Chợ quê truyền thống và biến đổi (qua nghiên cứu trường hợp chợ quảng oai, xã tây đằng, ba vì, hà nội)

Chợ quê truyền thống biến đổi (qua nghiên cứu trường hợp chợ quảng oai, tây đằng, ba vì, nội)

Chợ quê truyền thống và biến đổi (qua nghiên cứu trường hợp chợ quảng oai, xã tây đằng, ba vì, hà nội)
... chợ quê không nằm quy luật biến đổi để thích ứng phát triển Đó lí khiến chọn Chợ quê truyền thống biến đổi (qua nghiên cứu trường hợp chợ Quảng Oai, Tây Đằng, Ba Vì, Nội) làm đề tài nghiên ... VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN BÁ HUY CHỢ QUÊ TRUYỀN THỐNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: CHỢ QUẢNG OAI, TÂY ĐẰNG, BA VÌ, HÀ NỘI) Chuyên ... VĂN HÓA CHỢ TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM VÀ SƠ LƯỢC VỀ CHỢ QUẢNG OAI (XÃ TÂY ĐẰNG, BA VÌ, HÀ NỘI) 1.1 Chợ văn hóa chợ truyền thống Việt Nam 1.1.1 Chợ Chợ nơi diễn hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa...
 • 95
 • 143
 • 0

Biến đổi cấu trúc chức năng gia đình ở làng việt vùng châu thổ sông hồng trước sau đổi mới (nghiên cứu trường hợp tam sơn, từ sơn, bắc ninh)

Biến đổi cấu trúc  chức năng gia đình ở làng việt vùng châu thổ sông hồng trước và sau đổi mới (nghiên cứu trường hợp xã tam sơn, từ sơn, bắc ninh)
... Xuất phát từ tình hình đây, nghiên cứu này, mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu “Sự biến đổi cấu trúc - chức gia đình làng Việt vùng châu thổ sông Hồng trước sau đổi mới với hy vọng góp thêm vài nét ... nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đó biến đổi cấu trúc chức gia đình Tam Sơn trình Đổi (so với giai đoạn trước đó) 4.2 Khách thể nghiên cứu Là hộ gia đình làm ăn, sinh sống làng Tam Sơn, Tam Sơn, ... phá vào tranh gia đình Việt Nam nhiều khởi dựng nghiên cứu trường hợp, làng cụ thể làng Tam Sơn, Tam Sơn, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn Ý nghĩa lý luận Sự biến đổi cấu...
 • 10
 • 785
 • 6

Biến đổi cấu trúc - chức năng gia đình ở làng Việt vùng châu thổ sông Hồng trước sau đổi mới (Nghiên cứu trường hợp Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Biến đổi cấu trúc - chức năng gia đình ở làng Việt vùng châu thổ sông Hồng trước và sau đổi mới (Nghiên cứu trường hợp xã Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN MAI VĂN HUYÊN BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC - CHỨC NĂNG GIA ĐÌNH LÀNG VIỆT VÙNG CHÂU THỔ SÔNG HỒNG TRƯỚC VÀ SAU ĐỔI MỚI (Nghiên cứu trường hợp Tam ... thổ sông Hồng trước sau đổi mới với hy vọng góp thêm vài nét chấm phá vào tranh gia đình Việt Nam nhiều khởi dựng nghiên cứu trường hợp, làng cụ thể làng Tam Sơn, Tam Sơn, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ... BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC GIA ĐÌNH TAM SƠN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI………………………………………… 32 2.1 So sánh biến đổi cấu trúc gia đình hai giai đoạn trước sau Đổi ……………………………………………………………32 2.1.1 Biến đổi cấu trúc...
 • 105
 • 327
 • 0

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ[172838]

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ[172838]
... VHTT&DL công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa quản lý lễ hội địa bàn tỉnh Cao Bằng Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vai trò Sở VHTT&DL Cao Bằng công tác bảo tồn phát ... phát huy giá trị văn hóa truyền thống, sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao vai trò Sở VHTT&DL công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống lễ hội Pháo hoa huy n Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LỤC THỊ MINH NGỌC NÂNG CAO VAI TRÕ CỦA SỞ VHTT&DL TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA TỈNH CAO BẰNG (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG...
 • 120
 • 342
 • 0

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ hội Pháo hoa, huyện Quảng Uyên)

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ hội Pháo hoa, huyện Quảng Uyên)
... Sở Văn hóa, thể thao du lịch tỉnh Cao Bằng 26 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Cao Bằng, số 62/SVHTT&DL - QLVH (2 /2013): Về việc tăng cường quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội 27 Sở Văn hóa, Thể ... Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ( 2009), Kỷ yếu hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao du lịch năm 2010 Bộ Văn hóa, thể thao du lịch (2 008): Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán văn hóa – xã hội ... cấu tổ chức Sở Văn hóa, thể thao du lịch tỉnh Cao Bằng 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Đề án chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Cao Bằng( 8/2008) 35...
 • 5
 • 371
 • 0

Nâng cao vai trò của sở văn hoá thể thao du lịch trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống của tỉnh cao bằng (nghiên cứu trường hợp lễ hội pháo hoa, huyện quảng uyên

Nâng cao vai trò của sở văn hoá thể thao và du lịch trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của tỉnh cao bằng (nghiên cứu trường hợp lễ hội pháo hoa, huyện quảng uyên
... the thesis: During the analysis, I clarified concepts, studied the forming and developing of Quảng Uyên Pháo Hoa Festival + Evaluating actual state of festival day, actions of Cao Bằng Culture, ... the role of Cao Bằng Culture, Sport and Tourism Department in Cao Bằng Culture, Sport and Tourism Department in preserving and bring into play the traditional cultural values of Cao Bằng Province ... preserving and bring into play the traditional cultural values of Cao Bằng Province (Analysing the case of Phao Hoa Festival, Quảng Uyên Distric) Major: Management Science Supervisors: Assoc.prof,...
 • 2
 • 138
 • 1

Phát triển du lịch cộng đồng ở các làng nghề truyền thống tỉnh thừa thiên huế nghiên cứu trường hợp điển hình tại làng nghề đan lát bao la làng gốm phước tích

Phát triển du lịch cộng đồng ở các làng nghề truyền thống tỉnh thừa thiên huế  nghiên cứu trường hợp điển hình tại làng nghề đan lát bao la và làng gốm phước tích
... VÀ NHÂN VĂN TRƢƠNG PHƢỚC TÀI PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TẠI LÀNG NGHỀ ĐAN LÁT BAO LA VÀ LÀNG GỐM PHƢỚC TÍCH ... trải nghiệm làng cổ 2.3.2 Tài nguyên du lịch nhân văn làng đan la t Bao La và la ng gố m Phư ớc Tích 2.3.2.1 Tài nguyên du lịch nhân văn làng đan lát Bao La Làng đan la t Bao La là la ng đƣợc ... pháp chủ yếu phát triển DLCĐ làng đan lát Bao La làng gốm Phƣớc Tích Chƣơng TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG CÁC LÀNG NGHỀ 1.1 Giới thiêụ khái quát du lịch các loại hình du lịch 1.1.1 Đinh...
 • 152
 • 317
 • 1

Phát triển du lịch cộng đồng ở các làng nghề truyền thống tỉnh thừa thiên huế nghiên cứu trường hợp điển hình tại làng nghề đan lát bao la làng gốm phước tích

Phát triển du lịch cộng đồng ở các làng nghề truyền thống tỉnh thừa thiên huế  nghiên cứu trường hợp điển hình tại làng nghề đan lát bao la và làng gốm phước tích
... VÀ NHÂN VĂN TRƢƠNG PHƢỚC TÀI PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TẠI LÀNG NGHỀ ĐAN LÁT BAO LA VÀ LÀNG GỐM PHƢỚC TÍCH ... Tổng hợp phân tích hoạt động DLCĐ la ng đan la t Bao La theo công thức SWOT Error! Bookmark not defined Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI LÀNG ĐAN LÁT BAO LA ... not defined Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI LÀNG ĐAN LÁT BAO LA VÀ LÀNG GỐM PHƢỚC TÍCHError! Bookmark not defined 2.1 Khái quát hoạt động du lịch và DLLN tỉnh TT- HuếError!...
 • 17
 • 50
 • 0

Truyền thông với người khuyết tật (Nghiên cứu trường hợp tại Quất Động, huyện Thường Tín, Nội từ tháng 10 2012 đến tháng 7-2013

Truyền thông với người khuyết tật (Nghiên cứu trường hợp tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội từ tháng 10 2012 đến tháng 7-2013
... nghiệp với tiêu đề: Truyền thông với người khuyết tật (nghiên cứu trường hợp Quất Động, Thường Tín, Nội từ tháng 10/ 2012 đến tháng 7/2013 )” để nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu đề ... tác hội truyền thông với người khuyết tật Về mặt Thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng truyền thông với người khuyết tật Quất Động, huyện Thường Tín, Nội từ đề xuất số mô hình truyền thông với ... cứu truyền thông với người khuyết tật vận động Quất Động huyện Thường Tín, Nội Câu hỏi nghiên cứu Người khuyết tật Quất Động có nhận hỗ trợ thông tin thông qua hình thức truyền thông với...
 • 98
 • 367
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh địa hóa vùng đất tại Ba Vì (Hà Nội) Hướng Hóa (Quảng Trị) đối với sự phát triển cây cọc rào (Jatropha curcas)

Nghiên cứu đặc điểm sinh địa hóa vùng đất tại Ba Vì (Hà Nội) và Hướng Hóa (Quảng Trị) đối với sự phát triển cây cọc rào (Jatropha curcas)
... Thị Duyên NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH ĐỊA HÓA VÙNG ĐẤT TẠI BA VÌ (HÀ NỘI) VÀ HƢỚNG HÓA (QUẢNG TRỊ) ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÂY CỌC RÀO (Jatropha curcas) Chuyên ngành: Khoáng vật học Địa hóa học Mã ... Hướng Hóa; Tổng quan nghiên cứu Cọc rào giới Việt Nam; đặc điểm sinh thái Cọc rào; Nghiên cứu đặc điểm sinh địa hóa vùng đất Ba Hướng Hóa; Nghiên cứu chu trình sinh địa hóa số nguyên tố vi ... quan trọng đến phát triển cây, học viên lựa chọn đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh địa hóa vùng đất Ba (Hà Nội) Hƣớng Hóa (Quảng Trị) phát triển Cọc rào (Jatropha curcas) với mục tiêu nhiệm...
 • 65
 • 269
 • 0

Tín ngưỡng thành Hoàng vùng đồng bằng Bắc Bộ ( Qua nghiên cứu trường hợp làng Ốc Nhiêu, Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

Tín ngưỡng thành Hoàng vùng đồng bằng Bắc Bộ ( Qua nghiên cứu trường hợp làng Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)
... khác tín ngưỡng Thành hoàng làng Ốc Nhiêu với tín ngưỡng Thành hoàng người Việt vùng Đồng Bắc Bộ, chưa làm rõ tín ngưỡng Thành hoàng làng Ốc Nhiêu trường hợp điển hình tín ngưỡng Thành hoàng Đồng ... nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Tín ngưỡng Thành hoàng làng Ốc Nhiêu (trong so sánh với tín ngưỡng Thành hoàng người Việt vùng Đồng Bắc Bộ) 5.2 Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: làng ... hoàn thành luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tín ngưỡng Thành hoàng Đồng Bắc Bộ, sở khảo sát trường hợp cụ thể tiêu biểu tín ngưỡng Thành hoàng làng Ốc Nhiêu,...
 • 98
 • 404
 • 2

TÍN NGƯỠNG THÀNH HOÀNG VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP LÀNG ỐC NHIÊU, ĐỒNG THAN, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN)

TÍN NGƯỠNG THÀNH HOÀNG VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP LÀNG ỐC NHIÊU, XÃ ĐỒNG THAN, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN)
... pháp giải hướng thích hợp Với lý nêu trên, chọn đề tài Tín ngưỡng Thành hoàng vùng Đồng Bắc Bộ (qua nghiên cứu trường hợp làng Ốc Nhiêu, Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) làm luận văn Thạc ... khác tín ngưỡng Thành hoàng làng Ốc Nhiêu với tín ngưỡng Thành hoàng người Việt vùng Đồng Bắc Bộ, chưa làm rõ tín ngưỡng Thành hoàng làng Ốc Nhiêu trường hợp điển hình tín ngưỡng Thành hoàng Đồng ... hoàn thành luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tín ngưỡng Thành hoàng Đồng Bắc Bộ, sở khảo sát trường hợp cụ thể tiêu biểu tín ngưỡng Thành hoàng làng Ốc Nhiêu,...
 • 22
 • 167
 • 1

Nghề sơn quang Cát Đằng (truyền thống biến đổi)

Nghề sơn quang Cát Đằng (truyền thống và biến đổi)
... làng nghề sơn quang Cát Đằng Dựng lại tranh toàn cảnh nghề làng nghề sơn quang Cát Đằng; khẳng định vị trí Cát Đằng hệ thống làng nghề châu thổ Bắc Bộ Chỉ biến đổi nghề sơn quang làng nghề sơn quang ... Chơng 1: Nghề sơn Việt Nam làng sơn quang Cát Đằng Chơng 2: Nghề sơn quang truyền thống làng Cát Đằng Chơng 3: Đặc trng giá trị nghề sơn quang Cát Đằng Chơng 4: Thực trạng nghề sơn quang Cát Đằng ... tợng mặt liên quan đến nghề sơn quang làng nghề sơn quang Cát Đằng, trọng sâu vào kỹ thuật sản phẩm, nét riêng biệt nghề, làng nghề Cát Đằng Phạm vi nghiên cứu làng Cát Đằng, mở rộng khảo sát...
 • 15
 • 226
 • 0

Gia đình của người Pà Thẻn ở Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang truyền thống biến đổi

Gia đình của người Pà Thẻn ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang truyền thống và biến đổi
... vấn đề gia đình truyền thống ngƣời Thẻn (quan niệm gia đình, cấu trúc, quy mô, quan hệ gia đình, chức gia đình nghi lễ gia đình) Gia đình người Thẻn biến đổi so với gia đình truyền thống? ... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LÊ THỊ THANH GIA ĐÌNH CỦA NGƢỜI PÀ THẺN XÃ HỒNG QUANG, HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG: TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI ... dài trở thành nếp sống chung cộng đồng sở tạo nên quan hệ bình đẳng gia đình hội truyền thống ngƣời Thẻn Mối quan hệ gia đình hội truyền thống ngƣời Thẻn Hồng Quang, huyện Lâm Bình...
 • 151
 • 347
 • 0

Gia đình người Sán Dìu ở Ninh Lai huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang truyền thống biến đổi tt.PDF

Gia đình người Sán Dìu ở xã Ninh Lai huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang truyền thống và biến đổi tt.PDF
... HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI *** Hoµng Ph-¬ng mai GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI SÁN DÌU NINH LAI HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI LUẬN VĂN ... hoá gia đình người Sán Dìu Việt Nam 2 Mục tiêu nghiên cứu - Luận văn trình bày quy mô, cấu trúc, loại hình gia đình, nghi lễ truyền thống biến đổi gia đình người Sán Dìu Ninh Lai huyện Sơn Dương, ... tàng tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban Nhân dân Ninh Lai, Đóng góp luận văn - Luận văn công trình nghiên cứu gia đình truyền thống biến đổi gia đình người Sán Dìu địa...
 • 26
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tác động của việc đổi mới chương trình giảng dạy môn tiếng anh đến hoạt động giảng dạy và hoạt động học tập ở trưòng cđsp qua nghiên cứu trường hợp tại trường cđsp bắc giangdanh gia hieu qua su dung dat nong nghiep tai thi tran tay dang ba vinhan to anh huong den truyen thong va bien phap nang cao hieu qua truyen thonggiải pháp nâng cao nhận thức truyền thông về biến đổi khí hậuđề tài làng nghề truyền thống và ý nghĩa đối với vấn đề phát triển du lịch ở ninh bình nghiên cứu trường hợp tại 3 làng kim sơn văn lâm ninh vân trần thị kim cúcđánh giá quy trình phục hồi gốm hoa nâu hiện nay so sánh giữa kỹ thuật sản xuất truyền thống và hiện đại qua một số phiên bản gốm hoa nâusánh giữa kỹ thuật sản xuất truyền thống và hiện đại qua một số phiên bản gốm hoa nâucác kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng chính sách quản lý nhà nước với việc quản lý hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh lạng sơnsự khác nhau giữa chi phí môi trường trong hoạch toán chi phí truyền thống và hoạch toán chi phí môi trườngcác kết luận và phát hiện qua nghiên cứu hoạt động xúc tiến thương mại cho tuyến sản phẩm cửa thép của công tytôi cam đoan kết quả luận văn này được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dung cho bất kì luận văn cùng cấp nàođề tài nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại ba vì hà nộinghiên cứu tổng hợp vật liệu cumcm41 cu ở dạng phức chất axetat và hoạt tính của nó đối với phản ứng oxi hóa phenolhoàn thiện công tác tuyển dụng và biên chế nhân lực của công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố hà nộikhảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại thái dương – tản lĩnh ba vì hà nội và biện pháp phòng trịchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây