Báo cáo thực tập Phương hướng hoạt động và các biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Công thương

PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CHÈ CỦA VIỆT NAM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010

PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CHÈ CỦA VIỆT NAM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010
... yếu tồn sản xuất , chế biến , xuất sản phẩm chè Việt Nam, đòi hỏi việc xây dựng hoàn thiện hệ thống sách giải pháp đồng bộ, kịp thời II Các giải pháp chủ yếu Chè công nghiệp lâu năm, sản phẩm tạo ... khích ngời trồng chè ngời chế biến chè xuất khẩu, Hiện doanh nghiệp xuất chè mong đợc miễn thuế xuất chè nh xuất gạo Các giải pháp tầm vi mô: 2.1 : Giải pháp thị trờng Đây giải pháp quan trọng ... ngời Việt Nam Trong môi trờng phát triển kinh tế nớc ta, hoạt động sản xuất, chế biến xuất chè biến đổi mạnh mẽ theo chiều sâu chiều rộng Đặc biệt hoạt động xuất khẩu, sản phẩm chè nâng vị Việt Nam...
 • 18
 • 202
 • 0

Luận văn " Phương hướng mục tiêu các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu rau quả trong thời gian tới ( 2005-2010) " pptx

Luận văn
... Nhúm hng rau qu xut khu gm cú: Rau qu ti, rau qu ụng lnh, rau qu hp v rau qu sy mui Bng 2.8: C cu mt hng xut khu ch yu (2 001-2002) 2001 Lng Mt hng Lng Giỏ tr Giỏ tr VT Giỏ tr Rau qu ti Rau qu úng ... qu nh xoi cỏt Ho Lc (Tin Giang), xoi Cam Ranh ( Khỏnh Ho), long Bỡnh Thun, chụm chụm Long Khỏnh, vi thiu Lc Ngn ( Bc Giang), nhón Hng Yờn, Vn Chn (Yờn Bỏi), Sụng Mó ( Sn La), nhón Nam cỏc ... rau qu 73 CHNG 3: PHNG HNG MC TIấU V CC GII PHP CH YU NHM Y MNH XUT KHU TRONG THI K( 2005-2010) 75 3.1 NH HNG PHT TRIN XUT KHU RAU QU N NM 2010 75 3.1.1 Ch trng ca ng v Nh nc v xut khu rau...
 • 115
 • 186
 • 0

41 Định hướng chiến lược các giải pháp chủ yếu để phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010

41 Định hướng chiến lược và các giải pháp chủ yếu để phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010
... VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 20103 5 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2010 35 3.1.1 Quan điểm phát triển ... ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2010 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2010 3.1.1 Quan điểm phát triển: Năm 2002, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến ... Ngãi, cách nhanh để đưa khách du lòch đến với Quảng Ngãi 2.4 NHẬN ĐỊNH CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NGÃI 2.4.1 Các hội để phát triển ngành du lòch Quảng Ngãi: ...
 • 92
 • 352
 • 1

Phương hướng những giải pháp chủ yếu để nâng cao công tác quản lý sử dụng nsnn

Phương hướng và những giải pháp chủ yếu để nâng cao công tác quản lý và sử dụng nsnn
... nghiờn cu cụng tỏc qun v s dng NSNN mt a phng - ú l tnh H Giang Trong ú trung lm rừ thc trng ca qun v s dng NSNN ca tnh v qua ú nờu lờn mt s gii phỏp thc hin qun tt hn NSNN ca tnh ti khụng ... nõng cao cụng tỏc qun v s dng NSNN ca tnh H Giang Trang NI DUNG LUN VN Phn th nht MT S VN Lí LUN CHUNG V NGN SCH NH NC (NSNN ) I KHI NIM V NSNN V CHNH SCH TI KHO Ngõn sỏch Nh nc a Khỏi nim NSNN: ... ca NSNN l ng viờn hp cỏc ngun thu (c bit l thu, phớ, l phớ) ng thi t chc v qun chi tiờu NSNN, thc cõn i thu - chi Túm li, NSNN cú cỏc chc nng, nhim v c bn sau õy: Mt l, chc nng phõn phi NSNN...
 • 56
 • 229
 • 0

Phương hướng các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp

Phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp
... lập Phơng Đông 43 Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp Chơng III Phơng hớng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lợng phục vụ Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp 3.1 Phơng hớng ... 32 Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp II có phần phong phú tơng đối hợp lý với đối tợng khách Nh vậy, mức giá buồng Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch ... Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lợng phục vụ Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp 3.2.1 Về công tác quản lý chất lợng phục vụ Công tác quản lý chất lợng phục vụ công ty cha đợc quan...
 • 53
 • 272
 • 1

Phương hướng các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp

Phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp
... khơng có s xe ph c v khách du l ch vào th i i m cao i m mùa v du l ch Cơng ty ch có xe ph c v khách nên hi n cơng ty ph i th xe c a cơng ty kinh doanh d ch v v n chuy n b ng cách ký k t h p h n có ... III Phương hư ng gi i pháp ch y u nh m nâng cao ch t lư ng ph c v t i Cơng ty C ph n d ch v du l ch Tr n Q Cáp 3.1 Phương hư ng chung phát huy t t thành tích t c năm 2001, c vào kh s v t ch t hi ... t hi n có c a ơn v , c vào nhi n v , phương hư ng, m c tiêu c a nghi quy t ng b Cơng ty C ph n d ch v du l ch Tr n Q Cáp năm 2002, Cơng ty C ph n d ch v du l ch Tr n Q Cáp ph n u th c hi n ch...
 • 57
 • 218
 • 0

Thực trạng những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương

Thực trạng và những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương
... số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác phờng Cẩm Thợng 4.2.1 Phơng hớng nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác - Phơng hớng nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất ... thực trạng hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác - Phân tích nguyên nhân ảnh hởng đến hiệu sử dụng đất canh tác - Đề xuất số định hớng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng đất canh tác 1.3 Đối ... thành phố Hải Dơng 4.1.1 Kết hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác phờng Cẩm Thợng- thành phố Hải Dơng 4.1.1.1 Thực tạng sử dụng đất canh tác theo chiều rộng Để xem xét đánh giá đắn kết hiệu sử dụng...
 • 67
 • 400
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG NSNN CỦA TỈNH HÀ GIANG

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NSNN CỦA TỈNH HÀ GIANG
... huy tính động, sáng tạo công tác quản NSNN II NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NSNN CỦA TỈNH HÀ GIANG Về giải pháp huy động vốn cho NSNN: Giữ vững đường biên ... nghiệp cần có biện pháp để thực tốt luật thuế để thúc đẩy SXKD doanh nghiệp đồng thời có điều kiện làm tốt nghĩa vụ cho Nhà nước Về giải pháp quản chi NSNN tỉnh Giang: NSNN có nhiệm vụ cấp ... cán Đội ngũ cán yếu tố định đến thành công hay thất bại đến hiệu công tác, hiệu kinh tế-xã hội cao hay thấp Đội ngũ cán làm công tác quản NSNN lại Vì đội ngũ cán trực tiếp quản tiền, Vì vậy,...
 • 7
 • 200
 • 0

CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY APL HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY APL HÀ NỘI
... vực hoạt động chủ yếu APL Nội là: - Hoạt động khai thác cầu bến; - Hoạt động khai thác kho bãi; - Hoạt động chuyển tải; - Hoạt động vận tải nội địa ô tô Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh Đây hoạt ... Để nâng cao hiệu qủa kinh doanh, công ty cần tiến hành số giải pháp chủ yếu: - Cẩn tổ chức, thực có hiệu qủa hoạt động tiếp thị sản phẩm, tập trung vào điều tra, khảo sát tình hình xuất nhập hàng ... công ty xuất VANREE (liên kết ANDIRA PhuBen TEA) có mối quan hệ truyền thống với thị trường Mỹ, số lượng không nhiều thường có hàng 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh: ...
 • 39
 • 308
 • 0

phương hướng những giải pháp chủ yếu để nâng cao công tác quản lý sử dụng NSNN của tỉnh hà giang

phương hướng và những giải pháp chủ yếu để nâng cao công tác quản lý và sử dụng NSNN của tỉnh hà giang
... tính động, sáng tạo công tác quản NSNN II giải pháp chủ yếu để nâng cao công tác quản sử dụng NSNN tỉnh giang Về giải pháp huy động vốn cho NSNN: Giữ vững đờng biên giới, đảm bảo ổn định ... nghiệp CNH, HĐH kinh tế tỉnh Vì lẽ đó, việc nâng cao công tác quản sử dụng NSNN yêu cầu khách quan, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài Quản sử dụng có hiệu NSNN nghĩa vụ vừa quyền ... cơng, pháp chế tài việc quản tài Đảm bảo phát huy công cụ quản kinh tế vĩ mô tài ngân sách, đảm bảo hành lang pháp cho đơn vị, địa phơng phát huy tính động, sáng tạo công tác quản NSNN...
 • 10
 • 216
 • 0

phương hướng các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại công ty cổ phần dịch vụ du lịch trần quý cáp

phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại công ty cổ phần dịch vụ du lịch trần quý cáp
... Đặc điểm lao động Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp 15 Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp Bảng 5: Cơ cấu lao động Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp STT Chỉ tiêu ... 14 Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp Nguồn : Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp Qua bảng ta thấy: Chi tiêu bình quân ngày khách cho dịch vụ lu trú Công ty Cổ phần dịch vụ du ... 30 Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp Cổ phần dịch vụ du lịch Trần Quý Cáp II chủ yếu đón khách nội địa với cấu giá buồng nh sau: Bảng 8: Cơ cấu giá buồng Cổ phần dịch vụ du lịch Trần...
 • 46
 • 264
 • 0

Thực trạng các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống của nhà hàng Le Marrakech

Thực trạng và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống của nhà hàng Le Marrakech
... dịch vụ ăn uống Dău: Doanh thu túy kinh doanh dịch vụ ăn uống Cău: Chi phí túy kinh doanh dịch vụ ăn uống + Nếu Hău>1: Kinh doanh dịch vụ ăn uống có lãi + Nếu Hău=1: Kinh doanh dịch vụ ăn uống ... triển kinh doanh Nhà hàng Le Marrakech hoàn toàn có cở có khả thực thi Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng Le Marrakech giai đoạn Từ thực tế thực tập nhà ... kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng Le Marrakech Chương III: Các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ ăn uống cho nhà hàng Le Marrakech Do giới hạn thời gian lực thực tế sinh...
 • 47
 • 455
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết và các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vlđ ở các dnphần iii phương hướng kế hoạch và các biện pháp thực hiệncác biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩudinh huong co ban va nhung giai phap chu yeu de thuc day tang truong kinh te ket hop voi cong bang xa hoi o nong thon mien dong nam bothực trạng và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống của nhà hàng le marrakechphương hướng mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế năm 2001 2006phương hướng mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế năm 2007 đến naycac giai phap chu yeu nham ap dung hieu qua cac phuong thuc kinh doanh thuong mai cua doanh nghiep vn trong tinh hinh moicác biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần xây dựng xuân maicác biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần viglacera xuân hòacác biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2006 của công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuậtcác giải pháp chủ yếu để nâng cao công tác quản lý thu nộp thuế của nước ta hiện naycác giải pháp chủ yếu để nâng cao công tác quản lý thu nộp thuế của nước ta hiện nay tiếp3 quan điểm và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước trong phát triển kinh tế thị trường ở đà nẵng giai đoạn 2011 2020phương hướng phát triển và các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu của xí nghiệp sản xuất hàng xuất nhập khẩu và kinh doanh tổng hợpChuyên đề vật lý hiện đạiẢnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamBài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2Lịch sử vật lýgiáo án TNXH lớp 3 HK1MAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH THẾ GIỚICách làm bánh giò siêu dễ siêu ngon vụng đến mấy cũng làm đượcBài giảng bảo hiểm xã hộiBài giảng xã hội học đại cươngGIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAMBài giảng công nghệ lên menCHỨC NĂNG TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨCKỸ THUẬT SẢN XUẤT KẸO CỨNGUnit 2. Making arrangementsTaxation of business entities 5th edition spilker test bankTaxation of business entities 6th edition spilker test bankTaxation of individuals 6th edition spilker test bankThe basics of communication 2nd edition duck test bank15 lời chúc dành cho thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11BÀI GIẢNG THỰC HÀNH VI SINH VẬT ỨNG DỤNG