Đề cương ôn thi TN THPT Của Bộ GD & ĐT (Pháp)

5 288 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2013, 23:19

. tác kinh tế D. Chủ đề riêng cho chương trình và sách giáo khoa mới đang thí điểm Đời sống tình cảm của thanh thi u niên KIẾN THỨC NGÔN NGỮ A. Về từ vựng. đã học (lời nói của mình, của bạn; một phần lời giảng của thầy...); - Viết được bức thư có nội dung về sinh hoạt hàng ngày, về hoạt động của học sinh, thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi TN THPT Của Bộ GD & ĐT (Pháp), Đề cương ôn thi TN THPT Của Bộ GD & ĐT (Pháp), Đề cương ôn thi TN THPT Của Bộ GD & ĐT (Pháp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay