Nghiên cứu đa dạng di truyền một số loài thuộc chi trung quân (ancistrocladus) ở việt nam

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số loài thuộc chi trung quân (ancistrocladus) việt nam

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số loài thuộc chi trung quân (ancistrocladus) ở việt nam
... cho nghiên cứu v khả sử dụng c c loài thuộc chi Trung quân, chúng t i đ xuất đ tài “N hiên cứu đ d n di truyền quân (Ancistrocladus) Việt N ột số ài thuộc chi Trun ” Mục tiêu Đ nh gi đa dạng di ... từ loài A conchinchinesis Việt Nam kh kh c biệt so với ph c ng loài c ng bố giới (Nguy n et al., 1996; 1997) Trên thực tế, nghiên cứu đa dạng di truy n chi Trung quân giới Việt Nam Nhằm tạo sở ... 1.1.2 Sơ lư c v chi Trung Quân 1.2 Đa dạng di truy n chi Trung Quân 1.3.Tình hình nghiên cứu chi Trung Quân Việt Nam .7 1.4 Đ nh gi đa dạng di truy n phương ph p sinh học...
 • 85
 • 76
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống lúa nương trung du, miền núi phía bắc việt nam

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống lúa nương ở trung du, miền núi phía bắc việt nam
... nư c 12 1.2.4 Nghiên c u ña d ng di truy n lúa Vi t Nam 18 1.3 Nghiên c u lúa nương 20 1.3.1 Tình hình nghiên c u lúa nương th gi i 20 1.3.2 Tình hình nghiên c u lúa nương 24 Vi t Nam CHƯƠNG V ... cao Nghiên c u ch t lư ng lúa c a t p ñoàn lúa ñã cho th y gi ng lúa ñ a phương c truy n mi n núi phía B c Vi t Nam có ch t lư ng dinh dư ng (Lê Doãn Di n, 1995) [6] Lúa Nương, g m c lúa t lúa ... t , 59,2% lúa n p, 43,3% lúa ru ng, 56,7% lúa nương, 6,0% lúa chiêm, 94,0% lúa mùa, 81,2% lúa Japonica, 18,8% lúa Indica Trong lúa japonica có 62,9% lúa nương, 61,0% lúa n p Cũng theo tác gi...
 • 111
 • 528
 • 4

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống gấc (momordica cochinchinensis (lour ) spreng) thu thập việt nam bằng chỉ thị phân tử DNA

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống gấc (momordica cochinchinensis (lour ) spreng) thu thập ở việt nam bằng chỉ thị phân tử DNA
... dạng di truyền số giống gấc (Momordica cochinchinensis (Lour. ) Spreng) thu thập Việt Nam thị phân tử DNA Đề tài đánh giá đa dạng di truyền giống gấc sở phân tích trình tự gen DNA nhân ITS, DNA ... sinh trưởng khác nhau) số lượng thị đa hình không phong phú Bởi hầu hết nghiên cứu đa dạng di truyền ngày nay, thị DNA sử dụng phổ biến 2.2.3 Chỉ thị phân tử DNA Chỉ thị phân tử DNA đoạn DNA trình ... tin di truyền sở cho chiến lược chọn tạo giống gấc nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen gấc nước ta quan tâm Từ thực tế đó, tiến hành đề tài Nghiên cứu đa dạng di truyền số giống gấc (Momordica...
 • 85
 • 376
 • 2

nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn lúa có khả năng chịu mặn của việt nam bằng chỉ thị ssr

nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn lúa có khả năng chịu mặn của việt nam bằng chỉ thị ssr
... thước đo tính đa dạng di truyền allele locus SSR Giá trị PIC hiểu đa dạng di truyền gen (Weir, 1996) [64] Kết nghiên cứu bảng 3.1 cho thấy: tập đoàn lúa chịu mặn địa Việt Nam đa dạng thành phần ... thông tin nguồn gen lúa chịu mặn phục vụ công tác bảo tồn chọn tạo giống lúa chịu mặn Mục đích nghiên cứu Đánh giá mức độ đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chịu mặn địa Việt Nam mức phân tử xác ... biết đa dạng di truyền nguồn gen lúa chịu mặn tạo sở lý luận cho việc chọn lọc, phục tráng để nâng cao tiềm di truyền giống lúa chịu mặn sản xuất Phát sai khác di truyền giống lúa chịu mặn ý...
 • 64
 • 210
 • 0

Đánh giá đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu việt nam thuộc chi đảng sâm (codonopsis sp) bằng kỹ thuật AND mã vạch

Đánh giá đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu việt nam thuộc chi đảng sâm (codonopsis sp) bằng kỹ thuật AND mã vạch
... tế trên, tiến hành đề tài Đánh giá tính đa dạng di truyền số loài Codonopsis Việt Nam kỹ thuật vạch ADN” Đề tài góp phần xác định vạch phân biệt loài thuộc chi Codonopsis cách kết hợp ... giá toàn di n tính đa dạng phân bố chi Việt Nam Nghiên cứu ứng dụng vạch phân tử cho nguồn dược liệu quý khác Việt Nam References Tiếng Việt Võ Văn Chi (1999), Từ điển thuốc Việt Nam, NXB ... loài chi Codonopsis Nghiên cứu lần ứng dụng vạch ADN phân tích đa dạng di truyền loài Codonopsis Việt Nam, kết nghiên cứu trước giới khẳng định vùng gen ITS matK giúp nhận di n loài loài mã...
 • 20
 • 499
 • 0

ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ LOẠI NẤM ĂN DỰA TRÊN TRÌNH TỰ ITS (INTERNAL TRANSCRIBED SPACER) potx

ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ LOẠI NẤM ĂN DỰA TRÊN TRÌNH TỰ ITS (INTERNAL TRANSCRIBED SPACER) potx
... nấm lớn (nấm ăn được) phân tích dựa trình tự ITS1 ITS4 Các số CI = 0.8121; RI = 0.9027; số bootstrap ghi đầu nhánh giản đồ Nhóm C: gồm hai dòng nấm kim châm thuộc loài Flammulina velutipes, số ... ứng dụng nghiên cứu đa dạng di truyền loại nấm ăn (Hongyan Su, 2008; Larraya et al, 2000; Martin et al., 2004) Cặp mồi ITS1 ITS4 sử dụng để khuếch đại khu vực ITS mẫu DNA nấm (Han Shin, 2007) ... hai nhóm nấm bào ngư để tạo loại nấm không thành công khác biệt di truyền KẾT LUẬN Những liệu phân tích dựa trình tự ITS cho thấy triển vọng phát triển chúng phân tích phả hệ 16 dòng nấm vùng...
 • 8
 • 337
 • 6

đánh giá đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu việt nam thuộc chỉ đảng sâm (codonopsis sp) bằng kỹ thuật and mã vạch

đánh giá đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu việt nam thuộc chỉ đảng sâm (codonopsis sp) bằng kỹ thuật and mã vạch
... NHIấN Nguyn Th Thanh Nga NH GI A DNG DI TRUYN MT S LOI CY DC LIU VIT NAM THUC CHI NG SM (Codonopsis sp.) BNG K THUT ADN M VCH Chuyờn ngnh: Di truyn hc Mó s: 60 42 70 LUN VN THC S KHOA ... chuụng, di khong cm mu xanh vng, cú np nhn ngn Loi ny mi ch tỡm thy khu t tr A-pa tnh T Xuyờn, Trung Quc - ng sõm hoa ng (Codonopsis tubulosa Kom) cõy tho thõn leo bũ Thõn lỏ u cú lụng di, lỏ hp di ... phớa nam ch thy cao nguyờn Langbian (Lõm ng), xung quanh chõn nỳi Ngc Linh (c Giõy-Kon Tum v Qung Nam- Nng) nỳi, ngi dõn tc ó trng xen Codonopsis vi ngụ, cho kt qu tt - ng sõm hoa xanh (Codonopsis...
 • 79
 • 1,978
 • 4

Nghiên cứu đa dạng sinh học một số nhóm động vật không xương sống đất (Mối, Collembola, Nhện, Giun đất) và ý nghĩa chỉ thị của chúng trong các sinh cảnh tại V143610

Nghiên cứu đa dạng sinh học một số nhóm động vật không xương sống ở đất (Mối, Collembola, Nhện, Giun đất) và ý nghĩa chỉ thị của chúng trong các sinh cảnh tại V143610
... dung nghiên cứu đề tài: M ục tiêu: + Nghiên cửu đa dạng sinh học cùa số nhóm Động vật không xirơng sống (ĐVKXS) (Mối, Collembola, Nhện Giun đất) VQG Cát Bà + Xác định loài nhóm loài động vật nahiên ... vật không xương sống đất (Mối, Collembola, Nhện, Giun đất) ý nghĩa thị chúng sinh cảnh Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng” QG 06.13 Mã sổ: PGS.TS Nguyễn Văn Quảng b Chù trì đề tài: Khoa Sinh học ... tồn đa dạng sinh học VQG Cát Bà giải pháp quàn lý KÉT LUẬN VÀ ĐÊ NGHỊ 46 TẢI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 50 BÁO CÁO TÓM TẤT on j Ậ , X • ứ Tên đê tài: “ Nghiên cứu đa dạng sinh học số nhóm động vật...
 • 6
 • 363
 • 1

Nghiên cứu đa dạng sinh học một số nhóm động vật không xương sống đất (Mối, Collembola, Nhện, Giun đất) và ý nghĩa chỉ thị của chúng trong các sinh cảnh tại V14361020150303

Nghiên cứu đa dạng sinh học một số nhóm động vật không xương sống ở đất (Mối, Collembola, Nhện, Giun đất) và ý nghĩa chỉ thị của chúng trong các sinh cảnh tại V14361020150303
... tình hình thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài " Nghiên cửu đa dạng sinh học số nhóm động vật không xương sống đất (Mối, Collembola, Nhện, Giun đất) Ý nghĩa thị chúng sinh cảnh Vườn Quốc gia Cát Bà, ... thấy lưới hình phễu nhỏ tạicác bụi rậm cách mặt đất khoáng 10 cm 3.6 Số lượng lòai Động vât không xương sống đất sinh cảnh Phân tích phân bố nhóm ĐVKXS đất theo sinh cảnh khácnhau thu kết trình ... thật phù hợp với thực tế Bời lẽ sinh vật sinh vật thuộc nhóm Chân khớp có đời sống ngắn ngủi, 39 Bane 19 số loài cùa nhóm Động vật không xương sống 'đất phân hố sinh cành VỌG Cát ỉià RTN bị tác...
 • 109
 • 251
 • 0

Nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC MỘT SỐ HỆ SINH THÁI RỪNG CHỦ YẾU VIỆT NAM " pptx

Nghiên cứu khoa học
... điểm sinh thái cá thể sinh thái quần thể Sử dụng phương pháp nghiên cứu định vị đặc điểm lâm học hệ thống phân cấp: CÂY CÁ THỂ  LÂM PHẦN (lâm hình)  HỆ SINH THÁI Đề tài lựa chọn kiểu rừng chủ ... (iv) Sinh thái loài; (v) Các đặc tính lâm học khác Của kiểu rừng chủ yếu Việt Nam rừng rộng thường xanh, rừng khộp, rừng ngập mặn rừng ngập phèn Phương pháp nghiên cứu Con đường tốt hiệu để nghiên ... văn, đất,…) số hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu Việt Nam Báo cáo tổng kết đề tài Vũ Tiến Hinh cs, 2006 Nghiên cứu giải pháp PHR khoanh nuôi số tỉnh trung du, miền núi phía bắc Việt Nam Báo cáo...
 • 13
 • 443
 • 1

đóng góp vào việc nghiên cứu hoá học một số cây thuốc chi eupatorium (họ cúc) việt nam

đóng góp vào việc nghiên cứu hoá học một số cây thuốc chi eupatorium (họ cúc) ở việt nam
... cõy h Cỳc c chia lm 13 tụng Trong mi tụng chia thnh nhiu chi v mi chi li gm nhiu loi khỏc Cú nhng tng gm nhiu chi nh tụng H elianthae, cú 23 chi ngc li cú nhng tụng ch gm mt s rt ớt chi nh tụng ... nỳi - Chi Eupatorium L - Mn ti gm loi, m c t ng bng n nỳi cao - Chi M ika n ia Willd - Cỳc leo ch cú loi, gp ven rng vựng nỳi thp Tng E u patoriae tng cng cú 15 loi, ú cú loi thuc chi Eupatorium ... chi nh tụng Eupatoriae, ch cú chi [2], C th cỏc chi ca tụng Eupatoriae c phn bit nh sau: - Chi Aenostemma Forst - Cỳc dớnh gm loi m c ven rng m, vựng nỳi thp - Chi Agộratum L - c hụi gm loi,...
 • 102
 • 388
 • 2

Nghiên cứu sàng lọc Squalene từ một số chủng vi tảo biển phân lập Việt Nam

Nghiên cứu sàng lọc Squalene từ một số chủng vi tảo biển phân lập ở Việt Nam
... loài vi tảo tập đoàn giống nguồn cung cấp cho vi c tách chiết squalene quy mô lớn Chính vậy, mong muốn tiến hành đề tài nghiên cứu Nghiên cứu sàng lọc squalene từ số chủng vi tảo biển phân lập Vi t ... cộng đồng từ nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có nước có tảo, mong muốn tiến hành đề tài nghiên cứu Nghiên cứu sàng lọc squalene từ số chủng vi tảo biển phân lập Vi t Nam nhằm cung cấp sở khoa ... NGUYÊN VI N SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT *** Nguyễn Cẩm Hà NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC SQUALENE TỪ MỘT SỐ CHỦNG VI TẢO BIỂN PHÂN LẬP VI T NAM Chuyên ngành: Hóa sinh thực nghiệm Mã số :...
 • 77
 • 398
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đa dạng di truyền lúabai bao phân tích đa dạng di truyền một số isolates vi khuẩn gây bệnh héo xanh hại lạcnghien cuu da dang di truyenchỉ thị phân tử trong nghiên cứu đa dạng di truyền và chọn tạo giống ngônghiên cứu đa dạng di truyền thông qua chỉ thị phân tử ssr simple sequence repeatsnghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khíchọn tạo và nhân giống cho môt số loài cây trồng rừng chủ yếu ở việt nammột số loài cây cho sợi thường gặp ở việt nammột số loại bia sử dụng rộng rãi ở việt namluận văn xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hóa một số loại caolanh trên miền bắc việt namkết quả bước đầu nghiên cứu bảo tồn ngoại vi một số cây thuốc quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng tại trại thuốc sa pa và tam đảonghiên cứu tương đương sinh học viên nén gliclazid giải phóng chậm sản xuất ở việt nam theo mô hình thử đơn liều và đa liềumột số chính sách an sinh xã hội ở việt nammột số qui định về tái bảo hiểm ở việt nam hiện nayl việc ký kết và thực hiện một số loại hợp đồng đại lý tại việt namVật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longPhân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ logaritBài tham luận về bạo lực học đườngTin hoc 6 nam hoc 2016 2017Ky thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014kiem tra 1 tiet li 7 kieu kyKH DDDH 2017 2018 (1)DE THI TOAN TUOI THO 2017Khuynh hướng chung của thời kỳ thơ mới những năm 1930Giáo án tiếng anh lớp 5 mới nhất theo chương trình BGDfile word bộ đề trắc nghiệm ôn học kỳ 1 lớp 11NHÂN TỐ SINH THÁI NHÂN TỐ SINH THÁIchuyên đề vật lý nanoTOEIC 600 WORDS SHORTENEDNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenbia bds copy