ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SOẠN THẢO VĂN BẢN(Hệ Đại học chính quy)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SOẠN THẢO VĂN BẢN(Hệ Đại học chính quy)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SOẠN THẢO VĂN BẢN(Hệ Đại học chính quy)
... II BÀI TẬP Soạn thảo biên tình hình học tập lớp… theo yêu cầu Khoa (víết thành phần văn theo mẫu chung, nêu nội dung theo yêu cầu) Soạn thảo định (víết thành phần định ... cầu) Soạn thảo biên họp… (víết thành phần họp theo mẫu chung, nêu nội dung theo yêu cầu) Soạn thảo báo cáo (víết thành phần báo cáo theo mẫu chung, nêu nội dung theo yêu cầu) Soạn thảo công văn ... phần báo cáo theo mẫu chung, nêu nội dung theo yêu cầu) Soạn thảo công văn (víết thành phần công văn theo mẫu chung, nêu nội dung theo yêu cầu) ...
 • 2
 • 307
 • 1

Đề cương ôn tập môn lịch sử luyện thi đại học

Đề cương ôn tập môn lịch sử  luyện thi đại học
... nhi u nh t ñó nông nghi p công nghi p -Trong nông nghi p: Chúng ñ y m nh vi c cư p ño t ru ng ñ t c a nông dân ñ l p ñ n ñi n mà ch y u ñ n ñi n lua cao su.Năm 1927, v n ñ u tư vào nông nghi p c ... ki m l i song v b n v n không thay ñ i: H t s c h n ch s phát tri n công nghi p, ñ c bi t công nghi p n ng, nh m c t ch t n n kinh t ðông Dương v i kinh t Pháp bi n ðông Dương thành th trư ng ... ng: Làm cho ðông Dương hoàn toàn ñ c l p *.L c lư ng tham gia: Công nhân nông dân g c c a cách m ng *.Lãnh ñ o cách m ng: Là ð ng c ng s n ðông Dương *.Quan h qu c t Cách m ng ðông Dương m t...
 • 47
 • 364
 • 0

Đề cương ôn tập môn cơ sở ngành hệ đại học liên thông ngành điện tử viễn thông

Đề cương ôn tập môn cơ sở ngành hệ đại học liên thông ngành điện tử viễn thông
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH Hệ Đại học Liên thông, Ngành Điện tử Viễn thông I ... DUNG Tập trung vào chủ yếu môn Anten & truyền sóng môn Thông tin di động II ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Các vấn đề chung truyền sóng - Nhắc lại số tính chất sóng điện từ - Sự phân cực sóng vô tuyến điện ... thông tin di động - Những hệ thống tế bào - Các hệ thống thông tin di động hệ thứ 3- 3G - Các hệ thống thông tin di động hệ thứ 4- 4G Hệ thống thông tin di động GSM - Các kênh vật lý cuả GSM -...
 • 3
 • 567
 • 0

đề cương ôn tập môn cơ sở văn hóa

đề cương ôn tập môn cơ sở văn hóa
... xử với văn hóa tiềm thức, văn hóa mà họ mang vào, ứng xử với văn hóa tộc người khác (văn hóa Chăm, văn hóa người Hoa…) văn hóa tộc người khuất (văn hóa Óc Eo) Do để ứng xử hài hòa với văn hóa đây, ... triển giá Văn hóa lúc không mục tiêu, động lực mà công cụ hữu hiệu để điều tiết, hạn chế phát triển cực đoan Việc đô thị hóa nông thôn, dời dân cho công trình lớn, cần ý số không gian văn hóa Câu ... phú văn hóa Việt Nam củng cố thống dân tộc Điều cho thấy văn hóa nước ta văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Vốn văn hóa truyền thống dân tộc gìn giữ phát huy qua nhiều hoạt động văn hóa...
 • 43
 • 159
 • 0

Đề cương ôn tập môn cơ sở văn hóa việt nam

Đề cương ôn tập môn cơ sở văn hóa việt nam
... nóng Câu 10: Nội dung tiến trình lịch sử văn hóa VN - Văn hoá Việt Nam thời tiền sử sơ sử - Văn hoá Việt Nam thiên niên kỷ đầu Công nguyên - Văn hoá Việt Nam thời tự chủ Câu 11: Cấu trúc mối quan ... nội dung phong phú  Văn hoá địa mạnh nên tiếp biến văn hoá tiếp thu tích cực việt nam hoá tiếp thu  Bản lĩnh văn hoá Việt Kết Luận: Văn hoá Bắc Bộ nằm tổng thể văn hoá Việt Nam “ Sự thống đa dạng” ... Tiếp xúc giao lưu văn hóa tộc người Việt Nam - Các vùng văn hoá gồm có: + Đồng trung du Bắc Bộ (Châu thổ Bắc Bộ) + Ven biển Bắc Trung Bộ + Tây Bắc Hỏi đáp sở văn hóa Viêt Nam + Việt Bắc + Tây nguyên...
 • 10
 • 254
 • 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GIAO NHẬN VẬN TẢI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GIAO NHẬN VẬN TẢI
... hoá Không giống vận tải đường biển, vận tải hàng không, người ta không sử dụng vận đơn giao dịch dược, hay nói cách khác vận đơn hàng không lầ chứng từ sở hữa hàng hoá vận đơn đường biển thông ... nhiều mặt vận tải nội địa vận tải quốc tế Từ điều kiện giao nhận, trang thiết bị bốc dỡ, đến phương thức vận chuyển thay đổi Ðể phù hợp với phương pháp vận chuyển tiên tiến này, công ty vận tải container ... mở thư tín dụng • Vận đơn vô danh: vận đơn mà không ghi tên người nhận hàng, cầm vận đơn trở thành chủ sở hữu vận đơn hàng hóa ghi vận đơn - Căn vào hành trình chuyên chở • Vận đơn thằng (Direct...
 • 28
 • 160
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP môn BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP môn BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM
... cần cho xã hội công nghiệp, lại mà người Việt Nam thiếu 24 Trong sắc văn hóa làng, sắc văn hóa Việt Nam, đến giá trị cần phải giữ lại Người Việt cần gìn giữ nét sắc tốt đẹp văn hóa làng, đồng ... làng người Việt Nam Việc kế thừa phát huy văn hóa làng đời sống tinh thần nay? Mặc dù văn hóa làng trở thành sắc, thành số văn hóa Việt Nam, theo thời gian, không biến đổi Với sống đại hóa, với ... địa văn hóa Việt Nam Người Việt Nam tiếp thu cách có chọn lọc biến đổi đầy sáng tạo để biến người thành ta Câu 2: Những đặc trưng ẩm thực Việt Nam atViệt Nam hoạt động du lịch Trả lời: Ẩm thực Việt...
 • 25
 • 587
 • 0

Đề cương ôn tập môn đường lối văn hoá văn nghệ của ĐCS

Đề cương ôn tập môn đường lối văn hoá văn nghệ của ĐCS
... 10 Đề cương ôn tập đường lối VHVN ĐCS Trịnh Mai - Chúng ta xây dựng văn hóa đạo đức lối sống từ văn hóa đạo đức lối sống thời bao cấp, sản xuất, phân phối theo kế hoạch, sang văn hóa đạo đức lối ... đích cuối Đề cương ôn tập đường lối VHVN ĐCS Trịnh Mai * Tổ chức đoàn thể văn hóa cách mạng, Đảng đề ra: cần thành lập phát triển Hội văn học cứu quốc Việt Nam, kết nạp người làm công tác văn hóa, ... văn nghệ sĩ, người cao 13 Đề cương ôn tập đường lối VHVN ĐCS Trịnh Mai tuổi, đãi ngộ thỏa đáng văn nghệ sĩ tài Chú trọng, bồi dưỡng đào tạo lớp văn nghệ sĩ trẻ Làm tốt công tác bảo vệ quyền tác...
 • 17
 • 603
 • 4

Đề cương ôn tập môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Đề cương ôn tập môn chủ nghĩa xã hội khoa học
... không tưởng trở thành khoa học b- Đối tượng nghiên cứu CNXH khoa học Vị trí CNXH khoa học CNXH khoa học ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác Lênin gắn liềnmột cách hữu với triết học kinh tế trị học ... đề lý luận Tiền đề trí tuệ cho đời chủ nghĩa Mác nói chung CNXH khoa học nói riêng.Dựa vào tiền đề khách quan với thiên tài bác học thông qua hai phát kiên vĩ đai Mác chủ nghĩa vật lịch sử học ... tế trị, CNXH khoa học Thông qua hai phát kiến vĩ đại Mác chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết giá trị thặng dư làm cho CNXH phát triển từ không tưởng trở thành khoa học Học thuyết chủ nghĩa vật lịch...
 • 12
 • 2,132
 • 16

Đề cương ôn tập môn di truyền thực vật đại cương

Đề cương ôn tập môn di truyền thực vật đại cương
... 14 Khái niệm sinh vật đơn bội sinh vật lưỡng bội, ví du Phân tích ý nghĩa trạng thái lưỡng bội vật chất di truyền hai nhóm sinh vật 15 Phân tích cho thấy: vòng sống cá thể động vật tồn pha lưỡng ... phân loại quần thể Các thông số di n tả mức đa dạng di truyền quần thể? 37 Thế giao phối cân bằng? Một quần thể phát tán có cấu trúc ban đầu 7AA : 3Aa, xác định cấu trúc di truyền quần thể trường ... bội, vòng sống cá thể thực vật ta lại phân biệt giai đoạn bào tử thể giai đoạn giao tử thể 16 Đặc điểm cấu trúc genome vi khuẩn, dẫn chế gây đa dạng di truyền vi khuẩn 17 Di n tả giai đoạn vòng...
 • 7
 • 930
 • 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ, KHOA HỌC LỚP 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ, KHOA HỌC LỚP 4
... lực lượng ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ Câu 1: Trình bày đặc điểm địa hình sông ngòi đồng Bắc Bộ Địa hình: - có dạng hình tam giác - đồng lớn châu thổ lớn thứ hai nước ta, sông Hồng sông Thái Bình ... di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội -Hồ Hoàn Kiếm, Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu- Quốc Tử Giám, chùa Hương, làng cổ Đường Lâm,… 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KHOA HỌC Nước ... cho nhiều người khác dùng 13 Không khí có tính chất gì? - Không khí suốt, không màu, không mùi, không vị - Không có hình dạng định - Không khí bị nén lại giãn 14 Không khí gồm thành phần nào? khí...
 • 16
 • 414
 • 1

đề cương ôn tập môn tiếng anh dành cho cao học và nghiên cứu sinh bộ GIÁO dục

đề cương ôn tập môn tiếng anh dành cho cao học và nghiên cứu sinh  bộ GIÁO dục
... Bộ giáo dục đào tạo  đề cương ôn tập môn tiếng anh dành cho cao học nghiên cứu sinh -Đề cương dùng làm sở hướng dẫn ôn tập phục vụ cho việc kiểm tra môn tiếng Anh kỳ ... tuyển sinh cao học nghiên cứu sinh hàng năm theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Trường Đại học Nông nghiệp I tổ chức Phần : giới thiệu chung I Mục tiêu: Đề cương nhằm hướng dẫn đồng qui trình ôn tập, ... 31 giáo dục đào tạo trờng Đại học nông nghiệp I  đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2005 Môn thi : tiếng Anh, Đề Số 301 Thời gian làm : 120 phút Họ tên thí sinh : Ngày tháng năm sinh : Nơi sinh...
 • 47
 • 155
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
... thông tin Thu thập nghiên cứu tài liệu – Thiết lập khung lý thuyết + Lý thuyết đối tượng nghiên cứu + Lý thuyết phương pháp nghiên cứu/ mô hình nghiên cứu + Sự lựa chọn phương pháp nghiên cứu/ ... giá kết nghiên cứu - Về nội dung: + Tính mới: Vấn đề nghiên cứu có thực cần thiết không Công trình có không (về lý luận thực tiễn) + Tính đắn phương pháp luận nghiên cứu: Sử dụng pp nghiên cứu có ... trình nghiên cứu gồm bước nào? Quy trình nghiên cứu gồm bước sau: - Hình thành ý tưởng đánh giá sơ tính khả thi ý tưởng nghiên cứu nghiên cứu khoa học + Tìm kiếm lựa chọn chủ đề nghiên cứu –...
 • 14
 • 102
 • 0

Đề cương ôn tập môn phương pháp nghiên cứu khoa học

Đề cương ôn tập môn phương pháp nghiên cứu khoa học
... dụng kết định hướng tiếp tục nghiên cứu chấm dứt nghiên cứu "Vấn đề" nghiên cứu khoa học gì? Phân biệt loại "vấn đề" NCKH Lấy ví dụ cụ thể - “Vấn đề nghiên cứu khoa học: + Bản chất quan sát thường ... phát "Vấn đề" khoa học Nêu ví dụ Các “vấn đề nghiên cứu khoa học thường hình thành tình sau: * Quá trình nghiên cứu, đọc thu thập tài liệu nghiên cứu giúp cho nhà khoa học phát nhận “vấn đề đặt ... đánh giá - Đề xuất giải pháp:  Giải pháp sách  Giải pháp kỹ thuật Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu  Phương pháp lấy mẫu phân tích phòng thí nghiệm Kết nghiên cứu dự kiến:...
 • 24
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn họcđề cương môn họcđề cương môn kinh tếđề cương môn sử 4đề cương môn marketing dịch vụđề cương môn luậtđề cương môn marketingđề cương môn học luật kinh tếđề cương môn hệ thống tàuđề cương môn kinh tế họcđề cương môn tài chính tiền tệđề cương môn kim loạiđề cương môn cơ sở dữ liệuđề cương môn toánđề cương môn toán học phầnBài thuyết trình Làm việc nhóm (Worksets) trong RevitBáo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềmBáo cáo thực tập cao đẳng Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần SơnBáo cáo thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ ViettronicsĐề tài môn học Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)Đề tài nghiên cứu Vẽ hình minh họa bài giảng bằng Microsoft WordGẮN BÓ, SỐNG & PHÁT TRIỂNỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTtskkn Cách xác định trọng âm của từ trong tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12skkn Một số biện pháp hướng dẫn học sinh viết chữ đúng, rèn chữ đẹpskkn Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa và trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc qua truyện “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọngtieu luan marketingTOPICluận văn thạc sỹ.XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN Ở TỈNH LÀO CAI HIỆN NAYTIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP TCCT.Nâng cao chất lượngcông tác tuyên vận của Ban tuyên vận xã Vạn Hoà, thành phố Lào Cai trong giai đoạn hiện nayMẶT TRỤ HÌNH TRỤ KHỐI TRỤ phần 1 CAO TUẤN (1)Một số công thức tính bán kính mặt cầu trần lê quyềnTuyển chọn các bài khảo sát hàm số trong đề thi năm 2017 của các trường, các sở, đề thi của bộUng dung ptolemy trong so phucKỹ thuật phản ứng Đại học