On tap he lop 4 mon toan

On tap he lop 4 mon toan

On tap he lop 4 mon toan
... Tính: 47 6538 + 39 345 8 35736 x 24 251998 : 46 765 243 - 697519 23 74 x 40 7 809325 : 327 Bài 2: Tính giá trị biểu thức a) 2 745 3 - 532 x 35 b) 245 9 x 308 + 151281 : 39 c) 546 73 + 246 8 x - 341 42 d) ... 27 64 72 54 65 25 88 12 18 ; ; ; ; ; ; ; ; 36 48 96 78 95 100 99 24 20 Bài 2: Quy đồng mẫu số phân số: và 15 3 ; 5 10 ; 12 11 12 48 Bài 3: Trong phân số: 18 15 52 350 45 75 1313 ; ; ; ; ; ; 24 ... Bài 1: Trong số sau: 47 95 ; 7860 ; 78 643 ; 6980 ; 7937 ; 46 70 ; 8692 ; 140 05 ; 842 6 ; 7932 a) Số chia hết cho 2? b) Số chia hết cho 5? c) Số chia hết cho 5? Bài 2: a) Cho ba chữ số 4; 7; Hãy...
 • 8
 • 331
 • 0

Giáo án ôn tập lớp 10 môn toán

Giáo án ôn tập hè lớp 10 môn toán
... cos cos cos 9 cos cos ( HD : nhân hai vế với sin )( A ) 7 7 ôn tập : Môn hình học Bài 1: Tiết:1 Véc tơ I.Véc tơ phép toán véc tơ: phép cộng véc tơ: AB BC AC Hiệu hai véc tơ: ... thẳng qua M vuông góc với vectơ IM ( x0 a; y0 b) ,có pt là: ( x0 a )( x x0 ) ( y0 b)( y y0 ) ( công thức phân đôi toạ độ ) II.Các dạng tập : Dạng toán 1:xác định tâm bán kính điều kiện ... x Dạng toán 2: Giải bất phương trình chứa thức f ( x) g ( x) (1) f ( x) (1) g ( x) f ( x) g ( x) Bài tập 1: Giải bất phương trình sau: PhầnIII: Tiết14-23 : Góc lượng giác công thức...
 • 29
 • 554
 • 4

Đề ôn tập lớp 1 môn toán

Đề ôn tập hè lớp 1 môn toán
... 10 11 12 64 40 Đề số 12 Bài 1: a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 60; ……; ……; 63; 64; 65; 66; 67; ……; 69 70; 71; ……; 73; 74; 75; 76; ……; 78; …… 80; 81; 82; ……; 84; 85; ……; ……; 88; 89 90; 91; ... liền trước 10 0 - Số liền sau 79 Đề số Bài 1: Đặt tính tính: + 22 87 – 84 14 + 14 55 – 35 10 – ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Bài 2: Viết số 84, 15 , , 12 , 48, 80, ... …… hình vuông - Có …… hình tam giác Đề số Bài 1: Tính: 77 – 66 = …… 12 + 13 = …… + 30 = …… 58 – = …… 95 – 50 = …… 33 + = …… Bài 2: Đặt tính tính: 86 – 56 ……… ……… ……… 17 + 21 ……… ……… ……… 10 – ………...
 • 9
 • 298
 • 1

BỘ ĐỀ ÔN TẬP LỚP 4 LÊN 5 MÔN TOÁN

BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ LỚP 4 LÊN 5 MÔN TOÁN
... cây? A 41 7600 B 50 9300 câyC 73 350 0 câyD 743 50 0 Câu 4: Tính: (m + n) x p biết m = 30 ; m = 40 ; p = A 350 B 78 C 56 0 D 56 Câu 5: Chọn số thích hợp: ( 637 + 2 45 ) + 259 = (637 + 259 ) + ………? A 259 B ... 50 700 xe đạp Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào trống a) 328 64 +53 74 = 38238  c) 289 950 + 47 61 = 2 847 11  b) 6728 + 201 × = 13 858  d) 53 2 + 31 × = 656  Câu 3: Năm học sinh trường A trồng 3 259 00 ... giây = pht 40 giây = pht Bài Tính cách thuận tiện: 1 a) : + : b) : : c) 7 × : 9 15 phút = 45 giây = pht Bài Lớp 4A có 27 học sinh, lớp 4E có 33 học sinh Cả hai lớp mua 720 Hỏi lớp mua , biết...
 • 16
 • 533
 • 1

Đề ôn lớp 4 môn Toán phần toán điển hình

Đề ôn hè lớp 4 môn Toán phần toán điển hình
... chiều dài 15 m hình chữ nhật trở thành hình vuông Tính diện tích hình chữ nhật Bài 2: Mẹ sinh năm mẹ 25 tuổi Đến năm 20 14 tổng số tuổi hai mẹ 51 Hỏi (năm 2010) mẹ người tuổi Bài 3: Có 145 viên bi ... vận động hình chữ nhật có chiều rộng chiều dài 25 m Nếu tăng chiều dài thêm m chiều rộng chiều dài Tính diện tích sân vận động Phần II: Em trình bày lời giải cho toán đây: Bài 1: Chu vi hình chữ ... tuổi Bài 3: Có 145 viên bi đựng hộp Nếu chuyển 34 viên bi hộp thứ sang hộp thứ hai số bi hộp thứ số bi hộp thứ hai Hỏi hộp có viên bi Bài 4: Ngăn có 45 sách, ngăn có 27 sách Hỏi phải bỏ ngăn sách...
 • 4
 • 174
 • 0

Đề ôn lớp 4 môn Toán phần toán điển hình

Đề ôn hè lớp 4 môn Toán phần toán điển hình
... chiều dài 15 m hình chữ nhật trở thành hình vuông Tính diện tích hình chữ nhật Bài 2: Mẹ sinh năm mẹ 25 tuổi Đến năm 20 14 tổng số tuổi hai mẹ 51 Hỏi (năm 2010) mẹ người tuổi Bài 3: Có 145 viên bi ... vận động hình chữ nhật có chiều rộng chiều dài 25 m Nếu tăng chiều dài thêm m chiều rộng chiều dài Tính diện tích sân vận động Phần II: Em trình bày lời giải cho toán đây: Bài 1: Chu vi hình chữ ... tuổi Bài 3: Có 145 viên bi đựng hộp Nếu chuyển 34 viên bi hộp thứ sang hộp thứ hai số bi hộp thứ số bi hộp thứ hai Hỏi hộp có viên bi Bài 4: Ngăn có 45 sách, ngăn có 27 sách Hỏi phải bỏ ngăn sách...
 • 4
 • 190
 • 0

10 de toan on tap he lop 4

10 de toan on tap he lop 4
... Số đo chiều cao học sinh lớp Năm là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm Hỏi trung bình số đo chiều cao cm xăng-ti-mét? A 144 cm B 142 cm C 145 cm D 146 cm II Phần tự luận Tính giá trị biểu ... 30 04 là: A 3003 B 3033 C 3005 D 30 14 Câu 10: Số tự nhiên liền trứơc số 100 01 là: A 100 11 B 100 02 C 100 21 D 100 00 Câu 11: Chọn số để số tự nhiên liên tiếp 99998; 100 000 A 99997 B 9999 C 99999 D 100 ... 8679 × + 123 54 × = 1681 64  d) 95368 – 1325 × = 844 43  × Câu 2: Tính nhẩm: 16 100 = ? A 1600 B 160 C 106 0 D 6000 Câu 3: Kết phép tính: 78 × 100 : 10 = ? A 78 B 708 C 7800 D 780 Câu 4: Chọn số...
 • 18
 • 169
 • 2

Đề Cương ôn tập vào lớp 10 môn toán

Đề Cương ôn tập vào lớp 10 môn toán
... tránh: Tránh dẫn dắt vòng vèo, xa, vào đợc vấn đề đề Tránh dẫn dắt ý không liên quan đến vấn đề nêu Tránh nêu vấn đề dài dòng, có nói hết nên phần thân lặp lại vấn đề nói phần MB Một mở hay cần phải ... loại đề này, dẫn chứng phải sát hợp, cần chọn lọc b Loại đề không báo trớc đặc điểm ? Với loại đề có khác với loại đề nhân vật báo trớc đặc điểm nhân vật - Ngoài yêu cầu giống loại đề loại đề phải ... tránh lặp lại không cần thiết mà làm cho viết thiếu lo gíc thêm rối Cách viết kết hay C1: Tóm tắt lại nội dung nêu thân C2: Mở rộng thêm vấn đề đợc đặt đề C3: Vận dụng điều nêu đề vào sống C4:...
 • 17
 • 2,522
 • 41

Bộ đề tham khảo dạy ôn tập vào lớp 6 - môn Toán

Bộ đề tham khảo dạy ôn tập vào lớp 6 - môn Toán
... ÔN TẬP VÀO LỚP HÈ 2009 Đề số 2: BÀI 1: Một trường học có 864 em Số em nữ chiếm 54% số em toàn trường Vậy số em nam trường ? a 46 em b 7 36 em c 63 7 em d Cả A,B,C sai Thương ... …………………………………………………………………………………………………………………………………… ÔN TẬP VÀO LỚP HÈ 2009 Đề số 3: BÀI 1: Một phép chia có thương 37 giảm số chia đơn vị thương 41 ,62 5 Vậy số bị chia là: a 166 5 b 45 c 125,7 d Cả A,B,C sai Hai người làm chung công việc ... …………………………………………………………………………………………………………………………………… ÔN TẬP VÀO LỚP HÈ 2009 Đề số 7: Bài : Mỗi tập sau có kèm theo câu trả lời A,B,C D Khoanh tròn vào câu trả lời 1.Tỉ số A B ¾ Nếu A giảm lần B gấp lần hai số có tỉ số : a ¾ b 3 /6 c 3/8 d 3/16...
 • 8
 • 2,420
 • 111

Ôn tập vào lớp 10 môn toán

Ôn tập vào lớp 10 môn toán
... chung công việc hoàn thành 15 Nếu tổ làm tổ II làm 30% công việc Hỏi làm riêng tổ cần để hoàn thành công việc Lời giải Gọi tổ hoàn thành công việc làm hết x (giờ) đk x>15 Gọi tổ hoàn thành công ... Theo ta có Pt : 2x+2y=160 (1) Nếu xe từ A tăng thêm 10 Km/h vận tốc x +10 (km/h) Theo ta có Pt: x +10= 2y (2) Vậy ta có hệ PT: 8|Page 2x+2y=160 x +10= 2y Giải hệ Pt tìm x=50 ; y=30 (Thoả mã Đk) Vậy: ... –3; ; C –3; -2; D 3; 2; Đáp án B –3; ; Câu 10: Phương trình 2x2 – 4x = có nghiệm là: A B C -2 D Đáp án 3|Page B Mức độ: Thông hiểu Câu Khoanh tròn vào chữ in hoa đứng trước đáp án câu sau *)...
 • 33
 • 213
 • 0

Đề cương ôn tập vào lớp 10 môn toán

Đề cương ôn tập vào lớp 10 môn toán
... xong Nếu lớp tu sửa muốn hành thành công việc lớp 9A cần thời gian lớp 9B ngày Hỏi lớp làm hoàn thành công việc THCS LAN MU 16 CNG ễN TP VO THPT công việc Nếu để tổ làm riêng tổ làm xong công việc ... công việc Hỏi ngời làm công việc xong công việc Bài 12 : Hai ngời thợ làm chung công việc 16 xong Nếu ngời thứ làm giờ, ngời thứ hai làm họ làm đợc 25% công việc Hỏi ngời làm công việc xong công ... Bài13 Một tam giác vuông có cạnh huyền 15 cm hai cạnh góc vuông 3cm Tính độ dài cạnh tam giác vuông Bài14 Tính cạnh góc vuông tam giác vuôngcó cạnh huyền 10 Và cạnh góc vuông trung bình cộng cạnh...
 • 29
 • 725
 • 14

Báo cáo Hội thảo chuyên đề "Xây dựng đề cương ôn tập vào lớp 10 môn toan"

Báo cáo Hội thảo chuyên đề
... xây dựng đề cương ôn tập phần hình học III Thảo luận: - Các nhóm tập trung thảo luận chuyên đề “xây dựng đề cương ôn tập vào lớp 10 môn toán” - Nội dung thảo luận: Đ/c Thoa: xây dựng đề cương ôn ... toán - lí - CN: thảo luận khó, ôn tập chương, ôn tập cuối năm dạy học PPDHTC; thảo luận thiết kế đề cương ôn tập vào lớp 10 (đối với môn toán 9) + Đ/c Thoa xây dựng đề cương ôn tập phần đại số ... môn IV Tổ chức thảo luận chuyên đề theo nhóm: - Sau thống kế hoạch hoạt động tháng tổ chuyên môn, tổ trưởng phân công công việc cụ thể cho nhóm chuyên môn để thảo luận - Sau nhóm chuyên môn thảo...
 • 13
 • 294
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

ĐỀ ÔN TẬP VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN
... = 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) ( 102 -1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + 101 01 10 +165 B= 27 198 + Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) ... luận 0,5đ Lu ý: hai lần thiều giải thích đơn vị trừ 0,25đ Ii, 100 đề tự ôn MÔT Số Đề THI VàO THPT PHÂN BAN I, Phần : Các đề thi vào ban Đề số Câu ( điểm ) Cho biểu thức : A=( x + x +1 )2 x2 x2 1) ... b.Ta có : AB2 = (-2 0)2 + (0 4)2 =20 AC2 = (-2 1)2 + (0 1)2 =10 BC2 = (0 1)2 + (4 1)2 = 10 AB2 = AC2 + BC2 ABC vuông C 10 10 = ( đơn vị diện tích ) Câu 3: Đkxđ x 1, đặt x = u; x = v...
 • 150
 • 313
 • 0

Xem thêm