Nguyen khuyen TPHCm 8 2014

Nguyen khuyen TPHCm 8 2014

Nguyen khuyen TPHCm 8 2014
... 17.B[1] 25.A[1] 26.D[1] 27.D[1] 35.C[1] 36.C[1] 37.A[1] 45.B[1] 46.C[1] 47.C[1] 8. A[1] 18. A[1] 28. C[1] 38. A[1] 48. B[1] 9.B[1] 19.A[1] 29.D[1] 39.A[1] 49.B[1] Page 6/6_Mã đề 119 10.D[1] 20.C[1] ... axetat thu 0 ,8 mol H2O mol CO2 Nếu cho x gam hỗn hợp A phản ứng với dung dịch AgNO3 (dư) NH3 dư Sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 21,6 gam B 10,8gam C 54 gam D 43,2 gam Câu 28) Phát biểu ... 0,5 M thu dung dịch X màu tím khí Y Để màu tím X cần vừa đủ 0,4 48 lít SO2 Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 3 ,81 B 5, 08 C 2,54 D 7,62 Câu 37) Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 Cu tan hoàn...
 • 6
 • 14
 • 0

Đề thi học kỳ II lớp 8 trường THCS Nguyễn Khuyến năm 2013-2014

Đề thi học kỳ II lớp 8 trường THCS Nguyễn Khuyến năm 2013-2014
... III Read the passages and answer the questions (2.5 pts) Last Tuesday Dick went to Bristol The train...
 • 2
 • 133
 • 0

Thi đại học thử môn Toán của THPT Nguyễn Khuyến Tp. HCM 2014

Thi đại học thử môn Toán của THPT Nguyễn Khuyến Tp. HCM 2014
... = > 0, "tẻ ( 3+Ơ).(0,5im) f t t WWW.VNMATH.COM lim f ( t ) = +Ơ, f ( = ) tđ+Ơ 97 Bngbinthiờn Davobngbinthiờn,tac 97 A = f ( t )= ,khi a = b = c =1 [3+Ơ ) (0,25im) ...
 • 5
 • 1,102
 • 53

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán của trường THPT nguyễn khuyến TPHCM lần 1 năm 2016

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán của trường THPT nguyễn khuyến  TPHCM  lần 1  năm 2016
... (MNP) Câu (1, 0 điểm) α  π a) Cho α ∈  0;  thỏa mãn cos α (2sin α + sin α − 3) = Tính giá trị cot  2 2 016 b) Tính tổng: S = C2 016 + 2C2 016 + 3C2 016 + 4C2 016 + + 2 017 C2 016 Câu (1, 0 điểm) ... Câu (1, 0 điểm) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số: y = x − x + x + Câu (1, 0 điểm) Tìm giá trị nhỏ hàm số: f ( x ) = ( x + x − 4)( x + x − 1) 3 Câu (1, 0 điểm) (2 x + y )(2 ... z + z − z = Câu (1, 0 điểm) Tính tích phân: I = ∫ 4x − dx x + x2 + x + Câu (1, 0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x + y + z − x − y − z = Gọi M, N , P giao điểm (khác...
 • 10
 • 2,561
 • 14

Đề thi THPT Quốc gia trường Nguyễn Khuyền TPHCM

Đề thi THPT Quốc gia trường Nguyễn Khuyền TPHCM
... TRƯỜNG THCS &THPT NGUYỄN KHUYẾN (TP.HCM) Đề 03/2016 LỜI GIẢI THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Toán Thời gian làm bài: 180 phút Người đề: Kiều Hòa Luân Câu (1,0 ... gian làm bài: 180 phút Người đề: Kiều Hòa Luân Câu (1,0 điểm) 17 x − 2x + 4x − 3 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số: y = Câu (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số: f (x ) = − Tập xác ... giới hạn đường thẳng (d ) : y = x + đồ thị (C ) hàm số y = x − 3x + 3x + Phương trình hoành độ giao điểm (d ) (C ) là: x − 3x + 3x + = x + x =  ⇔ x − 3x + 2x = ⇔ x (x − 3x + 2) = ⇔  x = x...
 • 8
 • 60
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia môn toán DE337 THPT nguyễn khuyến, TPHCM

đề thi thử thpt quốc gia môn toán DE337 THPT nguyễn khuyến, TPHCM
... thị (C) Tìm m để đồ thị (C) cắt trục hoành điểm phân biệt có hoành độ nhỏ Phương trình hoành độ giao điểm (C) trục Ox:  x   x  1 x   m   x  m     (1) x  m  Câu (1.0 điểm) m ... m   m  Khi 1  x  1  x   x   m   x  m  0,25 0,25 m 1   m 1   m  Yêu cầu toán  1  m  So với điều kiện (*) ta có giá trị cần tìm là:  m  Câu (1 điểm) 0,25 0,25 3a) ... cầu xanh, cầu trắng Chọn ngẫu nhiên từ hộp cầu Tính xác suất để cầu lấy có đủ ba màu Số kết không gian mẫu là: n     C18  3060 (cách) 0,25 Gọi A biến cố chọn cầu có đủ ba màu * đỏ, xanh, trắng...
 • 8
 • 21
 • 0

Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn sinh học lớp 8 năm học 2014 2015 trường THCS nguyễn khuyến

Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn sinh học lớp 8 năm học 2014  2015 trường THCS nguyễn khuyến
... TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYỄN Câu HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN: SINH HỌC NĂM HỌC: 2014 - 2015 Nội dung Điểm - Tính chất xương có đặc tính ... hấp sâu: 12 x 150 = 180 0 (ml) Lượng khí hữu ích phút người hô hấp sâu là: 7440 - 180 0 = 5640 (ml) b) Trong phút, lượng khí hữu ích hô hấp sâu hô hấp thường là: 5640 - 486 0 = 780 (ml) Điểm 0,5đ 0,75đ ... lưu thông phút: 18 x 420 = 7560 (ml) Lưu lượng khí vô ích khoảng chết người hô hấp thường phút: 18 x 150 = 2700 (ml) Lượng khí hữu ích phút người hô hấp thường là: 7560 - 2700 = 486 0 (ml) Lưu lượng...
 • 4
 • 398
 • 0

DE THI THU NGUYEN KHUYEN HCM 2014 tuyen tap de thi toan 2014 moi nhat

DE THI THU NGUYEN KHUYEN HCM 2014 tuyen tap de thi toan 2014  moi nhat
... THEO YấU CU QUí PH HUYNH - HC SINH CC QUN TI TP .HCM http://trithuctoan.blogspot.com/ lim f ( t ) = +Ơ, f ( = ) tđ+Ơ 97 Bngbinthiờn Davobngbinthiờn,tac 97 A = f ( t )= ,khi a = b = c =1 [3+Ơ ... THY TUYN _ T: 0917.689.883 NHN DY KẩM THEO YấU CU QUí PH HUYNH - HC SINH CC QUN TI TP .HCM http://trithuctoan.blogspot.com/ ộ x = ị y= Vi x + y =1 thayvopt ( ,tac: x + x- = (0,25im) ) ởx = -2 ... THY TUYN _ T: 0917.689.883 NHN DY KẩM THEO YấU CU QUí PH HUYNH - HC SINH CC QUN TI TP .HCM http://trithuctoan.blogspot.com/ ộx = ởx0 = Ktlun: (0,25im) ổ 3ử Ti M ỗ 0; ữ phngtrỡnhtiptuyn: y = -...
 • 5
 • 820
 • 79

DE THI THU NGUYEN KHUYEN HCM 2014

DE THI THU NGUYEN KHUYEN HCM 2014
... ( t ) = 3t + + = > 0, "tẻ ( 3+Ơ).(0,5im) f t t lim f ( t ) = +Ơ, f ( = ) tđ+Ơ 97 Bngbinthiờn Davobngbinthiờn,tac 97 A = f ( t )= ,khi a = b = c =1 [3+Ơ ) (0,25im) ...
 • 5
 • 225
 • 2

Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Nguyễn Khuyến HCM 2014

Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Nguyễn Khuyến HCM 2014
... ( t ) = 3t + + = > 0, "tẻ ( 3+Ơ).(0,5im) f t t lim f ( t ) = +Ơ, f ( = ) tđ+Ơ 97 Bngbinthiờn Davobngbinthiờn,tac 97 A = f ( t )= ,khi a = b = c =1 [3+Ơ ) (0,25im) ...
 • 5
 • 262
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHỌN HỌC SINH GIỎI (ĐẦU NĂM) MÔN : TOÁN LỚP 8 THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng potx

ĐỀ KIỂM TRA CHỌN HỌC SINH GIỎI (ĐẦU NĂM) MÔN : TOÁN LỚP 8 THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng potx
... Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MÔN :TOÁN LỚP Bài 1(2 điểm ): 1 2 ⇔ ...
 • 3
 • 1,515
 • 11

đề thi thử đại học môn sinh học 2014 trường nguyễn khuyến

đề thi thử đại học môn sinh học 2014 trường nguyễn khuyến
... tháp sinh khối sinh khối giảm qua bậc tháp điều sau giải thích vấn đề cách xác nhất: A lượng bị vào môi trường bậc, sinh khối tạo bậc cao B sinh vật bị phân hủy bậc, bậc cao có sinh khối C sinh ... mật độ cá thể, sức sinh sản, tử vong, kiểu tăng trưởng Câu 42 : Các quần xã sinh vật vùng nhiệt đới có A phân tầng thẳng đứng B độ đa dạng sinh học thấp C độ đa dạng sinh học cao D nhiều to động ... dưỡng sinh vật loài quần xã C quan hệ dinh dưỡng sinh vật loài khác loài D quan hệ dinh dưỡng nơi sinh vật quần xã Câu 34 : Trong quần xã sinh vật càng có độ đa dạng loài cao, mối quan hệ sinh...
 • 7
 • 617
 • 8

đề thi thử đại học môn sinh học 2014 chuyên nguyễn khuyến 2

đề thi thử đại học môn sinh học 2014 chuyên nguyễn khuyến 2
... trường vô sinh (sinh cảnh) thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật) B Trong hệ sinh thái tự nhiên, lên bậc dinh dưỡng cao lượng tăng C Hệ sinh thái tự nhiên hệ thống sinh học không ổn định D Hệ sinh ... Đỗ Thành Triết Biên Soạn 12C1 – 20 13 – 20 14 A (2) , (3), (4), (6) B (1), (3), (4), (5), (6) C (1), (2) , (3), (4), (5) D (2) , (3), (4), (5), (6) Câu 23 Xét mối quan hệ sinh thái sau đây: Một số ... hồng ? A 81 128 B 81 25 6 C 27 25 6 D 27 128 Câu 50 Ba locus 1 ,2, 3 có số alen 3,4,5 Locus nằm NST X alen Y Locus nằm NST Y alen X Số kiểu tối đa gen có quần thể A 78 B 138 C 60 D 720 ...
 • 6
 • 725
 • 13

đề thi thử đại học môn sinh học 2014 nguyễn khuyến lần 6

đề thi thử đại học môn sinh học 2014 nguyễn khuyến lần 6
... có 36 % AA; 48% Aa ; 16% aa.Cấu trúc di truyền quần thể này sau thế hệ tự phối liên tiếp là A 57 % AA ; 16% Aa ; 27 % aa B 57% AA; 6% Aa;37 % aa C.57 AA ; 36% Aa;7% aa D 57% AA; 26 % ... -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ 0 06 01B 02C 03A 04D 05B 06A 07A 08D 09D 10D 11A 12C 13C 14D 15B 17D 18B 19A 21C 22B 23D 25A 26B 27B 28C ... Triết Thi thử lần – 2013 – 2014 A 0.81 AA: 0.18Aa: 0.01aa B 0.49 AA: 0.42Aa: 0.09aa C 0.81 AA: 0.18Aa: 0.1aa D 0.25 AA: 0.50Aa: 0.25aa Câu 34 Cấu trúc di truyền quần thể II là : A 0. 16 AA:...
 • 5
 • 191
 • 2

Đề Thi Thử Nguyễn Khuyến Thành Phố HCM năm 2014

Đề Thi Thử Nguyễn Khuyến Thành Phố HCM năm 2014
... = > 0, "tẻ ( 3+Ơ).(0,5im) f t t WWW.VNMATH.COM lim f ( t ) = +Ơ, f ( = ) tđ+Ơ 97 Bngbinthiờn Davobngbinthiờn,tac 97 A = f ( t )= ,khi a = b = c =1 [3+Ơ ) (0,25im) ...
 • 5
 • 69
 • 0

Xem thêm