Đánh giá các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong sản xuất chè và ảnh hưởng của việc canh tác chè tới môi trường đất tại xã Cổ Lũng - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong sản xuất chè ảnh hưởng của việc canh tác chè tới môi trường đất tại Cổ Lũng - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong sản xuất chè và ảnh hưởng của việc canh tác chè tới môi trường đất tại xã Cổ Lũng - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.
... -  - NGUYỄN THỊ NGỌC LÂN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ÁP DỤNG TRONG SẢN XUẤT CHÈ VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC CANH TÁC CHÈ TỚI MÔI TRƢỜNG ĐẤT TẠI XÃ CỔ LŨNG - HUYỆN PHÚ LƢƠNG - ... tích, xuất, sản lƣợng chè - Các biện pháp kỹ thuật áp dụng sản xuất chè + Tình hình sử dụng phân bón + Tình hình sử dụng thuốc BVTV + Nƣớc tƣới cho chè + Đánh giá nhận thức kỹ thuật sản xuất - ... xuất - Tình hình áp dụngcác biện pháp kỹ thuậtvào sản xuất - Hiê ̣n tra ̣ng môi trƣờng khu vƣ̣c 28 3.3.3 Đánh giá ảnh hưởng các biệnpháp canh tác tới môi trường đất - Nghiên cƣ́u ảnh...
 • 66
 • 210
 • 0

Tổn thất trong quá trình sản xuất các biện pháp giảm thiểu ( Áp dụng trong sản xuất bia )

Tổn thất trong quá trình sản xuất và các biện pháp giảm thiểu ( Áp dụng trong sản xuất bia )
... động cơ, chiếu sáng Các biện pháp cụ thể áp dụng để giảm chi phí tổn thất phát sinh trình sản xuất bia 16 Tổn thất trình sản xuất biện pháp giảm thiểu ( Áp dụng sản xuất bia ) 2.1 2.2 - Lắp hệ ... sinh trình sản xuất bia V Ước tính tiềm tiết kiệm đạt từ việc áp dụng biện pháp sản xuất tốt nhà máy bia Việt nam 15 Tổn thất trình sản xuất biện pháp giảm thiểu ( Áp dụng sản xuất bia ) Khu ... móc thiết bị - IV Các chi phí tổn thất phát sinh quy trình sản xuất bia Tổn thất hao phí nguyên liệu 11 Tổn thất trình sản xuất biện pháp giảm thiểu ( Áp dụng sản xuất bia ) Phần nguyên liệu...
 • 21
 • 733
 • 1

Tổn thất trong quá trình sản xuất các biện pháp giảm thiểu (Áp dụng trong sản xuất hàng may mặc )

Tổn thất trong quá trình sản xuất và các biện pháp giảm thiểu (Áp dụng trong sản xuất hàng may mặc )
... hiệu sản xuất phụ thuộc nhiều vào việc hoàn thiện công nghệ sản xuất kiểm tra chất lượng sản phẩm Tổn thất trình sản xuất biện pháp giảm thiểu (Áp dụng sản xuất hàng may mặc ) II CHI PHÍ CẦN CÓ TRONG ... giới Trong đó, khách hàng lớn Việt Nam Mỹ, EU, Nhật Tổn thất trình sản xuất biện pháp giảm thiểu (Áp dụng sản xuất hàng may mặc ) Bản, Hàn Quốc, Canada Đài Loan tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất ... lượng tốt Tổn thất trình sản xuất biện pháp giảm thiểu (Áp dụng sản xuất hàng may mặc ) Dệt may ngành xuất chủ lực nước ta Để có sức cạnh tranh thị trường quốc tế "sân nhà", đòi hỏi DN dệt may phải...
 • 15
 • 634
 • 1

Một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu trong sản xuất giống cây Xoan ta (Melia azedarach) tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu trong sản xuất giống cây Xoan ta (Melia azedarach) tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯỜNG VĂN THƯƠNG Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHỦ YẾU TRONG SẢN XUẤT GIỐNG CÂY XOAN TA (Melia azedarach.Linn) TẠI VƯỜN ƯƠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... tài: Một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu sản xuất giống Xoan ta (Melia azedarach) vườn ươm Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục đích đề tài Nghiên cứu tìm phương pháp gieo ươm Xoan ta giai ... học cho sinh viên trước trường Được đồng ý ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Tôi tiến hành đợt tốt nghiệp với đề tài: Một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu sản xuất...
 • 46
 • 206
 • 0

Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều giải pháp giảm nghèo bền vững tại cổ lũnghuyện phú lươngtỉnh thái nguyên

Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã cổ lũng – huyện phú lương – tỉnh thái nguyên
... cứu - Đánh giá thực trạng nghèo đa chiều thực trạng nghèo theo chuẩn nghèo (đơn chiều) số Cổ Lũng Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên - So sánh kết nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo ( đơn chiều) ... đa chiều để tăng độ bao phủ sách tới đối tượng Xuất phát từ thực tiễn đó, thực đề tài: Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều giải pháp giảm nghèo bền vững Cổ Lũng Huyện ... cận đa chiều - So sánh thực trạng nghèo đa chiều thực trạng nghèo theo chuẩn nghèo (đơn chiều) để đánh giá khía cạnh nghèo - Đánh giá nghèo đa chiều theo phương án nêu đề án giảm nghèo đa chiều...
 • 71
 • 320
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
... cứu: + Hiện trạng nước sinh hoạt Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên + Các biện pháp bảo vệ môi trường nước mặt Cổ Lũng Phú Lương Thái Nguyên - Phạm vi nghiên cứu: Môi trường nước ... nhiễm nguồn nước Cổ Lũng 20 3) Đánh giá trạng môi trường nước sinh hoạt Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Hiện trạng môi trường nước - Diễn biến môi trường nước - Nguyên nhân ... đích đề tài - Đánh giá trạng môi trường nước sinh hoạt Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Nắm tình hình sử dụng nước sinh hoạt địa bàn Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên...
 • 70
 • 189
 • 0

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng quản lý sở dữ liệu địa chính tại Cổ Lũng - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính tại xã Cổ Lũng - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.
... ng dng h thng thụng tin a (GIS) xõy dng v qun c s d liu a chớnh ti xó C Lng - huyn Phỳ Lng - tnh Thỏi Nguyờn 1.2 Mc ớch, mc tiờu v yờu cu ca ti 1.2.1 Mc ớch nghiờn cu - Xõy dng c c s d liu ... thụng tin phi thng nht, cú t chc v thớch hp vi yờu cu qun nh nc v t - C s d liu ỏp ng nhu cu phõn tớch, x lý, lu tr s liu, cung cp thụng tin v cú th trao i d liu vi cỏc h thng thụng tin khỏc - ... tớnh (cỏc thụng tin chi tit n tng tha t) 1.2.3 Yờu cu ca ti - Cỏc thụng tin xõy dng m bo y v chớnh xỏc, nm chc v th hin rừ c cỏch thc ng dng h thng thụng tin a xõy dng c s d liu - Cu trỳc c...
 • 62
 • 198
 • 1

Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.
... - Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế - hội Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá tình hình thực tiêu chí môi trường chương trình xây dựng nông thôn Cổ Lũng, ... thức lớn tiến trình thực Cổ Lũng điểm Chương trình xây dựng Nông thôn huyện Phú Lương tiêu chí 17 môi trường vấn đề thách thức Ban đạo xây dựng Nông thôn Với tiêu tiêu chí, cố gắng ... cứu Hiện trạng chất lượng môi trường tình hình thực tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tiêu chí môi trường Chương...
 • 84
 • 162
 • 2

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất lúa lai tại huyện gia bình, tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất lúa lai tại huyện gia bình, tỉnh bắc ninh
... 2.1.1 Lúa lai ñ c ñi m lúa lai 2.1.1.1 Lúa lai Khác v i lúa thư ng, lúa lai gi ng lúa s n xu t b ng cách lai gi a hai dòng b m ñư c xác ñ nh trư c, ch dùng h t lai F1 ñ gieo c y m t l n [20] Con lai ... vi c phát tri n lúa lai 43 3.2.2 ðánh giá hi n tr ng s n xu t lúa lai 44 3.2.3 Ti n hành thí nghi m góp ph n phát tri n lúa lai huy n Gia Bình 44 3.2.4 ð xu t m t s gi i pháp phát tri ... lúa lai th gi i Vi t Nam .21 2.2.2 Tình hình s n xu t lúa lai B c Ninh 28 2.2.3 M t s nghiên c u v k thu t thâm canh lúa lai .31 2.2.4 Nh ng k t qu nghiên c u s n xu t lúa lai...
 • 149
 • 206
 • 0

Tuyển chọn tìm hiểu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất sản xuất hạt lai f1 một số tổ hợp lúa lai hai dòng mới tại gia lâm, hà nội

Tuyển chọn và tìm hiểu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất sản xuất hạt lai f1 một số tổ hợp lúa lai hai dòng mới tại gia lâm, hà nội
... lai 2.2 S bi u hi n c a u th lai 2.2.1 u th lai v nng su t v cỏc y u t c u thnh nng su t 2.2.2 u th lai v th i gian sinh tr ng 2.2.3 u th lai v b r 2.2.4 u th lai v chi u cao cõy 2.2.5 u th lai ... gõy h i * Giai ủo n lỳa - Th i gian qua cỏc giai ủo n sinh tr ng + Th i gian ủ nhỏnh + Th i gian t gieo ủ n tr : cỏ th , qu n th + Th i gian n hoa + Th i gian t tr ủ n thu ho ch + Th i gian sinh ... dũng b m v s n xu t h t lai F1 m t s t h p lai chớnh Hng nm di n tớch, nng su t nhõn dũng b m v s n xu t h t lai F1 ủó tng lờn ủỏng k Vựng nhõn dũng b m v s n xu t h t lai F1 ủó ủ c xỏc ủ nh, m...
 • 109
 • 145
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Các giải pháp kỹ thuật sử dụng trong WCDMA –HSDPA

Đồ án tốt nghiệp Các giải pháp kỹ thuật sử dụng trong WCDMA –HSDPA
... Mỹ em hoàn thành đồ án với đề tài : Các giải pháp kỹ thuật sử dụng WCDMA –HSDPA  SVTH : Nguyễn Hải Quân –ĐTVT28 GVHD :Th.S Đặng Thị Từ Mỹ • Đồ án tốt nghiệp Lời mở đầu Đồ án em xin trình bày ... việc ứng dụng giải pháp kỹ thuật WCDMA trình bày chương sau  SVTH : Nguyễn Hải Quân –ĐTVT28 GVHD :Th.S Đặng Thị Từ Mỹ • Đồ án tốt nghiệp 27 Chương CHƯƠNG : CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TRONG WCDMA …….…… ... thành phần cấu trúc mang WCDMA đồng thời trình bày cách khái quát giao diện vô tuyến WCDMA Chương 3: Các giải pháp kỹ thuật WCDMA Chương em đền cập đến giải pháp thuật sử dụng để mang tới cho...
 • 154
 • 467
 • 7

Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên biện pháp điều trị.

Tình hình bệnh giun đũa ở lợn con tại trại lợn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị.
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - VI VĂN DƯƠNG Tên đề tài: TÌNH HÌNH BỆNH GIUN ĐŨA LỢN CON TẠI TRẠI LỢN XÃ CỔ LŨNG, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU ... kỹ thuật vào thực tế sản xuất trang trại 19 Phần CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: Tình hình bệnh giun đũa lợn trại lợn Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên biện pháp điều trị” ... hướng dẫn GS.TS Nguyễn Quang Tuyên, em thực đề tài: Tình hình bệnh giun đũa lợn trại lợn Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên biện pháp điều trị” Do bước đầu làm quen với công tác nghiên...
 • 64
 • 180
 • 0

ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG sử DỤNG PHÂN bón NGHIÊN cứu một số BIỆN PHÁP kỹ THUẬT bón PHÂN CHO sản XUẤT RAU cải NGỌT AN TOÀN tại HOẰNG hóa THANH hóa

ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG sử DỤNG PHÂN bón và NGHIÊN cứu một số BIỆN PHÁP kỹ THUẬT bón PHÂN CHO sản XUẤT RAU cải NGỌT AN TOÀN tại HOẰNG hóa THANH hóa
... t rau tr ng ñi m ñ c bi t vùng rau an toàn Ho ng H p, Ho ng Hóa Thanh Hóa Xu t phát t th c t th c hi n ñ tài “ði u tra th c tr ng s d ng phân bón nghiên c u m t s bi n pháp k thu t bón phân cho ... n Ho ng Hóa Thanh Hóa 39 B ng 3.2 Ch ng lo i, giá c phân bón hi n ñang lưu thông ñ a bàn huy n Ho ng Hóa, Thanh Hóa 40 B ng 3.3 Tình hình s d ng, lo i phân bón cách bón rau t i ñ ... ng Hóa, Thanh Hóa 43 B ng 3.4 Hi n tr ng s d ng phân bón cho m t s lo i rau tr ng t i huy n Ho ng Hóa 44 B ng 3.5 nh hư ng c a li u lư ng bón phân ñ m th i ñi m k t thúc bón phân...
 • 97
 • 107
 • 0

Xác định giống biện pháp kỹ thuật thích hợp cho sản xuất lạc trong điều kiện nước trời ở thanh hóa

Xác định giống và biện pháp kỹ thuật thích hợp cho sản xuất lạc trong điều kiện nước trời ở thanh hóa
... thời làm tăng thu nhập cho nông dân vùng sản xuất lạc tỉnh Thanh Hóa, thực đề tài: Xác định giống biện pháp kỹ thuật thích hợp cho sản xuất lạc điều kiện nước trời Thanh Hóa Mục tiêu yêu cầu ... phương để đưa vào cấu giống tỉnh - Xác định liều lượng phân bón HCVS thích hợp lạc điều kiện nước trời địa phương - Xác định biện pháp che phủ thích hợp cho lạc điều kiện nước trời địa phương ... Mục tiêu - Xác định yếu tố hạn chế suất lạc, giống lạc có suất cao, liều lượng phân bón HCVS biện pháp che phủ thích hợp cho sản xuất lạc điều kiện nước trời Thanh Hóa 2.2 Yêu cầu - Xác định yếu...
 • 153
 • 82
 • 0

Xem thêm