de 80

Bộ đề 80 câu TNKQ văn 6 có đáp án năm 08-09

Bộ đề 80 câu TNKQ văn 6 có đáp án năm 08-09
... cảm Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án A 21 C 41 B 61 C 14 A 22 C 42 C 62 B A 23 D 43 D 63 D A 24 C 44 A 64 D A 25 D 45 C 65 B A 26 C 46 D 66 D A 27 D 47 C 67 D A 28 C 48 C 68 ... lại câu chuyện đợc học sách C Nhớ kể lại câu chuyện thật D Tởng tợng kể lại câu chuyện lô gic tự nhiên ý nghĩa Câu 67 Dòng sau không phù hợp với đặc điểm động từ ? A Thờng làm vị ngữ câu ... trớc, liền kề với danh từ ý nghĩa số lợng Câu 56 Trong câu văn sau câu câu không chứa lợng từ ? A Phú ông gọi ba gái ra, lần lợt hỏi ngời B Hai bên đánh ròng rã tháng trời C Nhiều ngày trôi...
 • 16
 • 441
 • 1

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 80 + ĐÁP ÁN

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 80 + ĐÁP ÁN
... chất đây? Chọn đáp án A B Bột C D Bột S Đáp án : (B) Bài : 7142 Câu không đúng? Chọn đáp án A Oxi hoá lỏng B lỏng bị nam châm hút C lỏng không màu D Trong tự nhiên oxi có đồng vị Đáp án : (C) Bài ... electron phân lớp p 10 Nguyên tố X Chọn đáp án A Ne B Cl C O D S Đáp án : (D) Bài : 7140 Cấu hình electron lớp nguyên tố nhóm oxi Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 7138 Hoà tan hoàn toàn 20 ... Điện phân dung dịch D Chưng cất phân đoạn không khí lỏng Đáp án : (B) Bài : 7144 Oxi thu từ phản ứng nhiệt phân chất đây? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 7143 Khi điều chế oxi phòng thí...
 • 6
 • 288
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 80

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 80
... chế oxi phòng thí nghiệm phản ứng phân huỷ (xúc tác ), khí oxi sinh thường bị lẫn nước Người ta làm khô khí oxi cách dẫn khí qua ống sứ chứa chất đây? Chọn đáp án A B Bột C D Bột S Đáp án : (B) ... so với ban đầu Số mol axit tham gia phản ứng Chọn đáp án A 0,8 mol B 0,08 mol C 0,04 mol D 0,4 mol Đáp án : (A) Bài : 7136 Sục khí clo dư qua dung dịch Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch sau ... (đktc) tham gia phản ứng bao nhiêu? (Biết phản ứng xảy hoàn toàn) Chọn đáp án A 4,48 lít B 8,96 lít C 0,448 lít D 0,896 lít Đáp án : (A) Bài : 7135 Sục khí clo dư qua dung dịch Kết thúc thí nghiệm, ...
 • 6
 • 194
 • 0

Đề Thi Thử Tuyển Sinh Lớp 10 Toán 2013 - Đề 80 pptx

Đề Thi Thử Tuyển Sinh Lớp 10 Toán 2013 - Đề 80 pptx
... => 2(b+c)=bc(1) b c x2+bx+c=0 (1) Có  1=b 2-4 c x2+cx+b=0 (2) Có  2=c 2-4 b Cộng  1+  2= b 2-4 c+ c 2-4 b = b2+ c 2-4 (b+c)= b2+ c 2-2 .2(b+c)= b2+ c 2-2 bc=(b-c)  (thay2(b+c)=bc ) Vậy  1;  2có biểu ... 1 128  300  2.2  3.3   10  b/Giải phương trình: 7x2+8x+1=0 (a=7;b=8;c=1) c 1 Ta có a-b+c=0 nên x1 =-1 ; x2   a Câu 1: (2đ) A   27  a/ (với a>0) P  a2 ...  900 (góc nội tiếp chắn nửađường tròn (o)) · FHB  900 ( gt ) · => · ADB  FHB  900  900  1800 Vậy Tứ giác BCFD nội tiếp b/ED=EF Xét tam giác EDF có · EFD  sd ( »  PD) (góc có đỉnh nằm...
 • 4
 • 47
 • 0

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 80 pot

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 80 pot
... quite out of the B (A) order (B) question (C) practice (D) place I wish you'd stop comparing my cooking your mother's B (A) to (B) with (C) for (D) against The bank will you the ... (B) funny (C) pleasing (D) lively Can you me a good pill against airsickness? C (A) advise (B) suggest (C) recommend (D) propose They were really about ... of (B) off (C) on (D) from 12 The waiter's tip is included the bill B (A) on (B) in (C) at (D) of 13 If you fail in this attempt, don't count me for help D (A) for (B) to (C) with (D)...
 • 8
 • 203
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 80

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 80
... đồng biến khoảng ( −∞;0 ) , ( 1; +∞ ) , nghịch biến khoảng ( 0; 1) Hs đạt cực đại x = 0, yCD = y ( ) = x = 1, yCT = y ( 1) = , 0,25 hs đạt cực tiểu 0,25 Đồ thị: 1 1   Điểm uốn: U  ; ÷, (học ... mx + ( 3m2 − ) x − (1) Tìm m để góc hai đường tiệm cận x + 3m đồ thị hàm số (1) 450 Cho hàm số y = Hết Họ tên học sinh:…………………………….…….; Lớp: ……… ĐÁP ÁN Câu Ý Nội dung Khi m ...  ; ÷, (học sinh không ghi, không trừ I điểm) Giao điểm với   Ox :  − ;0 ÷, ( 1; 0 )   ; Giao điểm với  1  0; ÷  3 Oy : 0,25 ( Học sinh dùng bảng giá trị đặc biệt) 0,5 II ...
 • 4
 • 111
 • 0

de 80

de 80
...
 • 6
 • 7
 • 0

Thực trạng kinh tế Mỹ thập kỷ 70 là tiền đề cho đổi mới chính sách kinh tế thập kỷ 80, khả năng phục hồi cũng như những nhân tố giúp tăng trưởng kinh tế Mỹ những năm đầu 90.doc.DOC

Thực trạng kinh tế Mỹ thập kỷ 70 là tiền đề cho đổi mới chính sách kinh tế thập kỷ 80, khả năng phục hồi cũng như những nhân tố giúp tăng trưởng kinh tế Mỹ những năm đầu 90.doc.DOC
... phục hồi kinh tế Mỹ thập kỷ 80 I-/ Nội dung sách đổi kinh tế Xuất phát từ thực trạng kinh tế năm 70, đổi chủ yếu sách kinh tế Mỹ thập kỷ 80 quán với nội dung chính: - Đẩy mạnh cải tổ cấu kinh tế ... tôn Mỹ giới, làm cho nớc phát triển phạm vi Mỹ II-/ Kết phục hồi kinh tế thập kỷ 80 thực tiễn phát triển kinh tế đầu thập kỷ 90 Những thay đổi sách kinh tế Mỹ thập kỷ 80 phù hợp với yêu cầu khả ... suy giảm thực trạng tạo lập sở hay nhu cầu thực tiễn cho đổi sách kinh tế quyền Mỹ thập kỷ 80 Nói cách khác, tính cấp thiết đổi sách kinh tế Mỹ thập kỷ qua bắt nguồn từ 1-/ Hiệu sách kinh tế bị...
 • 27
 • 970
 • 7

Một số vấn đề cơ sở lý luận về chiến lược và chiến lược kinh doanh (80 trang)

Một số vấn đề cơ sở lý luận về chiến lược và chiến lược kinh doanh (80 trang)
... chiến lược theo hai chủ yếu sau: 3.1 Căn vào phạm vi chiến lược Trong kinh doanh vào phạm vi chiến lược người ta chia chiến lược làm hai loại sau: - Chiến lược chung hay gọi chiến lược kinh doanh ... Chiến lược phận hay gọi chiến lược kinh doanh đặc thù: nhằm giải vấn đề sản xuất, kinh doanh để thực chiến lược tổng quát, thông thường gồm có: + Chiến lược sản xuất + Chiến lược tài + Chiến lược ... + Chiến lược marketing + Chiến lược sản phẩm + Chiến lược phân phối + Chiến lược khuyến + Chiến lược cạnh tranh + Chiến lược tổ chức nhân + Chiến lược kinh doanh thị trường quốc tế… 3.2 Căn vào...
 • 81
 • 371
 • 1

Thực trạng KT Mỹ TK 70 là tiền đề cho đổi mới chính sách kinh tế TK 80, khả năng phục hồi & nhân tố giúp tăng trưởng

Thực trạng KT Mỹ TK 70 là tiền đề cho đổi mới chính sách kinh tế TK 80, khả năng phục hồi & nhân tố giúp tăng trưởng
... phục hồi kinh tế Mỹ thập kỷ 80 I-/ Nội dung sách đổi kinh tế Xuất phát từ thực trạng kinh tế năm 70, đổi chủ yếu sách kinh tế Mỹ thập kỷ 80 quán với nội dung chính: - Đẩy mạnh cải tổ cấu kinh tế ... thực trạng làm nảy sinh nhu cầu phải xem xét hay sửa đổi sách kinh tế họ đối nội đối ngoại Chỉ cách chấn hng lại kinh tế Mỹ, bớc khôi phục lại vị trí quốc tế Mỹ Phần II Đổi sách kinh tế khả phục ... quan kinh tế Mỹ thực trạng năm 70 .2 I-/ Tổng quan kinh tế Mỹ II-/ Cơ sở cho đổi sách kinh tế thập kỷ 80 1-/ Hiệu sách kinh tế bị suy giảm 2-/ Khủng hoảng kinh tế nghiêm...
 • 27
 • 281
 • 0

Đề thi vao lop 10 Môn Toán 80-09

Đề thi vao lop 10 Môn Toán 80-09
... sở giáo dục đào tạo phú thọ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên Hùng Vơng năm học 2008-2009 Đề thức Hớng dẫn chấm môn Toán (Cho thi chuyên Toán, ngày thi 26/6/2008) Câu lời giảI sơ lợc Điểm...
 • 5
 • 2,758
 • 28

De cuong dap an cuoc thi tim hieu cong doan viet nam 80 nam chang duong lich su

De cuong dap an cuoc thi tim hieu cong doan viet nam 80 nam chang duong lich su
... sở doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể, 100% cán công đoàn cấp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn lý luận nghiệp vụ công đoàn - Hàng năm có 80% công đoàn sở quan hành chính, đơn vị nghiệp doanh ... giai đoạn cách mạng, quan điểm Đảng ta vị trí, vai trò giai cấp công nhân, xây dựng, phát triển giai cấp công nhân ngày bổ sung, hoàn thi n Trong su t trình lãnh đạo đấu tranh giành quyền, Đảng ... Đây quan điểm đầu tiên, quan trọng đề cao vai trò, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ cách mạng sau Nhận thức sâu sắc, đầy đủ quan điểm Đảng giai cấp công nhân vừa yêu cầu thi t,...
 • 9
 • 927
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 80 môn Hoá

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 80 môn Hoá
... đây? Chọn đáp án A B Bột C D Bột S Đáp án : (B) Bài : 7142 Câu không đúng? Chọn đáp án A Oxi hoá lỏng B lỏng bị nam châm hút C lỏng không màu D Trong tự nhiên oxi có đồng vị Đáp án : (C) Bài : ... nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p 10 Nguyên tố X Chọn đáp án A Ne B Cl C O D S Đáp án : (D) Bài : 7140 Cấu hình electron lớp nguyên tố nhóm oxi Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 7138 ... Chọn đáp án đặc, dư Thể tích A 4,8 lít B 5,6 lít C 0,56 lít D 8,96 lít Đáp án : (B) Bài : 7130 Có gói bột màu tương tự Có thể dùng dung dịch dung dịch để phân biệt chất trên? Chọn đáp án A B C...
 • 6
 • 113
 • 0

Xem thêm