Đề cương ôn thi TN trọn vẹn lịch sử 12 ngô thị lan hương

đề cương ôn tập cuối năm môn lịch sử lớp 4

đề cương ôn tập cuối năm môn lịch sử lớp 4
... luật mới, Bộ luật Gia Long Nội dung luật quy định: Những kẻ mu phản mu không phân biệt thủ phạm hay tòng phạm bị xử lăng trì Ông, cha, con, cháu, anh, em kẻ từ 16 tuổi trở lên bị chém đầu Con trai ... tịch thu Câu 9: Kinh thành Huế quần thể công trình kiến trúc nghệ thuật tuyệt đẹp Đây di sản văn hóa chứng tỏ tài hoa sáng tạo nhân dân ta, đợc UNESCO công nhận di sản văn hóa giới vào ngày 11- ... Long, mở đầu cho việc thống đất nớc Câu 7: - Về sách kinh tế: Quang Trung ban bố "Chiếu khuyến nông, lệnh cho dân bỏ làng quê phải trở quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang - Về văn hóa, giáo dục:...
 • 2
 • 3,466
 • 16

Đề cương ôn tập cuối kì môn Lịch sử văn minh thế giới

Đề cương ôn tập cuối kì môn Lịch sử văn minh thế giới
... gắn liền với dân tộc - Văn hóa hình thành xã hội Phương Đơng nơng nghiệp - Văn hóa phát triển đến trình độ trở thành văn minh b Văn minh: Văn minh giai đoạn phát triển cao văn hóa, trạng thái tiến ... xã hội - Văn minh có tính siêu dân tộc (quốc tế) - Những thành tựu văn minh xuất xã hội Phương Tây thị - Văn hóa có trước văn minh (lồi người xuất văn hóa xuất ) Tuy nhiên, có thành tựu văn hóa ... vực đời sống kinh tế, trị, xã hội, phong tục tập qn, văn học, ngơn ngữ… khối dân cư sống quanh Nên văn minh Phương Đơng văn minh sơng nước v Các văn minh Phương Đơng thời cổ đại hình thành đồng...
 • 30
 • 1,304
 • 48

Đề cương ôn tập học kì 1 lịch sử

Đề cương ôn tập học kì 1 lịch sử
... thuận gió hòa” -Chôn người chết công cụ lao động đồ trang sức Có ý thức cộng đồng sâu sắc C©u 13 : Nhµ níc ¢u L¹c ®êi nh thÕ nµo? VÏ vµ m« t¶ tỉ chøc nhµ níc ¢u L¹c? - Năm 2 01 Thục phán phải buộc ... + ë ®Þa ph¬ng ®Êt níc chia lµm 15 bé, díi bé lµ chiỊng ch¹ - §øng ®Çu chiỊng ch¹ lµ bå chÝnh - Cha cã ph¸p lt, qu©n ®é tỉ chøc bé m¸y nhµ níc cßn ®¬n gi¶n C©u 12 : Đời sống vật chất tinh thần ... cao, gia ®×nh => ChÕ ®é phơ hƯ thay thÕ cho chÕ ®é mÉu hƯ, x· héi cã sù ph©n hãa giµu nghÌo C©u 11 : Níc V¨n Lang ®êi hoµn c¶nh nµo? Nãi râ sù thµnh lËp cđa c¸c nhµ níc V¨n Lang? H·y vÏ vµ m« t¶...
 • 4
 • 124
 • 0

Đề cương ôn tập môn Khoa học, Lịch sử, Địa Lý cho học sinh lớp 5 theo chương trình đổi mới

Đề cương ôn tập môn Khoa học, Lịch sử, Địa Lý cho học sinh lớp 5 theo chương trình đổi mới
... biến đổi hoá học Câu 1: Nêu định nghĩa biến đổi hoá học? Phân biệt biến đổi hoá học biến đổi học? Cho ví dụ? - Sự biến đổi hoá học biến đổi từ chất thành chất khác - Sự biến đổi học biến đổi ... tính chất chất không thay đổi - Ví dụ: + Sự biến đổi hoá học: * Cho vôi sống vào nớc: Vôi sống thả vào nớc không giữ đợc tính chất nữa, bị biến đổi thành vôi dẻo quánh, kèm theo toả nhiệt * Xi ... thuốc diệt gián sinh sản ếch Câu 1: Nêu chu trình sinh sản ếch (vẽ sơ đồ viết) Trang 11 Phan Vn Tho Trng TH Hng Long Nm hc 2014-20 15 Ti liu ụn kin thc KHOA- S-A CHKII Lp Nm Chu trình sinh sản ếch:...
 • 28
 • 204
 • 0

Đề cương ôn tập lý thuyết môn lịch sử kinh tế

Đề cương ôn tập lý thuyết môn lịch sử kinh tế
... thực vận tải , xí nghiệp quy kinh tế chủ yếu diến đô mô lớn sử dụng máy móc kỹ thị , nông thôn kinh thuật tương đối đại -Các công ty người Pháp tế phong kiến lạc hậu Công Câu 12: Đánh giá tổng ... , biến đổi , kinh tế hành hóa tư 90% lại sống nông phát triển hướng vào thôn , mà nông thôn lại tầng phục vụ thị trường lớp có mức sống thấp nước , kinh tế tự xã hội -Đời sống công nhân cung ... Pháp đô hộ Việt Nam , kinh tế nước phải gánh chịu hậu nặng nề : kinh tế nông nghiệp lạc hậu , phụ thuộc chặt chẽ đế quốc Thực dân Pháp kìm hãm phát triển kinh tế nước không cho tiến lên chủ...
 • 43
 • 135
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập tốt NGHIỆP môn LỊCH sử ĐẢNG

ĐỀ CƯƠNG ôn tập tốt NGHIỆP môn LỊCH sử ĐẢNG
... việc thành lập Đảng Đồng thời, Người thành công việc hợp tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 2: Vì Đảng cộng sản Việt Nam đời ngày 3/2/1930 tất yếu lịch sử? Ý nghĩa đời Đảng cộng sản ... thành đảng nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Thông qua cương vắn tắt, sách lược vắn tắt Nguyễn Ái Quốc soạn thảo vạch đường lối, phương hướng cho cách mạng Việt Nam ( cương lĩnh trị Đảng Cộng ... nặng nề, làm cho nhân dân lao động, trước hết nông dân bị phá sản, bần cùng, đồng thời đời số ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp nhẹ, giao thông vận tải để phục vụ thống trị khai thác thuộc...
 • 17
 • 1,430
 • 0

Đề cương ôn thi TN trọn vẹn

Đề cương ôn thi TN trọn vẹn
... hữu nghò hợp tác nước sở tôn trọng bình đẵng quốc gia nguyên tắc dân tộc tự c-Nguyên tắc hoạt động: _ Tôn trọng quyền bình đẵng quốc gia quyền tự dân tộc _ Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ độc lập trò ... bình an ninh giới _ Giải vụ tranh chấp, xung đột khu vực Như vấn đề Palextin, vấn đề Irắc, vấn đề Triều Tiên, vấn đề Đông ti mo, vấn đề Campuchia vào cuối năm 1980 – đầu 1990 kỷ XX… _ Thúc đẩy mối ... 70, Liên Xô cường quốc công nghiệp thứ hai giới (sau Mỹ) Chiếm khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn giới _ Đi đầu số ngành công nghiệp mới: công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện tử, nguyên...
 • 73
 • 71
 • 0

DE CUONG ON THI TN LICH SU 2009-2010

DE CUONG ON THI TN LICH SU 2009-2010
... +Trong 20 năm sau chiến tranh , Mĩ trở thành trung tâm kinh tế tài lớn giới * Nguyên nhân : Trang Truong THPT Thoai Ngoc Hau DE CUONG ON TTHI TOT NGIEP 2009-2010 - Tài ngyên thi n nhiên phong ... phát triển thắng lợi phong trào giải phóng dân tộc châu Phi từ 1945 đến Trang Truong THPT Thoai Ngoc Hau DE CUONG ON TTHI TOT NGIEP 2009-2010 Sau chiến tranh giới thứ hai phong trào giải phóng ... Nam Trang Truong THPT Thoai Ngoc Hau DE CUONG ON TTHI TOT NGIEP 2009-2010 Hoàn cảnh lịch sử - 1929, Việt Nam xuất tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn ảnh hưởng đến phong trào cách...
 • 28
 • 214
 • 0

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT
... chất trình hình thành loài Trình bày phương thức hình thành loài đường địa lí, đường lai xa đa bội hóa Phân tích vai trò điều kiện địa lí cách li địa lí vai trò trình đột biến chọn lọc tự nhiên...
 • 3
 • 474
 • 2

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT
... quán - Giao thông - Y tế sức khoẻ - Một số ngành khoa học Về đọc hiểu: Đọc hiểu nội dung đoạn văn (khoảng 150-200 từ) thuộc chủ điểm học Về kiến thức ngôn ngữ: Nắm số kiến thức ngôn ngữ yêu cầu ... CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÂN BAN THÍ ĐIỂM Nắm nội dung kiến thức chương trình lớp 12 theo sách giáo khoa thí điểm Tiếng Anh – 12 (gồm hai sách) Chú trọng vấn đề cụ thể sau: Kĩ Nghe: Nghe ... Kiến thức ngôn ngữ Nắm vững kiến thức yêu cầu chương trình học năm thêm: - Nắm vững cách sử dụng từ: but, although, in spite of, despite, so, however, therefore - Sử dụng mệnh đề (Adverbial...
 • 4
 • 294
 • 1

Đề cương ôn thi TN THPT Của Bộ GD & ĐT (Pháp)

Đề cương ôn thi TN THPT Của Bộ GD & ĐT (Pháp)
... prépositions Về cú pháp câu - Các loại hình câu tiếng Pháp: câu thông báo, câu nghi vấn, câu cầu khiến - Câu đơn, câu phức (với mệnh đề mệnh đề phụ (relative, complétive, circonstancielle) - Câu chủ ... Le nom: giống, số Les déterminants: - Quán từ (xác định, không xác định, phận, rút gọn) - Tính từ sở hữu, tính từ để trỏ, tính từ không xác định Les adjectifs qualificatifs: giống, số Les verbes: ... quan hệ logíc (relations logiques), nguyên nhân, kết ) đề cập đến chương trình sách giáo khoa tương ứng 11 Loại văn bản: Văn mang tính thông báo, kể chuyện, miêu tả KĨ NĂNG Nghe hiểu Đối với chương...
 • 5
 • 224
 • 0

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT
... số lượng dạng thức đề thi − Theo quy định hành, Làm văn có hai đề thi Học sinh chọn hai đề làm thời gian 150 phút − Mỗi đề thi bao gồm hai ba câu; đề thi có câu - Trong đề thi có câu chủ yếu ... hoàn thi n viết II Về số lượng dạng thức đề thi − Theo quy định hành, môn Làm văn có hai đề thi Học sinh chọn hai đề làm thời gian 150 phút − Mỗi đề thi bao gồm hai phần Một phần kiểm tra theo ... vận dụng kiến thức Dưới xin giới thi u đề thi tốt nghiệp THPT môn Làm văn để làm ví dụ: ĐỀ Câu (2 điểm): Enxa Tơriôlê có vai trò đời nghiệp sáng tác Lui Aragông ? Câu (8 điểm): Anh chị phân tích...
 • 10
 • 302
 • 0

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT
... VIII HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG Hoá học vấn đề phát triển kinh tế (năng lượng nhiên liệu, nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp sản xuất vật liệu) Hoá học vấn đề xã hội (lương ... niken, kẽm, thi c, chì (vị trí, tính chất ứng dụng) X HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG Hoá học vấn đề phát triển kinh tế (năng lượng nhiên liệu, nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp ... kẽm, thi c, chì Chương VII PHÂN TÍCH HOÁ HỌC Nhận biết số ion vô dung dịch: Nhận biết số hợp chất hữu cơ: Ancol, anđehit, axit cacboxylic, glucozơ, tinh bột − Nhận biết số lọ hoá chất không nhãn...
 • 12
 • 250
 • 0

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT (đầy đủ các ban và KPB)

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT (đầy đủ các ban và KPB)
... trúc Các dạng đột biến cấu trúc NST Cơ chế phát sinh hậu dạng Cơ chế phát sinh thể dị bội Hậu qủa thể dị bội NST giới tính người Đặc điểm người bị hội chứng Đao Cơ chế phát sinh đặc điểm thể đa bội ... việc quản lÝ tài nguyên thi n nhiên II NHỮNG KĨ NĂNG CƠ BẢN Kỹ vận dụng vào thực tiễn Kỹ học tập: HS thành thạo kĩ học tập đặc biệt kĩ tự học (biết thu thập, xử lí thông tin, lập bảng biểu, vẽ ... dụng vào thực tiễn Kỹ học tập: HS thành thạo kĩ học tập đặc biệt kĩ tự học (biết thu thập, xử lí thông tin, lập bảng biểu, vẽ đồ thị, làm việc cá nhân hay làm việc theo nhóm, làm báo cáo) BAN...
 • 8
 • 325
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kỳ 1 lịch sử 10đề cương ôn tập học kỳ 2 lịch sử 11đề cương ôn tập học kì 2 lịch sử 11đề cương ôn tập tốt nghiệp môn lịch sửđề cương ôn tập học kì 1 lịch sử 10đề cương ôn tập học kỳ 1 lịch sử 7de cuong on tap hoc sinh gioi lich su 8đề cuong ôn tập học sinh gioi lich su 6đề cương ôn tập thpt 2015 môn lịch sửhuong dan đề cương ôn tập kiem tra môn lịch sử lớp 8 hk2de cuong on tap lop 6 mon lich suđề cương ôn tập học kì 1 môn sử 12đề cương ôn thi lịch sửđề cương ôn thi lịch sử đảngđề cương ôn thi môn lịch sử lớp 12Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây