Niên biểu lịch sử việt nam 1945 1975 lịch sử 12 vũ đức hùng

Niên biểu lịch sử Việt Nam 1945-1975

Niên biểu lịch sử Việt Nam 1945-1975
... kiện biệt niềm Nam Việt Nam chiến lợc thực dân kiểu Mỹ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời nhằm phát triển khối đoàn kết toàn dân mặt trận Trung ơng cục miền Nam Việt Nam đợc thành ... dựng chủ nghĩa xã hội chi viện cho miền Nam 1969 1973 Thời kỳ Tổng thống Mỹ Ních Xơn thực chiến lợc Việt Nam hoá (Miền Nam) chiến tranh miền Nam Việt Nam, hình thức chiến tranh thực dân kiểu ... vấn đề Việt Nam họp phiên họp bên Cuộc đấu tranh diễn gay gắt nhng cha giải đợc vấn đề 6/1969 Đại hội đại biểu Quốc dân miền Nam họp bầu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Có...
 • 6
 • 2,120
 • 39

Ebook lịch sử việt nam 19451975 phần 2 PGS hồ sỹ khoách (chủ biên)

Ebook lịch sử việt nam 1945 – 1975 phần 2  PGS hồ sỹ khoách (chủ biên)
... t Nam (1945 1980) KHXH, H.1980 158 VI N KINH T , 45 năm kinh t Vi t Nam (1945 1990) KHXH, H.1990 159 VI N KINH T , Kinh t Vi t Nam 1945 1960 ST, H.1961 160 VI N KINH T , Kinh t Vi t Nam ... l n th IV ( 12/ 1976) Tr 22- 23 15 M CL C Ph n th nh t NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA CU C KHÁNG CHI N CH NG TH C DÂN PHÁP TR L I XÂM LƯ C VI T NAM (1945 - 1954) I NƯ C VI T NAM DÂN CH ... 24 1 Cu c t p kích chi n lư c Xuân hè 19 72 Hi p ñ nh Paris v ch m d t chi n tranh l p l i hòa bình Vi t Nam 26 1 ð i th ng mùa Xuân 1975 gi i phóng hoàn toàn mi n Nam 27 3 Ph n...
 • 32
 • 118
 • 0

Phát triển kỹ năng ghi nhớ sự kiện cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử Việt Nam (1945-1975) chương trình chuẩn

Phát triển kỹ năng ghi nhớ sự kiện cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử Việt Nam (1945-1975) chương trình chuẩn
... định hướng phát triển ghi nhớ 41 kiện lịch sử Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GHI NHỚ SỰ KIỆN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1945 ... trường Trung học phổ thông chương trình chuẩn 16 Chương PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GHI NHỚ SỰ KIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG– LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Trong chương sâu ... lịch sử cần thiết từ lịch sử rút cá học cho thân qua thực tiễn xảy 49 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GHI NHỚ SỰ KIỆN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM...
 • 120
 • 186
 • 0

Phát triển kỹ năng ghi nhớ sự kiện cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử việt nam (1945 1975) chương trình chuẩn

Phát triển kỹ năng ghi nhớ sự kiện cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử việt nam (1945 1975) chương trình chuẩn
... phát triển ghi nhớ 41 kiện lịch sử Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GHI NHỚ SỰ KIỆN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1945 - 1975) CHƯƠNG ... trường Trung học phổ thông - chương trình chuẩn 16 Chương PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GHI NHỚ SỰ KIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG- LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Trong chương sâu ... kĩ ghi nhớ kiện cho học sinh THPT dạy học lịch sử Việt Nam (1945 - 1975)- chương trình chuẩn 5.7 2.3.1 Phát triển ghi nhớ kiện thông qua sử dụng sơ đồ tư 2.3.2 Phát triển kĩ ghi...
 • 121
 • 182
 • 0

Phát triển kỹ năng ghi nhớ sự kiện cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử việt nam (1945 1975) – chương trình chuẩn

Phát triển kỹ năng ghi nhớ sự kiện cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử việt nam (1945 1975) – chương trình chuẩn
... cho học sinh dạy học lịch sử trường Trung học phổ thông Lí luận thực tiễn Chương Một số biện pháp phát triển ghi nhớ kiện cho học sinh dạy học lịch sử Việt Nam 1945 1975 lớp 12 trường Trung ... giáo dục học, giáo dục lịch sử vấn đề phát triển kỹ ghi nhớ kiện lịch sử - Điều tra thực tiễn vấn đề phát triển kỹ ghi nhớ kiện dạy học lịch lớp 12 THPT chương trình chuẩn thông qua phát phiếu ... giúp phát triển kỹ ghi nhớ kiện lịch sử cho HS 10 - Tìm hiểu thực trạng việc DHLS trường THPT vấn đề phát triển ghi nhớ kiện cho HS học tập lịch sử - Đề xuất biện pháp phát triển ghi nhớ kiện...
 • 17
 • 82
 • 0

Sự phát triển kinh tế Việt Nam 1945 - 1975

Sự phát triển kinh tế Việt Nam 1945 - 1975
... kinh tế - xã hội Việt Nam (1945 - 2000).Hà Nội 2014 Tr106 19 Như vậy, vấn đề phát triên kinh tế Miền Nam giai đoạn 1954 - 1975 Giai đoạn có tác động to lơn vào tiến trình phát triển kinh tế Việt ... , kinh tế Việt Nam phục hồi phát triển đáng kể Thời kì này, đất nước chia làm hai miền Nam - Bắc với hai chế độ kinh tế - trị khác nên kinh tế có khác biệt hai miền Miền Bắc phát triển kinh tế ... Xin chân thành cám ơn! A - Sự biến đổi cấu kinh tế Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1975) I Bối cảnh lịch sử yếu tố tác động đến kinh tế Việt Nam (1945 - 1975) Sau cách mạng Tháng...
 • 22
 • 2,714
 • 2

Dạy học văn học việt nam sau 1975 trong sự đối sánh với văn học việt nam 1945 1975 theo chương trình và sách giáo khoa ngữ văn 12 THPT

Dạy học văn học việt nam sau 1975 trong sự đối sánh với văn học việt nam 1945  1975 theo chương trình và sách giáo khoa ngữ văn 12 THPT
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐÀO THỊ HẢI YẾN DẠY HỌC VĂN HỌC VIỆT NAM SAU 1975 TRONG SỰ ĐỐI SÁNH VỚI VĂN HỌC VIỆT NAM 1945 - 1975 THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 12 THPT ... lí trên, định chọn Dạy học văn học Việt Nam sau 1975 đối sánh với văn học Việt Nam 1945 -1975 theo chương trình sách giáo khoa Ngữ văn 12 THPT làm đề tài nghiên cứu luận văn Với đề tài này, mong ... đối sánh với văn học Việt Nam 1945 - 1975 Đến thời điểm tại, đề tài Dạy học văn học Việt Nam sau 1975 đối sánh với văn học Việt Nam 1945 - 1975 xem đề tài nghiên cứu Trên thực tế, văn học Việt Nam...
 • 142
 • 431
 • 3

Xây dựng và sử dụng lược đồ trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954 1975) ở lớp 12 trường THPT (chương trình chuẩn)

Xây dựng và sử dụng lược đồ trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954 1975) ở lớp 12 trường THPT (chương trình chuẩn)
... Chương XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN (1954 - 1975) LỚP 12 - TRƯỜNG THPT (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 2.1 Cơ sở để xây dựng lược đồ dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn (1954 ... đồ dạy học lịch sử Việt Nam (1954 1975) lớp 12 trường THPT (chương trình Chuẩn) Chương 3: Một số biện pháp sử dụng lược đồ dạy học lịch sử Việt Nam (1954 - 1975) lớp 12 trường THPT (chương trình ... LƯỢC ĐỒ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN (1954 - 1975) LỚP 12 – TRƯỜNG THPT (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 2.1 Cơ sở để xây dựng lược đồ dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn (1954 1975) trường THPT...
 • 146
 • 197
 • 3

Ảnh hưởng của văn học Xô Viết đối với việc xây dựng hình tượng " Con Người Mới" trong văn xuôi Việt Nam 1945- 1975

Ảnh hưởng của văn học Xô Viết đối với việc xây dựng hình tượng
... gỡ văn học Việt Nam văn học Xô- viết xây dựng hình tượng con người mới” Bởi lẽ, liên quan đến việc xây dựng hình tượng con người mới” văn học thực xã hội chủ nghĩa không bàn đến văn học Xô- viết ... đề tài Ảnh hưởng văn học viết việc xây dựng hình tượng con người mới” văn xuôi Việt Nam 1945 – 1975 không nằm mục đích nhận chân giá trị hình tượng văn học Có thể người tiếp nhận văn học hôm ... vi nghiên cứu Với mục tiêu xác định trên, hai đối tượng khảo sát tác phẩm văn xuôi Việt Nam 1945 – 1975 tác phẩm văn xuôi Xô- viết có cảm hứng, hình tượng Văn học Xô- viết, phận văn học đời sau cách...
 • 91
 • 359
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HỌC XÔ VIẾT ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI MỚI TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM 1945-1975

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HỌC XÔ VIẾT ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI MỚI TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM 1945-1975
... gỡ văn học Việt Nam văn học Xô- viết xây dựng hình tượng con người mới Bởi lẽ, liên quan đến việc xây dựng hình tượng con người mới văn học thực xã hội chủ nghĩa không bàn đến văn học Xô- viết ... nhân vật văn học lãng mạn, văn học thực phê phán giai đoạn trước 1945 Do vậy, tiến hành khảo sát đề tài Ảnh hưởng văn học viết việc xây dựng hình tượng con người mới văn xuôi Việt Nam 1945 ... vi nghiên cứu Với mục tiêu xác định trên, hai đối tượng khảo sát tác phẩm văn xuôi Việt Nam 1945 – 1975 tác phẩm văn xuôi Xô- viết có cảm hứng, hình tượng Văn học Xô- viết, phận văn học đời sau cách...
 • 91
 • 304
 • 0

Tiết 72, 73: Ôn tập văn học Việt Nam 1945-1975

Tiết 72, 73: Ôn tập văn học Việt Nam 1945-1975
... •Truyện : mảnh trăng cuối rừng… Vui để học Xác đònh câu trả lời Văn học Việt Nam 1945-1975 có đặc điểm bản? Ba Bốn Năm Nêu ba đặc điểm III Văn học Việt Nam 1945-1975 có ba đặc điểm Lí tưởng nội ... phẩm văn chương Văn học Cách mạng có tính nhân dân sâu sắc Một đội ngũ nhà văn giàu nhiệt tình cách mạng giàu sức sáng tạo YOU WIN ! YOU WIN ! I Những tiền đề chung cho phát triển văn học 1945-1975 ... học Nối yếu tố theo trật tự hợp lí Tây Tiến 1.1945-1954 Văn học Kháng chiến chống Mỹ 2.1955-1964 Văn học Kháng chiến chống Pháp Văn học Xây dựng 3.1965 -1975 chủ nghóa xã hội Tiếng hát tàu...
 • 72
 • 459
 • 1

Hình tượng tổ quốc trong thơ ca kháng chiến việt nam (1945 1975)

Hình tượng tổ quốc trong thơ ca kháng chiến việt nam (1945  1975)
... luận 1.1 Khái niệm hình tợng nghệ thuật 1.2 Khái niệm hình tợng Tổ quốc Chơng II: Hình tợng Tổ quốc thơ ca thời khứ Chơng III: Hình tợng Tổ quốc thơ ca kháng chiến 3.1 Vị Tổ quốc thời đại Hồ Chí ... 1.2 Trong mảng thơ ca kháng chiến mảng thơ viết Tổ quốc mảng thơ để lại nhiều ấn tợng ngời đọc Bởi đọc học thơ viết Tổ quốc cảm nhận đợc điều thú vị Tổ quốc Việt Nam vô đẹp đẽ, với muôn ngàn chiến ... nhà thơ hình tợng Tổ quốc Trớc hết nhà thơ cho rằng, hình tợng Tổ quốc gắn với làng quê Việt Nam, làng biểu trng Tổ quốc, đất nớc, hình ảnh Tổ quốc, đất nớc thu Chuyên ngành: Văn học Việt Nam...
 • 57
 • 858
 • 8

Quảng xương trong chiến tranh cách mạng việt nam (1945 1975)

Quảng xương trong chiến tranh cách mạng việt nam (1945  1975)
... đại vào Việt Nam, nhằm thực dã tâm xâm lựơc Miền Nam Việt Nam biến Miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, quân khu vực Đông Nam A Đồng thời với việc tiến hành chiến lợc chiến tranh cục Miền Nam chúng ... sản chiến lợc chiến tranh cục chúng Thế nhng chúng không từ bỏ giả tâm mà chúng lại tiếp tục leo lên nấc thang chiến tranh Đế Quốc Mỹ tiếp tục tiến hành chiến tranh Miền Nam chiến lợc việt nam ... tài nghiên cứu Quảng Xơng chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 giúp có nhìn toàn diện hơn, đầy đủ hơn, sâu sắc truyền thống đấu tranh, diện mạo kháng chiến chống Pháp chống Mỹ Quảng Xơng nh...
 • 65
 • 312
 • 0

Xem thêm