Bộ câu hỏi kinh tế học đại đại cương, kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô

Bộ câu hỏi kinh tế học đại đại cương, kinh tế học vi mô, kinh tế học

Bộ câu hỏi kinh tế học đại đại cương, kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô
... one: 22 a Kinh tế học vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế học mô, thực chứng c Kinh tế học vi mô, thực chứng d Kinh tế học mô, chuẩn tắc 65 Kinh tế học môn khoa học xã hội nghiên cứu cách thức: Select ... phận kinh tế học nghiên cứu định hãng sản xuất hộ gia đình: Select one: a Kinh tế học b Kinh tế học chuẩn tắc c Kinh tế học vi d Kinh tế học thực chứng 61 Khái niệm kinh tế sau lý giải ... hiệu kinh tế b Không có đáp án c Những kết hợp hàng hóa mà kinh tế mong muốn d Những kết hợp hàng hóa sản xuất kinh tế 54 Trong kinh tế học, kinh tế đóng kinh tế Select one: a có giao lưu kinh tế...
 • 85
 • 292
 • 0

KIẾN THỨC cơ bản và các DẠNG câu hỏi về SÔNG NGÒI đại CƯƠNG TRONG bồi DƯỠNG học SINH GIỎI QUỐC GIA môn địa lí

KIẾN THỨC cơ bản và các DẠNG câu hỏi về SÔNG NGÒI đại CƯƠNG TRONG bồi DƯỠNG học SINH GIỎI QUỐC GIA môn địa lí
... tượng học sinh giỏi cách hiệu hoàn thành đề tài Kiến thức dạng câu hỏi sông ngòi đại cương thi học sinh giỏi Quốc gia Đề tài giúp cho giáo viên học sinh kiến thức kĩ luyện sông ngòi đại cương ... cấp hệ thống kiến thức sông ngòi giới phục vụ cho bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia cách xác, đầy đủ khoa học - Giới thiệu dạng câu hỏi sông ngòi đại cương đề thi học sinh giỏi quốc gia trình tập ... Kiến thức dạng câu hỏi sông ngòi đại cương bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia sâu phân tích kiến thức liên quan đến sông ngòi giới chương trình Địa lớp 10, chuyên đề hệ thống số dạng câu hỏi...
 • 24
 • 362
 • 0

Bộ câu hỏi TNKQ Hình học - Ôn thi vào THPT

Bộ câu hỏi TNKQ Hình học - Ôn thi vào THPT
... khách quan Toán 9 .- Hình Học Ôn thi vào THPT A 1.Công thức tính thể tích hình nón cụt 2.Công thức tính diện tích xung quanh hình nón cụt 3.Công thức tính thể tích hình nón 4.Công thức tính diện ... soạn: Bùi Đình Dương – THCS LKT – AL - Hải Phòng Trắc nghiệm khách quan Toán 9 .- Hình Học Ôn thi vào THPT C.không có điểm chung D.cắt hai điểm 10.Trong câu sau, câu sai ? A.Tâm đường tròn tâm đối ... THCS LKT – AL - Hải Phòng (D) Trắc nghiệm khách quan Toán 9 .- Hình Học Ôn thi vào THPT A Hình bình hành B Hình thoi C Hình chữ nhật D Hình thang 17.Hãy chọn khẳng định sai Một tứ giác nội tiếp...
 • 9
 • 331
 • 0

Câu hỏi thi pháp luật đại cương

Câu hỏi thi pháp luật đại cương
... hành pháp, pháp phân định rõ ràng, hợp lý cho ba hệ thống quan Câu : chất thuộc tính pháp luật ? a chất pháp luật : - tính giai cấp pháp luật - giá trị x• hội pháp luật b thuộc tính pháp luật ... phạm pháp luật ? a khái niệm quy phạm pháp luật b cấu trúc quy phạm pháp luật : - giả định - quy định - chế tài Câu : khái niệm đặc điểm quan hệ pháp luật ? a khái niệm quan hệ pháp luật ? - phân ... nước pháp quyền b đặc điểm nhà nước pháp quyền - có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh - công dân bình đẳng trước pháp luật - tổ chức thực công quyền dựa tảng pháp luật vững - quyền lực nhà nước lập pháp, ...
 • 4
 • 2,026
 • 46

Tổng hợp trắc nghiệm câu hỏi phần pháp luật đại cương có đáp án

Tổng hợp trắc nghiệm câu hỏi phần pháp luật đại cương có đáp án
... Ít / tổng số đại biểu tán thành b Í ấ / ổ bể c Ít 3/ tổng số đại biểu tán thành d Tất sai TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm ... áp dụng pháp luật p áp ậ , p áp ậ , d p áp ậ v áp d p áp ậ TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại cương ề o ề ... động d Tất đ ng áp ậ ó m ắ x TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG m ., b H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại cương v bảo ảm , ề k ,   ...
 • 8
 • 5,610
 • 390

700 câu hỏi trắc nghiệm luật đại cương

700 câu hỏi trắc nghiệm luật đại cương
... Ngành luật đất đai B Ngành luật lao động C Ngành luật quốc tế D Ngành luật đầu tư Câu 82 Đâu ngành luật HTPL Việt Nam: A Ngành luật kinh tế B Ngành luật hành C Ngành luật quốc tế D Ngành luật ... ngành luật nào: A Ngành luật kinh tế B Ngành luật tài C Ngành luật đất đai D Ngành luật dân Câu 85 Chế định “Khởi tố bị can hỏi cung bị can” thuộc ngành luật nào: A Ngành luật dân B Ngành luật ... dân C Ngành luật tố tụng hình D Ngành luật hành Câu 86 Chế định “Điều tra” thuộc ngành luật nào: A Ngành luật tố tụng hình B Ngành luật tố tụng dân C Ngành luật hình D Ngành luật dân Câu 87 Chế...
 • 167
 • 2,046
 • 7

BỘ CÂU HỎI THI HẾT HỌC PHẦN Kết cấu Bê tông docx

BỘ CÂU HỎI THI HẾT HỌC PHẦN Kết cấu Bê tông docx
... cách 150 mm, tông M300 Chñ nhiÖm bé m«n TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI Khoa Xây dựng BỘ CÂU HỎI THI HẾT HỌC PHẦN Môn học: Kết cấu BTCT K/c Gạch đá Số trình: Bộ môn Kết cấu tông (Dùng cho ... dựng BỘ CÂU HỎI THI HẾT HỌC PHẦN Môn học: Kết cấu BTCT K/c Gạch đá Số trình: Bộ môn Kết cấu tông (Dùng cho SV khoa Kiến trúc) Thời gian làm : 90 phút ®Ò thi sè 19 Câu số 1: Xác định nội lực kết ... (Ra=2800kG/cm2), tông M250, chiều dày lớp bảo vệ 2cm Chñ nhiÖm bé m«n TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI Khoa Xây dựng BỘ CÂU HỎI THI HẾT HỌC PHẦN Môn học: Kết cấu BTCT K/c Gạch đá Số trình: Bộ môn Kết cấu Bê...
 • 30
 • 242
 • 0

CÂU HỎI TỔNG HỢP HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ docx

CÂU HỎI TỔNG HỢP HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ docx
... nhôm vào dung dịch HCl Thí nghiệm 2: Ngâm nhôm vào dung dịch HCl, thêm vài giọt dung dịch CuCl2 Trong trường hợp, trường hợp vào nhôm bị ăn mòn nhanh ? a Thí nghiệm nhôm bị ăn mòn nhanh b.Thí nghiệm ... Ca(OH)2 0,01M Sục 2,24(l) khí CO2 vào 400ml dung dịch A thu kết tủa có khối lượng? A/ 3(g) B/ 2(g) C/ 1,5(g) D/ 0,4(g) Trường THPT Hướng Hóa 24> Sục V(l) khí CO2 (đktc) vào 2(l) dung dịch Ba(OH)2 0,0225M ... định thứ tự xếp sau ( theo chiều hoạt động hóa học giảm dần) a) B,D,C,A b)B,A,D,C c) A,B,D,C d) A,B,C,D 30>Trong dy điện hóa kim loại, vị trí số cặp oxi hóa- khử xếp sau: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Ni2+/Ni;...
 • 5
 • 375
 • 1

60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương ppt

60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương ppt
... Trang : 5/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Câu 42: Hãy cho biết phân tử CH4 có liên kết hóa học hình thành: A Liên kết σ sp− s B Liên kết σ sp C Liên kết σ sp3 −s D Liên kết σ sp3 − p −s Câu 43: ... gian)-1 Câu 25 Hằng số tốc độ phản ứng bậc đơn vị: A (thời gian)-1 B mol lít-1 (thời gian)-1 ; C lít2.mol-2.(thời gian)-1; D lit.mol-1(thời gian)-1 Trang : 3/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Câu ... Bậc B Bậc C Bậc D Bậc Câu 54: C6H5NH2 có pKb = 9,42 Vậy pH 100ml dung dịch C6H5NH2 0,01M là: A 8,00 B 5,71 C D 8,29 Câu 55: Trang : 7/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Một phản ứng có...
 • 8
 • 271
 • 9

câu hỏi thi pháp luật đại cương

câu hỏi thi pháp luật đại cương
... Kiểu pháp luật sau kế thừa kiểu pháp luật trước D Cả A B B Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trước C Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trước không kế thừa kiểu pháp luật trước Câu 133 ... phạm Câu 105 Khẳng định sau đúng: A H.nh thức bên pháp luật nguồn pháp luật D Cả A, B C sai B H.nh thức bên pháp luật nguồn pháp luật C Cả h.nh thức bên h.nh thức bên pháp luật nguồn pháp luật Câu ... A B sai Câu 166 Khẳng định đúng: 39 A Hành vi vi phạm pháp luật hành vi thực pháp luật B Hành vi vi phạm pháp luật hành vi thực pháp luật C Hành vi vi phạm pháp luật hành vi thực pháp luật hành...
 • 122
 • 418
 • 1

Ngân hàng câu hỏi và đáp án đại cương về máy cắt kim loại

Ngân hàng câu hỏi và đáp án đại cương về máy cắt kim loại
... thời gian không đủ để biên soạn câu hỏi trắc nghiệm mà biên soạn câu hỏi dạng tự luận(thi viết) C Ngân hàng câu h i áp án ch ng 1- Máy cắt kim loại máy gì? D ng câu h i: Nh hi u i m : 0.5 Thang ... lượng II Ký hiệu Ký hiệu máy Ký hiệu cấu nguyên lý máy B Các m c tiêu ki m tra ánh giá d ng câu h i ki m tra ánh giá ch ng i v i mơn h c Máy cắt kim loại, m c tiêu ki m tra ánh giá : nh , hi u v ... phút Ü áp án : Những máy công cụ dùng để biến đổi hình dáng vật thể kim loại cách lấy phần thể tích vật thể với dụng cụ chuyển động khác nhau, hình thành d ng chi ti t máy, gọi máy cắt kim loại 2-...
 • 10
 • 913
 • 2

Ngân hàng câu hỏi và đáp án đại cương về máy tự động

Ngân hàng câu hỏi và đáp án đại cương về máy tự động
... chỉnh công việc … ­ Để giảm tổn thất phải tự động hóa khâu tổ chức …, tự động hóa khâu tiếp liệu,gá đặt phôi… Tự động hóa khâu dọn phoi, ví dụ: máy tự động có cấu gạt phôi, qua hệ thống tưới nguội ... lắp vào ổ dao để máy tự động thay dao ­ Ngoài để giảm tổn thất người ta sử dụng cấu đặc biệt giá dao, đồ gá hay bàn máy để điều chỉnh dụng cụ xác nhanh chóng…v…v 5- Tổn thất loại máy tự động ... dùng máy tự động nhiều trục để gia công, phương pháp có suất gấp 22 lần so với gia công máy vạn gia công máy tốc độ cắt cao, thời gian gia công thời gian chạy không giảm 4-Tổn thất loại máy tự động...
 • 4
 • 288
 • 0

CÁC CÂU HỎI THI PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

CÁC CÂU HỎI THI PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
... pháp chủ thẻ pháp luật + Tuân thủ pháp luật hình thức thực pháp luật, trong chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành hoạt động mà pháp luật ngăn cấm Thi hành pháp luật hình thức thực pháp luật, trong ... bảo thực Như pháp luật tạo thành từ nhiều quy phạm pháp luật Mỗi quy phạm pháp luật tế bào tạo lên pháp luật Thông thường điều luật quy phạm pháp luật **Cấu thành quy phạm pháp luật : Gồm có ... thể pháp luật phải thực hành vi định nhằm thi hành nghĩa vụ pháp lý hành động tích cực Sử dụng pháp luật ,là hình thức thực pháp luật chủ thể pháp luật phải thực quyền chủ thể Áp dụng pháp luật...
 • 18
 • 1,072
 • 0

Xây dựng và đánh giá chất lượng bộ câu hỏi TNKQ hình học lớp 10 học kỳ II

Xây dựng và đánh giá chất lượng bộ câu hỏi TNKQ hình học lớp 10  học kỳ II
... Xây dựng đánh giá chất lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Hình học lớp 10 học kỳ II nhằm làm rõ cách xây dựng câu hỏi TNKQ thực có giá trị sử dụng kì kiểm tra đánh giá nói chung đánh ... thuyết hình học học kỳ II lớp 10 - Tìm hiểu sử dụng phần mềm phân tích, đánh giá chất lượng câu hỏi đề thi IATA - Xây dựng câu hỏi TNKQ dựa nguyên tắc xây dựng tiêu chí đánh giá câu hỏi TNKQ - Thực ... TNKQ PHẦN HÌNH HỌC HỌC KỲ II MÔN TOÁN DỰA VÀO PHẦN MỀM IATA 2.1 Xây dựng ngân hàng câu hỏi TNKQ 2.1.1 Phân tích nội dung hình học học kì lớp 10 Hình học 10 học kỳ II – phần Hình học giải tích mặt...
 • 134
 • 2,653
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: bộ câu hỏi tâm lý học đại cươngđáp án bộ câu hỏi tâm lý học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm hóa đại cươngcâu hỏi tài chính công đại cươngcác câu hỏi thi pháp luật đại cươngcác câu hỏi trong pháp luật đại cươngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa đại cươngnhững câu hỏi về pháp luật đại cươngcâu hỏi về pháp luật đại cươngcâu hỏi đáp pháp luật đại cươngcâu hỏi thi pháp luật đại cươngcác câu hỏi về pháp luật đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm hóa đại cương và vô cơ700 câu hỏi trắc nghiệm luật đại cươngmột số câu hỏi về pháp luật đại cươngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả