Đề tài phức chất hóa học

Đề tài phức chất hóa học

Đề tài phức chất hóa học
... tồn ion kim loại tạo phức chất trơ, trình đồng phân hóa không xảy xảy chậm Phân loại phức chất a) Phức chất với phối tử chứa nitơ - Phức amoniacat phức chứa phối tử NH hợp chất có cấu tạo tương ... Đồng phân phức chất Đôi hai hay nhiều phức chất có công thức phân thức khác tính chất vật lý tính chất hóa học, ví dụ chúng khác màu sắc, độ tan hay tốc độ phản ứng Người ta gọi hoepj chất đồng ... tính quang học. Các đồng phân d l hợp chất gọi đối quang - Đồng phân quang học phức chất Hoạt tính quang học phức chất nguyên nhân sau gây ra: + Sự bất đối xứng toàn phân tử Các hợp chất có cấu...
 • 62
 • 319
 • 1

Đề tài tính chất hóa học các nguyên tố nhóm VIII b sắt

Đề tài tính chất hóa học các nguyên tố nhóm VIII b  sắt
... CHẾ - ỨNG DỤNG VI.TÀI LIỆU THAM KHẢO NHÓM VIIIB I ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÓM VIIIB Nhóm < /b> VIIIB b ng tuần hoàn gồm cột dọc, hình thành họ nguyên < /b> tố < /b> theo chiều ngang Họ Sắt: Fe, Co, Ni Họ Platin nhẹ: Ru, ... DỊCH MUỐI Sắt khử ion kim loại đứng sau sắt dãy điện cực : Fe + Cu 2+ 2+  Fe + Cu + 3+ hoặc: Fe + Ag dư  Fe + Ag TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐƠN CHẤT HỢP CHẤT HỢP CHẤT Loại hợp chất < /b> Tính < /b> chất < /b> Oxit ... Phương B nh Nguyễn Văn Tâm Trình Quốc Thanh Lưu Thanh Tiền Nguyễn Quốc Vinh NỘI DUNG I ĐẶC ĐIỂM NHÓM VIIIB II CẤU TẠO III.TÍNH CHẤT VẬT LÝ IV.TÍNH CHẤT HÓA HỌC V Điều CHẾ - ỨNG DỤNG VI.TÀI LIỆU...
 • 32
 • 1,782
 • 0

Đề tài: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC pot

Đề tài: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC pot
... phương trình hóa học: Phương trình hóa học: * Phương trình chữ: Khí hiđro + Khí oxi  Nước * Sơ đồ phản ứng: H2 + O2 H2O * Phương trình hóa học: 2H2 + O2 2H2O §ể lập phương trình hoá học Cáctrải ... HỌC I Lập phương trình hóa học: Phương trình hóa học: Các bước lập phương trình hóa học: Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng Bước 2: Cân số nguyên tử nguyên tố Bước 3: Viết phương trình hóa học L­u ý: ... = 3,6 – 3,2 = 0,4(g) Bài 16 - Tiết 22: Bài 16-Tiết 22: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC I Lập phương trình hóa học: Phương trình hóa học: * Phương trình chữ: Khí hiđro + Khí oxi  Nước * Sơ đồ phản ứng:...
 • 19
 • 438
 • 0

DE TAI BAI TAP HOA HOC

DE TAI BAI TAP HOA HOC
... Trong phản ứng tráng gương X cho electron X andehit đơn chức Mặc khác số mol CO2 = số mol andehit + số mol nước Vậy andehit phải có dạng CnH2n-2O Vậy andehit không no có nối đôi, đơn chức Câu : Cho ... phương trình ta n = 2,6 2, 62 0,13 1,31 1,31 = = 0, 025 mol Số mol andehit có 1,31g : nandehit = 14n + 16 14 × 2, + 16 Andehit → 2Ag ⇒ nAg = 0,05 mol Khối lượng Ag : mAg = 0,05×108 = 5,4g Câu ... Ta nhận thấy số mol CO2 = 0,13 = số mol H2O = 0,13 ⇒ hỗn hợp Y andehit no đơn chức mạch hở Gọi công thức phân tử trung bình hai andehit : CnH2nO CnH2nO + 3n − O2 → 14n + 16 2,62 Theo quy tắc tam...
 • 12
 • 187
 • 0

Đề tài NCKH Môn Hóa Học THCS

Đề tài NCKH Môn Hóa Học THCS
... chơng trình hoá học THCS: Môn Hoá học THCS môn học sinh đợc học muộn so với tất môn học khác lớp Với thời lợng khối 70 tiết Nội dung môn hoá học lớp đợc tóm tắt nh sau: Môn hoá học lớp 8: Có chơng: ... học phổ thông, nhiên môn hoá học bậc THCS hạn chế Do vây đề tài định góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm hoá học cho bậc THCS III/ Các giải pháp tiến hành nội dung đè tài: ... tiễn đề tài Phần II: Nội dung đề tài I/ sở lý luận: Trong giáo dục học đại cơng, tập đợc xếp hệ thống phơng pháp quan để nâng cao chất lợng dạy học môn Đây phơng pháp tích cực học sinh trờng THCS, ...
 • 30
 • 280
 • 1

Giáo trình tổng hợp cách để sữ dụng chất hóa học trong việc ức chế vi khuẩn phần 1 ppt

Giáo trình tổng hợp cách để sữ dụng chất hóa học trong việc ức chế vi khuẩn phần 1 ppt
... i trình lên men ru t ng m vào máu gây nhi m đ c, nh ng s n sinh kích thích làm ru t tăng nhu đ ng sinh đau b ng Trong trình vi m kích thích lý Hình 6 .11 L n vi m ru t a ch y hoá s gây nên vi m, ... b ng 15 6 d o m C lic c u -tr a c k o d o w w w o w C lic k to bu y N O W ! PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu to k w c N u trình vi m chưa ... cho th Dùng thu c ch ng nhi m khu n đư ng ru t 6 .10 VI M RU T CATA M N TÍNH (Enteritis catarrhalis chronica) 6 .10 .1 Đ c m Do niêm m c ru t b vi m lâu ngày làm thay đ i c u trúc niêm m c ru t...
 • 5
 • 218
 • 0

VẤN ĐỀ 3 - Tính chất hóa học của đất potx

VẤN ĐỀ 3 - Tính chất hóa học của đất potx
... dịch đất: NO 3-, Cl-, SO4 2-, HCO 3-, H2PO 4-, HPO4 2-, NO 2- Các cation chủ yếu dung dịch đất gồm có Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+, H+, Al3+, Fe3+, Fe2+ Chất hữu hoà tan dung dịch đất Hợp chất vô cơ-hữu ... + H2O OH-R-COOH + HCl ⇔ Cl-R-COOH + H2O OH-R-COOH + NaOH ⇔ OH-R-COONa + H2O CH3-COOH CH3-COO- + H+ Khi có thêm H+ vào phản ứng phía bên trái làm giảm lượng H+ thêm vào dung dịch đất 38 PHẢN ỨNG ... H2CO3 Ca(HCO3)2 H2CO3 ⇔ H+ + HCO3Khi có thêm OH- vào dung dịch OH- + H+ H 2O Khi có thêm H+ vào dung dịch Ca(HCO3)2 + H+ Ca2+ + H2O + CO2 37 Nhờ vào tính đệm acid hữu NH2-R-COOH + NaOH ⇔ NH2-R-COONa...
 • 44
 • 496
 • 5

đề tài cơ sở hóa học và công nghệ xử lý nước thải ngành giấy

đề tài cơ sở hóa học và công nghệ xử lý nước thải ngành giấy
... - Khả tư duy, trình bày, liên kết tài liệu cách khoa học có hệ thống 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Để nghiên cứu sở hóa học cơng nghệ xử nước thải ngành giấy phương pháp dùng phương pháp ... trình bày đề tài cách rõ ràng rành mạch KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Tăng thêm hiểu biết quy trình sản xuất giấy, dịch đen, nguồn phát sinh nước thải, phương pháp xử nước thải phương pháp hóa học đơng ... trình làm giấy đại) chưa có Nghề giấy thực bắt nguồn từ Trung Quốc vào khoảng 100 năm sau cơng ngun Khi người ta biết sử dụng huyền phù sợi tre nứa dâu tằm để làm giấy Nghệ thuật làm giấy người...
 • 7
 • 273
 • 7

ĐỀ TÀI NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

ĐỀ TÀI NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC
... đổi; Quá trình đẳng nhiệt : nhiệt độ không đổi; Quá trình đẳng nhiệt, đẳng áp: nhiệt độ áp suất không đổi -63- Chương Nhiệt động hóa học Hàm trạng thái: Một hàm (nhiệt động học) F gọi hàm trạng ... Nhiệt động hóa học 5.4 Phương trình nhiệt hóa học Phương trình hóa học lượng nhiệt thoát hay thu vào gọi phương trình nhiệt hóa học Một phương trình nhiệt hóa học gồm : • Phương trình phản ứng; • ... (k) ; ∆Hpư = -57,8 kCal -71- Chương Nhiệt động hóa học 5.6.3 Ảnh hưởng nhiệt độ đến hiệu ứng nhiệt Hiệu ứng nhiệt hàm số nhiệt độ Mối quan hệ nhiệt độ hiệu ứng nhiệt đẳng áp biểu diễn công thức...
 • 18
 • 256
 • 0

ĐỀ TÀI CÂN BẰNG HÓA HỌC TRONG HÓA DẦU

ĐỀ TÀI CÂN BẰNG HÓA HỌC TRONG HÓA DẦU
... chuyển dịch cân Các yếu tố ảnh hưởng đến cân nhiệt độ, áp suất nồng độ : • Ảnh hưởng nhiệt độ đến cân bằng: -100- Chương Cân hóa học Một hệ trạng thái cân bằng, ta tăng nhiệt độ hệ cân chuyển ... -95- Chương Cân hóa học Trong đó:- PSO , PSO , PO áp suất riêng phần SO3, SO2 O2 phản ứng trạng thái cân (atm); 2 - [SO3], [SO2] [O2]- nồng độ mol/l SO3, SO2 O2 phản ứng trạng thái cân (mol/lít); ... phản ứng sau: N2O4(k) 2NO2 (k) Khi cân thiết lập có 63% N2O4 bị phân hủy thành NO2 Tính: a) Số mol chất cân bằng? b) Áp suất riêng phần chất cân bằng? c) Và số cân KP KC phản ứng? d) Nếu phản ứng...
 • 12
 • 224
 • 0

de tai NCKHSPUD MON HOA HOC

de tai NCKHSPUD MON HOA HOC
... bảng kiểm, thang đo, băng hình, ảnh , liệu thơ ( Đầy đủ, khoa học, mang tính thuyết phục ) 10 Trình bày báo cáo - Văn viết( cấu trúc khoa học, hợp lý, diễn đạt mạch lạc, hình thức đẹp - Báo cáo ... bảng kiểm, thang đo, băng hình, ảnh , liệu thơ ( Đầy đủ, khoa học, mang tính thuyết phục ) 10 Trình bày báo cáo - Văn viết( cấu trúc khoa học, hợp lý, diễn đạt mạch lạc, hình thức đẹp - Báo cáo ... oxit bazơ PK) + oxit (có tiền tố số ngun tử phần III b oxi) - Nêu ngun tắc gọi tên oxit Tiền tố: - Mono: nghĩa trường hợp kim loại nhiều hố trị phi - Đi : nghĩa kim nhiều hố trị - Tri : nghĩa ? Em...
 • 30
 • 175
 • 1

SLIDE THUYẾT TRÌNH đề tài NGUYÊN tắc hóa học XANH TRONG QUY TRÌNH xử lý nước THẢI tập TRUNG ở KCN PHÚ mĩ 1

SLIDE THUYẾT TRÌNH đề tài NGUYÊN tắc hóa học XANH TRONG QUY TRÌNH xử lý nước THẢI tập TRUNG ở KCN PHÚ mĩ 1
... Pha 1, 2: Nạp nước + phản ứng Pha 3: Lắng Pha 4,5: Tháo nước + xả bùn dư QUY TRÌNH XỬ LÍ NƯỚC THẢI SÔNG THỊ VẢI (QCVN 40/2 011 BTNMT, cột B) TIÊU CHÍ CÔNG NGHỆ XANH - Ngăn ngừa phát sinh chất thải ... ĐẶC TÍNH NƯỚC THẢI TRƯỚC VÀ SAU XỬ LÍ 40/2 011 BTNMT, cột A BTNMT, cột B COD mg/l 15 0 – 200 ≤830 50 10 0 o BOD (20 C) mg/l 82 -11 0 ≤50 30 50 C ≤40 ≤40 40 40 PH - 6,2 ... chất hóa học thải môi trường CÔNG NGHỆ SBR - ƯU ĐIỂM Phù hợp với thành phần, tính chất nước thải KCN Chế độ vận hành linh hoạt Tiết kiệm diện tích đất sử dụng Tiết kiệm chi phí vận hành Hiệu xử...
 • 8
 • 216
 • 0

MÔN học CÔNG NGHỆ sản XUẤT ĐƯỜNG BÁNH kẹo đề tài 36 CHẤT NHŨ hóa TRONG sản XUẤT BÁNH

MÔN học CÔNG NGHỆ sản XUẤT ĐƯỜNG BÁNH kẹo đề tài 36 CHẤT NHŨ hóa TRONG sản XUẤT BÁNH
... Tiểu luận: Môn đường bánh kẹo Công nghệ bánh kẹo lượng thấp: có lượng thấp 14,7 KJ/g nên nghiên cứu ứng dụng sản xuất thực phẩm có giá trị lượng thấp Trong công nghiệp sản xuất bánh kẹo: chứa ... dụng phương pháp sản xuất của số loại phu ̣ gia ta ̣o nhũ Trang Tiểu luận: Môn đường bánh kẹo NỘI DUNG 1.1 Tổng quan: 1.1.1 Khái niệm chất nhũ hóa Chất tạo nhũ hay chất nhũ hóa chất hoạt động ... GÓI SẢN PHẨM Trong quy trình sản xuất bánh chất nhũ hóa thêm vào giai đoạn nhào trộn, để góp phần cải tiện cấu trúc,tăng chất lượng bột nhào làm tăng chất lượng sản phẩm, đảm bảo yêu cầu công nghệ...
 • 22
 • 597
 • 1

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 209 pdf

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 209 pdf
... mức lượng cao 3p Nguyên tử nguyên tố Y có electron mức lượng 3p có electron lớp Nguyên tử X Y có số electron Nguyên tố X, Y là: A khí kim lo i B kim lo i kim lo i C phi kim kim lo i D kim lo i ... Liên kết hóa học nguyên tử X nguyên tử Y thuộc lo i liên kết: A kim lo i B cộng hóa trị C Ion D cho nhận Câu 19: Cho phản ứng sau: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Vai trò Fe phản ứng là: A Chất oxi hóa ... X Y : 1s 2s 2p 1s 2s22p63s23p5 Nhận xét sau đúng? A X khí hiếm, Y phi kim B X phi kim, Y kim lo i C X phi kim Y kim lo i D X Y phi kim Câu 23: Xét phản ứng sau: o V2 O5 , t (1) 2SO2 + O2 ...
 • 4
 • 235
 • 0

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 357 ppt

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 357 ppt
... electron Nguyên tố X, Y A kim lo i kim lo i B kim lo i khí C phi kim kim lo i D khí kim lo i Trang 2/4 - đề thi 357 Câu 28: Dãy sau xếp theo chiều tăng dần tính phi kim? A F, Cl, Br B P, Cl, ... 1s22s22p5 Liên kết hóa học nguyên tử X nguyên tử Y thuộc lo i liên kết: A kim lo i B cộng hóa trị C Ion D cho nhận Câu 16: Cho phát biểu sau nguyên tố nhóm A, chọn phát biểu sai ? A Electron cu i phân ... nhóm IIIA D Ở chu kỳ 2, nhóm IIA Câu 33: Tính kim lo i nguyên tố dãy Mg – Na – K – Rb A Không thay đ i B Vừa giảm vừa tăng C Tăng dần D giảm dần 3+ Câu 34: Số mol electron cần có để oxi hóa 1,5...
 • 4
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài cân bằng hóa họcđề tài luận văn hóa họccác đề tài nghiên cứu hóa họcđề tài nghiên cứu hóa họcđề tài khóa luận hóa họcđề tài nghiên cứu hóa học 9đề tài về môn hóa họcde tai thi nghiem hoa hocđề tài các chất điều hòa sinh trưởngđề tài nghiên cứu khoa học văn hóanâng cao chất lượng đề tài nghiên cứu khoa họctính chất hóa học của phức chấtđề tài nghiên cứu khoa học giáo dục thể chấtđề tài nghiên cứu khoa học về văn hóacác đề tài nghiên cứu khoa học về văn hóachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả