BÁO CÁO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI

BÁO CÁO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI

BÁO CÁO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI
... chi hội CCB, phụ nữ, chi hội trờng học, chi hội Cựu giáo chức, 15 ban dòng họ, tổng số hội viên toàn hội 3865 Hoạt động khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập a Hot ng khuyn hc, khuyn ti ... tháng đầu năm: Quỹ hội khuyến học xã 24.596.000 đồng Quỹ khuyến học dòng họ 20.000.000 đồng Quỹ nhà trờng, thôn xóm, CCB, phụ nữ 38.523.000 đồng Đến tháng số d quỹ khuyến học toàn hội có 83.119.000 ... ca cỏc thnh viờn - Hin HKH xó Khỏnh Công cú 37 chi hi v ban khuyn hc tng so vi cựng k nm trc chi hi Thnh lp mi c chi hi o cú chi hi khuyến học Đồng hơng Khánh Công thành phố Hà Nội - Tng s Hi viờn...
 • 10
 • 427
 • 0

Báo cáo công tác khuyến học

Báo cáo công tác khuyến học
... quan, đơn vị mặt trận tổ quốc coi công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập công việc thường xuyên gắn liền công tác khuyến học, khuyến tài công tác phong trào xây dựng đời sống ... công tác, thời gian đầu tư vào công tác khuyến học, lúng túng công việc, số cá biệt thiếu nhiệt tình - Trong xã hội tồn nhiều quan điểm khác khuyến học, khuyến tài, số phận cho rằng: Khuyến học ... nhiều công tác, thời gian đầu tư cho khuyến học, khuyến tài Cán chi hội chưa có phụ cấp có tâm tư, chưa tập huấn kiến thức khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập hạn chế công việc Bài học...
 • 12
 • 797
 • 2

Báo cao công tác khuyến học

Báo cao công tác khuyến học
... khuyến học, Hội cựu chiến binh, Mặt trận tổ quốc thờng xuyên quan tâm đến nghiệp giáo dục xã nhà Thờng xuyên thay đổi hình thức sinh hoạt cho đa dạng phong phú Làm tốt công tác tham mu công tác ... tác tuyên truyền II/ Kết Ban chấp hành Công đoàn BGH làm tốt công tác tham mu nên cấp uỷ quyền phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp xây đóng quỹ khuyến học nhà trờng với tổng số tiền : 1.950.000 ... sở - Luôn chăm lo đến việc học tập học sinh thuộc diện sách xã hội, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, làm tốt công tác khen thởng kịp thời cho giáo viên giỏi học sinh giỏi - Tổ chức phối...
 • 2
 • 207
 • 0

Báo cáo công tác khuyến nông năm 2015 của trạm khuyến nông

Báo cáo công tác khuyến nông năm 2015 của trạm khuyến nông
... khai công tác khuyến nông thời gian tới đáp ứng yêu cầu ngày cao sản xuất nông nghiệp bà nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, Trạm khuyến nông kính đề nghị UBND huyện, Trung tâm Khuyến nông ... lợn thịt nông hộ sử dụng thức ăn lỏng Công tác đạo đội ngũ KNV, CTV khuyến nông Hàng năm Trạm xây dựng kế hoạch đạo hệ thống cán KNV sở, CTV khuyến nông cách có hệ thống Hàng tháng Trạm tổ chức ... hạn chế Công tác khuyến nông năm 2014 đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên số tồn hạn chế: - Hoạt động khuyến nông chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng nhóm đối tượng nông dân khác Hoạt động khuyến nông tập...
 • 6
 • 2,964
 • 15

Bao cao cong tac Doi hoc ky 1

Bao cao cong tac Doi hoc ky 1
... phòng chống số bệnh nh: Cúm A H5N1, bệnh tiêu chảy tới học sinh thông qua buổi chào cờ đầu tuần.Khám sức khẻo định kỳ cho học sinh vào trung tuần tháng 10 /2 010 Duy trì tốt nếp tập thể dục hàng ... hoá, văn nghệ, TDTT đợc phát triển rộng rãi, liên tục: Hội diễn văn nghệ cấp Liên đội vào 20 /11 , gồm 18 tiết mục Xếp giải: Nhất : 6A, 7A Nhì : 8A,9A Ba : 9B, 8C,7B, 6B,8B Thành lập đợc đội bóng ... Mua tăm ủng hộ hội ngời mù huyện: đợt 1: 310 gói Chăm sóc nghĩa trang Liệt sĩ xã: đợt Tuy nhiên phong trào rèn luyện đạo đức số hạn chế,...
 • 3
 • 278
 • 0

bao cao cong tac doi hoc ky I năm 2009-2010

bao cao cong tac doi hoc ky I năm 2009-2010
... chi đ i nh sau: 01.Chi đ i 8A 02 Chi đ i 7A 03.Chi đ i 6A 04.Chi đ i 9A 05.Chi đ i 9C 06.Chi đ i 7B 07.Chi đ i 6C 08.Chi đ i 9B 10.Chi đ i 8B 11.Chi đ i 6B Liên đ i ta đạt liên đ i vững mạnhv i ... Một số bạn đ i viên cha có ý thức trongviệc tự rèn luyện thân dẫn t i đạt i m thấp kỳ thi hết học k I Trên báo cáo sơ kết học k I Liên đ i trờng THCS Mê linh năm học 2009-2010 Hiệu trởng Tổng ... đ i vững mạnhv i chi đ i tiên tiến theo thứ tự A,7 A, 6A, 9A,9C,7B,6C,9B Toàn liên đ i đạt đợc 57 Đ i viên xếp học lc Gi i, 199 lo i khá,22 yếu l i xếp học lực TB Về hạnh kiểm: 81% Tốt, 16% Khá...
 • 2
 • 185
 • 0

Tài liệu Bao cáo cong tác triển khai nhiem vu nam học 2010-2011

Tài liệu Bao cáo cong tác triển khai nhiem vu nam học 2010-2011
... 6/ Triển khai thực chủ đề năm học, vận động ngành, phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” - Thông qua việc học tập kế hoạch năm học (tháng 08/2010), giáo viên triển khai ... làm đồ dùng dạy học - Các Tổ môn triển khai học tập chuyên đề chuyên môn: Bồi dưỡng HSG; Dạy theo chuẩn kiến thức, kĩ ; Làm đề tài Nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng 5/ Công tác tuyển sinh vào ... triển khai văn UBND tỉnh, huyện , xã lĩnh vực GD-ĐT; văn đạo Bộ, Sở, Phòng GD-ĐT nhà trường thực kịp thời, nghiêm túc - Các văn quan trọng triển khai: + Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011...
 • 12
 • 300
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Công tác tình nguyên viên trong hoạt động thông tin - thư viện trường Đại học Lâm nghiệp " pdf

Tài liệu Báo cáo
... dpc sach - Cd trinh dp khoa hpc, ky thuat, van hoa, ngoai ngtf, CNTT, cd hieu bie't nhat djnh hoac ham me nghe thu vien - Cd tinh t h i n trach nhiem, Idng nhiet tinh vdi edng viee - Cd thdi ... nhiem va quyen han eua TNV - Tinh nguyen vien dugc e l p the TNV de'n lam viee tai ThU vien - Thuc hien dimg ndi quy thu vien - Xac lap ke hoach va Ijeh lam viee theo hpe ky - TNV chju sU quan ly, ... quan, huyen eIn nhanh chdng Ung dung cong nghe thdng tin, tin hpc hda thu vien, dao tao Can bd thu vien trinh dp tin hpe A-B va Ung dung tin hpc chuyen nganh thu vien, dang ky website thu vien...
 • 4
 • 304
 • 2

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn năm bình

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn năm bình
... trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Năm Bình - Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Năm Bình ... chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năm Bình Tổng quan vấn đề liên quan đến đề tài Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết ... công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Năm Bình Kết cấu đề tài - Phần mở đầu - Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - Chương...
 • 94
 • 533
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài ' nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay '

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài ' nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay '
... n ñ a phương Nâng cao hi u qu công tác PBGDPL ñáp ng yêu c u tăng cư ng qu n nhà nư c giai ño n hi n nay, ñó m nh l nh c a cu c s ng trư c xu th phát tri n t t y u c a xã h i TÀI LI U THAM ... (2010), M t s gi i pháp nâng cao hi u qu giáo d c pháp lu t, Bài ñăng trang thông tin PBGDPL c a B Tư pháp [3] ð i h c Hu , Nâng cao ch t lư ng ho t ñ ng ph bi n giáo d c pháp lu t nhà trư ng t 2010 ... ng V Pháp ch , B Giáo d c ðào t o, PBGDPL nhà trư ng công tác thư ng xuyên, Bài ñăng Báo ñi n t ð i bi u Nhân dân, ngày 11/01/2011 [2] Ph m Kim Dung, V Ph bi n, giáo d c pháp lu t - B Tư pháp...
 • 8
 • 836
 • 7

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài ' hận thức của cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và các giải pháp ứng phó '

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài ' hận thức của cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và các giải pháp ứng phó '
... 2011) 3.1.2 Đánh giá cộng đồng tác động BĐKH đến sản xuất nông nghiệp Các yếu tố biến đổi khí hậu tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp người dân chia thành mức (1= tác động xấu; 2= không ... động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia để đề xuất giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm ổn định sản xuất nông nghiệp thời gian tới Kết nghiên ... Tre đến năm 2050 24 2.2 Mục tiêu nghiên cứu 2.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng diễn biến biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre phân tích đánh giá cộng đồng tác động biến đổi khí hậu đến nông nghiệp...
 • 8
 • 667
 • 11

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÍNH TẢI TRỌNG SÓNG NỔ TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH ĐẶT TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT BÃO HÒA NƯỚC THEO MÔ HÌNH ĐÀN HỒI NHỚT PHI TUYẾN" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... lớn tải trọng tác dụng lên công trình tính theo hình môi trường đàn hồi phi tuyến nhỏ môi trường tuyến tính 7,1%; - Tải trọng tác dụng lên công trình tăng tỷ số hệ số phi tuyến tỷ số hệ số nhớt ... Thời gian Hình Đồ thị ảnh hưởng mức độ cản nhớt lớp đất đáy công trình đến tải trọng tác dụng lên công trình Tỉ lệ hệ số nhớt lớp đất tăng lên tải trọng tác dụng lên công trình tăng lên Nhận xét ... 0.07 Hình Đồ thị ảnh hưởng mức độ phi tuyến lớp đất đáy công trình đến tải trọng tác dụng lên công trình 10- 3X Tải trọng (N/ m 2) Tỉ lệ hệ số phi tuyến lớp đất tăng lên tải trọng tác dụng lên công...
 • 6
 • 244
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Định nghĩa mở rộng về nghệ thuật cộng đồng - cơ sở để đánh giá hiệu quả và tác động của nghệ thuật cộng đồng tại Việt Nam " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... Trên s ñó, không th nghiên c u v khái ni m nói chung th c hành NTCð t i Vi t Nam nói riêng, tách r i kh i b i c nh ngh thu t ñương ñ i th gi i, nghiên c u có liên quan ð nh nghĩa m r ng v NTCð ... v y, "Ngh thu t C ng ñ ng" th c m t k t h p c a thành ph n: "Ngh thu t", "C ng ñ ng" thành t th 3, thư ng b b sót, d u g ch ngang (-) ch n i hàm c a m i liên h gi a thành t v a nêu Chính n t ... h i Nhưng quan tr ng hơn, m t ñ nh nghĩa m r ng v i y u m c trên, s ñ phân lo i - ñánh giá m c tiêu, hi u qu tác ñ ng c a ñ án ngh thu t c ng ñ ng D a ñ nh nghĩa m r ng, có th phân lo i m t d...
 • 7
 • 251
 • 0

báo cáo công tác kế toán tại bệnh viện y hoc cô truyền quân đội

báo cáo công tác kế toán tại bệnh viện y hoc cô truyền quân đội
... em hiểu dõ vai trò Kế toán sản xuất khái quát sơ thực trạng kế toán Viện YH cổ truyền Quân Đội Hà nội, từ th y ưu nhược điểm công tác Kế toán Tài công tác kế toán quản lý Nguyên vật liệu làm thuốc ... HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NVL TẠI VIỆN YH CỔ TRUYỀN QUÂN ĐỘI Đặc điểm NVL quản lý NVL Bệnh Viện Bệnh viện YH cổ truyền Quân Đội quan khám bệnh điều trị đào tạo đội ngũ y tế chuyên koa từ y sĩ đến tiến sĩ ... VYH cổ truyền Quân Đội, em tiếp xúc với công tác kế toán Bệnh viện, cùng với kiến thức học trường em xin nêu lên số nhận xét thực trạng công tác kế toán tài Bệnh viện sau Những ưu điểm - Thứ máy...
 • 18
 • 423
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo công tác khuyến nôngbáo cáo công tác khoa học và công nghệbáo cáo công tác phòng chống thiên taibáo cáo công tác tin họcbáo cáo công tác văn thư trường họcbáo cáo công tác y tế trường họcbáo cáo công tác kế toán trường họcbáo cáo công tác thi đua khen thưởng truong hocbáo cáo công tác đảng trong trường họcbáo cáo công tác văn thư lưu trữ trường họcbáo cáo công tác tài chính của đảngmẫu báo cáo công tác tài chính của đảngbáo cáo công tác tài chính đảngbáo cáo công tác quản lý học sinh sinh viênbáo cáo công tác quản lý học sinhXây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCGiáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Thông báo cho cổ đông - Thong bao cho co dong dontunhiembks4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘLĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆN111Nghi quyet DHCD nam 20103.Bao cao HDQT nam 20177.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)8. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C110 amazing magic tricks0. chuong trinh DHCD thuong nien nam 20167. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaDon de cu nam 2016-vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQT1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MB