Tìm hiểu tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa hấu trên đất cát tại xã vĩnh tú, huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

Tìm hiểu tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa hấu trên đất cát tại xã vĩnh tú, huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

Tìm hiểu tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa hấu trên đất cát tại xã vĩnh tú, huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị
... tích tình hình sản xuất và tiêu thụ của hộ nông dân trồng dưa hấu tại xã Vĩnh Tú Thông qua một số nguồn lực sẵn có diện tích đất sản xuất, nguồn nhân lực, vốn sản xuất ... Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa hấu tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất tiêu ... Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Đề tài tập trung nghiên cứu hai mục tiêu cụ thể sau: (1) Tìm hiểu tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa hấu tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng...
 • 77
 • 442
 • 1

Luận văn thạc sĩ nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Luận văn thạc sĩ nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... DIỆN KHẢ NĂNG TỒN TẠI SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ... cấu luận văn 10 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SAI PHẠM TRỌNG YẾU VÀ CÁC MÔ HÌNH NHẬN DIỆN SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11 1.1 TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG TỒN TẠI SAI ... ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam , Luận văn Thạc kinh tế [7] Tác giả nghiên cứu việc vận dụng mô hình nhận diện khả gian lận báo cáo tài Beneish áp dụng dự báo doanh nghiệp niêm...
 • 119
 • 299
 • 5

Nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... số hình thức sai phạm chủ yếu mà doanh nghiệp thực CHƯƠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHẬN DIỆN KHẢ NĂNG TỒN TẠI SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VIỆT NAM 3.1 THIẾT ... diện khả tồn sai phạm trọng yếu báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết Việt Nam - Chương 4: Kết luận kiến nghị 4 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SAI PHẠM TRỌNG YẾU VÀ CÁC MÔ HÌNH NHẬN DIỆN SAI PHẠM ... tố ảnh hưởng đến sai phạm trọng yếu báo cáo tài chính, làm sở thực nghiên cứu 9 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ SAI PHẠM TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2013...
 • 26
 • 166
 • 1

Mở rộng cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn huyên Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Mở rộng cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn huyên Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
... rộng cho vay hộ sản xuất nông nghiệp Nội dung mở rộng cho vay hộ sản xuất nông nghiệp thể hiện: - Quy mô dư nợ cho vay: Là gia tăng dư nợ cho vay bình quân hàng năm mà ngân hàng cho hộ sản xuất nông ... nghiệp Cho vay hộ sản xuất nông nghiệp thuộc hoạt động cho vay ngân hàng thương mại mang tất nội dung cho vay hoạt động ngân hàng phân tích Trong đó, ngân hàng cung ứng vốn cho hộ sản xuất nông ... động cho vay HSX nông nghiệp, thu nhập từ cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tiêu đánh giá khả mở rộng hoạt động cho vay HSX nông nghiệp ngân hàng 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay...
 • 26
 • 174
 • 1

Nghiên cứu đặc trưng lâm học của thảm thực vật tự nhiên trên rú cát ven biển tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Nghiên cứu đặc trưng lâm học của thảm thực vật tự nhiên trên rú cát ven biển tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
... 2 Đề tài "Nghiên cứu đặc trưng lâm học của thảm thực vật tự nhiên rú cát ven biển tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị" Nhằm góp phần bổ sung thông tin ... cát Hình 2.1 Sơ đồ trình nghiên cứu đề tài 20 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Đặc điểm cấu trúc của thảm thực vật tự nhiên rú cát 2.3.1.1 Một số đặc điểm cấu trúc tầng cao - Đặc điểm cấu ... tự nhiên 2.3.2 Đánh giá tính đa dạng của thảm thực vật rú cát 2.3.2.1 Tiềm đa dạng sinh học 2.3.2.2 Lập danh lục thực vật rú cát 2.3.3 Xác định các giá trị bảo tồn cao của thảm thực...
 • 101
 • 264
 • 3

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cây hồ tiêu trên địa bàn xã gio an, huyện gio linh, tỉnh quảng trị

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cây hồ tiêu trên địa bàn xã gio an, huyện gio linh, tỉnh quảng trị
... KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT HỒ TIÊU Ở XÃ GIO AN, HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ hồ tiêu 2.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ tiêu giới: Mặc dù hồ tiêu xuất từ lâu đến đầu ... QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT HỒ TIÊU 1.1 Lý luận hồ tiêu 1.1.1 Nguồn gốc, xuất xứ hồ tiêu Cây hồ tiêu có tên khoa học Piper nigrum L, thuộc họ Hồ tiêu Piperaceace Cây hồ tiêu có nguồn gốc ... sản xuất hồ tiêu - Đánh giá thực trạng sản xuất, kết quả, hiệu sản xuất tiêu thụ hồ tiêu Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Xác định nhân tố ảnh hưởng đến kết hiệu sản xuất hồ tiêu tế H...
 • 76
 • 108
 • 0

Tìm hiểu giá đất trên địa bàn quận hai bà trưng thành phố hà nội

Tìm hiểu giá đất trên địa bàn quận hai bà trưng thành phố hà nội
... qu Là m t nh ng qu n n i thành, qu n Hai Trưng n m phía ðông Nam trung tâm th ñô Hà N i Trong nh ng năm g n ñây, t i phư ng ven n i c a qu n Hai Trưng có t c ñ ñô th hóa r t nhanh; v n ... hi u giá ñ t ñ a bàn qu n Hai Trưng, thành ph Hà N i” 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1.M c ñích - Tìm hi u giá ñ t th c t giá ñ t Nhà nư c quy ñ nh ñ a bàn qu n Hai Trưng, thành ph Hà N i - Tìm ... (Ngu n tài li u: Phòng Th ng kê qu n Hai Trưng) 4.1.2.2 ði u ki n s h t ng * Giao thông V i h th ng giao thông n m h th ng giao thông thành ph , qu n Hai Trưng g m c h th ng giao thông ñ i...
 • 111
 • 212
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần hàng kênh

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần hàng kênh
... xưởng, đội sản xuất, quản lý chi tiết theo yếu tố chi phí Mặt khác, chi phi sản xuất chung tập hợp theo chi phí cố định chi phí biến đổi - Chi phí sản xuất chung cố định: chi phí sản xuất gián tiếp, ... toán chi phí tiết hóa theo đơn đặt hàng Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp hạch toán trực đơn đặt hàng có liên quan, riêng chi phí sản xuất chung, chi phí phục vụ chi ... chi phí góc độ khác mục đích quản lý chi phí mà chi phí sản xuất phân loại theo tiêu thức khác 1.1.2.1 Phân loại theo cách chi phí phân thành yếu tố: - Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn chi...
 • 133
 • 278
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn Quảng Ninh – Chi nhánh Quảng Yên

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn Quảng Ninh – Chi nhánh Quảng Yên
... 2011, 2012 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi Sơ đồ cấu tổ chức, phuơng huớng phát triển Ngân hàng Nông nghi ệp Phát triển nông thôn - Chi nhánh Địa điểm thực tập tốt nghiệp CÁN BỘ ... - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NINH CHI NHÁNH QUẢNG YÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... nông thôn Đã có 1,5 triệu hộ nông dân sản xuất giỏi, trang trại với nhiều quy mô sản xuất kết hợp Theo thống kê năm 2012, nguồn lao động nông thôn chi m 70% lao động nước nông nghiệp nông thôn...
 • 98
 • 279
 • 0

một số yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận và áp dụng mô hình chăn nuôi lợn thịt thâm canh, đảm bảo vệ sinh môi trường tại xã hải phú, huyện hải lăng, tỉnh quảng trị

một số yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận và áp dụng mô hình chăn nuôi lợn thịt thâm canh, đảm bảo vệ sinh môi trường tại xã hải phú, huyện hải lăng, tỉnh quảng trị
... đề tài: Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận áp dụng hình chăn nuôi lợn thịt thâm canh, đảm bảo vệ sinh môi trường tại xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 1.2 ... nuôi lợn thịt thâm canh, bảo đảm vệ sinh môi trường tại địa bàn nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng việc chuyển giao hình chăn nuôi lợn thịt thâm canh, đảm bảo vệ sinh môi trường ... [2] cách hiểu áp dụng vào nghiên cứu trình xác định hình nghiên cứu 2.1.2 Khái niệm hình chăn nuôi lợn thịt thâm canh, đảm bảo vệ sinh môi trường hình chăn nuôi lợn thịt thâm canh, đảm...
 • 55
 • 708
 • 0

TRIẾT LÝ “TRỒNG NGƯỜI” CỦA HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI HIỆN NAY Ở HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

TRIẾT LÝ “TRỒNG NGƯỜI” CỦA HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI HIỆN NAY Ở HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
... KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ -    - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN TRIẾT HỌC ĐỀ TÀI: TRIẾT LÝ “TRỒNG NGƯỜI” CỦA HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI HIỆN NAY Ở HUYỆN ... trọng cần thiết Vì thế, chọn đề tài: Triết lý trồng người của Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng người mới hiện ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị làm đề tài khóa luận tốt nghiệp ... đề người hiện ở Hải Lăng, Quảng Trị; đề xuất số giải pháp vận dụng triết lý “trồng người của Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh nghiệp xây dựng người hiện huyện Hải Lăng, Quảng Trị...
 • 69
 • 325
 • 0

Tìm hiểu về đạo luật Sarbanes-Oxley của Hoa Kỳ và phân tích sự ảnh hưởng của đạo luật này đến Hệ Thống Thông Tin Kế Toán

Tìm hiểu về đạo luật Sarbanes-Oxley của Hoa Kỳ và phân tích sự ảnh hưởng của đạo luật này đến Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
... Oxley Kiểm toán hệ thống thông tin Kiểm toán hệ thống thông tin (KTHTTT) việc thực thủ tục kiểm soát thực thể cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin Thuật ngữ KTHTTT trước thường gọi kiểm toán xử ... (KTBCTC), kiểm toán nội hay kiểm toán mục đích khác Công việc kiểm toán quy trình hệ thống Công nghệ thông tin ( Kiểm toán Hệ Thống Thông Tin) phức tạp so với ngành khác Nhân viên kiểm toán đòi hỏi ... yêu cầu khác kiểm toán Các công ty kiểm toán hệ thống thông tin 24 Đạo Luật Sarbanes - Oxley TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình [1] Giáo trình hệ thống thông tin kế toán [2] Accounting Information...
 • 26
 • 2,370
 • 3

tính giá thành phục vụ quản trị chi phí sản xuất tại sơn trà resort&spa công ty cổ phần sơn trà

tính giá thành phục vụ quản trị chi phí sản xuất tại sơn trà resort&spa công ty cổ phần sơn trà
... tin giá thành t i Công ty Công ty ti n hành phân tích chi phí ch tr ng công tác phân tích báo cáo tài chính, theo kho n m c chi phí 2.3 T P H P CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH T I CÔNG TY 2.3.1 a) i tư ... PH C V QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N SƠN TRÀ 3.1 TĂNG CƯ NG QU N TR CHI PHÍ S N XU T VÀ YÊU C U THÔNG TIN GIÁ THÀNH T I CÔNG TY C PH N SƠN TRÀ 3.1.1 L p k ho ch chi phí kho n chi phí k ho ... qu n tr chi phí t i Công ty c ph n Sõn Trà Tác gi hy v ng s giúp Công ty có nh ng nhìn m i hõn v qu n tr chi phí, nhý tính giá thành t ðó có th nâng cao hi u qu qu n tr chi phí t i Công ty 5 CHƯƠNG...
 • 26
 • 166
 • 0

đánh giá thực trạng trồng và thăm dò ảnh hưởng của naa đến khả năng giâm cành của thanh long ruột đỏ và ruột trắng ở huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

đánh giá thực trạng trồng và thăm dò ảnh hưởng của naa đến khả năng giâm cành của thanh long ruột đỏ và ruột trắng ở huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị
... Đánh giá được thực trạng trồng long ở địa bàn huyện Hướng Hóa - Xác định ảnh hưởng của α -NAA (α - Napthyl axetic axit) đến khả giâm cành của hai loài long ruột đỏ và ruột ... tượng long, chưa tìm thấy công bố Xuất phát từ những lí đó, chọn thực hiện đề tài: Đánh giá thực trạng trồng và thăm dò ảnh hưởng của α -NAA đến khả giâm cành của long ruột ... định được ảnh hưởng của α -NAA đến khả giâm cành giống long 3.2.Ý nghĩa thực tiễn - Từ việc tìm hiểu thực trạng trồng long, đề xuất biện pháp quy hoạch trồng loài long này...
 • 108
 • 218
 • 0

Tổng hợp đề thi vào THPT tỉnh Quảng Trị 2001-2009

Tổng hợp đề thi vào THPT tỉnh Quảng Trị 2001-2009
... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2008 - 2009 Môn thi: TOÁN Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (2,5đ) ... Chứng minh OA vuông góc với DE SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2006 - 2007 Môn thi: TOÁN (Chung) Thời gian : 150 phút, không kể thời gian giao đề ... điểm C để tứ giác APQC hình bình hành SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2007 - 2008 MÔN TOÁN Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)...
 • 9
 • 119
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại nhno amp ptnt huyện hưng hàtoàn trong quá trình vận hành và sản xuất tại nhà máyvài nét tìm hiểu về tổ chức thương mại thế giới wtogiải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại nhno amp ptnt huyện hưng hà trong thời gian tớithực trạng về chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hưng hàthực trạng chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại nhno amp ptnt huyện hưng hàgiải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với kinh tế hộ sản xuất tại nhno amp ptnt huyện hưng hàkết quả bước đầu về tổ chức sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh gia laicác ́u tớ tḥc cá nhân tài liệu trang 31 32thuyết trình tìm hiểu faceboktìm hiểu công nghệ ngsdh và tình hình triển khai ngsdh tại quảng ngãi ppt báo cáotìm hiểu một số chương trình liên kết đào tạo đại học ở nước ngoài ở hà nộitìm hiểu linq mô hình 3 lớp và thiết kế phần mềm quản lý tài khoản ứng dụng linq mô hình 3 lớp trên visual studiotìm hiểu mô hình 3 layer và linq to sqltìm hiểu về máy tínhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học