Trac nghiem SH 12 truong THPT le quy don sinh học 12 mai van thuan

XÂY DỰNG TỐT NỀ NẾP Ở LỚP CHỦ NHIỆM 10C9 - TRƯỜNG THPT QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2010-2011

XÂY DỰNG TỐT NỀ NẾP Ở LỚP CHỦ NHIỆM 10C9 - TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2010-2011
... Năm học 201 0- 2011 (Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN) HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường THPT Quý Đôn - Đề tài: Xây dựng tốt nề nếp lớp chủ nhiệm 10c9 Trường THPT Quý ... HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2010 - 2011 (Đánh giá xếp loại HĐKH Trường THPT Quý Đôn) Tên đề tài: Xây dựng tốt nề nếp ... Tên đề tài: Xây dựng tốt nề nếp lớp chủ nhiệm 10c 9- Trường THPT Quý Đôn -Năm học 201 0-2 011 Họ tên tác giả: Ngô Thị Miễn Chức vụ: Giáo viên Tổ: Ngữ Văn Nhận xét Chủ tịch HĐKH đề tài: Liên hệ:...
 • 21
 • 279
 • 0

Đề thi thử quốc gia môn Hóa học lần 1 trường THPT Quý Đôn năm học 2014-2015

Đề thi thử quốc gia môn Hóa học lần 1 trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2014-2015
... -Trang 4/5 - Mã đề thi 004 10 A D A D D B C C B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C C C D B A D C A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ĐÁP ÁN C D C D B C D C B B Trang 5/5 - Mã đề thi 004 31 32 33 34 35 ... t  Z + … ;  ,t Z + NaOH CaO T + Na2CO3 Công thức phân tử X là:  ,t A C12H20O6 B C11H12O4 C C12H14O4 D C11H10O4 Câu 47: Kim loại M tác dụng với dung dịch: HCl; Cu(NO3)2; HNO3 đặc nguội ... H2O.(khí đkc).biểu thức liên hệ giá trị V1,V2, a A V1 = V2 – 22,4a B V1 = 2V2 + 11 ,2a C V1 = 2V2 -11 ,2a D V1 = V2 + 22,4a Câu 14 : Hỗn hợp X gồm CuSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4, X oxi chiếm 47,76% khối lượng...
 • 5
 • 130
 • 1

một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phong trào xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực tại trường thpt quý đôn

một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phong trào xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực tại trường thpt lê quý đôn
... phong trào năm học - 17 - PHẦN KẾT LUẬN I Những học kinh nghiệm Qua công tác đạo thực phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trường THPT chuyên Quý Đôn, cá nhân rút học ... đua Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực trường THPT chuyên Quý Đôn - tỉnh Lai Châu III Phạm vi đối tượng nghiên cứu Từ nghiên cứu đạo thực phong trào trường THPT chuyên Quý ... hứng thú học tập cho học sinh Qua hai năm hưởng ứng phong trào thi đua “ Xây dựng Trường học thân thiện – học sinh tích cực với kinh nghiệm tích lũy qua phong trào “ dạy tốt học tốt” trước đây,...
 • 22
 • 714
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT QUÝ ĐÔN potx

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN potx
... tennis courts, tracks, and stadiums - with the public Often the students themselves organize and support school activities and raise money through car washes, baby-sitting, or by mowing lawns Parents ... to buy at this time A B C D 49 He stopped to smoke because cigarettes are harmful to his health A B C D 50 Had I heard the news last night, I would tell you about it A B C D -The end ... from D at 30 My brother can …………… six languages fluently A say B tell C talk D speak QUESTIONS 31 - 35: Read the following passage carefully and then choose the best option to fit each space Although...
 • 6
 • 167
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT QUÝ ĐÔN pdf

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN pdf
... tennis courts, tracks, and stadiums - with the public Often the students themselves organize and support school activities and raise money through car washes, baby-sitting, or by mowing lawns Parents ... to buy at this time A B C D 49 He stopped to smoke because cigarettes are harmful to his health A B C D 50 Had I heard the news last night, I would tell you about it A B C D -The end ... from D at 30 My brother can …………… six languages fluently A say B tell C talk D speak QUESTIONS 31 - 35: Read the following passage carefully and then choose the best option to fit each space Although...
 • 6
 • 132
 • 0

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO - TRƯỜNG THPT LỢI ppt

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO - TRƯỜNG THPT LÊ LỢI ppt
... tốc biến thiên lượng khoảng thời gian Câu 8: Một vật thả từ độ cao Khi độ cao tăng lên lần thời gian rơi ? A Tăng lần C Giảm lần B Tăng lần D Giảm lần Câu 9: Một bánh xe có bán kính R quay quanh ...  3t  t Câu 5: Điểm sau nói vận tốc tức thời ? A Vận tốc tức thời vận tốc thời điểm B Vận tốc tức thời vận tốc vị trí quỹ đạo C Vận tốc tức thời đại lượng véc tơ D Các phát biểu Câu 6: Chuyển ... = v2 , T1 = T2 C v1 = 2v2 , T1 = 2T2 B v1 = 2v2 , T1 = T2 D v1 = v2 , T1 =2T2 Câu 10: Một vật rơi từ độ cao 20m xuống đất Lấy g = 10m/s2 Vận tốc trung bình thời gian chạm đất : A Vtb= 10m/s...
 • 4
 • 270
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO TRƯỜNG: THPT THÀNH PHƯƠNG ppsx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO TRƯỜNG: THPT LÊ THÀNH PHƯƠNG ppsx
... đổi Câu 4: Tìm câu SAI Khi vật chịu tác dụng lưc A Cơ có giá trị không đổi B Độ tăng động độ giảm C Độ giảm độâng độ tăng D Cơ vật biến thiên Câu 5: Một vật bắn từ mặt đất lên cao hợp với phương ... thiên MV Câu 9: Một vật đươc ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc đầu m/s Vận tốc vật có Động Thế là: A ( m/s) B ( m/s ) C 4/ ( m/s) D ( m/s) Câu 10: Một vật đươc thả rơi tự từ độ cao 3,6m ... tăng lần, Động giảm lần D Động lượng tăng lần, Động không đổỉ Câu 8: Một vật khối lượng M bay với vận tốc V đến va chạm vào tường theo phương lập với tường góc 600 Va chạm tuyệt đối đàn hồi Động...
 • 4
 • 202
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - TRƯỜNG THPT QUÝ ĐÔN doc

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN doc
... A2sin (t + 2) Biờn dao ng tng hp ca chỳng t giỏ tr cc i khi: A - = 2k B - = (2k + 1)/2 C - = /4 D - = (2k + 1) Trang 3/4 - thi 132 Cõu 38: Trong thớ nghim ca Young v giao thoa ỏnh sỏng, ... kim A 12 B 1 /12 C 24 D 1/24 Cõu 47: Một bánh xe quay nhanh dần 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút Vận tốc góc điểm M vành bánh xe sau tăng tốc đợc 2s A rad/s B 10 rad/s C 12 ... A 5,18.10 30 kgm2/s B 5,83.10 31 kgm2/s C 6,28.1032 kgm2/s D 7,15.1033 kgm2/s - HT Trang 4/4 - thi 132 ...
 • 4
 • 162
 • 0

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015 trường THPT Quý Đôn, Hải Phòng (Đề số 3)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015 trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng (Đề số 3)
... GD&ĐT Hải Phòng ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THPT Quy Đôn Môn Địa 12 Năm học 20 14 -2 0 15 (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu Nội dung Điểm a Trung du miền núi Bắc Bộ: 4,0đ - Các ... biển: Quảng Ninh 0 ,25 - Tỉnh giáp quốc gia: Điện Biên 0 ,25 - Nêu vị trí địa lí vùng: +Phía Bắc giáp 0 ,25 +Phía Tây giáp 0 ,25 +Phía Nam 0 ,25 +Phía Đông Nam 0 ,25 +Phía đông b Vấn đề phát triển, ... thân thiện với môi trường để đảm bảo phát triển bền vững 3(3,0 đ) 0 ,25 0 ,25 a Vẽ biểu đồ: 2, 0 - Biểu đồ miền: Ba miền cho ba khu vực - Chú ý khoảng cách thời gian theo tỉ lệ - Ghi số liệu vào miền...
 • 4
 • 422
 • 0

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015 trường THPT Quý Đôn, Hải Phòng (Đề số 3)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015 trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng (Đề số 3)
... GD&ĐT Hải Phòng ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THPT Quy Đôn Môn Địa 12 Năm học 20 14 -2 0 15 (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu Nội dung Điểm a Trung du miền núi Bắc Bộ: 4,0đ - Các ... biển: Quảng Ninh 0 ,25 - Tỉnh giáp quốc gia: Điện Biên 0 ,25 - Nêu vị trí địa lí vùng: +Phía Bắc giáp 0 ,25 +Phía Tây giáp 0 ,25 +Phía Nam 0 ,25 +Phía Đông Nam 0 ,25 +Phía đông b Vấn đề phát triển, ... thân thiện với môi trường để đảm bảo phát triển bền vững 3(3,0 đ) 0 ,25 0 ,25 a Vẽ biểu đồ: 2, 0 - Biểu đồ miền: Ba miền cho ba khu vực - Chú ý khoảng cách thời gian theo tỉ lệ - Ghi số liệu vào miền...
 • 4
 • 240
 • 0

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2015 trường THPT Quý Đôn, Hải Phòng

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2015 trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng
... Sở GD&ĐT Hải Phòng ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THPT Quy Đôn Môn Địa 12 Năm học 20 14 -20 15 ĐỀ Câu 1(4,0) Nội dung Điểm a Những định hướng phát triển tương lai: 2, 0 - Xu hướng ... Hòa, Nha Trang (sử dụng AL công nghiệp chế biến LT-TP trang 22 ) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 * Vấn đề khai thác hợp lí bảo vệ nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa cấp bách 0 ,25 b Vấn đề khai thác khoáng sản Hải Phòng ... ninh quốc phòng đất liền biển 0 ,25 (3,0) a Vấn đề phát triển nghề cá Duyên hải Nam Trung Bộ 2, 0 * Đánh bắt: - Bờ biển dài, tỉnh giáp biển có nhiều bãi tôm, bãi cá 0 ,25 cực Nam Trung Bộ ngư trường...
 • 4
 • 259
 • 0

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa Lý năm 2014 Trường THPT Quý Đôn (Đề 2)

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa Lý năm 2014 Trường THPT Lê Quý Đôn (Đề 2)
... ng di ện tích r ừng bị cháy b ị ch ặt phá c n ước ta (1, 5 ểm) Đáp án Đề thi h ọc l 12 môn Địa n ăm 2 014 p Tr ng THPT Quý Đôn ( Đ 2) ề ... ta phân hóa theo chi ều B ắc-Nam. (1, 0 điểm) Câu 3: (3,5 ểm) Cho b ảng s ố li ệu: DI ỆN TÍCH R ỪNG B Ị CHÁY VÀ B Ị CH ẶT PHÁ C ỦA N Ư C TA GIAI Ớ ĐO ẠN 2000 – 2 011 a V ẽ bi ểu đồ thích h ợp th ể ... Phòng (1, 0 điểm) Câu 2: (3,0 điểm) Hãy nêu đặc ểm n ổi b ật v ề thi n nhiên c ph ần lãnh th ổ phía B ắc n ước ta: Gi ới hạn, khí hậu, cảnh quan (2,0 điểm) Nguyên nhân ch ủ yếu làm cho thi n nhiên...
 • 3
 • 560
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giáo trình toán cao cấp bộ xây dựngGiáo trình toán học cao cấp tập 2Giáo trình toán học cao cấp tập 1Một số kinh nghiệm ôn thi THPT Quốc gia phần kỹ năng địa lý nhằm nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Cẩm Thủy 2Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp điềm thụy, xã điềm thụy, huyện phú bình, tỉnh thái nguyênMẫu số 1a,1b,1c,1d Đơn đăng ký dự thi1b. Mẫu số 1B (Đơn NLĐ – CV so 126_HCQG-TCCB)Quy định công tác học sinh sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Quyết định số 2875 QĐ-CT&HSSV ngày 18 8 2009)Form-De nghi mua CP ca nhan_20124 Phieu dong gop y kien DHDCD 2017Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống tiêu bắc nam hà trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dângNghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người việt trưởng thànhGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại hà nộikham viet viet su thong giam cuong muc– Chiến trường thời Tống – LýNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mauCƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAMXây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCGiáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOV