Câu hỏi và bài tập môn địa lí lớp 12

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN ĐỊA LỚP 8

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8
... 339 82 9 85 0 1,4(3) Chõu Phi 221 784 83 9 2,4 (1) Cha tớnh s dõn LB Nga (2) K c s dõn ca LB Nga thuc chõu (3) Bc M cú t l gia tng t nhiờn l 0,6% - ỏp ỏn: + S dõn ụng : 1 288 ,0 + 127,4 + 23,2 + 48, 4 ... i Loan 48, 4 22,5 Triu Tiờn 1 288 ,0 127,4 23,2 Bng 5.1 Dõn s cỏc chõu lc qua mt s nm (triu ngi) Nm 1950 2000 2002 T l tng t nhiờn (%) nm 2002 Chõu 1402 3 683 3766(1) 1,3 Chõu u 547 729 7 28( 2) - ... 1509,5 (tr ngi) + T l dõn s Trung Quc so vi chõu l: 1 288 ,0 / 3766 x 100 = 34,2% + T l dõn s Trung Quc so vi ụng l: 1 288 ,0 / 1509,5 x 100 = 85 ,3% Cõu 3: - Mc nhn thc: Nhn bit - Chun KTKN: Trỡnh...
 • 65
 • 3,602
 • 2

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN ĐỊA LỚP 6

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6
... thực địa + Là 10 km đồ có tỉ lệ 1: 200.000 6 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ LỚP + Là 300km đồ có tỉ lệ 1: 60 00 000 BIÊN SOẠN CÂU HỎI Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận MÔN HỌC: Địa Thông ... điểm, phân bố đối tượng địa đưa lên đồ BIÊN SOẠN CÂU HỎI 13 13 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ LỚP Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận MÔN HỌC: Địa Thông tin chung * Lớp Học kì I * Chủ ... BIÊN SOẠN CÂU HỎI Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận MÔN HỌC: Địa Thông tin chung * Lớp Học kì I * Chủ đề: Trái Đất * Chuẩn cần đánh giá: 16 16 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ LỚP - Biết...
 • 80
 • 5,165
 • 7

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN ĐỊA LỚP 9 CHUẨN

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 CHUẨN
... HÀNG CÂU HỎI ĐỊA LÍ LỚP Chủ đề Bài 17: Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ Câu Câu : Mức độ: Thơng hiểu - Dự kiến thời gian trả lời 10 phút 29 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MƠN ĐỊA LÍ LỚP THEO CHUẨN ... 199 9 nhóm từ 0-4 thu hẹp so với năm 198 9 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MƠN ĐỊA LÍ LỚP THEO CHUẨN KTKN -Cơ cấu dân số theo độ tuổi lao động +Nhóm độ tuổi lao đơng tuổi lao động cao ,nhưng năm 199 9nhóm ... bắt thủy sản, 46 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MƠN ĐỊA LÍ LỚP THEO CHUẨN KTKN bãi biển lớn cá tập trung nhiều NGÂN HÀNG CÂU HỎI MƠN ĐỊA LÍ (Từ 31 đến 35) BÀI 31: VÙNG ĐƠNG NAM BỘ Câu 1: * Chủ đề:...
 • 64
 • 5,046
 • 7

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN VẬT LỚP 8 THEO CHUẨN KTKN

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ LỚP 8 THEO CHUẨN KTKN
... L THEO CHUN KTKN - bi: Trờng hợp có công học : A Có lực tác dụng B Có quãng đờng dịch chuyển vật C Có lực F tác dụng vào vật vuông góc với phơng dịch chuyển D Có lực tác dụng vào vật làm vật ... h1=4cm=0,04m h2=h-h1=0.12-0,04=0,08m d=10000N/m p sut ca nc tỏc dng lờn im A l: 13 H THNG CU HI MễN VT L THEO CHUN KTKN p=? p dng cụng thc: p=d.h2=0, 08. 10000 =80 0N/m2 p =80 0N/m2 Cõu - Mc kin thc: dng ... nng: khỏi nim lc H THNG CU HI MễN VT L THEO CHUN KTKN - Thi gian: phỳt - S im: - bi: Kết luận không lực : a) Lực làm cho vật thay đổi vận tốc b) Lực làm cho vật bị biến dạng c) Lực làm cho vật...
 • 59
 • 2,268
 • 4

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN VẬT LỚP 9 CHUẨN

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ LỚP 9 CHUẨN
... 10% hđt là: U' = 90 % U = 90 %.220 = 19( v) Lúc dó công suất đèn : P' = U' 2/ RĐ 48,6(w) So với lúc đầu thì công suất đèn giảm lợng là: P P ' 60 48,6 = = 19% P 60 c) Khi mắc bóng vào hđt U" = 110v ... nên R = RTĐ.30 = 9, 6 30 = 288 () *Cõu 22 (Vn dng) (2) Hai dây dẫn có chất , có chiều dài, tiết diện, điện trở tơng ứng l1 S1 R 1và l2 S2 R2 Biết l1= 9l2, S1= 1,5S2 So sỏnh R 1và R2 hai dây ? ỏp ... L LP U2 = 9( v) b) Tính R2: R2= U2/ I2 = 18() *Cõu 13 (Vn dng) (3) Cho mạch điện nh hình vẽ, biết R1 = 8, R2 = 12, R3 = 4, Rx thay đợc hiệu điện đầu mạch UAB = 60 V Hãy trả lời câu hỏi sau: 1)...
 • 57
 • 610
 • 4

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN VẬT LỚP 7 CHUẨN KTKN

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ LỚP 7 CHUẨN KTKN
... chuẩn) : 195 CÂU HỎI: Vật dẫn điện A Vật tạo dòng điện B Vật tạo điện tích C Vật cho dòng điện qua D Vật cản trở dòng điện Đáp án: C Câu hỏi 32: 25 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ LỚP Thông ... chưa mắc vào mạch Ñ 47 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ LỚP Câu hỏi 59: Thông tin chung - Chuẩn cần đánh giá: Nêu đơn vị đo hiệu điện - Trang số (trong chuẩn) : 195 CÂU HỎI: Tìm câu trả lời ... sơn bám vào vật cần sơn Mặt khác hạt sơn li ti bay không khí bị vật cần sơn hút vào nên lớp sơn hao phí sơn kĩ thuật sơn thông thường Câu hỏi 13: 11 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ LỚP Thông...
 • 50
 • 2,790
 • 0

CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 12

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 12
... TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 12 ĐÁP ÁN: 1B 2A 11D 12B 21A 22D 3D 13B 23A 4D 14B 24B 5A 15C 25B 6D 16D 26A 14 7D 17A 8D 18C 9A 19D 10D 20D CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 12 BÀI 6: BIỂU MẪU Câu 1: Để ... mẫu hỏi? A Trên hàng Field có tất trường bảng liên quan đến mẫu hỏi B Ngầm định trường đưa vào mẫu hỏi hiển thị C Có thể thay đổi thứ tự trường mẫu hỏi 20 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 12 ... 11C 12B 13C 14C 15A 16D 17B 18A _ 27 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 12 BÀI 13: BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL Câu 1: Phát biểu bảo mật thông tin...
 • 33
 • 3,910
 • 1

CÂU hỏi bài tập môn LỊCH sử lớp 12

CÂU hỏi và bài tập môn LỊCH sử lớp 12
... nhiều tổ chức quốc tế ủng hộ Câu 78 Cuộc tiến công dậy Xuân Mậu Thân 1968 miền Nam diễn hoàn cảnh ? Diễn biến Ý nghĩa lịch sử ? Gợi ý trả lời : * Điều kiện lịch sử: - Bước vào mùa xuân 1968, so sánh ... chủ trương sáng tạo để thực mục tiêu Câu 61 Trình bày hoàn cảnh lịch sử diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 62 Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám ... cố lực lượng, chuẩn bị bước vào k/chiến toàn quốc chống Pháp Câu 65 Trình bày hoàn cảnh lịch sử dẫn tới kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ ngày 19 /12/ 1946 nội dung đường lối kháng...
 • 59
 • 678
 • 0

CÂU hỏi bài tập môn LỊCH sử lớp 12

CÂU hỏi và bài tập môn LỊCH sử lớp 12
... nhiều tổ chức quốc tế ủng hộ Câu : Cuộc tiến công dậy Xuân Mậu Thân 1968 miền Nam diễn hoàn cảnh ? Diễn biến Ý nghĩa lịch sử ? Gợi ý trả lời : * Điều kiện lịch sử: - Bước vào mùa xuân 1968, so sánh ... cố lực lượng, chuẩn bị bước vào k/chiến toàn quốc chống Pháp Câu 65 Trình bày hoàn cảnh lịch sử dẫn tới kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ ngày 19 /12/ 1946 nội dung đường lối kháng ... nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta Câu 67 Nêu nội dung ý nghĩa lịch sử Đại hội đại biểu lần thứ hai Đảng (2/1951) Trả lời Nội dung ý nghĩa lịch sử Đại hội đại biểu lần thứ hai Đảng (2/1951):...
 • 41
 • 1,674
 • 0

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO VIÊN VỀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN VẬT CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG potx

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN VỀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG potx
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN VỀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI ... dụng thư viện câu hỏi biên soạn câu hỏi theo ma trận 4.1 Thư viện câu hỏi biên soạn câu hỏi GV phải vào hệ thống chuẩn kiến thức, kỹ mô tả ma trận đề kiểm tra để biên soạn câu hỏi tập theo cấp ... trình giáo dục phổ thông môn Vật cấp THPT trình dạy học đặc biệt việc biên soạn đề kiểm tra đánh giá kết học tập HS theo ý kiến đạo Lãnh đạo Bộ giáo dục Đào tạo, biên soạn Tài liệu bồi dưỡng cán...
 • 141
 • 439
 • 1

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN GIÁO VIÊN VỀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA,XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN VẬT CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN VỀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA,XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
... dụng thư viện câu hỏi Sử dụng câu hỏi môn học thư viện câu hỏi Đối với giáo viên: tham khảo câu hỏi, xem xét mức độ câu hỏi so với chuẩn cần kiểm tra để xây dựng đề kiểm tra sử dụng để ôn tập, ... trận ta viết đề kiểm tra 27 PHẦN THỨ BA HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Thư viện câu hỏi, tập tiền đề để xây dựng Ngân hàng câu hỏi, phục vụ cho việc dạy học thầy cô giáo học sinh, ... kết học tập học sinh Trong khuôn khổ phần viết nêu số vấn đề Xây dựng Thư viện câu hỏi tập mạng internet Mục đích việc xây dựng Thư viện câu hỏi, tập mạng internet nhằm cung cấp hệ thống câu hỏi, ...
 • 128
 • 251
 • 2

Biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi bài tập môn Vật THCS

Biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập môn Vật lí THCS
... phù hợp - Căn ma trận ta viết đề kiểm tra 26 PHẦN THỨ BA HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Thư viện câu hỏi, tập tiền đề để xây dựng Ngân hàng câu hỏi, phục vụ cho việc dạy học thầy ... thống câu hỏi đưa vào thư viện câu hỏi - Thiết kế hệ thống thư viện câu hỏi máy tính - Cách thức bảo mật thư viện câu hỏi - Cách thức lưu trữ truy xuất câu hỏi - Cách thức xây dựng đề kiểm tra ... dụng - Tập huấn sử dụng thư viện câu hỏi Sử dụng câu hỏi môn học thư viện câu hỏi Đối với giáo viên: tham khảo câu hỏi, xem xét mức độ câu hỏi so với chuẩn cần kiểm tra để xây dựng đề kiểm tra...
 • 35
 • 95
 • 0

Hệ thống câu hỏi bài tập môn vật lý lớp 6

Hệ thống câu hỏi và bài tập môn vật lý lớp 6
... dụng vào vật vật đứng yên D Hai lực mạnh Đáp án B Hai lực mạnh nhau, phương, ngược chiều Câu : Hãy lựa chọn phương án trả lời (ứng với A, B, C D) để trả lời câu hỏi sau Một học sinh đá vào ... là: P = 10.m = 4500.10 = 45000N Câu 8: Chọn từ thích hợp dấu ngoặc để điền vào chỗ trống câu sau: a/ Dùng mặt phẳng nghiêng kéo vật lên với lực trọng lượng vật, ( lớn hơn/nhỏ hơn/ bằng) b/ ... lực Câu 2: Máy đơn giản sau làm thay đổi đồng thời độ lớn hướng lực? A B C D Ròng rọc cố định Ròng rọc động Mặt phẳng nghiêng Đòn bẩy Đáp án Câu 1- chọn B Câu 2- chọn A Mức độ : Vận dụng thấp Câu...
 • 12
 • 1,398
 • 7

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN HÌNH HỌC LỚP 6 THEO CHUẨN KTKN

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN HÌNH HỌC LỚP 6 THEO CHUẨN KTKN
... Chủ đề: Vẽ góc biết số đo 32 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP CHUẨN KTKN Câu Đáp án Câu - Mức độ: Nhận biết - Thời gian trả lời 6' - Nội dung câu hỏi: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: a) ... dung câu hỏi: Cho trước 12 điểm điểm thẳng hàng Vẽ đường thẳng qua cặp điểm Vẽ đường thẳng? Chọn câu A 132 B .66 C.72 D .60 * Đáp án: B .66 Câu * Mức độ: Vận dụng HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HÌNH HỌC ... ************************************************************************* TIẾT 13: ÔN TẬP CHƯƠNG I Câu * Mức độ: Nhận biết * Dự tính thời gian trả lời: 2' * Nội dung câu hỏi: Cho hình vẽ sau.Đọc hình 15 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP CHUẨN KTKN Đáp án: H.(1)Đường...
 • 38
 • 1,474
 • 0

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 6

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 6
... HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN LICH SỬ LỚP Câu hỏi Câu 1: - Mức độ: Thông hiểu - Thời gian: phút - Câu hỏi: Thế giới có cần thứ lịch chung hay không? Vì sao? Câu - Mức độ: nhận ... phút - Câu hỏi: Xã hội Hy Lạp, Rô Ma gồm giai cấp nào? Câu 3: - Mức độ: Nhận biết - Thời gian: phút - Câu hỏi: Thế xã hội chiếm hữu nô lệ? HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN LICH SỬ LỚP Đáp án Câu ... Thời gian: phút - Câu hỏi: Các tầng lớp xã hội thời cổ đại phương Đông phương Tây? HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN LICH SỬ LỚP Câu 4: - Mức độ: Nhận biết - Thời gian: phút - Câu hỏi: Thời cổ đại...
 • 26
 • 4,547
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi va bai tap mon sinh hoc lop 9tra loi cau hoi va bai tap mon sinh hoc lop 8huong dan can bo quan li va giao vien ve bien soạn cau hoi và bài tập mon vat ly thcscau hoi va bai tap cua sgk li 9câu hỏi và bài tập môn pháp luật kinh tếcâu hỏi và bài tập môn tài chính doanh nghiệpcâu hỏi và bài tập môn luật cạnh tranhcâu hỏi và bài tập môn kế toán quản trịcâu hỏi và bài tập môn luật hình sựcâu hỏi và bài tập môn tài chính quốc tếcau hoi va bai tap mon sinh lop 9câu hỏi và bài tập môn lý thuyết tiền tệ – ngân hàngcâu hỏi và bài tập môn lý luận nhà nước và pháp luậtcâu hỏi và bài tập môn học robot công nghiệpcâu hỏi và bài tập môn kế toán tài chính 3PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. Quả