Bai tap dot bien gen µ NST ( day du dang) sinh học 12

BÀI TẬP ĐỘT BIẾN GENNST

BÀI TẬP ĐỘT BIẾN GEN VÀ NST
... đột biến đảo đoạn, từ dòng 4 2 1 C đột biến đảo đoạn, từ dòng   2 D đột biến đảo đoạn, từ dòng    III BÀI TẬP ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST DẠNG 1: XÁC ĐỊNH SỐ NST TRONG TẾ BÀO CỦA CÁC THỂ ĐỘT ... có gen loài Bài tập đột biến ThS Lê Hồng Thái Gen A cấu trúc bậc hai có chiều dài 5100 A có số liên kết hiđrô 3900 Gen A bị đột biến điểm thành gen a Chiều dài gen a không bị thay đổi so với gen ... 2007) Gen A dài 4080, A bị đột biến thành gen a Khi gen a tự nhân đôi lần, môi trường nội bào cung cấp 2398 nuclêôtit Đột biến thuộc dạng ĐS: cặp nuclêôtit II BÀI TẬP ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST DẠNG...
 • 7
 • 452
 • 10

Ôn tập Đột biến gen - NST

Ôn tập Đột biến gen - NST
... phương pháp khắc phục C Gây đột biến gen D Gây đột biến đa bội 46/ Ở người bệnh mù màu gen lặn m nằm NST X quy định, alen trội M quy định nhìn màu bình thường Kiểu gen quy định nhìn màu bình thường ... thực khuẩn B Plasmit D Plasmit E Coli 43/ Loại hố chất có khả thay cặp A - T thành cặp G - X để tạo đột biến gen : A EMS B -BU C NMU D Cơnsixin 45/ Để khắc phục tượng bất thụ thể lai xa động vật ... Đối với bện di truyền gen đột biến lặn nằm NST thường, bố mẹ bình thường, mang gen bệnh tỉ lệ họ khơng mắc bếnh là: A.50% B.0% C.25% D.75% 51/ Hai trẻ đồng sinh trứng có kiểu gen giới tính giống...
 • 2
 • 197
 • 2

một số phương pháp giải bài tập đột biến gen

một số phương pháp giải bài tập đột biến gen
... 1: Gen a b t bin thnh gen a Gen a ớt hn gen A liờn kt hydro, gen cú chiu di bng Khi hai gen ny mó ln thỡ mụi trng ni bo cung cp s nucleotit cho gen a gim bao nhiờu so vi gen cha b t bin? Hng dn: ... tng loi Nuclờụtit gen D v gen d ? ỏp ỏn Do gen t bin d cú chiu di bng gen bỡnh thng D , nhng gen d nhiu hn gen D l liờn kt H Vy õy l t bin thay th cp Nuclờụtit C th : Cp A - T ca gen D ó b thay ... nucleotớt ca gen A: A = T = 2400 x 30% = 720 (Nu) G = X = 2400 : - 720 = 480 ( Nu) Gen A b t bin mt i cp nucleotớt tr thnh gen a lm cho gen t bin kộm gen ban u liờn kt hirụ, tc l: Gen a kộm gen A cp...
 • 29
 • 3,616
 • 7

Bài tập đột biến Gen có đáp án

Bài tập đột biến Gen có đáp án
... dạng đột biến thuộc loại dạng ? tính số nuclêôtit loại gen đột biến Nếu sau đột biến tỉ lệ G : A xấp xỉ 2,348 Hãy cho biết : a Số nuclêôtit loại gen sau đột biến b Dạng đột biến gen c Đột biến ... Gen đột biến, tổng hợp phân tử prôtêin giảm xuống axit amin thêm axit amin a.Tính chiều dài gen đột biến b.Đã xảy dạng đột biến gen ? c.Nếu số liên kết hrô gen đột biến 1630 gen đột ... biến bao d.nhiêu nuclêôtit thuộc loại Bài giãi : a Chiều dài gen đột biến Phân tử prôtêin gen đột biến tổng hợp bò giảm xuống axit amin chứng tỏ cặp nuclêôtit gen - Số nuclêôtit gen đột biến...
 • 30
 • 4,534
 • 16

bài tập đột biến gen on thi đại học

bài tập đột biến gen on thi đại học
... Trong trường hợp đột biến gen trở thành thể đột biến: Gen đột biến lặn xuất trạng thái đồng hợp tử Gen đột biến trội Gen đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể X alen NST Y, thể mang đột biến thể mang cặp ... sau: đột biến cá thể mang đột bến biểu kiểu hình thể đột biến biến đổi vật chất di truyền đột biến biến đổi vật chất di truyền thể đột biến cá thể mang đột biến biểu kiểu hình đột biến biến đổi ... Câu 10 Đột biến gen phụ thuộc vào: A) Liều lượng, cường độ laọi tác nhân đột biến B) Tác nhân đột biến C) Đặc điểm cấu trúc gen D) A,B C Đáp án -D Câu 11 Các tác nhân đột biến gây đột biến gen qua...
 • 14
 • 200
 • 2

bài tập đột biến gen ôn thi học sinh giỏi lớp 9

bài tập đột biến gen ôn thi học sinh giỏi lớp 9
... amin a.Tính chiều dài gen đột biến b.Đã xảy dạng đột biến gen ? c.Nếu số liên kết hrô gen đột biến 1630 gen đột biến có bao d.nhiêu nuclêôtit thuộc loại BÀI TẬP ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC ... Nêu MQH Gen - ARN - Prơtêin ? Câu 16: Thế đột biến gen ? Đột biến gen có dạng ? Nêu ngun nhân hậu đột biến gen ? Câu 17: Thế đột biến cấu trúc NST ? Nêu dạng đột biến cấu trúc NST ? Vì đột biến ... dạng đột biến thuộc loại dạng ? tính số nuclêôtit loại gen đột biến Nếu sau đột biến tỉ lệ G : A xấp xỉ 2,348 Hãy cho biết : a Số nuclêôtit loại gen sau đột biến b Dạng đột biến gen c Đột biến...
 • 23
 • 589
 • 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập đột BIẾN GEN, đột BIẾN NHIỄM sắc THỂ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập đột BIẾN GEN, đột BIẾN NHIỄM sắc THỂ
... Câu 34 Cơ thể mang kiểu gen DDd thuộc thể đột biến sau đây? A Thể 3n thể nhiễm kép B Thể 4n thể nhiễm C Thể nhiễm thể nhiễm kép D Thể 3n thể nhiễm Câu 35 Hạt phấn loài A có n= nhiễm sắc thể thụ ... hoá chất có hiệu cao việc: A Gây đột biến đa bội thể B Gây đột biến dị bội thể C Gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể D Gây đột biến gen CÂU HỎI ĐỘT BIẾN GEN, ĐỘT BIẾN NST TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC ĐỀ ... aa 6 6 c BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài 1.Bộ NST lưỡng bội loài 2n =14 Có NST dự đoán : Thể nhiễm Thể ba nhiễm Thễ bốn nhiễm Thể khuyết nhiểm ( thể không nhiễm) Thể ba nhiễm kép Thể nhiễm kép Bài Một...
 • 26
 • 530
 • 1

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP ĐỘT BIẾN GEN

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP ĐỘT BIẾN GEN
... loại nu gen đột biến trường hợp sau đây: a Gen đột biến có G = 0,497A b Gen đột biến có G = 0,5015A c Gen đột biến có G = 0,5A phân tử protein gen đột biến tổng hợp khác với protein gen bình ... DẠNG 2: ĐỘT BIẾN GEN CÓ SỐ NUCLÊÔTIT KHÔNG THAY ĐỔI, DỰA VÀO TỈ LỆ (HOẶC G T ) CỦA GEN TRƯỚC ĐỘT BIẾN VÀ SAU ĐỘT BIẾN ĐỂ XÁC ĐỊNH DẠNG ĐỘT BIẾN X * BÀI TẬP ÁP DỤNG T = 0, Một đột biến xảy Bài 1: ... cho gen đột biến giảm rNu so với gen trước đột biến Bài : (ĐH 2008) Gen S đột biến thành gen s Khi gen S gen s tự nhân đôi liên tiếp lần số nu tự mà môi trường nội bào cung cấp cho gen s cho gen...
 • 8
 • 1,044
 • 23

Xem thêm