ĐỀ CƯƠNG MÔN TRẮC ĐỊA CAO CẤP

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRẮC ĐỊA CAO CẤP

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRẮC ĐỊA CAO CẤP
... 2.14) vi phân độ cao trắc địa hai điểm xét kề Nếu M điểm xuất phát có độ cao trắc địa biết dH xác định theo (2.68) điểm M N liền kề độ cao trắc địa N tính theo biểu thức : Độ cao trắc địa thường tách ... tới đường trắc địa: • Đường trắc địa đường cong không gian ngắn nối điểm nằm mặt cong 17 17  Vai trò phương trình vi phân đường trắc địa: Dùng thành lập công thức để giải toán trắc địa ellipsoid ... tuyến trắc địa ứng với điểm xét M cắt mặt ellipsoid tạo thành vòng kính tuyến trắc địa PM omP’, mặt phẳng kinh tuyến trắc địa với Greenwich cắt mặt ellipsoid tạo thành vòng kinh tuyến trắc địa...
 • 32
 • 73
 • 1

Thiết kế môn học trắc địa cao cấp

Thiết kế môn học trắc địa cao cấp
... dung phương pháp thiết kế gồm: 3.3.1.1 Thiết kế lưới tam giác đồ Thịnh Thị Nhung BĐA 53 Page 11 Thiết kế môn học Trắc địa cao cấp - Lưới thiết kế khu vực rộng thường sử dụng đồ địa hình tỷ lệ ... đoạn thiết kế chi tiết dùng 1/1000; 1/500 Vì thiết kế lưới khống chế trắc địa phạm vi cần thoả mãn yêu cầu độ xác đo vẽ đồ tỷ lệ lớn Thịnh Thị Nhung BĐA 53 Page Thiết kế môn học Trắc địa cao cấp ... BĐA 53 Page 37 Thiết kế môn học Trắc địa cao cấp Chương Thiết kế lưới khống chế độ cao 4.1 Giới thiệu lưới khống chế độ cao 4.1.1 Khái niệm lưới khống chế độ cao: Lưới khống chế độ cao hệ thống...
 • 46
 • 119
 • 0

Đề cương môn học: quảng cáo

Đề cương môn học: quảng cáo
... TIỆN Nắm QUẢNG CÁO phương tiện quảng cáo, đơn vị cung cấp phương tiện quảng cáo Việt Nam đối tượng mà quảng cáo nhắm đến  Quảng cáo báo in  Quảng cáo radio  Quảng cáo truyền hình  Quảng cáo cinema ... cáo  Vai trò quảng cáo  Chức quảng cáo  Lịch sử quảng cáo  Đạo đức quảng cáo  Những vấn đề quảng cáo  Giới thiệu mẫu quảng cáo kinh điển MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRONG NGÀNH QUẢNG CÁO Nắm nhân ... TIẾT MÔN HỌC STT CHƯƠNG MỤC TIÊU TỔNG QUAN VỀ QUẢNG CÁO Hiểu định nghĩa, vai trò chức quảng cáo Nắm vấn đề quảng cáo Giới thiệu mẫu quảng cáo kinh điển MỤC, TIỂU MỤC  Định nghĩa quảng cáo ...
 • 5
 • 2,711
 • 45

Đề cương môn mạng và cung cấp điện (đầy đủ) pdf

Đề cương môn mạng và cung cấp điện (đầy đủ) pdf
... điện áp độ dao động điện áp -đảm bảo tính cung cấp điện liên tục:tính cung cấp điện liên tục phụ thuộc vào hộ tiêu thụ điện nhiên điều kiện cho phép người ta cố gắng chọn phương án cung cấp điện ... mba biến đổi điện áp 6kv cung cấp điện áp cho thiết bị trạm -tủ bù:phát công suất bù lượng công suất phản kháng thiếu -tủ đầu vào:chứa thiết bị đóng cắt bảo vệ -tủ khởi hành :cung cấp điện cho khu ... tải,thuận tiện cho nguồn cung cấp đưa đến -an toàn,liên tục cung cấp điện -thao tác vận hành,quản lý dễ dàng *sơ đồ nối dây gồm thiết bị -tủ đo lường:biến đổi điện áp đầu vào giá trị với đầu 100v...
 • 8
 • 215
 • 1

Giáo trình trắc địa cao cấp doc

Giáo trình trắc địa cao cấp doc
... Xây dựng lưới trắc địa (Các công tác trắc địa bản), Bình sai lưới trắc địa, Trắc địa mặt cầu, Công nghệ GPS (Trắc địa vệ tinh), Trắc địa biển Ở số nước, với Trắc địa công trình, Trắc địa ảnh chuyên ... chuyên ngành Trắc địa cao cấp kiến thức Trắc địa cao cấp trình bày khuôn khổ môn học mang tên Trắc địa cao cấp Nga, Trung quốc hay “Đo đạc Trái đất” Đức Ở Việt Nam, Trắc địa cao cấp chưa tách ... cung cấp số liệu trắc địa gốc cho công tác trắc địa, đồ phục vị kinh tế quốc phòng 1.2.2 Nội dung Trắc địa cao cấp Dưới Trắc địa cao cấp xem xét môn học không thuộc chuyên ngành Trắc địa cao cấp...
 • 203
 • 2,472
 • 30

Giáo trình trắc địa cao cấp docx

Giáo trình trắc địa cao cấp docx
... Xây dựng lưới trắc địa (Các công tác trắc địa bản), Bình sai lưới trắc địa, Trắc địa mặt cầu, Công nghệ GPS (Trắc địa vệ tinh), Trắc địa biển Ở số nước, với Trắc địa công trình, Trắc địa ảnh chuyên ... chuyên ngành Trắc địa cao cấp kiến thức Trắc địa cao cấp trình bày khuôn khổ môn học mang tên Trắc địa cao cấp Nga, Trung quốc hay “Đo đạc Trái đất” Đức Ở Việt Nam, Trắc địa cao cấp chưa tách ... cung cấp số liệu trắc địa gốc cho công tác trắc địa, đồ phục vị kinh tế quốc phòng 1.2.2 Nội dung Trắc địa cao cấp Dưới Trắc địa cao cấp xem xét môn học không thuộc chuyên ngành Trắc địa cao cấp...
 • 201
 • 1,337
 • 15

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A2 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A2 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ
... riêng cấp cao Các đạo hàm riêng zx , zy hàm z = f (x, y) gọi đạo hàm riêng cấp Đạo hàm riêng cấp hàm đạo hàm riêng (cấp 1) đạo hàm riêng cấp hàm Hàm biến z = f (x, y) có bốn đạo hàm riêng cấp sau ... Toán cao cấp tập 3, NXBGD Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2000), Bài tập Toán cao cấp tập , NXBGD Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2000), Bài ... Bài tập Toán cao cấp tập 3, NXBGD Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn (1997), Giải tích toán học tập 1, NXBGD, Hà Nội Y.Y.Gliasko.A.K.Boiatruk.Ia.G.Gai g.P.Golovach Giải tích toán học: ví dụ...
 • 48
 • 324
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỊA LÝ SINH VẬT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỊA LÝ SINH VẬT
... vật giới vùng địa sinh vật giới; Đặc tính địa sinh vật Việt Nam Từ đó, sinh viên hiểu rõ vị trí Việt Nam vùng địa sinh vật giới, đặc tính địa động vật, thực vật, đặc điểm đơn vị sinh ... động vật hoang dã đa dạng sinh học; Ngư loại học; Nhân loại học tiến hóa Thông tin chung môn học - Tên môn học: Địa sinh vật - Mã môn học: 67 - Số tín chỉ: - Giờ tín hoạt động: + Nghe giảng ... phát triển Địa sinh vật 1.4 Sơ lược lịch sử Địa sinh vật Việt Nam Chương SINH QUYỂN VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT TRONG SINH QUYỂN 2.1 Khái niệm Sinh 2.2 Giới hạn phân bố sinh vật sinh 2.3 Môi...
 • 11
 • 551
 • 3

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỊA THỰC VẬT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỊA THỰC VẬT
... cứu địa thực vật học Nghiên cứu mối quan hệ nhân tố - TL 4,7,10,9 quần xã thực vật thực vật với môi trường tự nhiên, thực vật với thực vật, thực vật với động vật Sự hình thành quần xã thực vật Biến ... thực vật quần hợp 3.2 Phát triển quan niệm đơn vị phân loại bậc lớn thảm thực vật 3.3 Khái niệm môn khoa học nghiên cứu thảm thực vật 3.3.1 Khái niệm địa thực vật học 3.3.2 Khái niệm địa học ... niệm địa thực vật 1.2 Định nghĩa địa thực vật 1.3 Mục đích nhiệm vụ môn địa thực vật 1.4 Lịch sử phát sinh môn địa thực vật 1.5 Quan niệm bậc phân vị hệ thống phân loại thảm thực vật Chương CÁC...
 • 9
 • 273
 • 0

Đề cương môn học bậc cao học: Thẩm định dự án đầu tư công

Đề cương môn học bậc cao học: Thẩm định dự án đầu tư công
... tích lợi ích-chi phí dự án y tế, giao thông,… Các mục tiêu học tập Môn học xây dựng hướng đến mục tiêu mở rộng kiến thức lực đánh giá dự án quan điểm kinh tế dựa tác động dự án đến tăng trưởng ... công chương tài liệu 1.1 Dự án công 6.7 1.2 Quản lý chu trình dự án (PCM) - Đọc chương 1.3 Khung logic thiết kế thẩm định dự tài liệu 6.3 án 1.4 Tuần Phương pháp thẩm định Chương 2: Phân tích ... kết thúc môn học, học viên sẽ: § Nắm vững nguyên lý tiếp cận dự án công xét từ quan điểm khác § Sử dụng thành thạo công cụ phân tích để đánh giá hiệu tài chính, hiệu kinh tế, xã hội dự án từ nhận...
 • 5
 • 134
 • 0

Đề cương môn học bậc cao học: Tài chính công

Đề cương môn học bậc cao học: Tài chính công
... dự án đầu tư công, lý thuyết lựa chọn công phân cấp tài khóa tối ưu Các mục tiêu học tập Sau học xong học phần này, học viên nâng cao kỹ phân tích sách công; đánh giá tác động sách công đến hiệu ... dịch khoa Tài Nhà nước, năm 2005 Cách thức đánh giá kết học tập § Tiểu luận : 50% tổng điểm môn học § Kiểm tra cuối học phần: 50% tổng điểm môn học Các sách giảng dạy áp dụng môn học Học viên ... hiệu phân bổ, công xã hội ổn định kinh tế Phương pháp giảng dạy  Học viên phải đọc trước nhà tài liệu theo yêu cầu hướng dẫn cụ thể đề cương môn học  Cách thức làm việc buổi học: Giáo viên...
 • 6
 • 146
 • 0

Đề cương môn học bậc cao học: Hợp tác công tư

Đề cương môn học bậc cao học: Hợp tác công tư
... lý công mới, cổ phần hóa Partnership hợp tác công Handbook 1.3 Định nghĩa hợp tác công 1.4 Các động tham gia hợp tác công 1.5 Các chức hợp tác công 1.6 Lịch sử phát triển hợp tác công ... án hợp tác công 8,9 4.1 Giới thiệu tài liệu: 4.2 Những vấn đề quan trọng tài Public–Private dự án hợp tác công Partnerships 4.3 Các phương thức tài Principles of Policy dự án hợp tác công ... dạy  Học viên phải đọc trước nhà tài liệu theo yêu cầu hướng dẫn cụ thể đề cương môn học  Cách thức làm việc buổi học: Giáo viên hệ thống lại nội dung yêu cầu học viên đọc trước buổi học, giải...
 • 5
 • 143
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn trắc địade cuong mon trac diađề thi môn trắc địa đại cươngđề thi trắc địa cao cấpgiáo trình trắc địa cao cấp đại cươngtrắc địa cao cấp đại cươngtrắc địa cao cấpđề cương môn chính trị cao đẳng nghềđề cương môn chính trị trung cấpđề thi môn trắc địakhái niệm trắc địa cao cấpđề cương ôn thi toán cao cấp 2đề thi môn trắc địa đại học xây dựngđề thi môn trắc địa công trìnhđề thi môn trắc địa 1Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học