Nghiên cứu đa dạng các loài song mây tại vùng sinh thái hồ truồi huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu đa dạng các loài song mây tại vùng sinh thái hồ truồi huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu đa dạng các loài song mây tại vùng sinh thái hồ truồi huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
... Song Mây vùng sinh thái hồ Truồi nơi mà du lịch sinh thái ngày phát triển Trên thực tế tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đa dạng loài Song Mây vùng sinh thái Hồ Truồi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên ... tính đa dạng Song Mây khu vực nghiên cứu 36 4.2.1 Đa dạng thành phần loài Song Mây Lộc Hòa 36 4.2.2 Đánh giá tính đa dạng sinh học loài Song Mây khu vực nghiên cứu thông qua số Đa dạng ... tính đa dạng Song Mây khu vực nghiên cứu 36 4.2.1 Đa dạng thành phần loài Song Mây Lộc Hòa 36 4.2.2 Đánh giá tính đa dạng sinh học loài Song Mây khu vực nghiên cứu thông qua số Đa dạng...
 • 73
 • 207
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA RỪNG TRỒNG THƯƠNG MẠI Ở HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hiệu kinh tế rừng trồng thương mại Phú Lộc thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng thương mại, góp phần phát triển rừng trồng địa phương, khai thác sử dụng có hiệu ... IRR: Tỷ suất thu hồi nội 102 Bảng Kết hiệu kinh tế trồng rừng keo lai keo tai tượng hộ điều tra huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Tính bình quân rừng trồng) Đơn vị tính: 1.000 đồng TT 1.1 1.2 ... để người dân nơi đầu tư trồng rừng, khai thác có hiệu nguồn lực, đặc biệt đất đai lao động Mặc dù vậy, qua nghiên cứu cho thấy, kết hiệu kinh tế trồng rừng thương mại Phú Lộc chưa cao, số lý...
 • 6
 • 299
 • 1

Nghiên cứu phát triển làng nghề truyền thống gắn với xây dựng NTM ở huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu phát triển làng nghề truyền thống gắn với xây dựng NTM ở huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế
... Nội dung phát triển làng nghề truyền thống gắn với xây dựng nơng thơn Nội dung cụ thể phát triển làng nghề truyền thống gắn với xây dựng NTM bao gồm: Về phát triển kinh tế làng nghề, phát triển ... phát triển làng nghề truyền thốnghiện dựa tiêu chí xây dựng NTM - Về thời gian: Nghiên cứu phát triển làng nghề truyền thống gắn với xây dựng NTM huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế - Về thời gian ... việc triển khai đề tài Phát triển làng nghề truyền thống gắn với xây dựng NTM huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đánh giá thực trạng đưa số giải pháp nhằm phát triển làng nghề truyền thống...
 • 78
 • 132
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hội nông thôn củng cố phát triển Những hạn chế bất cập đặt Bên cạnh thành tựu đạt nêu trên, công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn huyện Phú Vang hạn chế, bất cập sau đây: - Một là: Công ... hiệu tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo trị Ban chấp hành Đảng huyện Phú Vang (khoá XI) trình Đại hội đại biểu huyện lần thứ XII, ... 2005), Huế, 11/2005 Nguyễn Xuân Khoát, Tiến trình giải pháp công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn Thừa Thiên Huế nay, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, năm 2001 Nguyễn Xuân Khoát, Lao...
 • 7
 • 226
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở HỆ THỐNG SÔNG BÙ LU THUỘC HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... nhỏ Chày đất Bỗng Cấn Chát lào Sao Sao Chát trắng Sỉnh Sỉnh gai Lúi sọc Dầm đất Mè lúi Đo Sứt mũi Bậu Diếc Rưng Chép (*) Dầy (*) Họ ... NHEO Họ Lăng Mịt Mịt tròn Lăng quảng bình Chốt Họ Ngạnh Ngạnh Họ Nheo Nheo Thèo Họ Chiên suối Chiên Họ Trê Trê đen (*) Trê trắng Họ Úc Úc trung ... Họ Ngát Ngát BỘ CÁ ĐỀN Họ Mối Mối thường BỘ CÁ SUỐT Họ Suốt Suốt mắt to Suốt mắt nhỏ BỘ CÁ NHÁI Họ Nhái Nhái đuôi chấm Họ Lìm Kìm Kìm sông Kìm thân tròn BỘ CÁ...
 • 11
 • 567
 • 17

“Vấn đề bình đẳng giới trong gia đình: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp (trường hợp nghiên cứu ở thôn Thuận Hóa, xã Lộc bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

“Vấn đề bình đẳng giới trong gia đình: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp (trường hợp nghiên cứu ở thôn Thuận Hóa, xã Lộc bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
... tế là: “Vấn đề bình đẳng giới gia đình: thực trạng, nguyên nhân giải pháp (trường hợp nghiên cứu thôn Thuận Hóa, Lộc bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đổi ... đến vấn đề bình đẳng giới gia đình Ảnh hưởng tích cực: - Đối với vùng nông thôn Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh, Thừa Thiên Huế nói chung thôn Thuận Hóa nói riêng vùng sống chủ yếu dựa vào sản ... nữ thực trạng bình đẳng giới gia đình nay.Từ hướng tới giải pháp nâng cao lực cho nữ giới thực bình đẳng giới có hiệu 4.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu thực trạng bình đẳng giới gia đình thôn Thuận...
 • 78
 • 689
 • 0

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong rễ cây dừa cạn hoa hồng tại huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong rễ cây dừa cạn hoa hồng tại huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế
... Thừa Thiên Huế MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu trình chiết tách hợp chất từ rễ dừa cạn hoa hồng - Xác định thành phần hóa học, công thức cấu tạo số chất có rễ dừa cạn hoa hồng -3- ĐỐI TƢỢNG VÀ ... số loại dừa cạn khác Hình 1.6 Dừa cạn hoa tím Hình 1.8 Dừa cạn hoa trắng Hình 1.10 Dừa cạn hoa hồngcánh rộng Hình 1.7 Rễ dừa cạn hoa hồng nhạt Hình 1.9 Dừa cạn hoa hồng Hình 1.11 Dừa cạn hoa trắng ... trình chiết xuất cung cấp kiến thức tổng hợp để từ nâng cao hiệu sử dụng dừa cạn nên em chọn đề tài: Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học rễ dừa cạn hoa hồng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa...
 • 42
 • 1,678
 • 6

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU GIẢM NGHÈO THEO PHƯƠNG PHÁP CÙNG THAM GIA Ở XÃ BÌNH THÀNH HUYỆN HƯƠNG TRA, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... dự án giảm nghèo cho cư dân lưu vực sông Hương I PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nguyên nhân nghèo đói Bình Thành xác định phương pháp đánh giá có tham gia cộng đồng dân cư địa phương Cán nghiên cứu ... Bình Thành, huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế theo phương pháp tham gia Tuy nhiên nội dung làm sở cho việc đánh giá nghèo đói Để có giải pháp thực có hiệu cần phải có nghiên cứu phân tích ... đói nghèo xác định dựa đóng góp ý kiến người tham gia Cụ thể, giải pháp xác định theo phương pháp: người dân tham gia đề xuất giải pháp cho nguyên nhân Tất giải pháp tổng hợp, phân loại theo...
 • 16
 • 360
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác của huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác của huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế'
... ý ngh a to lớn việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân 3.4 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất canh tác Với đặc thù huyện miền núi, để nâng cao hiệu sử dụng đất, bên ... ethnic-minority and mountainous households on the area where such little cultivative-land has been facing to the risk of narrowing and erosion The research on evaluating the agricultural-land use effectiveness ... tác, góp phần nâng cao hiệu sử dụng đất - Phải thường xuyên tiếp cận tiến khoa học kỹ thuật áp dụng đ a bàn; tích cực thay đổi lối sống nhận thức nhằm thay đổi phương thức canh tác, tiến tới giới...
 • 8
 • 307
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của lá cây dứa dại (pandanus tectorius parkins ex j p du roi) mọc hoang ở xã lộc bình – huyện phú lộctỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của lá cây dứa dại (pandanus tectorius parkins ex j p du roi) mọc hoang ở xã lộc bình – huyện phú lộc – tỉnh thừa thiên huế
... học hoạt tính sinh học dứa dại (Pandanus tectorius Parkins ex J P du Roi) mọc hoang Lộc Bình huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm g p phần tìm hiểu giá trị khoa học, nâng cao giá trị ... tectorius Parkins ex J P du Roi quan tâm nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ hóa học này, chọn đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh ... 2.3.1 Phương ph p xử lý mẫu chiết tách a Thu hái: Phần dứa dại Pandanus tectorius Parkins ex J P du Roi thu Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế vào tháng 6/2012 b Xử lí mẫu: dứa dại...
 • 77
 • 839
 • 2

công tác xã hội với vị thành niên nghiện game online (địa bàn nghiên cứu xã vinh hưng, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế)

công tác xã hội với vị thành niên nghiện game online (địa bàn nghiên cứu xã vinh hưng, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế)
... - - NGUYỄN QUỐC KHÁ CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI VỊ THÀNH NIÊN NGHIỆN GAME ONLINE (Địa bàn nghiên cứu Vinh Hưng, huyện Phú Lộc ,tỉnh Thừa Thiên Huế) NIÊN LUẬN III Lớp CÔNG TÁC XÃ HỘI – KHÓA 32 (2008-2012) ... Chương Thực trạng vị thành niên nghiện game online địa bàn Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Chương Vai trò công tác hội thực trạng vị thành niên nghiện game online NỘI DUNG Chương ... tỉnh, vùng địa bàn Vinh Hưng, huyện Phú Lộc ,tỉnh Thừa Thiên Huế tổng quan nghiên cứu vấn đề tương tự cụ thể chưa có công trình, hay đề tài nghiên cứu thực trạng vị thành niên nghiện game online...
 • 105
 • 703
 • 2

Điều tra kinh tế xã hội và đánh giá hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản của cácLộc Điền và Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều tra kinh tế xã hội và đánh giá hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản của các xã Lộc Điền và Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
... Thực trạng tình hình nuôi trồng thủy sản Lộc Điền Lộc An: 4.2.1 Đặc điểm hộ điều tra Kết điều tra 10% hộ nuôi thuỷ sản Lộc Điền Lộc An, có 24 hộ Lộc Điền 24 hộ Lộc An, tổng cộng điều tra ... hình nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế) 2.3.2 Tình hình nuôi trồng thủy sản Lộc An Lộc Điền Trong năm gần đạo phát triển ủy ban nhân dân Lộc Điền Lộc An tình hình nuôi trồng thủy sản ... Hòa, huyện Nam Đông phía Nam giáp thị trấn Phú Lộc, phía Bắc giáp Lộc An * Lộc An : Phía Bắc giáp Lộc Bổn, phía Nam giáp Lộc Điền, phía Tây giáp huyện Nam Đông, phía Đông giáp Vinh...
 • 52
 • 1,045
 • 11

đánh giá thực trạng và tác động của việc giao đất, giao rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại xã lộc hòa, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá thực trạng và tác động của việc giao đất, giao rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại xã lộc hòa, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế
... rừng Lộc Hòa + Thực trạng hoạt động giao sử dụng rừng Lộc Hòa - Đánh giá tác động việc giao đất, giao rừng kinh tế hộ gia đình Lộc Hòa + Tác động việc giao đất rừng kinh tế hộ gia ... đồng thời đánh giá tác động Trên sở tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá thực trạng tác động việc giao đất, giao rừng kinh tế hộ gia đình Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Mục ... Tìm hiểu thực trạng hoạt động giao, đất giao rừng sử dụng - Đánh giá tác động việc giao đất, giao rừng kinh tế hộ gia đình - Đề xuất giải pháp để tăng hiệu công tác giao đất, giao rừng...
 • 75
 • 323
 • 0

đánh giá hiệu quả kinh tế các phương thức chăn nuôi bò thịt ở nông hộ tại hai vùng sinh thái trung du và miền núi tỉnh thừa thiên huế

đánh giá hiệu quả kinh tế các phương thức chăn nuôi bò thịt ở nông hộ tại hai vùng sinh thái trung du và miền núi tỉnh thừa thiên huế
... huûn Alỉåïi Tènh cn l trung tám vàn họa, du lëch, trung tám giạo dủc âo tảo, y tãú låïn ca c nỉåïc v l âiãøm phạt triãøn kinh tãú quan trng ca vng kinh tãú trng âiãøm miãưn Trung Thỉìa Thiãn Hú ... âỉåüc thỉûc hiãûn trãn hai tiãøu vng sinh thại l Trung du v miãưn Nụi åí tènh Thỉìa Thiãn Hú Pháưn CÅ SÅÍ L LÛN V THỈÛC TIÃÙN 2.1 MÄÜT SÄÚ VÁÚN ÂÃƯ VÃƯ HIÃÛU QU V HIÃÛU QU KINH TÃÚ 2.1.1 Khại niãûm ... chn kinh tãú ca cạc doanh nghiãûp nãưn kinh tãú thë trỉåìng cọ sỉû qun l ca nh nỉåïc” [7] Vãư màût khại quạt cọ thãø hiãøu ràòng: Hiãûu qu kinh tãú l mäüt phảm tr kinh tãú biãøu hiãûn táûp trung...
 • 74
 • 382
 • 2

tìm hiểu một số thuận lợi và khó khăn trong tiến trình giao đất giao rừng đến các hộ dân tại xã xuân lộc, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu một số thuận lợi và khó khăn trong tiến trình giao đất giao rừng đến các hộ dân tại xã xuân lộc, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế
... Huế, đến UBND Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để thực tập tốt nghiệp với đề tài: “ Tìm hiểu số thuận lợi khó khăn tiến trình giao đất giao rừng đến hộ dân Xuân Lộc, huyện Phú ... phương, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Tìm hiểu số thuận lợi khó khăn tiến trình giao đất giao rừng đến hộ dân Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế" Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu tiến trình ... nhiên tiến độ giao đất giao rừng Xuân Lộc chậm gặp nhiều khó khăn giao 4.5 Một số thuận lợi, khó khăn tiến trình giao đất giao rừng Xuân Lộc Trong trình vấn thu thập thông tin thứ cấp tìm số...
 • 70
 • 688
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: theo dõi tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của tôm thẻ chân trắng nuôi ở các mật độ khác nhau tại trại ty phụng tại xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếđiều tra kinh tế xã hội và đánh giá hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản của các xã lộc điền và lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếhoạch tổn hợp và chi tiết các khu du lịch điểm du lịch sinh thái cấp quốc gia và cấp địa phương ở huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếtuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về sản phẩm du lịch sinh thái cho các tầng lớp xã hội tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếtác động của nuôi ghép một số loài thủy sản trong ao nuôi tôm sú đến chất lượng môi trường nước tại khu vực đầm sam chuồn thuộc thị trấn thuận an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếphụ lục 1bảng câu hỏi khảo sát thu nhập và chi tiêutại các xã thuộc khu vực đầm phá tam giang huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu sự đa dạng các loài bò sát reptilia ở phường chiềng cơi thành phố sơn la tỉnh sơn langhiên cứu khả năng cải tạo đất của rừng keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở vùng đất cát ven biển xã điền môn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếánh giá thực trạng và các giải pháp phát triển sản xuất tại hợp tác xã dịch vụ mây tre đan bao la xã quảng phú huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu sự thích ứng với lũ lụt trong hoạt động sản xuất lúa vùng trũng của người dân xã quảng vinh huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếthời gian có hạn nên đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu tại vươn ươm hương thủy vườn ươm phong điền và một số rừng trồng ở huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếkhảo sát sự biến động về thành phần loài động vật nổi zooplankton ở đầm phá tam giang cầu hai tỉnh thừa thiên huế pptđánh giá đặc điểm sinh lý chịu nóng chịu hạn của các dòng keo lá liềm acacia crasscicarpa ở huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếđiều tra mức độ cảm nhiễm kst hệ tiêu hóa của đần trâu ở xã hương chữ huyện hương trà tĩnh thừa thiên huề và hiệu quả của hai loại thuốc tẩytìm hiểu sự hiểu biết và thực hành dinh dưỡng của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã hương hồ huyện hương trà tỉnh thừa thiên húeĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm