Bài tập nitơ photpho nâng cao

Bài tập nitơ photpho nâng cao

Bài tập nitơ photpho nâng cao
... phân lân quặng photphorit đolômit (4) Bón nhiều phân đạm amoni làm cho đất chua (5) Thành phần phân lân nung chảy hỗn hợp muối photphat silicat canxi magie (6) Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali ... gam D 15,98 gam Câu 24 Thuỷ phân hoàn toàn 8,25 gam photpho trihalogenua thu dung dịch X Để trung hoà X cần 100 ml dung dịch NaOH 3M Công thức photpho trihalogenua A PF3 B PCl3 C PBr3 D PI3 Câu ... 22, Câu 41 Cho m kg loại quặng apatit (chứa 93% khối lượng Ca3(PO4)2, lại tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn Độ dinh dưỡng supephotphat...
 • 4
 • 178
 • 2

BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )
... Bài tập : Có ống nghiệm đánh số thứ tự ( 1) , ( 2) , ( 3) , ( 4) , ống có chứa dd sau : Na2CO3 , MgCl2 , HCl , KHCO3 Biết : Khi đổ ống (1)vào ống (3)thì thấy có kết tủa Khi đổ ống (3)vào ống (4)thì ... so sánh , giải thích tượng viết phương trình hóa học phản ứng  Bài tập 2: Một dung dòch chứa a mol NaHCO3 b mol Na2CO3 Nếu thêm (a+b)mol CaCl2 vào dung dòch  m1 gam kết tủa Nếu thêm (a+b)mol ... Cu(NO 3)2 + 2Ag Fe + 2AgNO3  Fe(NO 3)2 + 2Ag Nếu AgNO3 có dư : Fe(NO 3)2 + AgNO3  Fe(NO 3)3 + Ag Al2O3 + AgNO3 Còn CaO + H2O  Ca(OH)2 Sau đó:Ca(OH)2 +2AgNO3 2AgOH +Ca(NO 3)2 Và NaOH + AgNO3  AgOH +...
 • 20
 • 24,190
 • 173

Bài tập Hình 6 nâng cao số 1

Bài tập Hình 6 nâng cao số 1
... thẳng khác 13 Cho ba điểm C, O, D thẳng hàng điểm C không nằm O D Cho biết CD = 10 cm, OC = 7cm Tính OD 14 Cho AI = 1, 8cm; BI = 2,2cm; AB = 2cm Ba điểm A, B, I có thẳng hàng không? Vì sao? 15 Trên ... Biết có 66 đường thẳng Tìm n Cho đường thẳng xy, A, B, C thuộc xy theo thứ tự đó, điểm O không thuộc đường thẳng xy a) Vẽ tia OA, OB, OC b) Kể tên tia đối hình vẽ c) Kể tên tia trùng hình vẽ ... 5 Vẽ năm đường thẳng cho số giao điểm chúng 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giao điểm a) Cho điểm phân biệt, ba điểm thẳng hàng Cứ qua hai điểm, ta...
 • 4
 • 524
 • 7

Bài tập vật lý nâng cao lớp 10 Hoàng Hoa Thám

Bài tập vật lý nâng cao lớp 10 Hoàng Hoa Thám
... lực tác dụng lên vật thuận toán ngợc + Biết rõ chuyển động cần xác định lực tác dụng lên vật Hoạt động 2: HĐ học sinh + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt giải tập tr 109 SGK Hoạt động ... tâm + Phân tích lực td lên vật + Viết phơng trình cđ cho vật + Suy đại lợng cần tìm Hoạt động 3: HĐ học sinh + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt giải tập tr 109 SGK Hoạt động thầy Kiến ... pháp động lực dụng học Tiết 39 Bài tập I Mục tiêu: Qua tiết học rèn luyện cho học sinh: Kiến thức: - Điều kiện cân vật rắn dới tác dụng hai lực - Điều kiện cân vật rắn dới tác dụng ba lực không...
 • 6
 • 2,160
 • 17

bai tap vat ly nang cao

bai tap vat ly nang cao
... nh S2 T nhn xột trờn ta suy cỏch v ng truyn tia sỏng nh sau: - Ly S1 i xng vi S qua mt G1; - Ly M i xng vi M qua mt gng G2; - Ly S2 i xng vi S1 qua mt gng G2; - Ni MS2 ct G2 ti K; - Ni S1 vi...
 • 12
 • 1,757
 • 28

English 9-Bai tap trac nghiem nang cao

English 9-Bai tap trac nghiem nang cao
... because it is 59 to wear black, and young people they are real fans of 60 51 a attract b attractive c attractively d attraction 52 a of b with c by d about 53 a appear b appearance c appeared d appearing ... Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English 17 If you want to improve your English, you practice it every day a can b had to c must d may 18 I feel sick ... your writing, you have to read a lot and write English as much as possible a to improve b to excel c to pass d to increase 14 What of learning English you find most difficult? a form b type...
 • 38
 • 1,579
 • 23

bài tập tự luận nâng cao chương 1, lớp 10

bài tập tự luận nâng cao chương 1, lớp 10
... Bài 3: Một xe khỏi hành từ A lúc 9h để B theo chuyển động thẳng với vận tốc 36km/h nửa sau, xe từ B A với vận tốc 54km/h cho AB = 108 km Xác định lúc nơi hai xe gặp Đs: 10h30, 54km Bài 4: ... 50km/h cho AB = 110km a xác định vị trí xe khoảng cách chúng lúc 8h, 9h b hai xe gặp lúc giờ? đâu? Đs: a cách A 40km, 85km, 45km cách A 80km, 35km, 45km b 8h30, cách A 60km Bài 5: lúc 6h ô tô ... người với vận tốc có độ lớn trước Xác định nơi người xe đạp đuổi kịp người Đs: 10h15phut Cách chỗ gặp trước 9km Bài 7: Lúc 8h người xe đạp với vận tốc 12km/h gặp người đi ngược chiều với vận...
 • 3
 • 4,216
 • 92

bài tập VL 11 - NÂNG CAO

bài tập VL 11 - NÂNG CAO
... 0,2.1 0-5 (N) Hai điện tích A trái dấu, độ lớn 4,472.1 0-2 (C) B dấu, độ lớn 4,472.1 0-1 0 (C) C trái dấu, độ lớn 4,025.1 0-9 (C) D dấu, độ lớn 4,025.1 0-3 (C) 1 .11 Hai cầu nhỏ có điện tích 10 -7 (C) ... q1, q2 Bài 6: Ba điện tích q1 = -1 0-8 C, q2 =2 1 0-8 C, q3 = 1 0-8 C lần lợt đặt ba điểm A, B, C không khí AB = 5cm, AC = 4cm BC = 1cm Tìm lực tác dụng lên điện tích Bài 7: Ba điện tích q1 = 4.1 0-8 C, ... 30000 (V/m) Độ lớn điện tích Q là: A Q = 3.1 0-5 (C) B Q = 3.1 0-6 (C) C Q = 3.1 0-7 (C) D Q = 3.1 0-8 (C) 1.51 Hai điện tích điểm q1 = 2.1 0-2 (C) q2 = - 2.1 0-2 (C) đặt hai điểm A B cách đoạn a = 30...
 • 14
 • 566
 • 4

Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án)

Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án)
... kiện * Với * Với Đáp số : Bài Giải phương trình Phương trình Bài Giải phương trình Ta có PT Vậy họ nghiệm phương trình : Bài Giải phương trình: a) b) vô nghiệm Đáp số : Bài Giải phương trình ... Điều kiện Ta có ( Bài Giải phương trình Bài Giải phương trình PT ) (thỏa mãn điều kiện) Đặt , ta : * Với * Đáp số: góc nhọn có Bài 10 Giải phương trình Điều kiện có nghĩa : PT Bài 11 Cho Tính ... trị lớn giá trị nhỏ Từ tìm m sao Đặt Xét bảng biến thiên ta có: Bài 12 Giải phương trình: Phương trình cho tương đương với: Bài 13 Giải phương trình : ...
 • 5
 • 34,962
 • 1,098

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO UNIT 1 TO 8

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO UNIT 1 TO 8
... heavy storm A The heavy storm stopped us to get to work B The heavy rain prevented us from getting to work C The heavy rain forbid us to get to work D The heavy storm didn’t allow us getting to work ... make not 16 / You had better … home and have a rest a going b go c to go d goes 17 / Customers are asked to refrain …… smoking in this part of the restaurants a from b of c off d to 18 / The athlete ... those contracts a to come/ go/ typing b coming/ to go/ to type c to come/ going/ type d come/ go/ typed 28/ She wanted to the party, but she wasn’t a to invite b inviting c to be invited d invite...
 • 19
 • 649
 • 12

Bài tập Anh 10 nâng cao

Bài tập Anh 10 nâng cao
... không dùng: -trước danh từ số nhiều nói chung -danh từ trừu tượng, không đếm -các danh từ màu sắc -các môn học -các vật liệu, kim loại -các tên nước, châu lục, thành phố -các chức danh, tên người ... -chỉ người đề cập qua tên -trước danh từ ngữ đồng vò -trong cụm từ số lượng A/An không dùng: -ONE sử dụng thay A/An để nhấn mạnh -trước danh từ không đếm -trước danh từ đếm số nhiều II Definite ... Article: THE THE dùng trước: -những vật -các danh từ xác đònh cụm tính từ mệnh đề tính từ -các danh từ xác đònh qua ngữ cảnh đề cập trước -các danh từ giải trí -trước tên tàu thuyền, máy bay...
 • 44
 • 468
 • 3

Bài Tập Lý 10 Nâng Cao

Bài Tập Lý 10 Nâng Cao
... BÀI 17 tàu vũ trụ khối lượng m =100 0kg bay quanh Trái Đất độ cao hai lần bán kính Trái Đất Tính lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên Biết gia tốc rơi tự mặt đất g=9,8m/s2 BÀI 18 độ cao so ... cao so với Mặt Đất gia tốc rơi tự gia tốc rơi tự Mặt Đất ? Cho biết bán kính Trái Đất R=6400km BÀI 19 bán kính Sao Hỏa 0,53 bán kính Trái Đất Khôi lượng Sao Hỏa 0,11 khối lượng Trái Đất a) ... gia tố rơi tự Trái Đất 9,8m/s2 b) hỏi trọng lực người Sao Hỏa , trọng lực người Mặt Đất 450N? BÀI 20 vật có khói lượng kg , Mặt Đất có trọng lượng 20 N Khi chuyễn đến điểm cách tâm Trái Đất...
 • 2
 • 709
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài tập vật lí nâng caobài tập nitơ photphobài tập điều khiển nâng caobài tập kế toán nâng caobài tập toán 11 nâng caobài tập lý 12 nâng caobài tập anh văn nâng caobài tập hoá học nâng caobài tập tiếng anh nâng caobài tập toán 4 nâng caobài tập anh văn nâng cao lớp 6bài tập tin học nâng cao 11bài tập số phức nâng caobài tập đạo hàm nâng caobài tập toán 5 nâng caochiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoại