ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG

Đề cương PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG

Đề cương PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG
... liên quan đến BVMT Biện pháp pháp lý biện pháp bảo đảm thực biện pháp BVMT Câu 2: Khái niệm Luật môi trường Là lĩnh vực pháp luật chuyên ngành bao gồm quy phạm pháp luật quan nhà nước có thẩm ... độc vào môi trường + SD vật liệu gây ô nhiễm cac-ton, gốm cao cấp, chất siêu dẫn hạn chế sử dụng KL + Tái sử dụng nguồn TNTN Biện pháp pháp lý: + Là việc thể chế hóa MT pháp luật + Pháp luật quy ... sinh vật sống phát triển môi trường định, quan hệ tương tác với môi trường Giá trị ĐDSH ĐDSH có tầm quan trọng vô to lớn PTBV nhân loại ĐDSH có giá trị kinh tế, môi trường sống to lớn mà đến...
 • 36
 • 45
 • 0

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG
... phủ rừng lên 45% [Type text] Page  -  Câu 2: luật môi trường gì? Các nguyên tắc luật môi trường? Luật môi trường gì? Luật Môi trường lĩnh vực pháp luật gồm tổng hợp QPPL điều chỉnh quan hệ xã ... bảo vệ yếu tố môi trường Các nguyên tắc luật môi trường: a Nguyên tắc Nhà nước ghi nhận bảo vệ quyền người sống môi trường lành - Khái niệm quyền sống môi trường lành Quyền sống môi trường lành ... kim loại, ) + Ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường ngày càng trầm trọng - Ô nhiễm môi trường biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu...
 • 26
 • 41
 • 0

đề cương môn luật môi trường

đề cương môn luật môi trường
... KHÁI NIỆM LUẬT MÔI TRƯỜNG (4 tiết giảng tiết thảo luận ) Cơ sở hình thành phát triển luật môi trường 1.1 Tầm quan trọng môi trường thực trạng môi trường 1.2 Các biện pháp bảo vệ môi trường cần ... bảo vệ môi trường pháp luật Định nghĩa luật môi trường, đối tượng phương pháp điều chỉnh luật môi trường 2.1 Định nghĩa luật MT 2.2 Đối tượng điều chỉnh luật MT 2.3 Phương pháp điều chỉnh luật ... sách môi trường Nguồn luật môi trường5 CHƯƠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG (20 tiết giảng 10 tiết thảo luận) BÀI PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG (02 tiết giảng, 02...
 • 6
 • 296
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG
... bảo vệ môi trường; tăng cường, nâng cao lực quốc gia bảo vệ môi trường theo hướng quy, đại http://www.ebook.edu.vn ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG Nguồn luật môi trường Nguồn LMT gồm văn pháp luật ... http://www.ebook.edu.vn ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG BÀI PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG Tiêu chuẩn Quy ... http://www.ebook.edu.vn 39 ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG - Quy định nghĩa vụ bảo vệ môi trường chủ thể hoạt động khoáng sản: đánh giá tác động môi trường; phục hồi môi trường; nộp phí bảo vệ môi trường; mua...
 • 52
 • 3,995
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG
... vấn đề môi trường pháp luật Pháp luật với tư cách hệ thống quy phạm điều chỉnh hành vi xử người có tác dụng lớn việc bảo vệ môi trường Biện pháp pháp lý bảo đảm thực biện pháp nói + Pháp luật ... KH- CN để làm môi trường sản xuất, không gây ô nhiễm cho môi trường, đạt yêu cầu tiêu chuẩn môi trường pháp luật quy định => Do đó, biện pháp pháp lý biện pháp bảo đảm thực biện pháp BVMT khác ... cao bảo vệ môi trường so với biện pháp khác d Biện pháp khoa học – công nghệ - Là việc sử dụng giải pháp khoa học công nghệ kỹ thuật việc bảo vệ môi trường - Là biện pháp quan trọng không thiếu...
 • 19
 • 85
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG
... vấn đề môi trường pháp luật Pháp luật với tư cách hệ thống quy phạm điều chỉnh hành vi xử người có tác dụng lớn việc bảo vệ môi trường Biện pháp pháp lý bảo đảm thực biện pháp nói + Pháp luật ... quốc gia giới Pháp luật môi trường không dừng lại luật quốc gia mà mở rộng có xuất điều ước quốc tế, tạo ràng buộc trách nhiệm bảo vệ môi trường quốc gia với Có thể nói, đời Luật môi trường hệ tất ... 45/2009/QH12) Thuế môi trường (Luật thuế BVMT, số 57/2010/QH12) Phí bảo vệ môi trường (Điều 148 LBVMT) Nguyên tắc môi trường thể thống Câu 3: Khái niệm tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn môi trường, so...
 • 19
 • 76
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG
... vấn đề môi trường pháp luật Pháp luật với tư cách hệ thống quy phạm điều chỉnh hành vi xử người có tác dụng lớn việc bảo vệ môi trường Biện pháp pháp lý bảo đảm thực biện pháp nói + Pháp luật ... quốc gia giới Pháp luật môi trường không dừng lại luật quốc gia mà mở rộng có xuất điều ước quốc tế, tạo ràng buộc trách nhiệm bảo vệ môi trường quốc gia với Có thể nói, đời Luật môi trường hệ tất ... 45/2009/QH12) Thuế môi trường (Luật thuế BVMT, số 57/2010/QH12) Phí bảo vệ môi trường (Điều 148 LBVMT) Nguyên tắc môi trường thể thống Câu 3: Khái niệm tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn môi trường, so...
 • 22
 • 262
 • 0

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
... Các nguyên tắc pháp luật tài nguyên môi trường Nguyên tắc nhà nước ghi nhận bảo vệ quyền người sống môi trường lành Khái niệm quyền sống môi trường lành Quyền sống môi trường lành quyền sống môi ... tin… Đòi hỏi nguyên tắc : quy phạm pháp luật môi trường, sách pháp luật môi trường phải lấy việc đảm bảo điều kiện sống người, điều kiện môi trường ưu tiên số 2 *thể nguyên tắc pháp luật Việt Nam ... xả thải vào môi trường; người có hành vi khác gây tác động xấu tới môi trường theo quy định pháp luật + Mục đích nguyên tắc Mục đích thứ 1: Định hướng hành vi tác động chủ thể vào môi trường theo...
 • 22
 • 53
 • 0

ĐỀ CƯƠNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

ĐỀ CƯƠNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT
... lấy mương, dùng chai 500ml dìm xuống cách mặt nước 20 - 25 cm cho nước chảy từ từ vào chai đậy nắp nước đưa lên khỏi mặt nước 2.5.4/ Phân tích đo đạc trường - Đo chiều dài đoạn mương sau khoa ... theo QCVN 08: 2008/BTNMT ( Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt) , lựa chọn thông số cần quan trắc Bảng 1: thông số quan trắc ST Thông Mục tiêu đánh giá T số pH DO NH4+ PO43- BOD COD Đánh ... biến đổi khả tự làm nguồn nước 2.3/ Áp lực môi trường xung quanh đến mương sau khoa Thú Y Mương Lào nới tiếp nhận nước thải khu thực hành, phòng thí nghiệm, nhà vệ sinh Trường Đại Học Nông Nghiệp...
 • 8
 • 5,659
 • 83

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trường gây nên Tại việt nam

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trường gây nên Tại việt nam
... luận trách nhiệm bồi thường thiệt hại hành vi vi phạm pháp luật môi trường gây nên Vi t Nam - Đánh giá số kết thực tiễn vi c áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại hành vi vi phạm pháp luật môi ... với bồi thường thiệt hại hành vi vi phạm pháp luật gây nên, chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại người thực hành vi vi phạm pháp luật môi trường Còn bồi thường thiệt hại từ cố môi trường, ... luận trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường 100 2.5 Chuyên đề Phân biệt trách nhiệm bồi thường thiệt hại hành vi vi phạm pháp luật môi trường gây nên với trách nhiệm bồi thường thiệt hại...
 • 194
 • 518
 • 4

ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
... an toàn môi trường 2.5 Ký quỹ môi trường Ký quỹ môi trường công cụ kinh tế áp dụng cho hoạt động kinh tế có tiềm gây ô nhiễm tổn thất môi trường Nguyên lý hoạt động hệ thống ký quỹ môi trường ... thoái môi trường Ký quỹ môi trường tạo lợi ích cho Nhà nước đầu tư kinh phí khắc phục môi trường từ ngân sách Ký quỹ môi trường khuyến khích doanh nghiệp tích cực hoạt động bảo vệ môi trường ... thoái môi trường mức độ khác nhau; nguyên tắc chung là: hoạt động gây nhiều tổn thất tài nguyên suy thoái môi trường phải chịu thuế cao 2.2 Thuế môi trường Thuếí môi trường công cụ kinh tế nhằm...
 • 22
 • 738
 • 5

Tài liệu Đề cương kinh tế môi trường pptx

Tài liệu Đề cương kinh tế môi trường pptx
... học môi trường kinh tế môi trường giới hạn môi trường hệ thống tự nhiên Môi trường nghiên cứu gồm môi trường tự nhiên môi trường nhân tạo Luật Bảo vệ môi trường 12/12/2005 nêu: Môi trường bao ... kiệm môi trường sống, - Duy trì cải thiện chất lượng môi trường hoạt động kinh tế - xã hội Với phát triển kinh tế thị trường, môi trường ngày mang đậm tính chất dạng hàng hoá công cộng Môi trường ... thụ (A) môi trường, tức W< A 2.1.3 Các đặc trưng môi trường (4) 2.1.3.1 Môi trường có cấu trúc phức tạp Môi trường bao gồm nhiều yếu tố cấu thành tạo nên hệ môi trường Các thành phần môi trường...
 • 55
 • 711
 • 5

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG(HAY- HOT-NGẮN GỌN)

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG(HAY- HOT-NGẮN GỌN)
... thống cấu trúc pháp luật Sai, hệ thống cấu trúc pháp luật bào gồm thành tố: QPPL, Chế định luật ngành luật 54 NN ta hoàn toàn không can thiệp vào mối qun hệ pháp luật điều chỉnh phương pháp (PP) ... phạm tôn giáo, quy phạm đạo đức 14 Pháp luật ban hành đường ban hành NN Sai, Pháp luật hình thành đường ban hành Nhà nước cách thức hình thành pháp luật pháp luật hình thành cách Nhà nước thừa ... Sai, chất pháp luật thể tính giai cấp tính xã hội 26 Hình thức pháp luật Nhà nước ta bao gồm: Hình thức VB QPPL tiền lệ pháp Sai, Nhà nước ta không thừa nhận tiền lệ pháp hình thức pháp luật Hình...
 • 13
 • 3,210
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn luật môi trườngđề cương pháp luật bảo vệ môi trườngđề cương pháp luật đại cươngpháp luật môi trườnghành vi vi phạm pháp luật môi trườngđề cương pháp luậtđề cương sức khỏe môi trườngđề cương khoa học môi trườngđề cương pháp luật kinh tếđề cương kỹ thuật môi trườngđề cương pháp luật nhà nước đại cươngđề cương nghiên cứu môi trườngpháp luật môi trường quốc tếđề cương khoa học môi trường tluđề cương pháp luật đại cương kinh tế quốc dânCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại