BÀI tập PHỤ đạo HS yếu kém sửa

Bài giảng Chuyên đề phụ đạo HS yếu kém

Bài giảng Chuyên đề phụ đạo HS yếu kém
... kiến nghị sau: - Về phía nhà trường: Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ cơng tác phụ đạo học sinh yếu kém, đạo cho phận đồn thể nhà trường thực tốt vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục ý thức học ... học sinh giỏi Giáo viên thực hiện: Tề Xố n - Chuyên đề: “Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu trường THCS” để em giúp đỡ học tập Trong q trình phụ đạo giáo viên thường xun kiểm tra để nắm bắt ... ý nghe giảng mà lo nói chuyện, làm trật tự học, chọc phá bạn bè làm cho bạn học khơng Kết học sinh học tập Giáo viên thực hiện: Tề Xố n - Chuyên đề: “Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu trường...
 • 6
 • 1,404
 • 31

Bài soạn ke hoach phu dao hs yeu kem

Bài soạn ke hoach phu dao hs yeu kem
... Giàng A Ch Chang A Lềnh Hạng A Vảng Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Dáy Dao Mông Mông Mông Mông Mông Mông 7B 7B 8A 8A 8A 8A 8A 8B 8B 8B 8B 8B 9A 9A 9A 9A 9A 9B 9B 9B Thời...
 • 7
 • 294
 • 0

Bài soạn ke hoach phu dao hs yeu kem

Bài soạn ke hoach phu dao hs yeu kem
... Giàng A Ch Chang A Lềnh Hạng A Vảng Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Mông Dáy Dao Mông Mông Mông Mông Mông Mông 7B 7B 8A 8A 8A 8A 8A 8B 8B 8B 8B 8B 9A 9A 9A 9A 9A 9B 9B 9B Thời...
 • 7
 • 281
 • 0

Bài giảng Giao an phu dao HS yeu kem

Bài giảng Giao an phu dao HS yeu kem
... thang GV: Đờng thẳng qua trung điểm cạnh Định lí (Sgk) bên song song với hai đáy nh với cạnh bên thứ ? HS: HS: Đọc định lý SGK GV: Ta gọi EF đờng trung bình hình thang đờng trung bình hình thang ... thang đờng nh nào? HS: Đọc định nghĩa Sgk GV: Nêu tính chất đờng trung binhd hình thang HS: * Định nghĩa: Đờng trung bình hình thang đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên hình thang * Định lí (Sgk) ... Chng minh rng AI = IM HS: GV: Yờu cu HS v hỡnh bng HS: V hỡnh bng GV: Hng dn cho HS chng minh bng cỏch ly thờm trung im E ca DC BDC cú BM = MC, DE = EC nờn ta suy iu gỡ? HS: BD // ME GV: Xột...
 • 18
 • 395
 • 0

Bài giảng KẾ HOẠCH BD HSG và PHỤ ĐẠO HS YẾU KÉM NĂM HỌC 2009-2010

Bài giảng KẾ HOẠCH BD HSG và PHỤ ĐẠO HS YẾU KÉM NĂM HỌC 2009-2010
... dung, kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu thực thi bậc học năm học 2009-2010 Kế hoạch đợc bàn bạc, thảo luận, thống theo trình tự bớc việc triển khai tổ chức thực nhiệm vụ năm học ... tạo Hng nguyên Trờng tiểu học Hng lam Kế hoạch đạo bồi dỡng hS giỏi phụ đạo hS yếu dạy thêm học thêm Năm học : 2007- 2008 Ngời gửi : Võ Đình Khởi 2010 Năm học :2009- ... chất lợng học sinh sau lần Công tác dự trọng góp ý xây dựng phơng pháp lẫn nội dung, hình thức tổ chức dạy học; Bồi dơng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yêu C Phụ đạo học sinh yếu Kế hoạch chung...
 • 9
 • 345
 • 4

Bài soạn KẾ HOẠCH BD HSG và PHỤ ĐẠO HS YẾU KÉM NĂM HỌC 2009-2010

Bài soạn KẾ HOẠCH BD HSG và PHỤ ĐẠO HS YẾU KÉM NĂM HỌC 2009-2010
... dung, kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu thực thi bậc học năm học 2009-2010 Kế hoạch đợc bàn bạc, thảo luận, thống theo trình tự bớc việc triển khai tổ chức thực nhiệm vụ năm học ... tạo Hng nguyên Trờng tiểu học Hng lam Kế hoạch đạo bồi dỡng hS giỏi phụ đạo hS yếu dạy thêm học thêm Năm học : 2007- 2008 Ngời gửi : Võ Đình Khởi 2010 Năm học :2009- ... chất lợng học sinh sau lần Công tác dự trọng góp ý xây dựng phơng pháp lẫn nội dung, hình thức tổ chức dạy học; Bồi dơng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yêu C Phụ đạo học sinh yếu Kế hoạch chung...
 • 9
 • 348
 • 1

Phụ đạo hs yếu kém lớp9

Phụ đạo hs yếu kém lớp9
... viết - luyện viết Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- kém Giáo viên: Mai Phương Thảo - Ôn tập văn nhật dụng DANH SÁCH HỌC SINH THOÁT YẾU KÉM STT Họ tên Con ông Xóm Thoát yếu tháng Ghi 10 11 12 13 14 ... Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- kém Giáo viên: Mai Phương Thảo - Thông qua buổi phụ đạo, cho học sinh ôn lại đơn vị kiến thức Văn học - Rèn luyện ... giảng lớp - Học làm tập nhà - Liên hệ số kiến thức văn học vào thực tế sống Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- kém Giáo viên: Mai Phương Thảo IV - KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG Tháng Ô n tập kiến thức...
 • 4
 • 1,382
 • 9

Kế hoạch phụ đạo HS yếu kém

Kế hoạch phụ đạo HS yếu kém
... - Tham mu với UBND thị để UBND thị đạo chung toàn thị việc tạo sở vật chất tối thiểu cho hoạt động dạy phụ đạo học sinh yếu II/ Thống kê danh sách yếu kém: (Phụ lục kèm theo trang sau) Trung ... cầu giáo viên môn dạy phụ đạo phải báo cáo tình hình tiến học sinh, đến không đối tợng yếu đối tợng học sinh yếu giảm nhiều không tổ chức đủ lớp học chuyển sang hình thức phụ đạo khác (nh bồi dỡng ... soát giúp đỡ học sinh có học lực yếu đạt kết tốt, góp phần nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện - Vẫn tiếp tục quán triệt thực tốt vận động không - Tổ chức đạo tốt đến tất tiết kiểm tra định...
 • 2
 • 742
 • 1

Phụ đạo Hs Yếu kém 9

Phụ đạo Hs Yếu kém 9
... phân loại học sinh để tiếp tục điều chỉnh kế hoạch phụ đạo cho kịp thời - Tổ chức dạy học theo lịch nhà trường Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- kém Giáo viên: Mai Văn Giang - Thường xuyên khích lệ ... lại kiến thức môn DANH SÁCH HỌC SINH THOÁT YẾU KÉM Thoát yếu STT Họ tên Con ông Xóm Ghi tháng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... sinh: - Chú ý nghe cô giảng lớp - Học làm tập nhà - Liên hệ thực tế địa phương Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- kém Giáo viên: Mai Văn Giang Rèn luyện kỹ đơn vị kiến thức học, luyện tập kỹ nhận xét...
 • 6
 • 635
 • 4

NỘI DUNG HỘI THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO GV PHỤ ĐẠO HS YẾU KÉM , HS NGỒI NHẦM LỚP

NỘI DUNG HỘI THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO GV PHỤ ĐẠO HS YẾU KÉM , HS NGỒI NHẦM LỚP
... phân loại HS yếu , hay HS tình trạng để có cách giải - Báo cáo kết đánh giá phân loại HS yếu , lại cho tổ , để tổ trưởng có kế hoạch báo cáo BGH - GV soạn giáo án dạy bồi dưỡng HS yếu , sau BGH ... hoạch phụ đạo cho kịp thời - Tổ chức dạy học theo lịch nhà trường .GV cho học sinh ôn lại đơn vị kiến thức mà HS chưa nắm vững, chưa biết thông qua kiểm tra cho học sinh tự nhà làm , nội dung kiểm ... dạy tự chọn , GV cho học sinh ôn lại đơn vị kiến thức mà HS chưa nắm vững, chưa biết - Rèn luyện số kỹ cộng, tr , nhân ,chia ,và phép toán nâng lên lũy thừa - Ra đề kiểm tra, tập, chấm chữa thường...
 • 4
 • 352
 • 3

SKKn- Phu dao HS yeu kem mon hoa 8

SKKn- Phu dao HS yeu kem mon hoa 8
... *- Sè lỵng HS u, kÐm m«n hoa : ( Th«ng qua k× kiĨm tra kh¶o s¸t chÊt lỵng ®Çu n¨m) - Khèi Líp 8: 39/70 = 55,71% *Sau mẫu thiết kế hoạt động tiết dạy phụ đạo * Sau học :2,4,5 (SgK HH 8) qua nhận ... lƯ HS u, kÐm cßn rÊt cao §Ỉc ®iĨm chung cđa ®èi tỵng nµy lµ : + HS cßn xem thêng viƯc häc, kiĨm tra ®¸nh gi¸ - Do ®ã ý thøc häc tËp v¬n lªn kÐm, lu«n cã t tëng û l¹i Tõ nh÷ng vÊn ®Ị trªn, víi mong ... kÞp thêi -LËp kÕ hoach, néi dung ch¬ng tr×nh phơ ®¹o thĨ, s¸t thùc -T×m hiĨu, n¨m b¾t hoµn c¶nh gia ®×nh HS, th«ng tin kÞp thêi cho phơ huynh biÕt vỊ yªu cÇu phơ ®¹o ®èi víi HS u kÐm T¹o mèi...
 • 15
 • 560
 • 4

Mâuc kế hoạch phụ đạo HS yếu kém

Mâuc kế hoạch phụ đạo HS yếu kém
... sinh Kết Ghi 21 22 23 Hồ Thị Hồng Trần Thị Hoa Hồ Thị Thu Hiền Văn Văn Văn 6 Quỳnh phơng, ngày 30 tháng năm 2008 Ngời lập kế hoạch Phó Hiệu trởng Trần Quang Ngọc Danh sách phụ đạo học sinh yếu ... học sinh mợn SGK 11 Gửi danh sách học sinh thuộc dạng yếu Đảng uỷ xã, ông (bà) thôn để Đảng uỷ có kế hoạch vận động học sinh tham gia học phụ đạo đầy đủ 12 Phan công đoàn viên kiểm tra giúp đỡ học ... sinh - Lớp: 9A, G - HS lớp GV dạy: Vũ thị hoa Con ông (bà) Thôn Ghi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Danh sách phụ đạo học sinh yếu năm học 2008 2009...
 • 33
 • 522
 • 3

KH phụ đạo HS yếu kém tổ TN

KH phụ đạo HS yếu kém tổ TN
... 2009, nhằm giảm thiểu học sinh yếu kém, kh c phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, nâng cao chất lợng dạy học Tổ KH tự nhiên lập kế hoạch dạy học phụ đạo cho học sinh yếu với số nội dung sau: I ... đ/c Giang Kh i 6: đ/c Hoàn Môn Vật lý: Kh i 6:đ/c Hoàn Kh i 7:đ/c Sữu Kh i 8:đ/c Giang Kh i 9:đ/c Lan Môn Hóa học: Kh i 8, 9: đ/c Nguyên Môn Sinh học: Kh i 9: đ/c Dụng Kh i 8: đ/c Lang Kh i 7: ... cho học sinh yếu kém, quan tâm đến đối tợng tiết dạy học kh a - Lập chơng trình phụ đạo học sinh yếu môn phụ trách - Thực nghiêm túc việc soạn giảng dạy lớp theo kế hoạch chuyên môn - Tổ chức kiểm...
 • 9
 • 321
 • 2

KH phụ đạo HS yếu kém tổ XH

KH phụ đạo HS yếu kém tổ XH
... 2008, nhằm giảm thiểu học sinh yếu kém, kh c phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, nâng cao chất lợng dạy học Tổ KH tự nhiên lập kế hoạch dạy học phụ đạo cho học sinh yếu với số nội dung sau: I ... Toán, thời gian phụ đạo dành cho môn gặp nhiều kh kh n Với học sinh học yếu dễ sinh lời học, em kh ng chịu kh tiếp thu học ngồi lớp Do mà em học ngày yếu Ngoài nhân dân phận phụ huynh học sinh ... chuyên môn: - Tổ chức kh o sát chất lợng đầu năm học 2007-2008 - Hội thảo rút kinh nghiệm môn, theo nhóm, định hình cách dạy phụ đạo học sinh yếu kém, nội dung dạy học sinh yếu - Tổ chức dự rút...
 • 8
 • 350
 • 3

Xem thêm