Bài thuyết trình Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam và đề xuất các biện pháp khắc phục

Bài thuyết trình Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học Việt Nam đề xuất các biện pháp khắc phục

Bài thuyết trình Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam và đề xuất các biện pháp khắc phục
... HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 10/6/16 TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 10/6/16 TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỀ BÀI Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học Việt ... Việt Nam đề xuất biện pháp khắc phục Khóa: 2012-2013 – Niên khóa: 2012-2016 10/6/16 TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC Nguyên nhân Nguyên nhân trực tiếp 10/6/16 Nguyên nhân sâu xa TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH ... tỷ đồng 10/6/16 TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 47 10/6/16 TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 48 10/6/16 TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 49 10/6/16 TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 50 10/6/16 Diện tích 2007 2008...
 • 74
 • 555
 • 0

Phân tích vấn đề nghèo đói việt nam đề xuất các biện pháp giúp xóa đói giảm nghèo.docx

Phân tích vấn đề nghèo đói ở việt nam và đề xuất các biện pháp giúp xóa đói giảm nghèo.docx
... lựa chọn tham gia vào trình phát triển cộng đồng Chương 2: Vấn đề nghèo đói xóa đói giảm nghèo việt nam Nguyên nhân nghèo đói Việt Nam Nghèo nước ta nhiều nguyên nhân, khách quan chủ quan Nguyên ... vụ cho đội ngũ làm công tác xóa đói giảm nghèo - Quản lý chặt chẽ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo - Củng cố Ban xoá đói giảm nghèo xã, cử cán chủ chốt trực tiếp làm trưởng ban, có đoàn thể tham gia ... trạng nghèo đói giảm nghèo Việt Nam Theo chuẩn nghèo tại, tỷ lệ hộ nghèo năm 2004 nước ta 8,3% tương đương với khoảng 1,45 triệu hộ nghèo (năm 2001 tỷ lệ nghèo 17,4% với khoảng 2,8 triệu hộ nghèo) ...
 • 12
 • 4,116
 • 15

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ NGHÈO ĐÓI VIỆT NAM ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIÚP XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ NGHÈO ĐÓI Ở VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIÚP XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
... lựa chọn tham gia vào trình phát triển cộng đồng Chương 2: Vấn đề nghèo đói xóa đói giảm nghèo việt nam Nguyên nhân nghèo đói Việt Nam Nghèo nước ta nhiều nguyên nhân, khách quan chủ quan Nguyên ... vụ cho đội ngũ làm công tác xóa đói giảm nghèo - Quản lý chặt chẽ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo - Củng cố Ban xoá đói giảm nghèo xã, cử cán chủ chốt trực tiếp làm trưởng ban, có đoàn thể tham gia ... trạng nghèo đói giảm nghèo Việt Nam Theo chuẩn nghèo tại, tỷ lệ hộ nghèo năm 2004 nước ta 8,3% tương đương với khoảng 1,45 triệu hộ nghèo (năm 2001 tỷ lệ nghèo 17,4% với khoảng 2,8 triệu hộ nghèo) ...
 • 12
 • 713
 • 2

Báo cáo môn học môi trường con người đa dạng sinh học nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học

Báo cáo môn học môi trường và con người đa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học
... tài: Đa dạng sinh học & Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học I - ĐỊNH NGHĨA Theo Công ước Đa dạng sinh học, khái niệm "Đa dạng sinh học" (biodiversity, biological diversity) có nghĩa khác sinh ... thuộc vào đa dạng sinh học, tài sản cho tương lai khu vực cần phải bảo vệ Đa dạng loài sở đa dạng sinh học Hiện nay, đa dạng sinh học giới suy giảm nghiêm trọng, biến loài minh chứng rõ nét cho suy ... Trần Thanh Đạt MỤC LỤC Đề tài: Đa dạng sinh học & Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học ĐẶT VẤN ĐỀ Sự sống trái đất phụ thuộc vào tính đa dạng sinh học để trì chức sinh thái để điều hoà nguồn nước...
 • 25
 • 437
 • 0

Chuyên đề môn môi trường con người đa dạng sinh học nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học

Chuyên đề môn môi trường và con người đa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học
... hệ sinh thái ổn định bền vng Khoa học đa dạng loài có liên quan chặt chẽ với khoa học hệ thống học, phân loại học phát triển tiến hóa sinh giới a dạng hệ sinh thái a a dạng hệ sinh thái đa dạng ... dạng môi trờng sống sinh vật việc thích a trờng nghi với điều kiện tự nhiên chúng Bảo vệ đa dạng hệ sinh thái bảo vệ môi trờng sống loài, có vai trò lớn trờng việc bảo vệ đa dạng sinh học 1.2 ... thể, nh ng biến dị loài gia loài a dạng di truyền đa dạng cấp độ phân tử đa dạng trao đổi chất, đem lại nhng khác cốt lõi định đa dạng sống a dạng v loi a dạng loài phong phú số lợng loài quần...
 • 33
 • 284
 • 2

Đa dạng sinh học nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học
... Sự suy giảm đa dạng sinh học Việt Nam Thực trạng đa dạng sinh học Việt Nam nay: - Các hệ sinh thái tự nhiến bị suy thoái - Các loài tự nhiên bị suy giảm - Nguồn gen trồng vật nuôi bị suy giảm ... bảo tồn đa dạng sinh học Nhiều lý đưa để người thấy việc bảo tồn đa dạng sinh học cần thiết ví dụ như: phục vụ cho mục đích sử dụng tương lai nhân tố đa dạng sinh học nguồn tài nguyên sinh học; ... nhiều nguyên nhân làm cho diện tích rừng tự nhiên bị giảm sút thời gian qua kéo theo suy giảm đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng nói chung Các hệ sinh thái Việt Nam phong phú đa dạng, nhiên hệ sinh...
 • 38
 • 233
 • 0

ĐA DẠNG SINH HỌC NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH HỌC

ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH HỌC
... hệ sinh thái ổn định bền vng Khoa học đa dạng loài có liên quan chặt chẽ với khoa học hệ thống học, phân loại học phát triển tiến hóa sinh giới a dạng hệ sinh thái a dạng hệ sinh thái đa dạng ... thể, nhng biến dị loài gia loài a dạng di truyền đa dạng cấp độ phân tử đa dạng trao đổi chất, đem lại nhng khác cốt lõi định đa dạng sống a dạng v loi a dạng loài phong phú số lợng loài quần ... cỏc t hp sinh thỏi m chỳng l thnh viờn, bao gm s a dng bờn v gia cỏc loi, v s a dng ca cỏc h sinh thỏi mức độ : - a dạng di truyền - a dạng loài - a dạng hệ sinh thái a dạng di truyền a dạng di...
 • 33
 • 268
 • 2

phân tích những nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học việt nam

phân tích những nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học ở việt nam
... nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học Việt Nam: 2.3.1 Nguyên nhân trực tiếp gây suy thoái đa dạng sinh học Việt Nam Chiến tranh: Chiến tranh nguyên nhân trực tiếp mà nguyên nhân sâu xa gây suy ... có ích mà gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm yếu tố khác môi trường sống người - Ô nhiễm nước: Ô nhiễm nước nguyên nhân gây suy thoái ĐDSH thuỷ sinh loài cá, ốc, trai, hến Nguyên nhân gây ô nhiễm ... nguyên nhân trực tiếp phạm vi ảnh hưởng lớn nhiều vùng địa lý sinh học khác 2.1.1 Mất phá huỷ nơi cư trú: Là nguyên nhân quan trọng bậc thực tế nhóm nguyên nhân cụ thể Mất phá...
 • 26
 • 1,011
 • 4

Nghiên cứu sự lan truyền, xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn 2 huyện nghi xuân hương sơn, tỉnh hà tĩnh đề xuất các biện pháp khắc phục , giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Nghiên cứu sự lan truyền, xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn 2 huyện nghi xuân và hương sơn, tỉnh hà tĩnh và đề xuất các biện pháp khắc phục , giảm thiểu ô nhiễm môi trường
... 18 ,2 2 2, 1 3 0,9 8,5 22 ,4 23 ,3 3 6,0 1 5,5 20 ,5 24 ,1 3 9,3 1 6,8 22 ,5 26 ,3 3 5,5 1 8,0 1 7,5 Thỏng 29 ,9 29 ,8 3 7,6 3 8,8 24 ,6 28 ,8 13 1 6,0 28 ,8 3 6,3 23 ,9 1 2, 4 26 ,6 3 5,5 1 9,0 1 6,5 10 24 ,1 3 2, 5 1 8,9 1 3,6 ... Tõy, Sn Kim 1, Sn Kim 2, Sn Hng, Sn Lnh, Sn Dim, Sn Quang, Sn Giang, Sn Lõm, Sn Hm, Sn Trung, Sn Ph , Sn Trng, Sn Phỳc, Sn Mai, Sn Thy, Sn Bng, Sn Ninh, Sn Thnh, Sn Hũa, Sn An, Sn L, Sn Tin, Sn ... Bỡnh, Sn Ninh, Sn An, Sn L, Sn Tin, Sn Dim, Sn Hm, Sn Trng, Sn Trung, Sn Ph , Sn Bng, Sn Phỳc, Sn Mai, 28 Sn Thu, Sn Kim 1, Sn Kim 2, Sn Tõy, Sn Lnh, Sn Hng, Sn Lõm, Sn Quang, Sn Giang, Th trn Tõy...
 • 169
 • 1,183
 • 0

HIỆN TRẠNG SUY THOÁI ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM ppt

HIỆN TRẠNG VÀ SUY THOÁI ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM ppt
... tả Việt Nam Điều thể tính đặc hữu cao động vật thuỷ sinh nước Việt Nam - Sinh vật biển: Đã phát 11.000 loài sinh vật sống vùng biển Việt Nam  Trong giai đoạn từ 1992-2004, nhà khoa học Việt Nam ... tích, đánh giá trạng ĐDSH cấp độ HST loài Việt Nam việc tổ chức, bảo vệ phát triển bền vững HST tự nhiên • Đánh giá diễn biến ĐDSH Việt Nam HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN VIỆT NAM Hiện trạng HST tự nhiên ... 33.478.855 Bình quân trữ 52,5 lượng m3/ha Hiện trạng số HST nước nội địa Hiện trạng HST sông - Suy giảm diện tích, chất lượng rừng • Năm 1943, Việt Nam có khoảng 14,3 triệu rừng, chiếm 43% diện...
 • 28
 • 7,274
 • 32

THỰC TRẠNG đa DẠNG SINH học ĐÁNH GIÁ SUY THOÁI đa DẠNG SINH học VIỆT NAM

THỰC TRẠNG đa DẠNG SINH học và ĐÁNH GIÁ SUY THOÁI đa DẠNG SINH học ở VIỆT NAM
... trưng đa dạng hệ sinh thái Việt Nam 1.2 Đa dạng loài 1.2.1 Đa dạng loài hệ sinh thái cạn 1.2.2 Đa dạng loài hệ sinh thái đất ngập nước nội địa 1.2.3 Đa dạng ... tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên; ĐDSH bao gồm đa dạng loài (đa dạng di truyền hay gọi đa dạng gen), giữa các loài (đa dạng loài) các hệ sinh thái (đa dạng các hệ sinh thái) - Đa dạng ... vào hoạt động các khu bảo tồn, sở bảo tồn đa dạng sinh học hành lang đa dạng sinh học đề xuất V KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ  Kết luận Đa dạng sinh học Việt Nam có ý nghĩa to lớn, các hệ sinh...
 • 31
 • 596
 • 2

thuyết trình PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ SINH THÁI THẢM CỎ BIỂN VIỆT NAM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

thuyết trình PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ SINH THÁI THẢM CỎ BIỂN Ở VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
... HST cỏ biển Dugong Rùa biển HST thảm cỏ biển nguồn lợi (tt) 1.4 Nguồn lợi sinh thái HST cỏ biển HST thảm cỏ biển nguồn lợi (tt) 1.4 Nguồn lợi sinh thái HST cỏ biển Ghẹ Cá ngựa Tôm HST thảm cỏ biển ... (trong có đối tượng cỏ biển) , bảo vệ khai thác nguồn lợi dựa sở phát triển bền vững (trong có đối tượng cỏ biển) Khoa học công nghệ _Điều tra trạng hệ sinh thái cỏ biển, xây dựng đồ phân bố _Nghiên ... ven biển • Không neo đậu tàu thuyền bãi cỏ biển • Trồng hồi phục cỏ biển nơi bị • Điều tra hệ sinh thái cỏ biển nguồn lợi sinh vật kèm theo, xây dựng đồ phân bố cỏ biển • Xây dựng chương trình...
 • 59
 • 421
 • 0

Tìm hiểu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, các dạng hư hỏng đề xuất các biện pháp khắc phục của một số thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy FOCOCEV Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, các dạng hư hỏng và đề xuất các biện pháp khắc phục của một số thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy FOCOCEV Thừa Thiên Huế
... Tìm hiểu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, dạng hỏng đề xuất biện pháp khắc phục số thiết bị dây chuyền sản xuất tinh bột sắn nhà máy FOCOCEV Thừa Thiên Huế PHẦN GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY TINH BỘT ... vững cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, xác định nguyên nhân gây hỏng để có biện pháp khắc phục, cần thiết với nhà máy để đảm bảo hoạt động sản xuất Vì thế, ng dẫn ThS.Võ Văn Quốc Bảo, thực đề ... BỘT SẮN FOCOCEV THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Hoàn cảnh đời nhà máy Nhà máy tinh bột sắn FOCOCEV Thừa Thiên Huế đóng Km 802, quốc lộ 1A, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, diện tích mặt sản...
 • 57
 • 1,048
 • 7

Luận văn Đánh giá hiện trạng khai thác quản lý tài nguyên trên lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa đề xuất các biện pháp khắc phục docx

Luận văn Đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý tài nguyên trên lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa và đề xuất các biện pháp khắc phục docx
... QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC MỤC LỤC TRANG Luận văn Đánh giá trạng khai thác quản tài nguyên lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa đề xuất biện pháp khắc phục ... sâu vấn đề đề cập, nhóm định thực báo cáo “ Đánh giá trạng khai thác quản tài nguyên lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa đề xuất biện pháp khắc phục 1.2 - 1.3 Phương pháp ... Trang QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC  NGÔ THANH TUYỀN, 2010 Đồ án tốt nghiệp_ Đánh giá chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai đề xuất biện pháp quản tài nguyên nước đoạn sông...
 • 21
 • 983
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: các nguyên nhân gây suy giảm đa dạng thực vật tại ba vì và đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát triển tài nguyên thực vật tại ba vìsự suy giảm đa dạng sinh học ở việt namsuy giảm đa dạng sinh học ở việt namthực trạng suy giảm đa dạng sinh học ở việt namnguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học tại vườn quốc gia hoàng liênnguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học vườn quốc gia yok đônđa dạng sinh học và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh họcsuy giảm đa dạng sinh học tại việt namthực trạng suy giảm đa dạng sinh học tại việt namsuy giam da dang sinh hoc tai viet namsuy thoái đa dạng sinh học ở việt namhiện trạng và suy thoái đa dạng sinh học ở việt nam ppttình hình suy thoái đa dạng sinh học ở việt namluận văn đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý tài nguyên trên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa và đề xuất các biện pháp khắc phục docxnguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học việt namTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học