các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động giao thông tại thành phố hồ chí minh và đề xuất một số biện pháp khống chế

tổng quan về các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động giao thông tại thành phố hồ chí minh và đề xuất một số biện pháp khống chế
... dung 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO Tên đề tài: Tổng quan vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất số biện pháp khống chế 45 Khóa luận ... tầng giao thông, ảnh hưởng mạnh mẽ đến trình giao thông chất lượng môi trường đô thị Tên đề tài: Tổng quan vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất số biện ... hoá Mặc Tên đề tài: Tổng quan vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất số biện pháp khống chế 11 Khóa luận tốt nghiệp – Khoá 2007 Khoa: Môi trường Công...
 • 125
 • 363
 • 2

ĐỀ TÀI- QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN TRÍCH XÔNG KHÓI NGUYÊN CON

ĐỀ TÀI- QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÁ TRÍCH XÔNG KHÓI NGUYÊN CON
... 0,70 1,10 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÁ TRÍCH XÔNG KHÓI NGUYÊN CON: Hiện có phương pháp thực qui trình xông khói : xông khói nguội xông khói nóng Xông khói nguội: thực xông khói nhiệt ... Qui trình công nghệ chế biến trích xông khỏi "P "4 Rã đông Xử lí Ướp muối Nước muối loãng Khử muối Đe Xâu Sấy Xông khói Đe nguội Đóng gói Bảo ôn 3.2 Thuyết minh bước thưc hiên qui trình công ... hóa thịt làm đông tụ protein (ngoại trừ hồi xông khói) chủ yếu dùng để bảo quản cá, sử dụng tất sản phẩm xông khói nguội phải nấu lại trước ăn Xông khói nóng : thực xông khói nhiệt...
 • 29
 • 259
 • 0

Nghiên cứu đề tài vềchế của hiện tượng di truyền và biến dị

Nghiên cứu đề tài về cơ chế của hiện tượng di truyền và biến dị
... I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Từ thời cổ Hi Lạp, người ta cố gắng giải thích chất tượng di truyền Người giải thích chất tượng di truyền Hippocrate Ông đề ... Di truyền học chương trình Sinh học 12 NC giáo viên hiệu 9 CHƯƠNG II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI Đề tài viết bám sát phần di truyền học chương trình Sinh học 12 NC 2.1 CƠ CHẾ CỦA HIỆN TƯỢNG DI ... pháp nghiên cứu di truyền học người: mục đích, nội dung, kết - Tóm tắt thành tựu nghiên cứu di truyền học người 2.4.1.2 Di truyền y học Cần nắm vấn đề: - Khái niệm di truyền y học, bệnh tật di truyền...
 • 51
 • 1,590
 • 7

Đề tài: Cơ sở thiết kế nhà máy chế biến chua cô đặc. docx

Đề tài: Cơ sở thiết kế nhà máy chế biến cà chua cô đặc. docx
... Pure chua miếng: chua xé tơi, qua sàng để loại bỏ vỏ, hạt chua đặc loại có độ khô 25 – 29% chua đặc có độ khô 29 – 33% chua đặc có độ khô 33% • chua miếng đặc: chua ... 35 40% chua đặc loại độ khô 50 – 70% Bột chua: độ khô 88 – 95% Dạng chua đặc có độ khô 30% chế biến nhiều • Ở Mỹ, chua đặc phân loại sau: Pure chua: chua chà mịn qua ... ứng thiết bị máy móc, khoa học công nghệ góp phần nâng cao suất chất lượng sản phẩm đồ hộp nói chung đồ hộp chua đặc nói riêng Vì vậy, việc thiết kế nhà máy sản xuất chua đặc thiết kế...
 • 47
 • 1,777
 • 3

Đề tài : Một số biện pháp kinh tế chủ yếu sản xuất và chế biến tra xuất khẩu ở tỉnh đồng tháp từ nay đến năm 2020'

Đề tài : Một số biện pháp kinh tế chủ yếu sản xuất và chế biến cá tra xuất khẩu ở tỉnh đồng tháp từ nay đến năm 2020'
... tế chủ yếu sản xuất chế biến tra xuất tỉnh Đồng Tháp từ đến năm 2020 6 Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CÁ TRA XUẤT KHẨU 1.1.Vai trò sản xuất chế biến ... sau: Chương I: Một số vấn đề lý luận thực tiễn sản xuất chế biến tra xuất Chương II: Thực trạng sản xuất chế biến tra xuất tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2004-2007 Chương III: Một số biện pháp kinh ... cứu đề tài Một số biện pháp kinh tế chủ yếu sản xuất chế biến tra xuất tỉnh Đồng Tháp từ đến năm 2020” làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sỹ có ý nghĩa lý luận thực tiễn tỉnh Đồng Tháp...
 • 112
 • 276
 • 0

Xem thêm