Giao an lop 3 tuan 3 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 6 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 6 phan phoi 2 tiettuan
... School Thi Thuy Hang 16 Modes Groups Whole class Individuals Pairs Groups Whole class Phan TiÕng Anh 20 16 Home-link (3 minutes) School Year 20 15 - Practice the How old are you? chant at home Y Jut ... the chant, then have pupils read it a you? few times Give a demonstration Of chanting and clapping the rhythm Divide the class into two groups: one group chants the questions and the other chant ... the answers - Get groups of pupils to sit face to face and practice chanting and doing the actions Go around to offer help, if necessary - Call two groups to the front of the class to chant and...
 • 3
 • 102
 • 0

Giao an lop 3 tuan 9 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 9 phan phoi 2 tiettuan
... Jut Primary School Thi Thuy Hang 24 Phan TiÕng Anh 20 16 Home-link (3 minutes) School Year 20 15 - - Call a few pairs to perform the task in front of the class Language note: Tell pupils that using ... TiÕng Anh 20 16 School Year 20 15 - Week Period 18 Unit STAND UP! Lesson Objectives: Ss will be able to: - use the words and phrases related to the topic Classroom instructions - give and respond ... board and get pupils to repeat them a few times - Get pupils to work in pairs, take turns and act out the instructions Correct the pronunciation, if necessary Y Jut Primary School Thi Thuy Hang 24 ...
 • 3
 • 187
 • 0

Giao an lop 3 tuan 3 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 3 phan phoi 2 tiettuan
... your and individual repetition Show pupils how to chant and name? the actions Call two groups of four to give a demonstration - Get groups of pupils to sit face to face and practice chanting and ... practice saying the sentences Let’s chant - Tell pupils that they are going to say the What’s your (10 minutes) name? chant Read the chant and check comprehension The chant - Play the recording a few ... the class to chant and the actions The rest of the class claps along to the rhythm Home-link Practice the What’s your name? chant at home (3 minutes) Y Jut Primary School Thi Thuy Hang Modes Groups...
 • 2
 • 98
 • 0

Giáo án lớp 3 chuẩn KTKN_Tuần 2

Giáo án lớp 3 chuẩn KTKN_Tuần 2
... đánh giá tiết học - HS nhận xét bạn, chữa - Dặn nhà học làm tập - HS nêu cách tính 27 Thứ ba, ngày 27 tháng năm 20 13 Mơn : Thể dục : ( TCT : 03) BÀI 3: ... tính, lớp nhận xét - Cả lớp làm vào bảng - 2 -3 HS nêu kết - 2HS nhận xét bạn - Một em đọc tốn - Cả lớp làm vào vào tập - Một học sinh lên bảng giải bài, lớp nhận chữa - HS nêu u cầu - Cả lớp ... cũ : - Gọi 2HS lên bảng sửa tập số cột b - 2học sinh lên bảng sửa nhà - HS 1: Lên bảng làm tập 2b - Chấm bàn tổ - HS 2: làm BT3 - Nhận xét đánh giá 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: * Lớp theo dõi...
 • 24
 • 75
 • 0

Giao an lop 5 Tuan 12 - 25 Buoi 2

Giao an lop 5 Tuan 12 - 25 Buoi 2
... chức: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: - GV cho HS đọc nội dung viết - HS nêu từ, tiếng khó - HS luyện viết từ, tiếng khó - GV hớng dẫn lu ý HS cách viết - HS luyện viết - GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ HS - ... 4.Củng cố, dặn dò: - GV nhận - Dặn chuẩn bị sau -Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 20 10 Sinh hoạt lớp Tổng kết tuần 12 I.Mục tiêu:Giúp HS - HS nắm đợc u khuyết ... -Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 20 10 Luyện viết chữ đẹp Bài 12 I.Mục tiêu: - Rèn kĩ luyện viết đúng, viết đẹp chữ đứng chữ nghiêng nét - Rèn tính cẩn thận cho HS II.Đồ...
 • 3
 • 432
 • 3

Giao an Lop 5- Tuan 29. CKTKN, co 2 cot PP- ND

Giao an Lop 5- Tuan 29. CKTKN, co 2 cot PP- ND
... Kết quả: a) 1 827 m = 1km 827 m = 1, 827 km 20 63m = 2km 63m = 2, 063km 702m = 0km 702m = 0,702km b) 34dm = 3m 4dm = 3,4m 786cm = 7m 86cm = 7,86m 408cm = 4m 8cm = 4,08m c) 20 65g = 2kg 65g = 2, 065kg 8047kg ... bảng chữa - Cả lớp GV nhận xét Giáo án lớp 5A6 25 = 4 ,25 ; 100 20 02 = 2, 0 02 1000 Trang Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo viên: Trần Thò Hiền = 0 ,25 = 0,6 * BT5: Kết quả: *Bài tập 5:- HS nêu u ... 30- 4- 1975? 2- Bài mới: 2. 1- Hoạt động 1( làm việc lớp ) - GV trình bày tình hình nước ta sau kiện ngày 30 – – 1975 - Nêu nhiệm vụ học tập 2. 2- Hoạt động 2: Cuộc Tổng tuyển cử ngày 25 - 4- 1976...
 • 39
 • 109
 • 0

Giao an Lop 5- Tuan 28, CKTKN, co 2 cot PP- ND

Giao an Lop 5- Tuan 28, CKTKN, co 2 cot PP- ND
... + 42 = 92 (km) Thời gian để hai tơ gặp là: 27 6: 92 = (giờ) Đáp số: * Bài 2: Bài giải Thời gian ca nơ là: 11giờ 15phút- 7giờ 30phút = 3giờ 45phút 3giờ 45phút = 3,75giờ Qng đường ca nơ là: 12 × ... Thò 36 – 12 = 24 (km) Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là: 48: 24 = (giờ) Đáp số: b) Sau xe đạp xe máy cách là: 12 × = 36 (km) Sau xe máy gần xe đạp là: 36 – 12 = 24 (km) Thời gian để xe máy ... a) 3 42, 6 42, 9 42 chia hết cho b) 504, 594 chia hết cho Bài tập 1: ; H .2: ; H.3: ; H.4: 8 b) H.1: ; H .2: ; H.3: ; H.4: 4 a) H.1: Bài tập 2: Rót gän c¸c ph©n sè: a) = : 18 18 : = ; = = … : 24 24 ...
 • 27
 • 239
 • 0

giao an lop 4 tuan 31-kns-bvmt-2 buoi

giao an lop 4 tuan 31-kns-bvmt-2 buoi
... = 56 + 43 + 14 b) (21 + x) + 88 = (88 + 12) + 21 Bài 3: Tính giá trị biểu thức sau cách hợp lí: a) 54 x 113 + 45 x 113 + 113 b) 24 x – 12 x c) ( 145 x 99 + 145 ) – ( 143 x 101 – 143 ) *Bài 4: Tổng ... kiểm tra HS việc quan sát tranh - GV giới thiệu tranh, ảnh số vật - Quan s¸t vµ l¾ng nghe đề HS tham khảo - Y/cÇu HS tù lµm bµi - HS làm - Gäi 3 -4 HS ®äc ®o¹n v¨n cđa m×nh -3 -4 HS phát biểu - GV ... HS làm tập củng cố vào Tốn (TC) Bài 1: Đặt tính tính: a) 8 64 + 27 532 b) 647 49 5 – 35 937 c) 562 x 37 d) 318 x 41 2 e) 89 539 : 23 g) 8 54 612 : 27 Bài 2: Nhà Mai thu hoạch lạc tất nhiều 30kg 50kg...
 • 25
 • 121
 • 0

Giáo án lớp 3 - tuần 3

Giáo án lớp 3 - tuần 3
... bảng, HS lớp làm vào nháp - HS làm vào - HS đọc yêu cầu SGK - HS làm bảng lớp, HS lớp viết vào - Sau chữ GV sửa chữa cho HS đọc - GV xoá cột chữ yêu cầu HS đọc lại, HS lên - Đọc bảng viết lại - Xoá ... nêu từ - Trái nghóa với riêng từ ? - Là chung - Cùng nghóa với leo từ ? - Là trèo - Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa - Là chậu rau, ? - Yêu cầu HS làm vào tập - Lời giải : mở - bể - mũi ... đánh dấu chấm Cách tiến hành : Bài - Gọi HS đọc đề - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi SGK - Bài tập yêu cầu làm ? - Tìm hình ảnh so sánh câu thơ, câu văn - Yêu cầu HS suy nghó tự làm cách -...
 • 21
 • 1,584
 • 16

Giáo án lớp 3 - tuần 8

Giáo án lớp 3 - tuần 8
... làm Bài -1 học sinh đọc nội dung tập -Hỏi : câu văn viết tập viết theo mẫu câu ? -Yêu cầu học sinh làm -Cả lớp giáo viên nhận xét chốt lại lời giải a-Ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân b-Ông ngoại ... sinh lên bảng làm -Cả lớp giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải -Hs sửa Cuồn cuộn- chuồng –luống Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3 ) -GV lưu ý học sinh 1số từ em hay viết sai -Những học sinh ... vào câu hỏi gợi ý -Yêu cầu học sinh kể -GV nhận xét rút kinh nghiệm b-Bài : Hoạt động học ’ - Nghe GV giứoi thiệu -1 HS kể mẫu vài câu 3, học sinh thi kể NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI - GIÁO VIÊN TRƯỜNG...
 • 18
 • 1,019
 • 12

Giáo án lớp 3 - tuần 9

Giáo án lớp 3 - tuần 9
... cầu HS tự làm - HS tự làm nhóm - Gọi nhóm dán lên bảng, - Dán đọc phần làm nhóm trưởng đọc câu mà nhóm đặt - Gọi HS nhận xét câu nhóm - Nhận xét - Tuyên dương nhóm đặt nhiều câu - Đọc lại làm ... HS đọc yêu cầu - HS lên bảng, HS làm câu, HS - Yêu cầu HS tự làm lớp dùng bút chì đánh dấu vào SGK - HS nhận xét - Viết vào - Gọi HS nhận xét làm bạn + Hằng năm, vào đầu tháng 9, trường lại khai ... gì, gì) ? - Nhớ kể lại trôi chảy, diễn biến câu chuyện học từ tuần đến tuần Cách tiến hành : Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu SGK - Các học mẫu câu ? - Mẫu câu Ai ? Ai làm ? - Hãy đọc...
 • 17
 • 722
 • 9

Giáo án lớp 3 - tuần 10

Giáo án lớp 3 - tuần 10
... Cách tiến hành : - GV gọi HS đọc lại trước lớp - HS đọc, lớp theo dõi SGK - Yêu cầu HS đọc lại đoạn - HS đọc trước lớp - Thuyên Đồng vào quán gần đường làm ? - Thuyên Đồng vào quán để hỏi đường ... đỡ đói - Thuyên Đồng ăn quán với ? - Thuyên Đồng ăn quán với ba niên - Không khí quán ăn có đặc biệt ? - Bầu không khí quán ăn vui vẻ lạ thường - Vì lạc đường đóùi nên Thuyên Đồng vào - HS đọc ... phút ) - Lời giải : nặng - nắng ; - - Nhận xét tiết học - Lời giải : cổ - cỗ ; co - - cỏ - Dặn HS nhà đọc lại câu đố HS viết xấu, sai lỗi trở lên phải viết lại cho Rút kinh nghiệm tiết dạy - Nhận...
 • 20
 • 882
 • 12

Xem thêm