Khảo sát một số tính chất, chức năng công nghệ của exopolysaccharide thu nhận từ vi khuẩn lactobacillus plantarum w1, w12 phân lập từ whey sữa đậu nành

Khảo sát một số tính chất, chức năng công nghệ của exopolysaccharide thu nhận từ vi khuẩn lactobacillus plantarum w1, w12 phân lập từ whey sữa đậu nành

Khảo sát một số tính chất, chức năng công nghệ của exopolysaccharide thu nhận từ vi khuẩn lactobacillus plantarum w1, w12 phân lập từ whey sữa đậu nành
... tượng nghiên cứu Exopolysaccharide tách chiết từ chủng vi khuẩn lactobaciluss plantarum W1 ,W12 phân lập từ whey sữa đậu nành Các chủng vi khuẩn phân lập từ whey sữa đậu nành thu nhận địa bàn Huế, ... nghiên cứu Khảo sát số tính chất, chức công nghệ EPS thu nhận từ vi khuẩn lactobacillusplantarum W1, W12 phân lập từ whey sữa đậu nành 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp vi sinh 2.4.1.1 ... mà EPS mang lại định thực đề tài Khảo sát mội số tính chất, chức công nghệ EPS thu nhận từ vi khuẩn lactobacillusplantarum W1, W12 phân lập từ whey sữa đậu nành làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp...
 • 59
 • 349
 • 0

Khảo sát một số tính chất của chất điện môi khi đặt trong điện trường luận văn tốt nghiệp đại học

Khảo sát một số tính chất của chất điện môi khi đặt trong điện trường luận văn tốt nghiệp đại học
... VINH 2011 TRNG I HC VINH KHOA VT L ====***==== KHảO SáT Một số tính chất chất điện môi đặt điện trờng KHO LUN TT NGHIP I HC CHUYấN NGNH: VT L Lí THUYT Cỏn b hng dn : ... mụi cú liờn kt ion Trong phõn t ca cỏc cht in mụi ny s cú mt mụmen lng cc thng trc Khi khụng cú in trng, cỏc phõn t nh hng mt cỏch ngu nhiờn m mụmen lng cc ton phn bng khụng Khi t in mụi vo in ... cos t (2.1) Trong ú v l in ỏp tc thi, Vm l giỏ tr cc i ca v v = f l tn s gúc cú n v rad/s Dũng in qua t, i1 c cho bi: i1 = I m cos t + ữ (2.2) Trong ú Im = Vm = CoVm z (2.3) Trong phng trỡnh...
 • 47
 • 1,432
 • 22

Khảo sát một số tính chất của nhiễu trong bộ khuếch đại quang sợi pha tạp ERBIUM

Khảo sát một số tính chất của nhiễu trong bộ khuếch đại quang sợi pha tạp ERBIUM
... Nhiễu khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium Nghiên cứu đặc tính nhiễu khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium Chơng 3: Khảo sát số tính chất hệ số nhiễu khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium Khảo sát phụ ... Chơng II: nhiễu khuếch đại quang sợi pha tạp erbium 3+ 2.1 Nhiễu quang khuếch đại quang sợi pha tạp erbium 2.2 Nhiễu cờng độ khuếch đại quang sợi pha tạp erbium 2.3 Hệ số nhiễu 2.4 Kĩ thuật xây ... độ, hệ số khuếch đại Từ tìm đợc thông số tối u cho khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium Với lí nh trên, chọn đề tài nghiên cứu là: Khảo sát số tính chất nhiễu khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium...
 • 52
 • 474
 • 2

Khảo sát một số tính chất hoá lí và cấu trúc của dãy dẫn suất axit meta benzoic bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử

Khảo sát một số tính chất hoá lí và cấu trúc của dãy dẫn suất axit meta  benzoic bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử
... phơng pháp lợng tử vừa khảo sát số tính chất hoá cấu trúc chúng Nhiệm vụ luận văn sử dụng phơng pháp lợng tử gần để khảo sát đối tợng nghiên cứu nhằm giải vấn đề sau: Chuyên ngành Hoá vô Khoá ... tử nghiên cứu Chuyên ngành Hoá vô 38 Khoá luận tốt nghiệp Đại học Phần III: kết luận chung Qua việc nghiên cứu số tính chất hoá cấu trúc dãy dẫn xuất axit meta benzoic phơng pháp lợng tử gần ... với tính chất axit Tên gọi hợp chất Nhóm NH2 OH OCH3 CH3 H F Cl Br CN NO2 Tên gọi Axit m - amino benzoic Axit m - hyđroxyl benzoic Axit m - metoxy benzoic Axit m - metyl benzoic Axit benzoic Axit...
 • 41
 • 451
 • 0

Khảo sát một số tính chất hoá lí và cấu trúc dãy dẫn suất axit para benzoic (p x C6H4COOH)

Khảo sát một số tính chất hoá lí và cấu trúc dãy dẫn suất axit para  benzoic (p  x  C6H4COOH)
... nhiễm Benzoic axit, -Hydroxyl OCH3 Benzoic axit , 4-Methoxyl CH3 Benzoic axit , 4-Metyl H Benzoic axit F Benzoic axit , 4-Fluoro Cl Benzoic axit , 4-chloro Br Benzoic axit , 4- Bromo CN Benzoic axit ... luận chung Việc khảo sát số tính chất hoá cấu trúc dãy dẫn xuất axit para benzoic phơng pháp lợng tử gần đúng,chúng có nhận x t sau: 1 .Khảo sát đối tợng nghiên cứu số tích chất hoá lý, nên dùng ... hợp chất axit benzoic có ứng dụng lớn thực tế khoa học, axit benzoic đợc nghiên cứu rộng rãi ngành hoá chất ngành công nghiệp nhuộm, y học số ngành quan trọng khác Dẫn xuất axit benzoic hoạt tính...
 • 53
 • 212
 • 0

Khảo sát một số tính chất hóa lý và cấu trúc của dẫn xuất para phenol (p x C6H4OH) bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử luận văn tốt nghiệp đại học

Khảo sát một số tính chất hóa lý và cấu trúc của dẫn xuất para  phenol (p  x  C6H4OH) bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử luận văn tốt nghiệp đại học
... sống công nghiệp. Vì chọn hợp chất làm đối tượng nghiên cứu để vừa ứng dụng phương pháp lượng vừa khảo sát số tính chất hóa cấu trúc chúng Áp dụng phương pháp lượng tử gần để khảo sát đối tượng ... 1.1.Các phương pháp hóa lượng tử Sự phân bố x c định mật độ electron nguyên tử phân tử chất ảnh hưởng đến thông số hình học phân tử, tính chất quang học, điện từ nhiều tính chất khác phân tử Để x c ... - X c định thông số lượng tử phương pháp gần khác - Trên sở kết thu có so sánh với số liệu thực nghiệm, xem x t mối tương quan cấu trúc tính chất phân tử Đưa nhận x t ảnh hưởng nhóm đến tính chất...
 • 65
 • 460
 • 0

Khảo sát một số tính chất hoá lí và cấu trúc của dãy dẫn suất axit meta benzoic bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử

Khảo sát một số tính chất hoá lí và cấu trúc của dãy dẫn suất axit meta  benzoic bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử
... lĩnh vực hoá lợng tử nghiên cứu cấu trúc phân tử Bằng phơng pháp lợng tử gần đúng, ngời ta xác định tơng đối xác tham số cấu trúc, mật độ elctron, bậc liên kết, độ dài liên kết góc vặn, số hoá trị ... sống công nghiệp Vì chọn hợp chất làm đối tợng nghiên cứu để vừa ứng dụng đợc phơng pháp lợng tử vừa khảo sát số tính chất hoá cấu trúc chúng Nhiệm vụ luận văn sử dụng phơng pháp lợng tử gần ... với tính chất axit Tên gọi hợp chất Nhóm NH2 OH OCH3 CH3 H F Cl Br CN NO2 Tên gọi Axit m - amino benzoic Axit m - hyđroxyl benzoic Axit m - metoxy benzoic Axit m - metyl benzoic Axit benzoic Axit...
 • 28
 • 233
 • 0

Khảo sát một số tính chất hóa lý và cấu trúc của dẫn xuất para phenol (p x C6H4OH) bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử luận văn tốt nghiệp đại học

Khảo sát một số tính chất hóa lý và cấu trúc của dẫn xuất para  phenol (p  x  C6H4OH) bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử luận văn tốt nghiệp đại học
... sống công nghiệp. Vì chọn hợp chất làm đối tượng nghiên cứu để vừa ứng dụng phương pháp lượng vừa khảo sát số tính chất hóa cấu trúc chúng Áp dụng phương pháp lượng tử gần để khảo sát đối tượng ... 1.1.Các phương pháp hóa lượng tử Sự phân bố x c định mật độ electron nguyên tử phân tử chất ảnh hưởng đến thông số hình học phân tử, tính chất quang học, điện từ nhiều tính chất khác phân tử Để x c ... - X c định thông số lượng tử phương pháp gần khác - Trên sở kết thu có so sánh với số liệu thực nghiệm, xem x t mối tương quan cấu trúc tính chất phân tử Đưa nhận x t ảnh hưởng nhóm đến tính chất...
 • 26
 • 335
 • 0

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng trên cơ sở nhựa polyuretan thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng trên cơ sở nhựa polyuretan thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải
... ete từ nhựa PC phế thải Khảo sát số tính chất cấu trúc sản phẩm thu Tổng hợp polyeste từ BHE-BPA BHP-BPA, kết hợp TDI dùng làm chất tạo màng PU Khảo sát số tính chất đánh giá khả áp dụng vào ... sơn polyuretan (PU) hướng nghiên cứu đã nước giới đầu tư [1,3,6,8,13] Đi theo hướng nghiên cứu lựa chọn đề tài Chế tạo khảo sát số tính chất chất tạo màng sở nhựa poliuretan thu từ trình tái chế ... giai đoạn 170- 1800C, trình phản ứng lấy mẫu lần xác định số axit, đến số axit hỗn hợp < 2,0 dùng phản ứng 2.2.4 Chế tạo chất tạo màng polyuretan Từ polyeste tổng hợp được, chế tạo sơn PU hai thành...
 • 43
 • 331
 • 1

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải
... ký đồ GPC epoxy sản phẩm Khảo sát số tính chất chất tạo màng cở sở nhựa epoxy sản phẩm a) Xác định thông số kỹ thu t tính chất lý màng Chiều dày, độ cứng màng Tên mẫu Tỷ lệ khối lượng epoxy/ alkyd ... hợp epoxy từ bisphenol A a) Hiệu suất phản ứng Xác định hàm lượng epoxy dung dịch sản phẩm, từ tính hiệu suất phản ứng 93,1% b) Xác định số epoxy sản phẩm Tiến hành xác định số epoxy nhựa epoxy ... bình Chỉ số epoxy Mẫu trắng 75,1 75,1 75,0 75,1 Mẫu Epoxy sản phẩm 65,5 65,5 65,6 65,5 243 Mẫu Epoxy E44 (TQ) 66,4 66,5 66,4 66,4 221 c) Khảo sát cấu trúc epoxy sản phẩm Phổ hồng ngoại epoxy sản...
 • 21
 • 330
 • 0

Tổng hợp vật liệu nano vàng từ vàng kim loại bằng phương pháp điện hóa siêu âm và khảo sát một số tính chất

Tổng hợp vật liệu nano vàng từ vàng kim loại bằng phương pháp điện hóa siêu âm và khảo sát một số tính chất
... kho sỏt sn lng nano vng, kt qu cho thy t l nano vng to t khong 75-80 % Trong tng s hn 400 nano vng c kho sỏt thỡ cỏc nano vng cú t s hỡnh dng l chim phn ln vi t l t 55,48 % v cỏc nano vng cú t ... ch to nano vng khỏ khú khn do: th nht l nng lng b mt rt d lm cho hỡnh thnh ht cu, th hai l phn ln kim loi kt tinh i xng cu, bi th cn to cỏc khuụn quỏ trỡnh to nano hoc to cỏc liờn kt to nano ... cỏc kt qu v iu khin kớch thc ht nano vng, cỏc kt qu kho sỏt cỏc yu t nh hng ti quỏ trỡnh to nano vng 3.1 Tng hp ht nano vng Di õy l cỏc kt qu thu c tng hp ht nano vng theo quy trỡnh nh mc 2.2.1...
 • 20
 • 763
 • 1

XÁC ĐỊNH VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CÓ LỢI CỦA CHỦNG Lactobacillus fermentum DC1 PHÂN LẬP TỪ SẢN PHẨM DƯA CẢI HUẾ pot

XÁC ĐỊNH VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CÓ LỢI CỦA CHỦNG Lactobacillus fermentum DC1 PHÂN LẬP TỪ SẢN PHẨM DƯA CẢI HUẾ pot
... thực phẩm, tạo sản phẩm thực phẩm chức probiotic, từ chủng vi khuẩn lactic DC1 phân lập từ sản phẩm dưa cải, tiến hành định danh nghiên cứu số tính chất lợi chủng DC1 (khả lên men lactic, số ... thấy tiềm probiotic chủng Lactobacillus fermentum DC1 lớn Kết luận Chủng DC1 phân lập từ dưa cải chua Huế xác định thuộc loài Lactobacillus fermentum Chủng khả lên men sinh lactic acid cao Nồng ... thấy chủng Lb fermentum DC1 khả chịu muối mật tốt 3.4.2 Khả chịu acid Lb fermentum DC1 Khả chịu acid Lb fermentum DC1 khảo sát cách xác định số tế bào sống qua mốc thời gian liên tục từ đến...
 • 11
 • 272
 • 0

Nghiên cứu thu hồi dịch protein từ dịch thủy phân đầu tôm thẻ chân trắng bằng alcalase và đánh giá một số tính chất chức năng của sản phẩm

Nghiên cứu thu hồi dịch protein từ dịch thủy phân đầu tôm thẻ chân trắng bằng alcalase và đánh giá một số tính chất chức năng của sản phẩm
... Nghiên cứu thu hồi dịch protein từ dịch thủy phân đầu tôm thẻ chân trắng Alcalase đánh giá số tính chất chức sản phẩm. ” đề xuất thực Mục tiêu đề tài: - Thu hồi đặc trưng tính chất dịch thủy phân ... CỨU Tối ưu hóa trình thu hồi dịch thủy phân protein đầu tôm thẻ chân trắng enzyme alcalase: - Thu hồi đặc trưng tính chất dịch protein hòa tan - Nghiên cứu chế độ cô quay ảnh hưởng đến tính chất ... đến tính chất dịch thủy phân tối ưu trình cô quay 26 2.2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng trình sấy đến tính chất sản phẩm thu hồi 29 iii 2.2.4 Đánh giá số tính chất chức sản phẩm...
 • 69
 • 834
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: 4 khảo sát một số tính chất hoạt động và điều khiển của hệ thốngve cac giai phap doi moi hoat dong cua htct cac tinh mien nui nuoc ta hien nay qua ket qua khao sat mot so tinh mien nui phia backết quả khảo sát một số phẩm chất nhân cách ctvdskhảo sát một số giống ngô ngắn ngày tại nghệ anbiết vị trí của nguyên tố có thể suy ra một số tính chất hoá học cơ bản của một số các hợpđó4 8 kết quả khảo sát một số chỉ tiêu hệ thống bạch cầu của chó mắc bệnh caremột số tính chất kĩ thuật đặc trưng của xăngkhảo sát một số đặc điểm hình thái sinh học của archips atrolucens lepidoptera tortricidae gây hại trên cam quýtđặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ của công tynâng cao chất lượng hoạt động của ban thư ký toà soạn trong cơ quan báo chí khảo sát một số nhật báo của trung ương và hà nộimột số tính chất và chức năng của tính bộtnghiên cứu tạo một số chế phẩm chức năng chứa tinh dầu nghệ vàngkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnh trà vinhkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnhkhảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính êm dịu của xe hyundai 1 25 tấn khi vận chuyển trên đường nông thônNghiên cứu,phân tích trạm phát điện tàu 22500 tấnPhương pháp giải một số dạng bài toán về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật phục vụ giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏiKỸ THUẬT ĐO LƯỜNGBài tập ôn tập tài chính kế toánRèn luyện cho học sinh miền núi kĩ năng khai thác kênh hình trong SGK sinh học 11 THPTRèn luyện kỹ năng giải nhanh một số dạng bài tập di truyền học sinh học 12Sử dụng hoạt động khám phá trong dạy học một số bài phần sinh học tế bào sinh học lớp 10 THPTXây dựng các bước tiến hành khi giảng dạy các bài toán về trao đổi chéo kép giúp nâng cao hiệu quả làm bài tập của học sinhNâng cao kết quả học tập môn sinh học 12 thông qua phương pháp giải bài tập đột biến số lượng nhiễm săc thể do rối loạn phân bàoPhân loại các dạng bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thểPhát huy tính cực của học sinh trong hoạt động học tập bằng cách sử dụng thí nghiệm khi dạy bài sư hấp thụ nước ở rễ ở trường THPTSome techniques to teach vocabulary in teaching englishSử dụng trò chơi dẫn vào bài mới trong giờ học tiếng anh lớp 11 tại trường THPT quảng xương 1Sự kết hợp các kỹ năng giao tiếp trong các tiết dạy đọc, nghe và viết tại trường THPT đông sơn i thanh hóaThe useful methods of quickly and effectively determining the primary stress position of the english words for 12th grade studentsTheme teaching english effectively by using english video clips and photos to tenth grade studentsTieng anh THPT tong ngoc lam THPT to hien thanhTo teach the “ lestenning unit 3,7” grade 10Topic some skills in solving language function questions and responses in examinationsTopic using handouts in teaching and learing english at high schools