Bai 7 nito

Bài 7: Nitơ

Bài 7: Nitơ
... tính kim loại tăng - Nitơ nguyên tố có tính phi kim mạnh nhóm Không khí tầng đối lưu : 78%: Nitơ 21%: Oxi 1%: Gồm 0,9%: Ar 0,03%:CO2 0,07%: H2 H2Oh, O3, Ne, He, Kr, Xe B NITƠ Daniel Rutherford ... : I/ Khi tác dụng với hidro , nitơ thể tính khử II/ Khi tác dụng với oxi , nitơ thể tính oxi hóa a/ I , II b/ I , II sai c/ I , II sai d/ I sai , II Với hidro , nitơ nhận điện tử nên thể tính ... electron: 1s22s22p3 99,63% 100 Các dạng số oxihoá Nitơ: CT electron: NN N - 800 +1 +2 +3 +4 +5 N 7+ CTCT:chất với N Trong hợp nguyên tố Nitơ 60 N2 CTPT: có số oxihoá dương Vì sao? 40 Giải...
 • 21
 • 574
 • 1

bài giảng hóa học 11 bài 7 nitơ

bài giảng hóa học 11 bài 7 nitơ
... Nitơ trơ mặt hóa học điều kiện thường - Số oxi hóa Nitơ đơn chất là: Số oxi hóa Nitơ hợp chất là: -3, +1, +2, +3, +4, +5  Nitơ thể tính oxi hóa tính khử tính oxi hóa chủ yếu III Tính chất hóa ... yếu III Tính chất hóa học Tính chất hóa học Tính oxi hóa Tính khử III Tính chất hóa học Tính oxi hóa: a) Tác dụng với hiđro: b) Tác dụng với kim loại: Ở điều kiện cao, áp nitơ tác dụng với chất ... Tính chất vật lí Nitơ chất khí khơng màu, khơng mùi, khơng vị, nhẹ khơng khí, hóa lỏng -1960C Khí nitơ tan nước Nitơ khơng trì cháy hơ hấp III Tính chất hóa học - Liên kết phân tử Nitơ liên kết...
 • 17
 • 2,445
 • 1

Slide hóa 11 bài 7 nito _N.T Dự ft S.T mai

Slide hóa 11 bài 7 nito _N.T Dự ft S.T mai
... Chương NITƠ - PHOTPHO Bài 7- Tiết 11 NITƠ BÀI NITƠ Vị trí cấu hình electron nguyên tử Tính chất vật lí Nội dung Tính chất hóa học Ứng dụng Điều chế Trạng thái tự nhiên BÀI NITƠ Bài tập Cho nguyên ... oxi hóa dương? Trong hợp chất với nguyên tố nitơ thể số oxi hóa âm? ? BÀI NITƠ III TÍNH CHẤT HÓA HỌC - Trong hợp chất với nguyên tố có độ âm điện nhỏ (kim loại, hiđro …), nitơ có số oxi hóa -3 ... flo), nitơ có số oxi hóa dương, từ +1 đến +5 NH3 -3 N2 N2 O +1 NO +2 N2 O3 +3 NO2 +4 HNO3 +5 Tính khử Tính oxi hóa BÀI NITƠ III TÍNH CHẤT HÓA HỌC  Ở nhiệt độ thường, nitơ trơ mặt hóa học phân tử...
 • 45
 • 893
 • 0

bài giảng tích hợp liên môn hóa học 11 bài 7 nitơ

bài giảng tích hợp liên môn hóa học 11 bài 7 nitơ
... =0, 97) Hóa lỏng -1960C • Nitơ tan nước( 1lít nước hòa tan 0,015 lít khí nitơ) Nitơ không trì cháy hô hấp Dạng quang phổ vạch nitơ Bình thu khí N2 III-TÍNH CHẤT HÓA HỌC • Ở nhiệt độ thường, nitơ ... số oxi hóa nitơ giảm tăng → thể tính oxi hóa tính khử Tuy nhiên, tính oxi hóa tính chất chủ yếu nitơ III-TÍNH CHẤT HÓA HỌC • 1.Tính oxi hóa a) Tác dụng với kim loại – Ở nhiệt độ thường, nitơ tác ... quang điện), nitơ kết hợp trực tếp với oxi, tạo khí nitơ monooxit NO N2 + O2 t0 +2 2NO →Trong phản ứng này, số oxi hóa nitơ tăng từ đến +2 → nitơ thể tính khử III-TÍNH CHẤT HÓA HỌC Tính khử...
 • 19
 • 384
 • 3

tích hợp liên môn hóa học 11 bài 7 nitơ

tích hợp liên môn hóa học 11 bài 7 nitơ
... thích môn học biết vận dụng kiến thức liên môn vào học tập môn Hóa Học làm cho môn học trở nên hấp dẫn Đối tượng dạy học - Học sinh trường THPT Lê Lợi- Hà Đông + Số lớp: + Số học sinh: 168 học ... Thiếu nitơ làm giảm trình tổng hợp protein, từ sinh trưởng quan bị giảm - Qúa trình cố định nitơ thực vật + Lớp 11: Bài 17: Hô hấp động vật + Lớp 11: Bài 4: Vai trò nguyên tố khoáng + Lớp 11: Bài ... Dinh dưỡng nitơ thực vật + Lớp 11: Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát nước thí nghiệm vai trò phân bón + Lớp 10: Bài 3: Các nguyên tố hóa học nước + Lớp 10: Bài 5: Protein + Lớp 10: Bài 6: Axit...
 • 17
 • 1,179
 • 24

Bai 7 nito

Bai 7 nito
... : 1s 2s 2p 3s 3p 16 2 Cl Cl : 1s 2s 2p 3s 3p 17 2 6 Ar : 1s 2s 2p 3s 3p Ar 18 Các nguyên tố có số e giống xếp thành cột F (Z=9) : 1s22s22p5 Cl (Z= 17) 1s22s22p63s23p5 Br(Z=35)1s22s22p63s23p64s23d104p5 ... hóa học D Giới thiệu vài phân nhóm chính: Phân nhóm nhóm I (kim loại kiềm): Li 11 Na 19 K 37 Rb 55 Cs 87 -Cấu trúc lớp dạng ns1 -Lớp có e , dễ cho e tạo thành ion dương M+ -Phản ứng với phi kim, ... 2 Si : 1s 2s 2p 3s 3p 14 2 P : 1s 2s 2p 3s 3p 15 2 S : 1s 2s 2p 3s 3p 16 2 Cl : 1s 2s 2p 3s 3p 17 2 6 Ar : 1s 2s 2p 3s 3p 18 Số chu kỳ = số lớp e 1) Đònh nghóa: Là dãy nguyên tố mà nguyên tử chúng...
 • 28
 • 29
 • 0

Thí nghiệm vi sinh vật học - BÀI 7 : XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CÁC CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ CỦA VI SINH VẬT docx

Thí nghiệm vi sinh vật học - BÀI 7 : XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CÁC CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ CỦA VI SINH VẬT docx
... H2S: H2S hình thành vi sinh vật phân prôtit có chứa lưu huỳnh Có thể thử khả tạo H2S cách sau: + Cách 1: 75 Thí nghiệm vi sinh vật học ThS.Lê Xuân Phương Cho vào ống nghiệm hay bình tam giác dịch ... Thí nghiệm vi sinh vật học ThS.Lê Xuân Phương + Kết qu : Dung dịch có màu xanh tím có prôtit Dung dịch có màu đỏ có peptôn - Phản ứng định tính NH3 Có thể phát NH3 theo cách sau: • Cho ... nghiệm: 5ml dịch lên men 0,5ml H2SO4 10% Lắc kỹ cho thêm: 0,5ml KNO2 0,01% * Kết qu : Màu đỏ Nitritindol tạo thành dịch lên men có mặt indol - Phản ứng định tính H2S: H2S hình thành vi sinh vật...
 • 3
 • 307
 • 3

BAI 7 HE THONG TO CHUC - BO MAY BHXH VN.doc

BAI 7 HE THONG TO CHUC - BO MAY BHXH VN.doc
... TGĐ BHXH VN ban hành Số lượng Phó GĐ BHXH huyện không 02 người GĐ BHXH huyện chịu trách nhiệm quản lý CC, viên chức, tài chính, tài sản thuộc phạm vi BHXH huyện quản lý theo phân cấp BHXH VN BHXH ... PL BHXH, BHYT tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định PL Ban hành mẫu sổ BHXH, thẻ BHYT tổ chức việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia bảo hiểm theo ... theo quy định PL 19 Quản lý tài chính, tài sản hệ thống BHXH VN tổ chức thực công tác thống kê, kế to n BHXH, BHYT theo quy định pháp luật 20 Quyết định tổ chức thực kế hoạch cải cách hành BHXH...
 • 12
 • 885
 • 1

Sửa chữa điện tử - Bài 7

Sửa chữa điện tử - Bài 7
... Hình 7. 1: Sơ đồ nguyên lý máy đo VOM, mode YF-303 III PHẦN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP - Thiết bò cung cấp: VOM tốt, VOM hư (hoặc dao động ký hư), sơ đồ mạch, dụng cụ đồ nghề sửa chữa - Công việc ... đònh nơi hư hỏng cụ thể Hình 7. 2: Bộ khuếch đại lọc An toàn, xác lao động: - Đổi tầm đo VOM nhẹ nhàng - Cần biết đối tượng đo - Tránh sai số Hình 7. 3: Bộ nguồn Hình 7. 4: Mạch đèn CRT Tùy thời điểm ... sinh viên thực tập công việc khác nội dung nằm mảng kiến thức IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 1- Quá trình thực tập sửa chữa 2- Bảng báo cáo theo mẫu: Bảng báo cáo kết Ngày … tháng … năm … Công việc Loại Hiện...
 • 5
 • 464
 • 23

Bài giảng Matlab - Bài 7

Bài giảng Matlab - Bài 7
... Ví dụ 2: Bài 6.3a sách Thực hành Matlab Có loại nút (bus-thanh góp) mạng điện: -Nút cân bằng: Nút biết V- δ, nút có công suất vô lớn -Nút nguồn: Biết P-V, nút giữ điện áp, nhà máy điện -Nút tải: ... số 1 0-1 0 theo công thức khai triển Macloran sau: x x2 x3 x4 x Sn ( x ) = e =1 + + + + 1! 2! 3! 4! Phân tích đề: - ể tính e, ta cho x=1 biểu thức xn -Xác đònh số hạng tổng quát chuỗi số n! -Xác ... Các phần trình bày Khái niệm Cấu trúc for - end Cấu trúc while - end Các ví dụ Khái niệm Các loại vòng lặp bản: -Vòng lặp for – end -Vòng lặp while – end Cách dùng vòng lặp while for...
 • 16
 • 424
 • 3

Thực hành phay - Bài 7

Thực hành phay - Bài 7
... thuật Phay bậc 06mm x 78 mm Lấy dấu tâm 02 lỗ L 12mm Khoan lỗ tâm – khoan lỗ K11,7mm Doa lỗ D12mm Lắp dao phay ngón L 16mm Gá chi tiết lên mâm quay Phay cung tròn R 12mm Thay đổi lỗ đònh vò Phay ... kiểm tra Khoan – khoét - doa Lưỡi khoan Lưỡi khoét Phương pháp khoét – doa tay quay Bản vẽ chi tiết gia công 14 1,6 1,6 2,5 12H7 24 12H7 R12 R12 76 1,6 Máy phay ngang Máy phay đứng Đồ gá gia công ... vào điểm tì hay gần điểm tì Dao dùng để gia công chi tiết LƯỢI KHOAN DAO PHAY RĂNG XOẮN LƯỢI DOA DAO PHAY MẶT ĐẦU DAO PHAY NGÓN LƯỢI LÃ ...
 • 27
 • 254
 • 3

Hướng dẫn thực tập công nhân - Bài 7

Hướng dẫn thực tập công nhân - Bài 7
... pha Bước Pha Pha 1 -1 -1 -1 -1 Bước Pha 1 0 pha Pha 1 Pha 1 0 Pha 0 1 Điều khiển động pha Thực tập cơng nhân Trang 43 Xưởng điện tử Bài 7: Giám sát điều khiển Điều khiển động pha - Từ bảng trạng ... mạch điều khiển VCC U1A U1B 74 86 U2A VCC 74 86 Clook 14 J K CLK CLR Q Q 12 Pha1 13 Pha2 Pha3 Pha4 State U1C 10 12 U2B 11 13 74 86 74 73 U1D 74 86 10 VCC J K CLK CLR Q Q 74 73 - Đặc tính động bước : Vận ... Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 15 14 13 12 11 10 R6 J1 led1 led2 led3 led4 led5 led6 led7 led8 R7 Q4 R8 R9 74 LS138 Q5 DIEU KHIEN LED R10 R11 Q6 R12 R13 Q7 R14 R15 Q8 R16 III PHẦN THỰC TẬP CỤ THỂ - Thực mạch kít...
 • 15
 • 446
 • 1

Bài 7 Bộ nhớ ảo

Bài 7 Bộ nhớ ảo
... - > nhớ ảo nhớ logic (bộ nhớ ảo - > nhớ logic) Hình: Các giai đoạn xử lý lỗi trang II Thay trang Nếu khung trang trống, xảy lỗi trang cần phải thực hai thao tác chuyển trang : chuyển trang nhớ ... dùng không gian địa ảo 232 bytes Máy tính có nhớ vật lý 218 bytes Bộ nhớ ảo thực với kỹ thuật phân trang, kích thước trang 4096 bytes Một tiến trình người dùng phát sinh địa ảo 11123456 Giải thích ... bảng trang tiến trình ? Bài 14 Giả sử có máy tính sử dụng 16-bit địa Bộ nhớ ảo thực với kỹ thuật phân đoạn kết hợp phân trang, kích thước tối đa phân đoạn 4096 bytes Bộ nhớ vật lý phân thành khung...
 • 13
 • 1,390
 • 11

SQL Server - Bài 7

SQL Server - Bài 7
... to a table with an UPDATE Trigger Defined USE Northwind GO UPDATE Employees CREATE EmployeeID = 17 SET TRIGGER Employee_Update ON Employees WHERE EmployeeID = FOR UPDATE Employees AS AS IF UPDATE ... INSERT and DELETE Statements EmployeeIDLastNameFirstName Title inserted Davolio Nancy Sales Rep 17 Fuller Andrew Vice Pres ~~~ Pres Fuller Andrew R AndrewVice Barr Leverling Janet Sales Rep deleted...
 • 23
 • 419
 • 0

Xem thêm