ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN MÁY

ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN MÁY

ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN MÁY
... đổi cách thức tính toán bc), sủa cột bc thời(thêm bớt ẩn cột bc thay đổi cách thức tính toán bc) Chương 2: Chu trình kế toán hệ thống thông tin: - Kế toán chi tiết hay gọi kế toán phân tích giúp ... cảu chứng từ gốc Chương 1: Giới thiệu môn học - Phần mềm kế toán: là hệ thống chương trình máy tính dùng để xử lý - thông tin kế toán máy vi tính, khâu lập chứng từ gốc, phân loại chứng từ, ghi ... Lợi ích việc sử dụng hệ thống mã hóa kế toán: giúp ích việc ghi nhận thông tin kế toán, truy cập thông tin cách nhanh chóng, tránh nhầm lẫn đối tượng kế toán, giúp bảo mật thông tin Thông tin...
 • 4
 • 243
 • 0

Đề cương kế toán chi phí

Đề cương kế toán chi phí
... hình kế toán chi phí 5.1 Mô hình thực tế 5.1.1 Hệ thống hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên -Kế toán chi phí vật liệu trực tiếp -Kế toán chi phí nhân công trực tiếp -Kế toán ... 5.2.1 Kế toán chi phí sản xuất chung 5.2.2 Xử lý chênh lệch chi phí sản xuất chung 5.3 Mô hình đònh mức 5.3.1 Kế toán chênh lệch chi phí vật liệu trực tiếp 5.3.2 Kế toán chênh lệch chi phí nhân ... tượng chòu chi phí -Theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động -Theo mối quan hệ với trình sản xuất 1.5 Phân biệt chi phí sản xuất với thuật ngữ chi phí khác Chương 2: Phân bổ chi phí hệ thống...
 • 3
 • 960
 • 9

Đề cương kế toán chi phí tại chức

Đề cương kế toán chi phí tại chức
... hình kế toán chi phí 5.1 Mô hình thực tế 5.1.1 Hệ thống hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên -Kế toán chi phí vật liệu trực tiếp -Kế toán chi phí nhân công trực tiếp -Kế toán ... 5.2.1 Kế toán chi phí sản xuất chung 5.2.2 Xử lý chênh lệch chi phí sản xuất chung 5.3 Mô hình đònh mức 5.3.1 Kế toán chênh lệch chi phí vật liệu trực tiếp 5.3.2 Kế toán chênh lệch chi phí nhân ... tượng chòu chi phí -Theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động -Theo mối quan hệ với trình sản xuất 1.5 Phân biệt chi phí sản xuất với thuật ngữ chi phí khác Chương 2: Phân bổ chi phí hệ thống...
 • 3
 • 448
 • 1

Đề cương kế toán ngân hàng

Đề cương kế toán ngân hàng
... Chứng từ kế toán điều kiện NHTM tiến hành HĐH công tác kế toán toán - Chứng từ kế toàn văn bản, vật mang tin (giấy tờ, băng từ, đĩa từ, thẻ toán) chứng minh pháp lý việc phát sinh hoàn thành trình ... chuyển phức tạp, ngày này, xu hướng HĐH công tác kế toán toán, hầu hết NH giảm đáng kể lượng chứng từ truyền thống, thay vào chứng từ phục vụ kế toán máy ( chứng từ điện tử) Chứng từ đtử minh chứng ... động tích cực đến kế toán giao dịch với KH, khuyến khích KH sử dụng dvụ NH góp phần ptriển ktế góp phần nâng cao trình độ tự động hoá NH, tạo khả cạnh tranh Câu 5: Chứng từ kế toán điều kiện NHTM...
 • 3
 • 222
 • 0

ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN THUẾ CÓ LỜI GIẢI

ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN THUẾ CÓ LỜI GIẢI
... thu nhập chịu thuế khác: tỷ đồng - thuế suất thuế xuất 2% - Thuế suất thuế GTGT 10% - Thuế suất thuế TNDN 28% - Thuế suất thuế TTDB hàng X 30%, rượu 420 65% - Thuế GTGT từ hoạt động mua khác khấu ... tồn kho đầu• kỳ thuế suất thuế xuất khẩu: 2%• thuế suất thuế TNDN: 28%• thuế suất thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua 10% Thuế TTDB bia là• 75% Giá tính thuế nhập xác định giá CIF.• GIẢI Nhập 80.000 ... tiền cho vay 680 (tr) Biết rằng: Thuế suất thuế xuất 2% Thuế suất thuế GTGT 10% Thuế suất thuế TNDN 28% Tổng thuế GTGT đầu vào khấu trừ năm 13.173 triệu đồng GIẢI 1) Bán nước ngoài: Doanh thu:...
 • 23
 • 346
 • 0

đề cương kế toán doanh nghiệp cao đẳng nghề

đề cương kế toán doanh nghiệp cao đẳng nghề
... vào SD Yêu cầu: Lập định khoản kế toán nghiệp vụ phát sinh phản ánh vào TK 211 2.3 Bài tập kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh BÀI SỐ Công ty X hạch toán hàng tồn kho theo PP KKTX, ... cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Thực bút toán kết chuyển để xác định kết kinh doanh biết thuế suất thuế TNDN 25% Lập Báo cáo KQHĐKD kỳ Biết rằng: - Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho ... phận quản lý doanh nghiệp 10.000.000 đồng Yêu cầu: 1/ Đinh khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2/ Lập bút toán kết chuyển để xác định kết kinh doanh cuối kỳ Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiêp...
 • 23
 • 203
 • 0

đề cương kế toán doanh nghiệp hệ trung cấp

đề cương kế toán doanh nghiệp hệ trung cấp
... HH cấp cấp để trang bị cho văn phòng giám đốc, trị giá 51.000.000đ Yêu cầu: Lập định khoản kế toán nghiệp vụ phát sinh phản ánh vào TK 211 2.3 Bài tập kế toán doanh thu, chi phí xác định kết ... 1.200 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Thực bút toán kết chuyển để xác định kết kinh doanh biết thuế suất thuế TNDN 25% Biết rằng: - Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương ... phận quản lý doanh nghiệp 10.000.000 đồng Yêu cầu: 1/ Đinh khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2/ Lập bút toán kết chuyển để xác định kết kinh doanh cuối kỳ Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiêp...
 • 19
 • 184
 • 0

ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
... quản lý nhà nước, ngân hàng phát hành, ngân hàng ngân hàng Việc xây dựng hệ thống TK riêng NHTM theo thông lệ quốc tế để từ ngành ngân hàng dễ dàng hoà nhập với hoạt động ngân hàng TG quỹ tiền ... phí bận tải, bán hàng - phương thức tín dụng chứng từ (LC): thư tín dụng văn cam kết dùng toán, ngân hàng (phục vụ người NK), theo yêu cầu người NK chuyển cho ngân hàng nước (ngân hàng phục vụ người ... gian ngân hàng Xuất phát từ nhu cầu thực tế lưu thông, trao đổi hàng hoá, toán không dùng TM đời từ sớm, từ xuất ngân hàng làm dịch vụ toán Ngày nay, KTPT, hệ thống NH không ngừng lớn mạnh đại toán...
 • 12
 • 646
 • 14

de cuong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng công ty tnhh thương mại cường an.

de cuong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng công ty tnhh thương mại cường an.
... thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty 3.2 Phơng hớng hàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định ... phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH TM vật t tổng hợp Cờng An Đối tợng ngiên cứu: Công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH TM vật t ... Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH TM vật t tổng hợp Cờng An Chơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH TM...
 • 8
 • 94
 • 0

đề cương kế toán tài chính 3 khoa kế toán kiểm toán đại học thương mại

đề cương kế toán tài chính 3 khoa kế toán kiểm toán đại học thương mại
... of 77 Đặng Thị Ngọc Thi Kế toán tài PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN Kế toán nghiệp vụ bán Kế toán nghiệp vụ bán trả góp buôn Kế toán nghiệp vụ bán lẻ Kế toán nghiệp vụ đại Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ khác ... Bút toán 1: kết chuyển doanh thu Nợ TK 111, 112, 131 : Có TK 511: Có TK 33 31: Bút toán 3: Thu tiền bao bì Nợ TK 111, 112, 131 : Có TK 138 8: Có TK 33 31: Bút toán 2: kết chuyển giá vốn Nợ TK 632 : ... Có TK 511 Có TK 33 31 + TH MDV nộp thừa tiền + P/á giá vốn Nợ TK 111,1 13 Nợ TK 632 Có TK 511 Có TK 156 Có TK 33 31 Có TK 711 3. 3 Kế toán nghiệp vụ đại lý a Kế toán đơn vị giao đại lý * Khi giao...
 • 77
 • 368
 • 2

Đề cương kế toán tài chính

Đề cương kế toán tài chính
... biệt khác kế toán hàng tồn kho theo PP KKTX PP KKĐK PP KKTX Kế toán phải tổ chức ghi chép cách thường xuyên liên tục nghiệp vụ nhập, xuất kho tồn kho cảu vật tư hàng hóa PP KKĐK Kế toán không ... để đầu tư XDCB, kế toán ghi tăng nguồn vốn kinh doanh, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB quỹ doanh nghiệp toán duyệt 8.2 Trường hợp trình đầu tư XDCB không hạch toán hệ thống sổ kế toán đơn vị (Đơn ... tính theo phương pháp khấu trừ, chứng từ có liên quan đến việc mua TSCĐ, kế toán xác định nguyên giá TSCĐ, lập hồ sơ kế toán, lập Biên giao nhận TSCĐ, ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Giá mua chưa...
 • 19
 • 106
 • 0

Đề cương Kế toán Tiền lương và các Khoản trích theo lương

Đề cương Kế toán Tiền lương và các Khoản trích theo lương
... lương khoản trích theo lương công ty 2.2.2.1 Các quy định tính lương Nhà nước 2.2.2.2 Các hình thức tính lương công ty 2.2.2.3 Kế toán khoản trích theo lương 2.2.2 Kế toán tiền lương khoản trích theo ... khoan trích theo lương 1.4.1 Chứng từ kế toán sử dụng 1.4.2 Tổ chức tài khoản kế toán 1.4.3 Trình tự kế toán tiền lương khoản trích theo lương 1.4.4 Tổ chức hệ thống sổ sách báo cáo kế toán tiền lương ... THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHẤT VIỆT 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương 3.2 Nhận...
 • 6
 • 160
 • 0

ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
... tra, đối chiếu trình kế toán + Giảm nhẹ công việc ghi sổ + Tạo điều kiện cho việc ghi sổ tài khoản cách xác thuận lợi việc phân công lao động kế toán + Tạo điều kiện cho kế toán kiểm tra, đối chiếu ... công ty kế toán phải tìm hiểu nguyên nhân Nếu: + Séc phát hành số dư: Séc toán khách hàng phát hành số dư nên bị trả lại, ngân hàng ghi giảm tiền doanh nghiệp kế toán công ty phải ghi bút toán điều ... lập vào cuối niên độ kế toán mà lập thời điểm Bảng cân đối thử nghĩa trình ghi sổ dã hoàn thành xác BCDT phương tiện, bước cần thực giúp kế toán giảm bớt phát sai sót trình kế toán Câu 6: Cho biết...
 • 6
 • 178
 • 0

Đề cương KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 2016

Đề cương KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 2016
... gửi khách hàng khoản ngân hàng vay Ngân hàng phải có trách nhiệm hoàn trả khoản tiền lãi, ngân hàng yêu càu khách hàng phải thực cam kết Đây điều kiện để ngân hàng tồn phát triển - Khách hàng phải ... thu từ ngân hàng phát lệnh (A) ngân hàng nhận lệnh (B) VD: Ngày 18/12 Ngân hàng B nhận lệnh chuyển nợ từ Ngân hàng A số tiền 20.000.000 mà anh An ( có tài khoản ngân hàng A) đòi tiền hàng anh ... (có tài khoản ngân hàng B) - Lệnh chuyển có: Là lệnh toán, xem khoản phải trả ngân hàng phát lệnh (B) ngân hàng nhận lệnh (A) VD: Ngày 18/12 Ngân hàng A nhận lệnh chuyển có từ ngân hàng B số tiền...
 • 7
 • 2,184
 • 0

Xem thêm