Nâng cao hiệu quả quản lý môi trường trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Nâng cao hiệu quả quản môi trường trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Nâng cao hiệu quả quản lý môi trường trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa
... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ VÂN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIẾP CẬN ĐỊA LÝ HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành: Mã số: Quản tài nguyên môi ... tác quản hiệu 1.2.2.2 Tiếp cận địa cho quản môi trƣờng Tiếp cận địa cho quản môi trƣờng cách tiếp cận quản môi trƣờng theo không gian vùng, khu vực khác lãnh thổ Tiếp cận địa ... hành công tác quản môi trƣờng, thiết lập công cụ quản môi trƣờng, tổ chức công tác bảo vệ quản môi trƣờng Quản môi trƣờng nhiệm vụ quan trọng công tác quản nhà nƣớc môi trƣờng Ở...
 • 104
 • 39
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản môi trường tại KCN hố nai tỉnh đồng nai

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại KCN hố nai  tỉnh đồng nai
... tài Đề tài tập trung vào giải mục tiêu cụ thể sau: Đánh giá trạng QLMT KCN Hố Nai, tỉnh Đồng Nai Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản dựa phương pháp quản hiệu áp dụng KCN khác 1.3 Nội dung ... đề ra, đề tài cần thực nội dung sau: - Tìm hiểu sở luận QLMT - Thu thập liệu khảo sát trạng môi trường KCN Hố Nai, tỉnh Đồng Nai - Đánh giá trạng QLMT KCN Hố Nai, tỉnh Đồng Nai - Đề xuất giải ... 37 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ KCN HỐ NAI 3.1 Giới thiệu KCN Hố Nai 3.1.1 Thông tin chung KCN Tên tiếng việt: KCN Hố Nai Tên tiếng Anh: Ho Nai Industrial Zone Địa ch : KCN Hố Nai, ...
 • 93
 • 587
 • 0

nâng cao hiệu quả quản nhà nước trên đai bàn huyện võ nhai tỉnh quảng ninh

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên đai bàn huyện võ nhai tỉnh quảng ninh
... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở luận quản nhà nước đất đai 1.1.1 Khái niệm quản lý, quản nhà nước, quản nhà nước đất đai 1.1.2 Đất đai ... đề luận quản quản nhà nước đất đai - Chỉ điểm mạnh, điểm yếu công tác quản nhà nước đất đai địa bàn huyện Nhai, nguyên nhân tồn tại, nhân tố ảnh hưởng đến quản nhà nước đất đai, ... pháp quản nhà nước đất đai địa bàn huyện Nhai 90 4.2.1 Hoàn thiện công cụ phương pháp quản nhà nước đất đai 91 4.2.2 Thực tốt nội dung quản nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ...
 • 114
 • 196
 • 1

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản thuế TNDN trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế TNDN trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
... MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THUẾ TNDN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 71 4.1 Bối cảnh nước tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu công tác quản thuế TNDN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai ... hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 72 4.1.3 Yêu cầu quản thuế TNDN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 74 4.1.4 Phân tích hội, thách thức việc nâng cao hiệu quản thuế TNDN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ... trò thuế TNDN? Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quản thuế TNDN địa bàn tỉnh? - Thực trạng, thành công hạn chế công tác quản thuế TNDN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua? - Giải pháp nhằm nâng...
 • 106
 • 76
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản thuế TNCN trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế TNCN trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
... thuế TNCN địa bàn quận Bắc Từ Liêm Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản thuế TNCN địa bàn quận Bắc Từ Liêm Mục đích nghiên cứu đề tài nghiên cứu thực trạng công tác quản thuế TNCN năm ... QUẬN BẮC TỪ LIÊM 3.1 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNCN 3.2 CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUẾ TNCN 3.2.1 QUẢN LÝ NGƯỜI NỘP THUẾ 3.2.23 QUẢN LÝ CĂN CỨ TÍNH THUẾ 3.3.1 Quản thu nhập từ ... tác quản thu NSNN địa bàn 2.3.3 Nguyên nhân CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THUẾ TNCN TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM 3.1 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNCN 3.2 CÁC GIẢI...
 • 94
 • 519
 • 0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản môi trường tại nhà máy sản xuất giấy lụa Bắc Hải

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại nhà máy sản xuất giấy lụa Bắc Hải
... ngành giấy gây em lựa chọn đề tài Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản môi trƣờng nhà máy sản xuất giấy lụa Bắc Hải để làm rõ trạng môi trƣờng nhà máy giấy, từ đề xuất giải pháp ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY LỤA BẮC HẢI ... Kỹ thuật môi trƣờng Tên đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản môi trƣờng nhà máy sản xuất giấy lụa Bắc Hải NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt...
 • 73
 • 522
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản môi trường tai khu công nghiệp AMATA

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tai khu công nghiệp AMATA
... Amata Trang39 Đánh giá h iện trạng môi trường đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu quản môi trường KCN Amata- Biên Hòa Chương ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN ... động công nghiệp KCN Amata - Đánh giá hiệu công tác BVMT KCN Amata - Đề xuất kế hoạch, biện pháp nâng cao hiệu công tác quản môi trường KCN Amata 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong trình thực đề ... Thống kê đề xuất nâng cao hiệu quản số doanh nghiệp khu công nghiệp Amata hội thảo vấn đề Môi trường diển định kỳ hàng năm 58 5.2 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG...
 • 81
 • 847
 • 5

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản môi trường KCX linh trung 2 TP HCM

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường KCX linh trung 2 TP HCM
... Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản môi trường KCX Linh Trung II, Tp. HCM CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KCX LINH TRUNG II VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI KCX 3.1 Khái quát KCX Linh ... Thu Hiền Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản môi trường KCX Linh Trung II, Tp. HCM ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QLMT VÀ DỰ BÁO TÁC DỘNG MT TẠI KCX LINH TRUNG II 4.1 Đánh giá công ... họa trạng môi trường KCX Linh Trung II  Đánh giá trạng môi trường từ có sở đề xuất biện pháp nhằm nâng cao công tác quản môi trường KCX Linh Trung II 1 .2. 2 Nội dung đề tài Để thực mục tiêu đề...
 • 72
 • 356
 • 2

Nâng cao hiệu quả quản môi trường trong hoạt động khai thác mỏ tại công ty than Đồng Vông

Nâng cao hiệu quả quản lý môi trường trong hoạt động khai thác mỏ tại công ty than Đồng Vông
... lao động - Đảm bảo vệ sinh môi trường 1.2 Công cụ quản tác động đến hiệu quản môi trường hoạt động khai thác mỏ 1.2.1 Công cụ quản tác động đến hiệu quản môi trường iv Hiệu quản môi ... lao động cho công nhân viên mỏ 2.3 Hiệu quản môi trường hoạt động khai thác vii mỏ công ty 2.3.1 Đánh giá hiệu quản môi trường hoạt động khai thác mỏ công ty Công tác quản bảo vệ môi trường ... sở luận thực tiễn quản môi trường hiệu quản môi trường Chương 2: Thực trạng quản môi trường hoạt động khai thác mỏ công ty than Đồng Vông Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản môi...
 • 108
 • 217
 • 0

Đánh giá hiện trạng xử nước thải sản xuất của một cơ sở sản xuất cồn trên địa bàn huyện hóc môn tp HCM và đề xuất các giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản môi trường và xử nước thải

Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sản xuất của một cơ sở sản xuất cồn trên địa bàn huyện hóc môn tp HCM và đề xuất các giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường và xử lý nước thải
... I- TÊN ĐỀ TÀI: Đánh giá trạng xử nước thải sản xuất số sở sản xuất Cồn địa bàn huyện Hóc Môn- Tp. HCM Đề xuất giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quản môi trường xử nước thải II- ... Việc thực đề tài Đánh giá trạng xử nước thải sản xuất số sở sản xuất Cồn địa bàn huyện Hóc Môn TP. HCM đề xuất giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quản môi trường xử nước thải thu ... biệt sở sản xuất Cồn Mục tiêu luận văn Đánh giá trạng xử nước thải sản xuất số sở sản xuất cồn địa bàn huyện Hóc Môn TP. HCM đề xuất giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao hiệu xử nước thải...
 • 134
 • 265
 • 0

Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội

Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội
... trại, kinh tế trang trại, nâng cao hiệu kinh tế trang trại - Đánh giá hiệu kinh tế trang trại, tìm nguyên nhân ảnh hởng đến hiệu kinh tế trang trại huyện Gia Lâm - Đề xuất định hớng, giải pháp nâng ... góp phần nhỏ bé vào phát triển kinh tế trang trại huyện, thực đề tài: Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu kinh tế trang trại địa bàn huyện Gia Lâm thành phố Nội 1.2 Mục tiêu nghiên cứu * Mục ... viết Nâng cao hiệu kinh tế trang trại huyện Gia Lâm cách đầy đủ, có sở khoa học thực tiễn, sâu sắc có hệ thống Vì vậy, đề tài Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu kinh tế trang trại địa bàn huyện Gia...
 • 106
 • 374
 • 1

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn huyện thạch hà tỉnhtĩnh

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn huyện thạch hà  tỉnh hà tĩnh
... kinh tế trang trại Để góp phần nhỏ bé vào phát triển kinh tế trang trại huyện, thực đề tài : Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế trang trại địa bàn huyện Thạch ... trung vào đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế trang trại huyện Thạch - tỉnh Tĩnh bước đầu đưa số giải pháp nhằm góp phần phát triển nâng cao hiệu kinh tế trang ... trạng hiệu kinh tế trang trại, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu kinh tế trang trại huyện Thạch Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế trang trại địa bàn huyện Thạch 12...
 • 95
 • 330
 • 1

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÔNG CỤ THUẾ VÀ PHÍ TRONG QUẢN MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ GIAI ĐOẠN 2010-2015

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÔNG CỤ THUẾ VÀ PHÍ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ GIAI ĐOẠN 2010-2015
... thực trạng áp dụng số công cụ thuế phí quản môi trường huyện Đồng Hỷ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng công cụ Ý nghĩa thực tiễn: Nâng cao lực quản áp dụng công cụ thuế phí quản ... Đồng Hỷ - Tìm hiểu tình hình trạng môi trường địa bàn huyện Đồng Hỷ - Phân tích đánh giá thực trạng áp dụng công cụ thuế phí quản môi trường địa bàn huyện Đồng Hỷ - Đề xuất số giải pháp cụ thể ... 3.2.2 .Thực trạng công tác quản nhà nước môi trường huyện Đồng Hỷ 48 3.3 Đánh giá thực trạng áp dụng công cụ thuế phí môi trường địa bàn huyện Đồng Hỷ 49 3.3.1 Kết thu thuế môi trường...
 • 89
 • 98
 • 0

Đề tài thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội

Đề tài thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội
... hiệu kinh tế trang trại địa bàn huyện Gia Lâm thành phố Nội + Phạm vị thời gian: từ tháng đến tháng năm 2005 + Phạm vị không gian: địa bàn huyện Gia Lâm thành phố Nội CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC ... trại, kinh tế trang trại + Đánh giá hiệu kinh tế trang trại, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu kinh tế trang trại huyện Gia Lâm + Đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu kinh tế trang trại địa ... trang trại huyện, thực đề tài: Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu kinh tế trang trại địa bàn huyện Gia Lâm thành phố Nội. ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu chung: + Nghiên cứu, đánh giá hiệu...
 • 130
 • 53
 • 0

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng công cụ kinh tế trong quản môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.doc

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.doc
... pháp nâng cao hiệu áp dụng công cụ kinh tế quản môi trường địa bàn thành phố Hà Nội Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích thực trạng áp dụng công cụ kinh tế quản môi trường vào thực tế, cụ ... luận chung quản môi trường quản môi trường công cụ kinh tế CHƯƠNG II: Thực trạng áp dụng công cụ kinh tế quản môi trường địa bàn thành phố Hà Nội CHƯƠNG III: Đề xuất số giải pháp ... pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng công cụ kinh tế quản môi trường địa bàn thành phố Hà Nội CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG BẰNG CÔNG CỤ KINH TẾ 1.1 Quản lý...
 • 61
 • 2,124
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua địa phận hà nộinhững biện pháp xây dựng kế hoạch năm học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ở trường trung cấp y dược hợp lựcgiải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vđt xây dựng cơ bản từ nsnn3 kết luận và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản cố định tại công ty tnhh một thành viên đóng tàu hồng hàđề tài quot nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại nhct tỉnh nam định quotđịnh hướng nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo của nhcsxh tỉnh thanh hóathực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án tại ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp sở tài nguyên môi trường nhà đất hà nộimột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục các trường thcs trong giai đoạn mới hiện nayhoàn thiện môi trường pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý đối với các kcnmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh bắc ninhchuyên đề thực trạng qua ba năm áp dụng luật thuế mới và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu thuếgiải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học ở các trường thcstình huống quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chínhnâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề có ảnh hưởng liên quan đến môi trường văn hoámột số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và lưu trữ hồ sơ ở trường thpt tĩnh gia 1một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt quận ba đình thành phố hà nội luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcBài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpBài 4. Chuyện người con gái Nam XươngBài 4. Luyện tập tạo lập văn bảnBài 22. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)Bài 13. Bài toán dân sốBài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanhBài 21. Tính theo công thức hoá họcUnit 02. Health. Lesson 5. Skills 1Tuần 2. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng ViệtUnit 13. HobbiesTuần 24. Từ ấyTuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự)Bài 4. Đại từUnit 10. Nature in dangerBài 9. Các loại rễ, các miền của rễBài 7. Cấu tạo tế bào thực vậtUnit 01. My new school. Lesson 6. Skills 2Unit 7. Economic reformsUnit 8. CelebrationsDự án trường học quốc tế Vinschool