ĐỀ CƯƠNG THANH TRA ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG THANH TRA đất ĐAI – xây DỰNG

ĐỀ CƯƠNG THANH TRA đất ĐAI – xây DỰNG
... dạng tranh chấp đất đai nào? Nguyên tắc giải tranh chấp đất đai? Trình tự giải tranh chấp đất đai? a)Khái niệm tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai: - tranh chấp đất đai: tranh giành quyền ... dụng đất 1 .Thanh tra, kiểm tra sách pháp lý quyền sử dụng đất người sử dụng đất -Thanh tra, kiểm tra hồ sơ quyền sử dụng đất người sử dụng đất -Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất ,thanh tra đối ... dung tra việc thực pháp luật đất đai, xây dựng, nhà người sử dụng đất? -Nội dung tra, kiểm tra việc thực nội dung QLNN đất đai người có thẩm quyền quan QLNN đất đai, xây dựng, nhà ở: 1 .Thanh tra...
 • 33
 • 236
 • 0

ĐỀ CƯƠNG THANH TRA ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG THANH TRA ĐẤT ĐAI
... Câu : Khái niệm tranh chấp đất đai; giải tranh chấp đất đai Nguyên nhân xảy tranh chấp đất đai 13 14 *Tranh chấp đất đai Khái niệm tranh chấp đất đai theo luật đất đai 2003: tranh chấp quyền ... luật Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên Chánh Thanh tra sở Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Chánh Thanh tra tỉnh Phó Chánh Thanh tra sở ... pháp luật Thanh tra có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên Chánh Thanh tra Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Tổng Thanh tra Chính phủ Phó Chánh Thanh tra Bộ...
 • 32
 • 136
 • 0

Đề cương thanh tra đất

Đề cương thanh tra đất
... lvực đất đai? Trang 91 CHƯƠNG 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Câu 1: Thế tranh chấp đât đai gquyết tranh chấp đất đai? 1, Tranh chấn đất đai Là tranh chấp quyền nghĩa vụ chủ thể có qhệ PL đất ... thống kê, kiểm kê đất đai - TT, ktra ctác qlý tài đất đai (giá đất, khung giá đất, tền sd đất ) - TT, ktra việc qlý DV công đất đai: tư vấn giá đất, tư vần quy hoạch lấp kế hoạch sd đất, DV đo đạc ... cấp huyện Trang 55 3, TT việc thựchiện nvụ UBND cấp xã Trang 56 Câu 5: Đề TT, ktra sở pháp lý quyền sd đất người sd đất cần xem tài liệu gì? - TT, ktra hồ sơ quyền sd đất đtượng sd đất: + Quyết...
 • 32
 • 145
 • 0

ĐỀ CƯƠNG THANH TRA đất

ĐỀ CƯƠNG THANH TRA đất
... cục, Cục - Thanh tra Tổng cục có phòng trực thuộc Tổng cục trưởng định thành lập - Thanh tra Tổng cục, Thanh tra Cục có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên 13 * Thanh tra Sở Tài ... của quan tra chuyên ngành? - Cơ quan tra chuyên ngành gồm có Thanh tra Bộ, quan ngang Bộ (gọi chung là tra Bộ) và Thanh tra sở a, Thanh tra Bộ * Tổ chức Thanh tra - Thanh tra quan ... pháp luật 10 - Thanh tra có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên - Thanh tra chịu đạo, điều hành Bộ trưởng chịu đạo công tác, hướng dẫn tổ chức, nghiệp vụ Thanh tra Chính phủ *...
 • 55
 • 545
 • 3

Chuyên đề pháp luật về thanh tra đất đai TS vương văn huyền

Chuyên đề pháp luật về thanh tra đất đai  TS vương văn huyền
... Vương Vân Huyền Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa Chuyên đề: Pháp luật Thanh tra đất đai 1.2 Quan hệ pháp luật đất đai 1.2.1 Chủ thể quan hệ pháp luật đất đai Chủ thể quan hệ pháp luật ... CN Vương Vân Huyền Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa Chuyên đề: Pháp luật Thanh tra đất đai Phần HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI 3.1 Hoạt động tra đất đai ... NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TRA ĐẤT ĐAI 3.1.3.1 Chức năng, vai trò hệ thống tổ chức tra đất đai * Khái niệm: Theo quy định điều 132 - Luật đất đai 2003 tra đất đai tra chuyên ngành đất đai Cũng...
 • 26
 • 153
 • 0

Bài soạn de cuong thanh tra

Bài soạn de cuong thanh tra
... Thành - Thanh tra viên Thanh tra Sở GD&ĐT Nghệ An Kết thúc tra - Hoàn thiện hồ sơ tra: biên tra phận có chữ ký cán tra đối tượng tra hồ sơ liên quan - Chậm 15 ngày, kể từ ngày kết thúc tra, trưởng ... cán tra tự chọn đối tượng tra + Việc tra GV tra viên cộng tác viên tra thực hiện, theo hình thức sau: Tổ chức Đoàn tra HĐSP GV trường theo kế hoạch; Kết hợp tra HĐSP GV tra toàn diện nhà trường ... nghiệp vụ tra toàn diện nhà trường tra HĐSP giáo viên dùng cho tra viên, cộng tác viên tra cán quản lý giáo dục để thực công tác tra, kiểm tra, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu công tác tra giáo...
 • 14
 • 194
 • 0

Gián án de cuong thanh tra

Gián án de cuong thanh tra
... Thành - Thanh tra viên Thanh tra Sở GD&ĐT Nghệ An Kết thúc tra - Hoàn thiện hồ sơ tra: biên tra phận có chữ ký cán tra đối tượng tra hồ sơ liên quan - Chậm 15 ngày, kể từ ngày kết thúc tra, trưởng ... điểm tra - Kết khảo sát chất lượng cán tra II Đánh giá Thực đánh giá hai hình thức: - Nhận xét ưu điểm, khuyết điểm GV để trao đổi ghi tóm tắt vào hồ sơ tra - Xếp loại mặt theo nội dung cán tra ... xã hội + Ban Thanh tra nhân dân: trao đổi vai trò, hiệu hoạt động Ban Thanh tra nhân dân vấn đề xúc cần giải (nếu có) + GV HS: thu thập thông tin tình hình mặt kiểm tra II Đánh giá Đánh giá việc...
 • 14
 • 154
 • 0

Tài liệu de cuong thanh tra

Tài liệu de cuong thanh tra
... Thành - Thanh tra viên Thanh tra Sở GD&ĐT Nghệ An Kết thúc tra - Hoàn thiện hồ sơ tra: biên tra phận có chữ ký cán tra đối tượng tra hồ sơ liên quan - Chậm 15 ngày, kể từ ngày kết thúc tra, trưởng ... cán tra tự chọn đối tượng tra + Việc tra GV tra viên cộng tác viên tra thực hiện, theo hình thức sau: Tổ chức Đoàn tra HĐSP GV trường theo kế hoạch; Kết hợp tra HĐSP GV tra toàn diện nhà trường ... nghiệp vụ tra toàn diện nhà trường tra HĐSP giáo viên dùng cho tra viên, cộng tác viên tra cán quản lý giáo dục để thực công tác tra, kiểm tra, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu công tác tra giáo...
 • 14
 • 161
 • 0

đề cương môn luật đất đai

đề cương môn luật đất đai
... NIỆM CHUNG VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI Chế độ sở hữu toàn dân đất đai nhiệm vụ luật đất đai 1.1 Chế độ sở hữu toàn dân đất đai 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Cơ sở xác lập sở hữu toàn dân (nhà nước) đất đai Việt nam ... niệm luật đất đai 2.1 Khái niệm 2.2 Đối tượng phương pháp điều chỉnh 2.2.1 Đối tượng điều chỉnh Luật đất đai 2.2.2 Phương pháp điều chỉnh 2.3 Các nguyên tắc Luật đất đai 2.3.1 Nguyên tắc đất đai ... 174 Bộ luật hình sự) Giải tranh chấp đất đai 3.1 Khái niệm 3.2 Nguyên tắc giải tranh chấp đất đai 3.3 Trình tự, thủ tục thẩm quyền giải tranh chấp đất đai 3.3.1 Hòa giải tranh chấp đất đai (Điều...
 • 11
 • 962
 • 0

đề cương thanh tra môi trường

đề cương thanh tra môi trường
... pháp luật Thanh tra có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên Chánh Thanh tra Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Tổng Thanh tra Chính phủ Phó Chánh Thanh tra giúp ... luật Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên Chánh Thanh tra sở Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Chánh Thanh tra tỉnh Phó Chánh Thanh tra sở ... Thanh tra thực nhiệm vụ theo phân công Chánh Thanh tra Thanh tra chịu đạo, điều hành Bộ trưởng chịu đạo công tác, hướng dẫn tổ chức, nghiệp vụ Thanh tra Chính phủ Tổ chức Thanh tra sở Thanh tra...
 • 15
 • 557
 • 2

đánh giá công tác thanh tra đất đai trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn từ 2012 đến năm 2014

đánh giá công tác thanh tra đất đai trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn từ 2012 đến năm 2014
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KIỀU VĂN KHOA Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THANH TRA ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN TỪ 2012 ĐẾN NĂM 2014 KHÓA ... bàn huyện Phú Lương…………… 30 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Phú Lương 31 4.3 Đánh giá công tác tra đất đai địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2012 - 2014 34 4.3.1 Thanh tra công ... bàn huyện Phú Lương…………… 30 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Phú Lương 31 4.3 Đánh giá công tác tra đất đai địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2012 - 2014 34 4.3.1 Thanh tra công...
 • 59
 • 139
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ĐĂNG ký đất ĐAI

ĐỀ CƯƠNG ĐĂNG ký đất ĐAI
... tạiKhoản Điều 59 Luật Đất đai Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục đăng đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận Văn phòng đăng đất đai Nơi chưa thành ... đích sử dụng đất không 15 ngày Thời gian thực thủ tục đăng đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quy định sau: a) Đăng đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy ... sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời văn cho Văn phòng đăng đất đai; e) Cập nhật thông tin đất, tài sản gắn liền với đất, đăng vào hồ sơ địa chính, sở liệu đất đai (nếu có); g) Trường...
 • 14
 • 55
 • 0

Đề cương tài chính đất đai

Đề cương tài chính đất đai
... thuế tài nguyên phải nộp đơn vị tài nguyên khai thác số thuế tài nguyên phải nộp xác định sau: Thuế tài nguyên phải nộp kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Mức thuế tài nguyên ấn định đơn vị tài ... Căn tính thuế tài nguyên sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế đơn vị tài nguyên, thuế suất thuế tài nguyên, giá tính thuế đơn vị tài nguyên áp dụng tương ứng với loại tài nguyên chịu ... loại tài nguyên, tỷ lệ thu hồi tài nguyên, giá tài nguyên bán thị trường địa phương có tài nguyên khai thác tham khảo thêm giá bán tài nguyên thị trường địa phương lân cận Khi giá bán loại tài...
 • 21
 • 64
 • 0

ĐỀ CƯƠNG tài CHÍNH đất ĐAI

ĐỀ CƯƠNG tài CHÍNH đất ĐAI
... đồng/hồ sơ Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai: khoản thu người có nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu đất đai quan nhà nước có thẩn quyền quản lí hồ sơ, tài liệu đất đai … nhằm bù đắp chi phí quản ... cho thuê đất chuyển sang sử dụng làm đất đất nghĩa trang, nghĩa địa đồng thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở, đất phi ... làm đất đất nghĩa trang, nghĩa địa; b) Đất nông nghiệp có nguồn gốc Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng làm đất đất nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất; c) Đất...
 • 28
 • 52
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch thanh tra đất đaiđề cương thanh tra hành chínhđề cương môn luật đất đaiđề cương thanh tra đề án kiên cố hóa trường họcđề cương về luật đất đaikết luận thanh tra đất đai ở đà nẵngkết luận thanh tra đất đai tại đà nẵnggiáo trình thanh tra đất đaikết luận thanh tra đất đai đà nẵngkhái niệm thanh tra đất đaicông tác thanh tra đất đaibáo cáo kết quả thanh tra đất đaiđánh giá thanh tra đất đaiđề cương môn luật đất đai đại học luật hà nộiđề cương thực tập đất đaiLich thi hoc ky I nam hoc 2017 2018 dot thi 1 12 Thg9 17 10 13 41(dot 1)Lich thi tu (3009 0810)LT DuocLich thi tu (3009 0810)LT DuocKế hoạch 103 KH-UBND điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 do tỉnh Lạng Sơn ban hànhChỉ thị 13 CT-CTUBND năm 2016 về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng công, viên chức do tỉnh Hưng Yên ban hànhMẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchQuyết định 859 QĐ-UBND về xếp loại đường để xác định cước vận đường bộMẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóaPháp lệnh 08 2008 PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung điều 10 của pháp lệnh Dân sốKế hoạch 142 KH-UBND năm 2016 xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhChỉ thị 03 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangBAI BAC SY THUANMẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựngThông báo 1418 TB-VT năm 2016 cước vận chuyển pháo hoa Tết Đinh dậu do Cục Vận ban hànhChỉ thị 07 CT-UBND ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư côngBAIBAOCAO HB1 English Congenital heart disease ASEAN CongressThông tư 33 2014 TT-BCTKế hoạch 74 KH-UBND thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Ninh Bình năm 2016Chỉ thị 20 CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia LaiChỉ thị 19 CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định