Thực trạng và một số giải pháp phát triển trang trại ở tỉnh bắc cạn

Thực trạng một số giải pháp phát triển ngành thủy sản tỉnh Nghệ An đến năm 2010

Thực trạng và một số giải pháp phát triển ngành thủy sản tỉnh Nghệ An đến năm 2010
... ging Ngh An DA nõng cp tri ging Qunh Liờn Trung tõm ging Ngh An DA nõng cp tri cỏ Nam Yờn CTCP ging Ngh An DA XD tri cỏ C2 Anh Sn UBND huyn Anh Sn tn DA XD tri cỏ C2 Thanh Chng UBND huyn Thanh Chng ... cỏ trờn a bn tnh Ngh An S liu thu thp t nm 2000 n nm 2005 ti S Thy Sn Ngh An, S Thng Mi Ngh An, Trung tõm an ton v sinh - thỳ y, i khớ tng thy Bc Trung B, Cc thng kờ tnh Ngh An, Vin nghiờn cu hi ... hin qua cỏ ch tiờu sau: 1.4.3.1 Doanh li trờn kinh doanh T sut LN/VKD = LN * 100% VKD T s ny cng ln cng núi lờn sc sinh li ca mt ng kinh doanh 1.4.3.2 Doanh li doanh thu T sut LN/DT = LN *100% DT...
 • 136
 • 245
 • 0

Phương hướng một số giải pháp phát triển ngành thủy sản tỉnh khánh hòa đến năm 2020

Phương hướng và một số giải pháp phát triển ngành thủy sản tỉnh khánh hòa đến năm 2020
... HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN TỈNH KHÁNH HÕA .93 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa 93 3.1.1 Quan điểm phát triển ngành thủy sản Khánh Hòa ... chung + Chƣơng II Thực trạng phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa năm qua + Chƣơng III: Phƣơng hƣớng số giải pháp phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 Do thời gian kiến thức ... 96 3.2 Một số giải pháp kiến nghị phát triển ngành thủy sản Khánh Hòa đến năm 2020 97 3.2.1 Giải pháp khai thác thủy sản .97 3.2.1.1 Điều tra chi tiết nguồn lợi thủy sản dự báo ngƣ...
 • 134
 • 415
 • 2

tiểu luận Tiềm năng một số giải pháp phát triển làng gỗ Đồng Kỵ- Bắc Ninh.

tiểu luận Tiềm năng và một số giải pháp phát triển làng gỗ Đồng Kỵ- Bắc Ninh.
... CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐỒNG KỴ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ I Phương hướng phát triển làng gỗ Đồng Kỵ …………………….11 KẾT LUẬN…………………………………………………………… ... phát triển làng gỗ Đồng Kỵ- Bắc Ninh. Đề tài trước hết mong muốn làm phong phú thêm hiểu biết làng nghề truyền thống- làng gỗ Đồng Kỵ, đồng thời góp phần nhỏ vào việc xây dựng phát triển làng nghề ... tất tiềm sẵn có để thúc đẩy làng nghề phát triển Việt Nam nước có bề dày lịch sử với hàng nghìn năm phát triển với làng nghề hàng trăm năm tuổi Tiềm phát triển làng nghề Việt Nam lớn Một số làng...
 • 22
 • 278
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HTX NN TỈNH HẬU GIANG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HTX NN Ở TỈNH HẬU GIANG
... HTX nước; phát huy nội lực , nỗ lực khắc phục khó khăn để tự phấn đấu vươn lên, không ỷ lại trông chờ vào hỗ trợ Nhà Nước 5.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HTX NN HẬU GIANG 5.2.1 Điểm mạnh tồn HTX NN ...  Phát sinh nhiều khoản nợ khó đòi từ với xã viên  Thụ động việc tìm kiếm phát triển thị trường 5.2.2 Giải pháp phát triển HXT NN Hậu Giang 5.2.2.1 Nâng cao lực quản lý ban chủ nhiệm HTX Một ... ảnh hưởng chung đến uy tín mô hình HTX NN, gây khó khăn cho việc thành lập HTX NN sau Kiên xử lý khoản công nợ HTX NN Cần đưa biện pháp để giải dứt điểm khoản công nợ, cần áp dụng chế tài pháp...
 • 8
 • 238
 • 0

Thực trạng một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp thép Việt Nam.DOC

Thực trạng và một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp thép Việt Nam.DOC
... lý phảI sản xuất thép Việt Nam thách thức mà ngành thép Việt Nam gặp phải.Cuối đưa số giảI pháp phát triển ngành công nghiệp thép Việt Nam.Trong năm tới ,ngành công nghiệp thép Việt Nam nên khắc ... thiện cân toán - Phát triển ngành công nghiệp thép góp phần hình thành thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp khác mà thép loại nguyên liệu chủ yếu ngành - Phát triển công nghịêp thép cho phép khai ... phát triển ngành công nghiệp thép Việt Nam”, NEU- JICA,2002 33 Mục lục A.Lời mở đầu B.Nội Dung Phần 1: Tổng quan ngành công nghiệp thép Việt Nam I.Quá trình hình thành phát triển ngành công nghiệp...
 • 35
 • 830
 • 21

Thực trạng một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân

Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân
... tuệ vào phát triển kinh tế đất nớc, làm giàu cho tổ quốc Đề tài Phát triển KT TN Việt Nam Phần II Những vấn đề khu vực kinh tế t nhân I Thực trạng kinh tế t nhân Trong năm qua kinh tế t nhân ... giải pháp phát triển kinh tế t nhân, Ban Kinh tế Trung ơng, ngày 26-11-2001 Năm 2000 khuvực kinh tế t nhân chiếm 42,3% GDP nớc Trong GDP khu vực kinh tế t nhân phi nông nghiệp 63,6% GDP khu vực ... hớng, giải pháp phát triển kinh tế t nhân, Ban Kinh tế Trung ơng, ngày 26 - 11 - 2001 Tổng vốn đầu t phát triển doanh nghiệp t nhân tăng lợng vốn tỷ trọng tổng vốn đầu t phát triển khu vực kinh...
 • 37
 • 421
 • 1

Thực trạng một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân

Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân
... định hớng để khuyến khích phát triển kinh tế t t nhân , cần có giải pháp cụ thể để tập trung phát triển khu vực kinh tế III Những giải pháp để phát triển khu vực kinh tế t t nhân Giải pháp thể chế ... đời sống xuất cho công nghiệp chế biến Định hớng giải pháp để khuyến khích phát triển khu vực kinh tế t t nhân mối quan hệ với khu vực khác Nhà nớc đa biện pháp khuyến khích phát triển khu vực ... thực trạng phát triển kinh tế t t nhân nớc ta I Thực trạng phát triển khu vực kinh tế t t nhân nớc ta giai đoạn Cùng với việc ban hành luật, chế sách với biện pháp hỗ trợ, khuyến khích, khu vực...
 • 46
 • 509
 • 1

Thực trạng một số giải pháp phát triển ngành logistics tại Việt Nam.doc

Thực trạng và một số giải pháp phát triển ngành logistics tại Việt Nam.doc
... (2PL - Second Party Logistics) : ch hot ng logistics ngi cung cp dch v logistics cho mt hot ng n l chui cung ng ỏp ng nhu cu ca ch hng - Logistics bờn th ba (3PL - Third Party Logistics) : l ngi ... Quyết định quản trị Hoạch định Thực thi Kiểm soát Đầu logistics Đầu vào logistics Nguồn lực vật chất Nguồn nhân Nguồn tài Nguồn thông tin Nhà cung cấp Quản trị Logistics Vật liệu Bán thành phẩm ... bờn tham gia - Logistics bờn th nht (1PL- First Party Logistics) : l hot ng logistics ngi ch s hu sn phm/ hng hoỏ t mỡnh t chc v thc hin ỏp ng nhu cu ca bn thõn doanh nghip - Logistics bờn th...
 • 33
 • 1,249
 • 28

Thực trạng một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước.docx

Thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước.docx
... trình công nghiệp hóa đại hoá nước ta.Muốn phát triển nông thôn, công nghiệp hoá đại hoá nông nghiệp nông thôn việc trước tiên phải làm giải phóng phát triển nguồn nhân lực Phát triển 10 nguồn nhân ... lượng nguồn nhân lực nông thôn 12 29 30 PHẦN III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM 16 I -Định hướng phát triển ... Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục Vụ nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá nước ta 17 1- Hoàn thiện sách phát triển nguồn nhân lực 18 2-Hoàn thiện, nâng cấp sở tầng nông...
 • 30
 • 682
 • 7

Thực trạng một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Cạn.pdf

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Cạn.pdf
... 74 2.3.3 Vấn đề phát triển trang trại có 85 2.3.4 Nguyên nhân kìm hãm phát triển kinh tế trang trại Bắc Kạn 86 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TỈNH BẮC KẠN THỜI GIAN ... hướng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Kạn 96 3.2.1 Căn để định hướng 96 3.2.2 Phương hướng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Kạn 96 3.3 Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại ... đất đai Bắc Kạn Việc nghiên cứu lý luận khảo sát thực tiễn kinh tế trang trại tỉnh, từ đề số giải pháp để phát triển kinh tế trang trại địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng Xuất phát từ thực tế địa...
 • 122
 • 482
 • 1

Thực trạng một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh bắc cạn

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh bắc cạn
... 74 2.3.3 Vấn đề phát triển trang trại có 85 2.3.4 Nguyên nhân kìm hãm phát triển kinh tế trang trại Bắc Kạn 86 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TỈNH BẮC KẠN THỜI GIAN ... hướng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Kạn 96 3.2.1 Căn để định hướng 96 3.2.2 Phương hướng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Kạn 96 3.3 Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại ... phương pháp nghiên cứu Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Kạn Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại thời gian tới Nội dung cụ thể chƣơng nhƣ sau: Số...
 • 122
 • 278
 • 0

Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàngTMCP Đông Nam á- SeABank Thực trạng một số giải pháp phát triển

Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàngTMCP Đông Nam á- SeABank Thực trạng và một số giải pháp phát triển
... I: Những vấn đề hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng II: Thực trạng hoạt động toán quốc tế SeABank Chƣơng III: Một số giải pháp phát triển hoạt động toán quốc tế SeABank http://caohoc.vn ... triển hoạt động toán quốc tế SeAbank cần thiết Xuất phát từ lí trên, tác giả lựa chọn đề tài: Hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- SeABank: Thực trạng số giải pháp phát triển làm ... .63 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – SEABANK .64 3.1 Sự cần thiết phải phát triển hoạt động toán quốc tế trƣớc xu hội nhập ...
 • 92
 • 560
 • 5

Thực trạng một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước

Thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước
... tệ đáng kể, tạo lực cho phát triển công nghiệp nặng Để theo kịp xu phát triển họ lại tiến hành công nghiệp hoá hướng tới công nghệ cao thu kết qủa đáng khả quan Nhìn chung, có nước xác định chiến ... biến doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước, đa số hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp nhà nước có giá cao, hàng hoá nguyên liệu,vật tư, điện nước, chất đốt, xi măng dịch vụ thông tin có giá cao nước khu ... xuất hàng hoá hướng xuất chủ yếu công nghệ có đựơc thông qua chuyên giao công nghệ khả quản lý công nghệ chưa đạt yêu cầu phát triển công nghệ tăng trưởng kinh tế Một số ngành khác chưa có công nghệ...
 • 28
 • 468
 • 1

Thực trạng một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Agribank Hà Nội

Thực trạng và một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Agribank Hà Nội
... Nội CHUYÊN Đề thực tập - 44- Chơng 3: Giải pháp mở rộng hoạt động toán quốc tế NHNo&PTNT Nội 3.1.Định hớng phát triển NHNo&PTNT Nội: Từ kết đạt đợc năm 2007, năm 2008 NHNO&PTNT Nội ... tồn hoạt động TTQT ngân hàng CHUYÊN Đề thực tập - 22- Chơng 2: Thực trạng TTQT Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn nội 2.1.Lịch sử hình thành phát triển: 2.1.1.Quá trình hình thành: ... khách quan Một là: môi trờng kinh tế nớc, bao gồm trình độ phát triển kinh tế, chủ thể kinh tế, sản xuất nội địa Hoạt động ngân hàng kinh tế kinh tế ổn đinh phát triển an toàn hiệu ngân hàng yên...
 • 64
 • 723
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: hiện trạng và một số giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn hà nộiiii dự báo giá vàng trong thời gian tới và một số giải pháp phát triển thị trường vàng việt namdự báo xu hướng biến động thị trường vàng trong thời gian tới và một số giải pháp phát triển thị trường vàng việt namđịnh hướng và một số giải pháp phát triên hoạt động kinh doanh du lịch việt nam trước tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giớikinh nghiệm phát triển dịch vụ phát triển kinh doanh thi trung quốc và một số giải pháp phát triển dịch vụ phát triển kinh doanh tại việt namđịnh hướng và một số giải pháp phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng atsh trấn địa bàn3 phân tích chính sách và một số giải pháp phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghiệp trường hợp tỉnh nghệ anphương hướng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại tbktvn từ nay đến 2020an sinh giáo dục thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty bảo việt nhân thọ hà nộichuyên đề một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng tỉnh ở nghệ an đến năm 2020một số giải pháp phát triển công việc khai thác và sản xuất đá vôi trắngthực trạng và một số giải pháp xóa đói giảm nghèo ở huyện vĩnh bảo – thành phố hải phòng docxthực trạng và một số giải pháp xóa đói giảm nghèo ở huyện vĩnh bảo – thành phố hải phòngnghiên cứu hệ sinh thái vườn nhà ở thị xã đồng xoài tỉnh bình phước và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vữngmột số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh kon tumCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học