ĐỀ CƯƠNG ĐỀ CƯƠNG SINH THÁI HỌC

Đề cương sinh thái học pdf

Đề cương sinh thái học pdf
... 6: khống chế sinh hoc , cân sinh thái? Trả Lời: - Khống chế sinh học: tượng số cá thể quần thể bị số lượng cá thể quần thể kìm hãm gọi khống chế sinh học - Cân sinh thái: trạng thái mà số lượng ... ăn, thực vật đến nhóm sinh vật tiêu thụ khác Câu 5: diễn sinh thái? Phân biệt khác diễn nguyên sinh diễn thứ sinh? Trả Lời: - Diễn hệ sinh thái trình biến đổi HST từ trạng thái khởi đầu (hay tiên ... trạng thái ổn định, hướng tới thích nghi cao với điều kiên môi trường Câu 7: hệ sinh thái gì? Phân biệt cấu trúc hệ sinh thái điển hình? Trả Lời: - Định nghĩa: Hệ sinh thái tổ hợp quần xã sinh...
 • 6
 • 1,156
 • 10

Đề cương sinh thái học và môi trường

Đề cương sinh thái học và môi trường
... truyền, vận động: Ở trường học cần lồng ghép vào môn học giáo dục cho em học sinh có ý thức bảo vệ giữ gìn môi trường nói chung môi trường nước nói riêng từ bậc mầm non, tiểu học, THCS - Các tổ ... vòng tuần hoàn vật chất: Chu trình sinh địa hóa học Là chu trình vận động chất vô hệ sinh thái theo đường từ ngoại cảnh chuyển vào thể sinh vật, chuyển lại vào môi trường Chu trình vận động chất ... gen Đa dạng sinh học khái niệm tất loài động, thực vật, vi sinh vật, đơn vị phân loại chúng hệ sinh thái sinh vật đơn vị cấu thành Đa dạng sinh học thể dạng thông tin tồn quần xã mà sinh vật...
 • 17
 • 181
 • 0

Đề cương sinh thái học

Đề cương sinh thái học
... trình sinh- địa-hoá) chuyển hóa lượng Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật sinh cảnh VD: Hệ sinh thái ao hồ,đồng ruộng, rừng…… Hệ sinh thái hệ thống sinh học hoàn chỉnh tương đối ổn định nhờ sinh ... gen hệ sinh thái • Các mức độ đa dạng sinh học + đa dạng gen +đa dạng loài +đa dạng hệ sinh thái • Ý nghĩa đa dạng sinh học -là giá trị thành tố đa dạng sinh học +các dịch vụ hệ sinh thái bảo ... của đa dạng sinh học? Đa dạng sinh học: có nghĩa khác sinh vật sống tất nơi, bao gồm: hệ sinh thái cạn, đại dương hệ sinh thái thuỷ vực khác, phức hệ sinh thái sinh vật thành phần, ; thuật ngữ...
 • 21
 • 34
 • 0

ĐỀ CƯƠNG SINH THÁI HỌC MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG SINH THÁI HỌC MÔI TRƯỜNG
... sinh thái rộng gọi loài rộng sinh thái, có loài giới hạn sinh thái hẹp gọi loài hẹp sinh thái Như loài có giá trị sinh thái riêng Trị sinh thái sinh vật khả thích ứng sinh vật điều kiện môi trường ... sinh thái , nơi , tổ sinh thái ) - Đánh giá đa dạng sinh học 2.1 Giá trị sinh thái môi trường - - - Các hệ sinh thái sở sinh tồn sống trái đất, có loài người Các hệ sinh thái đảm bảo chu chuyển ... dạng sinh thái : phong phú sinh cảnh, nơi ở, tổ sinh thái hệ sinh thái cấp độ khác Là đa dạng mt sống sv việc thích nghi vs đk tự nhiên chúng( sinh đới , vùng sinh thái , cảnh quan , hệ sinh thái...
 • 24
 • 242
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ CƯƠNG SINH THÁI HỌC

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ CƯƠNG SINH THÁI HỌC
... dạng sinh học? Mức độ đa dạng sinh học? Ý nghĩa? *Trả lời: -KN:Đa dạng sinh học toàn phong phú thể sống mà tổ chức sinh thái mà chúng thành viên bao gồm đa dạng bên giữ loài đa dạng hệ sinh thái ... Quy luật tác động tỏng hợp nhân tố sinh thái : nhân tố sinh thái tác động qua lại, biến đổi nhân tố sinh thái dẫn đến thay đổi lượng chất nhân tố sinh thái khác sinh vật chịu ảnh hưởng thay đổi ... hệ sinh thái? VD?Cấu trúc chức HST? *Trả lời: -KN:bao gồm quần xã sinh vật sinh cảnh(môi trường vô sinh quần xã) .Sinh vật quần xã tác động lẫn đồng thời tác động qua lại vs thành phần vô sinh sinh...
 • 23
 • 43
 • 0

đề tài sinh thái học

đề tài sinh thái học
... sinh thái: hệ sinh thái mở, hệ sinh thái kín - Theo đối tượng nghiên cứu: hệ sinh thái đồng ruộng, hệ sinh thái đầm lầy, hệ sinh thái rừng… Tuỳ theo bậc tổ chức sinh vật mà có môn sinh thái học ... lượng nội dung NC sinh thái học HST - Giống môn khoa học khác, sinh thái học tập trung vào hai hướng là: nghiên cứu sinh thái học bản, sinh thái học ứng dụng Các quy luật sinh thái học tảng để triển ... sinh thái rộng với nhân tố sinh thái lại có biên độ sinh thái hẹp nhân tố sinh thái khác - Các sinh vật có biên dộ sinh thái rộng với nhiều nhân tố sinh thái phân bố rộng - Khi nhân tố sinh thái...
 • 40
 • 184
 • 0

đề cương câu hỏi ôn tập môn sinh thái học đề tự luận

đề cương câu hỏi ôn tập môn sinh thái học đề tự luận
... hệ sinh thái? - Cấu trúc hệ sinh thái gồm thành phần cấu trúc: Thành phần (môi trường) vô sinh thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật) - Thành phần (môi trường) vô sinh môi trường vật lý (sinh cảnh), ... tố ảnh hưởng đến suất sinh học sơ cấp? – 14) Trình bày đđ quần xã tiên phong? 16) Trình bày đd phân bố suất sinh học? - HST rừng HST cạn có suất sinh học cao Năng suất sinh học HST nước dao động ... lợn có tốc độ sinh trưởng nhanh tạo sinh khối lớn động vật nuôi lý tưởng môi trường cạn, sinh khối động vật thông thường 1% sinh khối thực vật - Trong tổng sinh khối động vật, sinh khối động...
 • 9
 • 2,589
 • 70

Đề cương môn sinh thái học

Đề cương môn sinh thái học
... tố sinh thái lên đời sống sv thích nghi chúng với nhân tố sinh thái gồm: + Các nhân tố sinh thái + Nhịp điệu sinh học + Tập tính sinh học - Sinh thái học cá thể có quan hệ nhiều với hình thái sinh ... detrit hệ sinh thái điển hình Các kiểu hệ sinh thái : dựa vào chất tự nhiên ta chia hệ sinh thái kiểu là: hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo Hệ sinh thái tự nhiên: hệ sinh thái đc hình ... VD: hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển, hệ sinh thái đồng cỏ tự nhiên Hệ sinh thái nhân tạo: người tạo Chúng đa dạng kích cỡ VD: hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái ao hồ, hệ sinh thái bể...
 • 35
 • 1,888
 • 36

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG SINH THÁI HỌC NÔNG NGHIỆP (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG SINH THÁI HỌC NÔNG NGHIỆP (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG)
... sinh thái nông nghiệp - Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tìm hiểu tài liệu, trao đổi thảo luận B) NỘI DUNG: 1.1 Sinh thái học nông nghiệp HST nông nghiệp 1.1.1 Sinh thái học nông ... HST nông nghiệp suất cao trình tồn phát triển Sinh thái học nông nghiệp khoa học tổng hợp, khảo sát ứng dụng quy luật hoạt động HST nông nghiệp; hay nói khác đi: Sinh thái học nông nghiệp khoa học ... sinh thái học? Tại phải coi hệ sinh thái nông nghiệp góc độ hệ thống? Phân tích cấu trúc thứ bậc hệ sinh thái nông nghiệp điển hình? Các đặc điểm hệ sinh thái nông nghiệp? Mô tả hoạt động hệ sinh...
 • 39
 • 1,120
 • 3

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ SINH THÁI HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ SINH THÁI HỌC
... môn học đề cương môn học Định nghĩa, mục đích đối tượng môn học Lịch sử phát triển sinh thái học Phương pháp nghiên cứu ý nghĩa sinh thái học Giới thiệu khái niệm sinh thái học (môi trường, sinh ... 2001 Odum E.P sở sinh thái học (sách dịch) Nhà xuất ĐHTHCN, Hà Nội, 1978 Vũ Trung Tạng Sinh học sinh thái học biển Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, 2004 Mai Đình Yên Bài giảng sở sinh thái học Tủ sách trường ... thực tế trường: + Tự học: - Đơn vị phụ trách môn học: + Phòng thí nghiệm sinh thái học sinh học môi trường + Khoa: Sinh học - Các môn học tiên quyết: + Thực vật học + Động vật học động vật không...
 • 14
 • 572
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ SINH THÁI HỌC THỰC VẬT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ SINH THÁI HỌC THỰC VẬT
... thao tác thực hành tốt học theo phương thức tư logic Tóm tắt nội dung môn học: sở sinh thái học thực vật môn học chuyên đề sinh thái học cá thể quần xã thực vật, nhằm trang bị cho sinh viên ... nhân tố sinh thái, nhân tố môi trường hình thành nên đặc trưng sinh thái cá thể sinh thái quần xã thực vật Môn học trang bị kiến thức phân vùng sinh thái, quy luật biến động sinh thái thực vật định ... 6.1 Những vùng sinh thái thực vật trái đất 6.2 Khái quát số đặc điểm sinh thái quần xã thực vật Việt Nam Học liệu: Học liệu bắt buộc Trần Văn Thụy Bài giảng sở sinh thái học thực vật Greig-Smith,...
 • 6
 • 362
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đại cương sinh thái họcchuyên đề hệ sinh thái họcđề cương cơ sở sinh thái họcđề cương luận văn thạc sĩ sinh thái họcđề cương ôn tập môn sinh thái họcđề cương sinh dược họcđề cương phôi thai họcde cuong sinh 11 hoc ki 2đề cương sinh 7 học kì iiđề cương sinh 8 học kì iđề cương sinh 11 học kì 2đề cương sinh 9 học kì 1đề cương sinh 9 học kì 2de cuong sinh thai moi truongđề cương sinh 12 học kì 1uftai chinh ngan hang25994ufquan tri kinh doanh25995ufquan ly kinh doanh25998Tổng hợp tất cả lý thuyết Quản trị nguồn nhân lựcufcong nghe ky thuat hoa hoc26432Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007Việt Nam học ufviet nam hoc26009Để cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được không2016 VEF Fellowship Announcement VN04dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015Hỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày nay61272 quyet dinh cap hoc bong kkht cho hs sv khoa 63 64 65 hoc ky i nam hoc 2014 2015Thông báo Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp khoá 66 - Đại học chính quy 0af98 kh6620cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 201771ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 20147e25d 003 Quy che dao tao trung cap chuyen nghiep chinh quyCổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Cổ đông và nhà đầu tư 25ed7TV T4Cổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không