chuong 4 QUÁ TRÌNH CHƯNG

chuong 4 QUÁ TRÌNH CHƯNG

chuong 4 QUÁ TRÌNH CHƯNG
... (4. 61) Từ phương trình (4. 57), (4. 59) (4. 61) tìm giao điểm Trừ phương trình (4. 59) cho phương trình (4. 57), kết hợp với (4. 61) ta có: G y' y tl − G y y tl = G x' xtl − G x xtl − Px P − WxW (4. 62) ... Phương trình đường nồng độ làm việc đoạn chưng: Xuất phát từ phương trình cân vật liệu vị trí đoạn chưng (hình 4. 19): G y' = G x' − W (4. 31) 1 14 Phương trình cân vật liệu cho cấu tử dễ bay hơi: (4. 32) ... W (4. 69) Thay phương trình (4. 68) (4. 69) vào phương trình (4. 67), ta có phương trình đường nồng độ làm việc trường hợp tháp có đoạn chưng y= Gx W F q W x− xW = x− xW Gy Gy F q − W F q − W (4. 70)...
 • 56
 • 198
 • 0

Chương 4: Quá trình sấy lý thuyết

Chương 4: Quá trình sấy lý thuyết
... 30,6 vùng 118,62 0,0252 0,141 27,4 sấy Ra sấy Ra sấy Tính toán tương tự ta có bảng kết thông số TNS, vào vùng sấy vòng sấy cuối: Vòng sấy cối Tác nhân I (kJ/kg) sấy Vào d (kg ẩm/kg pb (bar) (%) ... 27,4 sấy Vào sấy Ra sấy Ra sấy Đồ thị I – d : I I B t1 = 65 C 50 t2 = B C t1 =70 C C 01 53 t2 = d 11 d 210 V ï n g sÊ y n ã n g d C C 01 d 13 d V ï n g sÊ y n ã n g 230 d Lượng tác nhân sấy thuyết ... (kJ/h) qv1 (kJ/kg ẩm) Vùng sấy nóng 114200,4 793 Vùng sấy nóng 141506,3 1033 Tổng 255706,8 1826 Vùng sấy nóng 99381,3 730,7 Vùng sấy nóng 133053 1047 Vòng sấy đầu Vòng sấy cuối Tổng 232434,1 1778...
 • 16
 • 2,031
 • 6

Chương 4: Quá trình hình thành học thuyết kinh tế Cổ điển pot

Chương 4: Quá trình hình thành học thuyết kinh tế Cổ điển pot
... Chương 4: Quá trình hình thành học thuyết kinh tế Cổ điển Lịch sử học thuyết kinh tế Khái quát    4.1 Đặc điểm học thuyết kinh tế Cổ điển 4.2 U.Petty (W Petty) 4.3 Học thuyết kinh tế Trọng ... thích Học thuyết kinh tế cổ điển đời sở học thuyết trọng thương, có nhiều tư tưởng trái ngược Lịch sử học thuyết kinh tế 4.1.2 Tổng quan học thuyết kinh tế Cổ điển Thế học thuyết kinh tế cổ điển? ... quan quan hệ kinh tế Cố gắng tìm qui luật kinh tế, người sử dụng phương pháp trừu tượng hóa nghiên cứu kinh tế Người đặt móng cho kinh tế trị tư sản cổ điển Lịch sử học thuyết kinh tế 4.2.3 Tư...
 • 39
 • 374
 • 2

Chương 4: Quá trình lắng

Chương 4: Quá trình lắng
... cặn 35 Bể lắng có lớp cặn lơ lửng (Bể lắng tiếp xúc) Bể lắng trình phản ứng lắng tách rời Bể lắng có lớp cặn lơ lửng (Bể lắng tiếp xúc) Bể lắng hợp trình trộn, phản ứng lắng 36 Bể lắng có lớp ... Lắng tự (lắng loại 1) Lắng keo tụ (lắng loại 2) Lắng vùng (lắng loại 3) Lắng nén (lắng loại 4) Lắng hạt nồng độ thấp Các hạt không tác động với Lắng hạt nồng độ loãng Các hạt dính kết với Lắng hạt ... nước bể lắng tónh không áp dụng mà phổ biến phương pháp lắng dòng chảy liên tục (lắng động) - Lắng đứng - Lắng ngang Quá trình thường gặp bể lắng sơ xử lý nước cấp độ đục cao hay bể lắng cát...
 • 39
 • 1,317
 • 23

CHƯƠNG 4 QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA CỦA ĐỘC CHẤT TRONG CƠ THỂ SINH VẬT

CHƯƠNG 4 QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA CỦA ĐỘC CHẤT TRONG CƠ THỂ SINH VẬT
... thư qua chuyển hóa sinh học thể tạo hợp chất gây ung thư) Quá trình thể chuyển chất ô nhiễm từ môi trường thành chất độc gọi trình “hoạt hóa sinh học” Quá trình chuyển hóa sinh học thể thể tóm ... al., 19 94) 4. 2 Chuyển hóa sinh học độc chất Sau hấp thụ, dọc đường phân bố đến quan, chất độc chịu chuyển hóa sinh học khác Chuyển hóa sinh học tập hợp trình trao đổi chất cho phép chuyển hóa phân ... độc chất Các sinh vật có hàm lượng mỡ khả tích tụ sinh học chất độc 4. 1.2 .4 Sự khuyếch đại sinh học (biomagnification) độc chất qua chuỗi dinh dưỡng Mọi thể sinh vật chịu ảnh hưởng độc chất Trong...
 • 20
 • 2,042
 • 3

CHƯƠNG 4 QUÁ TRÌNH QUÁ độ TRONG MBA

CHƯƠNG 4 QUÁ TRÌNH QUÁ độ TRONG MBA
... CHUNG • Quá trình độ trình chuyển từ trạng thái xác lập sang trạng thái xác lập khác • Trong máy biến áp có nhiều trình độ Trong chương ta xét trình qua độ điển hình:  Quá dòng điện  Quá điện ... xg   − rn t Ln Ví dụ MBA 1000kVA: unr% = 1,5; unx% = 6,32 k xg = + e − πrn xn = 1+ e − πu nr u nx = 1 ,47 5 100 i xg = I n k xg = × 1 ,47 5 = 22,7 un §3 QUÁ ĐIỆN ÁP TRONG MBA Nguyên nhân gây điện ... dòng điện  Quá điện áp khí §2 QUÁ DÒNG ĐIỆN TRONG MBA Đóng máy biến áp không tải vào lưới điện • Điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp: u1 = U1m sin( ωt + ϕ) • Phương trình cân điện áp dây quấn sơ...
 • 14
 • 98
 • 0

CHƯƠNG 4 QUÁ TRÌNH nạp xả

CHƯƠNG 4 QUÁ TRÌNH nạp  xả
... 4. 3.3 diễn biến trình nạp - xả động kỳ Quá trình nạp- xả động kỳ chia thành giai đoạn : xả tự do, quét nạp thêm (hoặc lọt khí) 1) Giai đoạn I - Xả tự Giai đoạn xả tự kéo dài từ thời điểm cấu xả ... Nhận - ns nm xs xm [ gqtk] 31 24 20 80 [ gqtk] 83 30,5 64 48 50 [ gqtk] 67 35 58 48 50 [ gqtk] 47 4, 5 30 20 54 Lý thuyết ĐCĐT - 119 4. 3 trình nạp - xả động kỳ 4. 3.1 khái niệm chung Động kỳ không ... xả bắt đầu mở đến thời điểm xupap nạp đóng hoàn toàn Căn vào đặc điểm làm việc cấu nạp- xả, chia trình nạp- xả động kỳ thành giai đoạn : xả tự do, xả cỡng bức, quét buồng đốt, nạp nạp thêm 1) Xả...
 • 20
 • 203
 • 0

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực (2012) chương 4 quá trình tuyển dụng

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực (2012)  chương 4 quá trình tuyển dụng
... 2/12/2012 II- NỘI DUNG, TRÌNH TỰ CỦA QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG www.themegallery.com Company Logo 2.1- Chuẩn bị tuyển dụng www.themegallery.com ™2.1.1- Xác định nhu cầu tuyển dụng: ƒ Nhu cầu ầ theo ... Dung (2006) Quản trị nguồn nhân lực Tr 120 NXB Thống Kê Company Logo III- ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG (tt) www.themegallery.com ™Khi phân tích hiệu hoạt động tuyển dụng cần thu ... www.themegallery.com ™2.2.1- Nguồn tuyển dụng: ƒ Nguồn ứng viên từ nội doanh nghiệp • Hạn chế: Company Logo 2/12/2012 2.2- Tìm kiếm thu hút ứng viên: www.themegallery.com ™2.2.1- Nguồn tuyển dụng: ƒ Nguồn ứng viên...
 • 14
 • 209
 • 0

Chương 4: Quá trình quá độ trong mạch phi tuyến.

Chương 4: Quá trình quá độ trong mạch phi tuyến.
... cấu thông số mạch K K Mạch phi tuyến Luật (Quy luật, tính chất mới) Quá trình cũ Hệ phương trình vi tích phân phi tuyến Quá trình - +Quá trình độ Thời gian độ t Quá trình xác lập  Động tác đóng ... Chương : Quá trình độ mạch phi tuyến I Khái niệm chung  Mạch phi tuyến mô tả hệ phương trình vi tích phân phi tuyến miền thời gian Luật Mạch phi tuyến Hệ phương trình vi tích phân phi tuyến ... thúc trình cũ khởi đầu trình độ hành  Quá trình độ hệ thống nghiệm hệ phương trình mới, khởi đầu từ thời điểm t = + Cơ sở kỹ thuật điện 2 CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN Chương 4: Quá trình độ mạch phi tuyến...
 • 23
 • 221
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh - Chương 4: Lập trình bằng sơ đồ bậc thang doc

Tài liệu Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh - Chương 4: Lập trình bằng sơ đồ bậc thang doc
... HOLDING CIRCUIT Dới đồ Ladder Diagram mạch tự giữ phổ biến lập trình: 00000 00001 01000 01000 [ 23 ] Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 4: Lập trình đồ bậc thang Ladder Diagram ... 00003 OR LD OUT 01000 END(01) Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 4: Lập trình đồ bậc thang Ladder Diagram 00000 00001 01000 00002 00003 00004 Trình tự thực phải chia thành khối gõ riêng ... 00001 thành AND NOT 00001 nh đồ trên, đầu CH010.00 bật CH000.00 ON CH000.01 OFF 4.8 LD NOT [ 22 ] Hớng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh Chơng 4: Lập trình đồ bậc thang Ladder Diagram Lệnh...
 • 9
 • 621
 • 16

QUÁ TRÌNH LỌC TÁCH VẬT LÝ - Chương 1 : ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT, HẤP THỤ TRONG CÔNG NGHỆ LỌC DẦU ppsx

QUÁ TRÌNH LỌC TÁCH VẬT LÝ - Chương 1 : ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT, HẤP THỤ TRONG CÔNG NGHỆ LỌC DẦU ppsx
... Nhit sụi Pa, oC -0 .5 -4 2 .1 -8 8.5 36 .1 (C5) S a 3 0-4 0 3 0-5 0 1 0-2 0 2 0-3 0 Ch s hi lu 3-6 4-5 0. 2-0 .5 1- 4 p sut nh, bar 14 15 25 0.2 Nhit , oC nh/ỏy 75/200 45/95 50 /10 0 80 /14 0 1. 3.2.2 S cú thit b ... rt rng (ts =14 0-3 00oC) Thụng thng nú c s dng ch yu cho mc ớch: - Dựng lm nguyờn liu sn xut nhiờn liu phn lc (ts =16 0-3 00oC, C 1 1- C17 ,18 , l ng dng chớnh) - Du ho dõn dng (ts =14 4-2 77oC, loi ớt lu hunh) ... nh bi nh lut Stock: r ( )g à2 - Vd: tc lng (m/s); r: ng kớnh git nc (m) - 1: lng riờng ca pha phõn tỏn, nc, (kg/m3) - 2: lng riờng ca pha liờn tc, du thụ, (kg/m3) - à 2: nht ng lc ca pha...
 • 30
 • 308
 • 0

Chương 2: Quá trình ete hóa

Chương 2: Quá trình ete hóa
... Thanh Sơn Quá trình ête hóa butadiène) khoảng 35 – 40 % phân đoạn cracking xúc tác Một trình nh có u điểm làm tăng giá trị sản phẩm phụ phân x ng MTBE mà n-butène ch a đ ợc chuyển hóa Nh vậy, ... 21 10 - TS Nguyễn Thanh Sơn Quá trình ête hóa b/ Isopentène : T ơng tự nh phân đoạn C4, isopentène sản phẩm trình cracking naphta cracking xúc tác Ng i ta đồng phân hóa n-pentène có chứa phân ... Nguyễn Thanh Sơn Quá trình ête hóa 2/ Nhiệt động học động học phản ứng : Phản ứng ête hóa phản ứng tỏa nhiệt (∆H = -37 kJ/mol), cân bằng, xảy thuận lợi với l ợng d methanol Ph ơng trình động học...
 • 10
 • 443
 • 6

Chương 3 Quá trình

Chương 3 Quá trình
... trình kết thúc trình V.1 Tạo trình Quá trình tạo nhiều trình mới, lời gọi hệ thống createprocess, thực thi Quá trình tạo gọi trình cha, ngược lại trình gọi trình trình Mỗi trình sau tạo trình khác, ... Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.0 III.1 Quá trình Thật vậy, trình chương trình thực thi Một trình không mà chương trình, bao gồm hoạt động hành diện giá trị đếm chương trình nội dung ghi ... không gian địa trình mới: • Quá trình trình cha • Quá trình chương trình nạp vào Để hiển thị việc cài đặt khác này, xem xét hệ điều hành UNIX Trong UNIX, trình xác định danh biểu trình (process...
 • 16
 • 307
 • 1

Quá trình chứng minh vụ án hình sự - 1 quá trình mang tính khoa học

Quá trình chứng minh vụ án hình sự - 1 quá trình mang tính khoa học
... mang tính khoa học 10 Mục lục Lời đầu Khái niệm, mục đích ý nghĩa trình chứng minh VAHS 2 .1 Khái niệm 2.2 Mục đích ý nghĩa trình chứng minh VAHS Quá trình chứng minh VAHS 3 .1 Thu thập chứng 3.2 ... dài Từ hai vụ án oan trên, thấy rõ tầm quan trọng trình chứng minh vụ án hính Đó trình khoa học, bước tiến hành phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật Nếu trình chứng minh vụ án thực cách ... vào trình chứng minh đòi hỏi phải có xem xét, đánh giá phù hợp chứng vấn đề, tình tiết cần phải chứng minh 3.4 Sử dụng chứng Trong trình chứng minh vụ án hình sự, hoạt động sử dụng chứng gắn...
 • 12
 • 497
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quá trình chưng cất benzenquá trình chưng cất axetonquá trình chưng cấtquá trình chưng luyệnchương 4 tiểu trìnhđịnh nghĩa quá trình chưng cấtquá trình chưng cất dầu thôchương 2 quá trình nghiên cứu thống kêmô phỏng quá trình chưngquá trình chưng khô than béoquá trình chưng cất rượusản phẩm của quá trình chưng cất dầu thôsản phẩm của quá trình chưng cất dầu mỏ4 qua trinh phong hoa xay ra dong thoi hay theo thu tubài giảng quản trị kinh doanh quốc tế nguyễn hùng phong chương 1 quá trình toàn cầu hóaVv ban hanh HD XD va pt van hoa cong dong o DHQGHN2012 07 06 2247 HD DHQGHN HD tam thoi cong tac xd chi tieu nhan luc cac don viQuy dinh che do chinh sach di nuoc ngoaiBao cao thuong nien 2012Bao cao thuong nien 2011Bao cao KTTN VN 2012TBGD CP co dong lien quan CDNB PENM IV 03.03.17GT Quan ly cong.pdf GT Quan ly congChuoi gia tri toan cau cua cac tap doan xuyen quoc giaChủ đề trò chuyện một số nghề phổ biến ở địa phươngDon ung cu thanh vien BKStrắc nghiệm tổ hợp và xác xuấtQuy dinh cap toa xe van chuyen hang hoatài liệu tài liệu | HARACOMẫu dự toán chi đoàn đi công tác nước ngoài.Mẫu dự toán chi đoàn đi công tác nước ngoài.Mẫu đơn xin visa cho khách nước ngoài.Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUMẪU 02 KHCN Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 15 KHCN Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN