Cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn việt nam từ 1986 đến 2010

Cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn việt nam từ 1986 đến 2010

Cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn việt nam từ 1986 đến 2010
... học sinh 26 2.2 Các tiền đề sinh vài sắc thái sinh truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 30 2.2.1 Các tiền đề sinh 30 2.2.2 Một vài sắc thái sinh truyện ngắn Việt Nam từ 1986 ... KHOA HỌC TRẦN NHẬT THU CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2010 Chuyên ngành : VĂN HỌC VIỆT NAM Mã số : 62.22.01.21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa ... MANG CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2010 .97 4.1 Không gian thời gian nghệ thuật mang cảm thức sinh 97 4.1.1 Không gian nghệ thuật - môi trường nghiệm sinh...
 • 175
 • 352
 • 0

Cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn việt nam từ 1986 đến 2010 (TT)

Cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn việt nam từ 1986 đến 2010 (TT)
... chuyển tầm ảnh hưởng đến Việt Nam điểm khuyết thiếu, chí lệch lạc buổi đầu hành trình tiếp nhận sinh Việt Nam - Xâu chuỗi mô tả biểu cảm thức sinh truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 Chương TỔNG ... góp đáng ghi nhận hai cấp độ nội dung hình thức Việc nghiên cứu dấu ấn sinh, cảm thức sinh văn học Việt Nam nói chung truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 nói riêng đơn biệt, chưa có nhìn toàn ... BIỂU TƯỢNG MANG CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM 1986- 2010 4.1 Không gian thời gian nghệ thuật mang cảm thức sinh 4.1.1 Không gian nghệ thuật – môi trường nghiệm sinh người Kiểu...
 • 54
 • 342
 • 0

CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2010

CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2010
... học sinh 26 2.2 Các tiền đề sinh dấu hiệu dòng sinh truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 30 2.2.1 Các tiền đề sinh 30 2.2.2 Dấu hiệu dòng sinh truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến ... đề tài Cảm thức sinh truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 2 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng khảo sát luận án truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986 đến 2010 phổ ... MANG CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2010 93 4.1 Không gian thời gian nghệ thuật mang cảm thức sinh 93 4.1.1 Không gian nghệ thuật - môi trường nghiệm sinh người...
 • 171
 • 240
 • 0

CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2010

CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2010
... hướng đa dạng, nhân dòng sinh văn học Việt Nam đương đại, đặc biệt qua truyện ngắn 15 Chương CÁC KIỂU CON NGƯỜI MANG CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2010 3.1 Kiểu người ... góp đáng ghi nhận hai cấp độ nội dung hình thức Việc nghiên cứu dấu ấn sinh, cảm thức sinh văn học Việt Nam nói chung truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 nói riêng đơn biệt, chưa có nhìn toàn ... trình lan tỏa dịch chuyển tầm ảnh hưởng triết học sinh đến Việt Nam - Xâu chuỗi mô tả biểu đặc thù cảm thức sinh truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 bình diện yếu: + Kiểu nhân vật + Kiểu không...
 • 53
 • 283
 • 0

Cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010

Cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010
... học sinh 26 2.2 Các tiền đề sinh dấu hiệu dòng sinh truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 30 2.2.1 Các tiền đề sinh 30 2.2.2 Dấu hiệu dòng sinh truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến ... đề tài Cảm thức sinh truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 2 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng khảo sát luận án truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986 đến 2010 phổ ... MANG CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2010 93 4.1 Không gian thời gian nghệ thuật mang cảm thức sinh 93 4.1.1 Không gian nghệ thuật - môi trường nghiệm sinh người...
 • 171
 • 273
 • 0

Cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn việt nam từ 1986 đến 2010

Cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn việt nam từ 1986 đến 2010
... đề tài Cảm thức sinh truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu 1.1.10 Đối tượng khảo sát luận án truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986 đến 2010 ... trình lan tỏa dịch chuyển tầm ảnh hưởng triết học sinh đến Việt Nam - Xâu chuỗi mô tả biểu đặc thù cảm thức sinh truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 bình diện yếu: 1.1.17 + kiểu nhân vật 1.1.18 ... biểu tượng mang cảm thức sinh truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 1.1.28 Chương mô tả đặc điểm kiểu không gian, thời gian thống kê số biểu tượng phổ biến liên quan đến cảm thức sinh Các kiểu...
 • 164
 • 510
 • 3

Cảm hứng phê phán trong truyện ngắn việt nam từ 1986 đến 2000

Cảm hứng phê phán trong truyện ngắn việt nam từ 1986 đến 2000
... truyện ngắn Việt Nam sau 1986 nguyên nhân gia tăng cảm hứng phê phán truyện ngắn Chơng 2: Những biểu cảm hứng phê phán truyện ngắn sau 1986 Chơng 3: Cảm hứng phê phán nghệ thuật biểu truyện ngắn ... động văn xuôi truyện ngắn Việt Nam từ 1986- 2000 17 1.3 Nhìn chung cảm hứng phê phán truyện ngắn đại 27 truyện ngắn sau 1986 1.3.1 Khái niệm cảm hứng văn học 27 1.3.2 Cảm hứng phê phán văn học ... thiện nhân cách Lịch sử vấn đề Cảm hứng phê phán cảm hứng nhng hoàn cảnh chiến tranh cảm hứng nhờng chỗ cho cảm hứng sử thi, cảm hứng anh hùng Sau 1986, cảm hứng phê phán trở lại, lúc đầu rải rác...
 • 122
 • 541
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Sự gia tăng của yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay - nhìn từ cội nguồn truyền thống" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXVIIi, số 1b-2009 gia tăng yếu tố kỳ ảo truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay- nhìn từ cội nguồn truyền thống đinh Trí Dũng (a) Tóm tắt Gia tăng yếu tố kỳ ảo trở thành ... thành xu hớng vận động truyện ngắn Việt Nam sau 1986 Bài viết sâu làm rõ mối quan hệ yếu tố kỳ ảo truyện ngắn với yếu tố thần kỳ, kỳ ảo văn học trung đại, văn học 1930 - 1945 để thấy đợc vận ... Hồng thống kê đợc 50 truyện ngắn mà có tham gia yếu tố kỳ ảo mức độ khác (1) Bùi Việt Thắng xác khẳng định đặc điểm truyện ngắn sau 1986: Đã tái xuất loại truyện ngắn kỳ ảo yếu tố huyễn tởng nâng...
 • 5
 • 464
 • 1

cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn tạ duy anh

cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn tạ duy anh
... sinh văn học Chương 2: Cảm thức sinh truyện ngắn Tạ Duy Anh qua chủ đề, hình tượng nhân vật mệnh đề sinh Chương 3: Cảm thức sinh truyện ngắn Tạ Duy Anh qua phương thức thể đặc trưng 11 PHẦN NỘI ... xạ triết học sinh sáng tác Tạ Duy Anh, Y Ban, Thuận, Đoàn Minh Phương 16 Chương CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH QUA CHỦ ĐỀ, HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT VÀ CÁC MỆNH ĐỀ HIỆN SINH 2.1 Những ... cứu: Cảm thức sinh truyện ngắn Tạ Duy Anh giúp có cách nhìn tìm hiểu truyện ngắn tác giả Từ gợi ý cách tiếp cận cho truyện ngắn Những truyện ngắn mang ám ảnh bi đát thân phận người Cho đến nay, Tạ...
 • 33
 • 776
 • 4

Khám phá mới về hiện thực nông thôn trong tiểu thuyết việt nam từ 1986 đến nay (qua các tác phẩm được giải)

Khám phá mới về hiện thực nông thôn trong tiểu thuyết việt nam từ 1986 đến nay (qua các tác phẩm được giải)
... thể hiện thực nông thôn tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến qua tác phẩm đợc giải 3.1 Nghệ thuật thể hiện thực nông thôn tiểu thuyết Việt Nam đại trớc 1986 3.2 Một số đổi nghệ thuật đáng ý tiểu thuyết ... đờng phát triển tiểu thuyết Việt Nam đại trớc 1986 thực nông thôn 1.2.1 Hiện thực nông thôn tiểu thuyết thời kỳ 1932-1945 1.2.2 Hiện thực nông thôn tiểu thuyết thời kỳ 1945 - 1975 1.2.3 Hiện thực ... Hiện thực nông thôn tiểu thuyết Việt Nam đại trớc 1986 Chơng Một số vấn đề bật thực nông thôn tiểu thuyết Việt Nam đại từ 1986 đến qua tác phẩm đợc giải Chơng Một số đổi nghệ thuật thể hiện thực...
 • 82
 • 476
 • 1

Sự vận động của truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay nhìn từ góc độ hình thức thể loại

Sự vận động của truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay nhìn từ góc độ hình thức thể loại
... sôi động từ thể loại đƣợc đánh giá động tích cực Với tên gọi Sự vận động truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay, nhìn từ góc độ hình thức thể loại, luận văn tập trung nghiên cứu biến chuyển hình thức ... động mà trình vận động tạo nghĩa chúng hình thành nên khung kể Sự vận động truyện ngắn VN từ 1986 đến nay, nhìn từ góc độ hình thức thể loại ... đề tài - Cung cấp nhìn tổng quan vận động biến đổi truyện ngắn Việt Nam đại phƣơng diện hình thức thể loại - Tìm hiểu vận động phát triển truyện ngắn 1986 - 2006 hình thức thể loại qua việc tập...
 • 121
 • 546
 • 1

Truyện ngắn việt nam từ 1986 đến nay (nhìn từ góc độ thể loại)

Truyện ngắn việt nam từ 1986 đến nay (nhìn từ góc độ thể loại)
... giải đời sống thể loại truyện ngắn từ sau 1986 - Trên sở khảo sát truyện ngắn từ 1986 đến từ góc độ thể loại, góp phần nhận diện truyện ngắn giai đoạn này; lý giải quy luật vận động thể loại, đồng ... truyện ngắn Việt Nam đương đại; mặt khác, không tránh khỏi việc xem xét truyện ngắn mối liên quan với tiểu thuyết từ thực tiễn sáng tác thể loại truyện ngắn bối cảnh cụ thể văn học Việt Nam từ ... với truyện ngắn, theo truyện ngắn có quy chuẩn đặc trưng Cho đến 33 nay, truyện ngắn chặng đường dài với trình vận động nội nó, bút truyện ngắn không ngừng tìm tòi sáng tạo, truyện ngắn vận động...
 • 160
 • 1,063
 • 6

tóm tắt luận án tiên sĩ truyện ngắn việt nam từ 1986 đến nay (nhìn từ góc độ thể loại)

tóm tắt luận án tiên sĩ truyện ngắn việt nam từ 1986 đến nay (nhìn từ góc độ thể loại)
... gii i sng th loi truyn ngn t sau 1986 1.3 Din trỡnh truyn ngn thi k i mi 1.3.1 Giai on t 1986 n 2000 vi vai trũ ch o ca th h nh th h th ba, th h th t Giai on t 1986 n nhng nm cui th k XX, lc lng ... h ca i sng hụm nay, nhm tỏi hin mt trng thỏi hn mang ca cuc sng hin i, nh ó s dng nhng cõu trỳc cõu di khụng tng hp ng phỏp truyn thng ( Tiệm may Sài Gòn, Truyện thày A.K, kẻ Hà Thành ca ... to nờn thnh tu ca hc giai on ny Qua kho sỏt truyn ngn Vit Nam t 1986 n t gúc t th loi, lun ỏn ó ch rng cựng vi nhng chuyn ng ca hc Vit Nam thi k i mi, truyn ngn ó cú nhng bin i sõu sc trờn phng...
 • 24
 • 450
 • 0

NHÂN vật TRÍ THỨC TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1986

NHÂN vật TRÍ THỨC TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1986
... cỏch tõn, i mi ca truyn ngn t sau 1986 n l mt vic lm cp thit v cú ý ngha giỳp chỳng ta cú th phn no nhn din thnh tu truyn ngn Vit Nam sau 1986 Trong xuụi Vit Nam sau i mi, s xut hin ngy cng nhiu ... loi hỡnh nhõn vt ny qua cỏc truyn ngn sau 1975 Nhng lớ trờn khin chỳng tụi la chn ti Nhõn vt trớ thc truyn ngn Vit Nam sau 1986 2 Lch s Trong xuụi Vit Nam sau i mi, vic xut hin ngy cng ph bin ... 1.3.4 Nhõn vt trớ thc cỏc truyn ngn t 1986 n 30 Chng 2: Loi hỡnh nhõn vt trớ thc truyn ngn Vit Nam sau 1986 35 2.1 S a dng ca nhõn vt trớ thc truyn ngn VN sau 1986 35 2.1.1 Nhõn vt trớ thc l nh...
 • 163
 • 738
 • 3

Truyện ngắn về để tài lịch sử trong văn học việt nam từ 1986 đến nay

Truyện ngắn về để tài lịch sử trong văn học việt nam từ 1986 đến nay
... Trờng đại học vinh hoàng vĩnh thắng truyện ngắn đề tài lịch sử văn học việt nam từ 1986 đến Chuyên ngành: lý luận văn học Mã số: 60.22.32 Luận văn thạc sĩ ngữ văn Ngời hớng dẫn khoa học: PGS TS ... cua truyờn ngn Viờt Nam sau 1986 Chng Truyờn ngn vờ tai lich s t 1986 ờn nay- nhin t phng diờn tiờp cõn hiờn thc va cam hng sang tao Chng Truyờn ngn vờ tai lich s t 1986 ờn nay- nhin t phng diờn ... inh 1.2 Bc tranh chung cua truyờn ngn Viờt Nam t sau 1986 Cụng cuục ụi mi t 1986 thc s a mang ờn mụt luụng gio mi, mụt diờn mao mi cho i sụng hoc Viờt Nam Hụi ang toan quục lõn th VI a khng inh...
 • 140
 • 894
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề lý thuyết về nhân vật văn học và đặc điểm của nhân vật trong truyện ngắn việt nam hiện đạimột số đặc điểm cơ bản của nhân vật trong truyện ngắn việt nam hiện đại từ 1945 đến naychủ nghĩa hiện sinh trong văn học việt namthế giới nhân vật trong truyện ngắn việt nam 2005 2010cam hung lang man trong truyen ngan chu nguoi tu tutruyện ngắn võ thị hảo trong bối cảnh đổi mới của truyện ngắn việt nam sau 1986yếu tố huyền thoại trong truyện ngắn việt nam đương đạicâu 7 anh chị hãy trình bày ngắn gọn về khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong văn học việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến 1975nhân vật trong truyện ngắn việt nam giai đoạn 1945 1975nhân vật trong truyện ngắn việt nam giai đoạn 1975 đến naynghiên cứu các hệ vấn đề trong truyện ngắn việt nam sau 1975vấn đề tình huống trong truyện ngắn việt nam sau 1975vấn đề kết cấu trong truyện ngắn việt nam sau 1975truyện ngắn đặc sắc việt nam từ 1986 đến naythực trạng kinh tế việt nam từ 1986 đến nayBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ