12A1 1 TIÊT săt và CROM đề 1

12A1 1 TIÊT săt CROM đề 1

12A1 1 TIÊT săt và CROM đề 1
... C©u 17 : A C©u 18 : A C©u 19 : A C©u 20 : A C C©u 21 : A C©u 22 : A C©u 23 : A C C©u 24 : A C C©u 25 : A C C©u 26 : A B C D ... electron viết đúng: Fe:[Ar] 4s23d6 B Fe2+: [Ar] 4s23d4 2+ Fe :[Ar] 3d 4s D Fe:[Ar] 3d64s2 Cho 1, 12 gam bột sắt vào cốc đựng V lít dung dịch HNO3 0,6M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,224 lít khí X (đkc) ... dịch BaCl2 Cho 0 ,1 mol FeCl3 tác dụng hết với dung dịch Na2CO3 dư thu kết tủa X Đem nung kết tủa nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu chất rắn có khối lượng m gam Giá trị m là: 10 gam B gam...
 • 2
 • 137
 • 0

kiem tra 1 tiet sat , dong , crom

kiem tra 1 tiet sat , dong , crom
... , H2 ,Cl2 ,FeCl 2, HCl, Ba(NO3)2 B Fe2O 3, C, HCl, FeCl2,HCl,BaCl2 C FeO, Al, Cl 2, FeCl 3, HCl, BaCl2 D Fe3O 4, CO, Cl 2, FeCl 3, HCl,BaCl2 Câu 24 Cho kim loại : Fe , Ag , Cu dung dịch HCl , CuSO , ... 4 6,9 gam chất rắn khan Biết Fe = 56; Al = 27; Cl = 3 5,5 ; S = 32; O = 16 Giá trị x,y câu là: A 0 ,1 0,2 B 0,2 0,3 C 0,3 0 ,1 D 0,3 0,2 Câu 21 Phát biểu không đúng: A Fe bị oxi hoá thành Fe2+ Fe3+ ... 4 3, g hỗn hợp Fe Fe2O3 lượng dung dịch HCl vừa đủ thu 4,4 8l khí H2 (ĐKC) Thành phần % Fe Fe2O3 hỗn hợp ban đầu : A 2 5,9 % ; 74 ,1 % B 2 6,5 % ; 7 3,5 % C 2 7,3 % ; 7 2,7 % D 3 2,5 % ; 6 7,5 % MA TRẬN ĐỀ ( 12 A)...
 • 3
 • 303
 • 5

MA SÁT VẤN ĐỀ CHỐNG MÀI MÒN

MA SÁT VÀ VẤN ĐỀ CHỐNG MÀI MÒN
... nhà khoa học Liên Xô đề xuất lập luận có tính cách mạng " làm đảo ngược qúa trình mài mòn ma sát, biến lượng phá hủy ma sát chuyển thành lượng kiến tạo mới, biến qúa trình mài mòn bề mặt thành qúa ... ma sát Lớp gốm kim loại hình thành chỗ trước bị mài mòn làm bù đắp hao mòn trở thành thể tách rời chi tiết Sau suốt qúa trình vận hành đóng vai trò lớp giáp bảo vệ vững chống lại mài mòn ma sát ... minh tạo lớp bảo vệ gốm kim loại bền vững lượng sinh ma sát máy móc vận hành, chỗ cần thiết bề mặt chi tiết - chỗ bị ma sát để chống lại mài mòn Công nghệ Xado đặt móng cho phát triển phương pháp...
 • 5
 • 553
 • 3

sat va crom

sat va crom
... crom điện phân Cr2O3 Câu 70: Ứng dụng khơng hợp lí crom là? A Crom kim loại cứng dùng cắt thủy tinh B Crom làm hợp kim cứng chịu nhiệt hơn, nên dùng để tạo thép cứng, khơng gỉ, chịu nhiệt C Crom ... biểu phản ứng crom với phi kim: A Ở nhiệt độ thường crom phản ứng với flo B nhiệt độ cao, oxi oxi hóa crom thành Cr(VI) C Lưu huỳnh khơng phản ứng với crom D nhiệt độ cao, clo oxi hóa crom thành ... bị ăn mòn điện hố q trình ăn mòn A kẽm đóng vai trò catot bị oxi hố B sắt đóng vai trò anot bị oxi hố C kẽm đóng vai trò anot bị oxi hố D sắt đóng vai trò catot ion H+ bị oxi hố Câu (CĐ-2011):...
 • 22
 • 273
 • 2

KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 NÂNG CAO Môn:Giải tích (Thời gian 45 phút) Chương 1 : ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VẼ HÀM SỐ ppt

KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 NÂNG CAO Môn:Giải tích (Thời gian 45 phút) Chương 1 : ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ HÀM SỐ ppt
... nghiệm) (0,25 điểm) Câu3/ (2 điểm) -Lý luận:Tốn vật liệu diện tích xung quanh hình hộp+diện thích đáy phải nhỏ (0,5 điểm) -Đặt ẩn,lập hàm số :S=x +12 8/x (0,5 điểm) -Tìm GTLN (0,75 điểm) -Kết ... -Lý luận số nghiệm phương trìnhlà số giao điểm đồ thị hàm số (2) đường thẳng y=m-3 (cùng phương 0x) (0,5 điểm) -Biện luận trường...
 • 2
 • 539
 • 5

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
... y=2x+2 013 Câu (2đ): Cho hàm số đồ thị (C): y= (x-2)(mx2-2mx-2m -1) Tìm m để đồ thị hàm số ( C ) cắt trục hoành điểm phân biệt ——— Hết ———Đáp án đề kiểm tra tiết chương giải tích lớp 12 Đề số Dap ... kiem tra tiet giai tich lop 11 chuong cau Dap an kiem tra tiet giai tich lop 11 chuong cau Dap an kiem tra tiet giai tich lop 11 chuong cau Đáp án đề kiểm tra tiết chương giải tích lớp 12 Đề số ... Bài 2(3đ): Cho hàm số đồ thị (C) a/ Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C) điểm có hoành độ -1 b/ Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C), biết tiếp tuyến song...
 • 7
 • 429
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 (đại số 12) chương 1 ứng dụng đạo hàm đề khảo sát vẽ đồ thị hàm số

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 (đại số 12) chương 1  ứng dụng đạo hàm đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
... (x-2)(mx2-2mx-2m -1) Tìm m để đồ thị hàm số ( C ) cắt trục hoành điểm phân biệt ——— Hết ———Đáp án đề kiểm tra tiết chương giải tích lớp 12 Đề số Dap an kiem tra tiet giai tich lop 11 chuong cau Dap an kiem tra ... (5đ): Cho hàm số y=x3 – 6x2 +9x +1 (C) a) (3đ) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số b) (2đ) Dùng đồ thị biện luận số nghiệm phương trình: x3 -6x2 + 9x+3 -2m=0 Bài 2(3đ): Cho hàm số đồ thị (C) ... cau Dap an kiem tra tiet giai tich lop 11 chuong cau Dap an kiem tra tiet giai tich lop 11 chuong cau Đáp án đề kiểm tra tiết chương giải tích lớp 12 Đề số ...
 • 7
 • 84
 • 0

de kiem tra 1 tiet hslg va ptlgcb (4 ma de tu luan)

de kiem tra 1 tiet hslg va ptlgcb (4 ma de tu luan)
... sin 3x Đề kiểm tra số Câu (6 điểm): Giải phơng trình lợng giác sau: a )2sin (10 0 x) = Đề kiểm tra số Câu (6 điểm): Giải phơng trình lợng giác sau: a )2sin (10 0 x) = Đề kiểm tra số Câu (6 điểm): ... cos x + Đề kiểm tra số Câu (6 điểm): Giải phơng trình lợng giác sau: a )2sin (10 0 x) = Đề kiểm tra số Câu (6 điểm): Giải phơng trình lợng giác sau: a )2sin (10 0 x) = Đề kiểm tra số Câu (6 điểm): ... cos x + Đề kiểm tra số Câu (6 điểm): Giải phơng trình lợng giác sau: a )2sin (10 0 x) = Đề kiểm tra số Câu (6 điểm): Giải phơng trình lợng giác sau: a )2sin (10 0 x) = Đề kiểm tra số Câu (6 điểm):...
 • 4
 • 221
 • 0

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ pptx

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ pptx
... giá trị tham số a để hàm số Bài Với giá trị m, hàm số Bài Định a để hàm số y= ( a − 1) x + ( a + 1) x + 3x + đồng biến R ? ( m − 1) x Bài Cho hàm số y = + 2x + Xác định m để hàm số đồng biến khoảng ... (0;2) Bài Cho hàm số y = x − 2mx + m + x−m a) Tìm m để hàm số đồng biến khoảng xác định b) Tìm m để hàm số đồng biến khoảng ( 1;+∞ ) DẠNG 3:SỬ SỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ... SỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH PHƯƠNG TRÌNH CÓ NGHIỆM DUY NHẤT LOẠI 1: CHỨNG MINH PHƯƠNG TRÌNH CÓ NGHIỆM Bài 1: Cho hàm số f ( x ) = 2x x − a) Chứng minh hàm số đồng biến nửa khoảng...
 • 4
 • 390
 • 2

Đáp án 5 đề KT 1 tiết SH 12 - CB

Đáp án và 5 đề KT 1 tiết SH 12 - CB
... Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 16 đề : 15 1 Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc ... tròn tơng ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 18 đề : 14 9 Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ... tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28...
 • 20
 • 161
 • 0

Kiểm tra 1 tiết: Sắt-Đồng một số kim loại khác (12 nâng cao)

Kiểm tra 1 tiết: Sắt-Đồng và một số kim loại khác (12 nâng cao)
... muối nitrat sinh dung dịch A 22,65 gam B 22,56 gam C 21, 65 gam D 21, 56 gam Câu 21: Đốt cháy bột crom oxi dư thu 2,28 gam oxit Khối lượng crom bị đốt cháy A 1, 19 gam B 1, 56 gam C 0,78 gam D 1, 74 ... phản ứng 10 0% A 24g B 30g C 28g D 26g Câu 28: Cho 19 ,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu 4,48 lít khí NO (đktc) Kim loại M A Cu B Fe C Zn D Mg Câu 29: Ngâm kim loại có khối ... thu 336 ml khí H (đktc) khối lượng kim loại giảm 1, 68% Muối clorua thu A FeCl3 B MgCl2 C CuCl2 D FeCl2 Câu 30: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat kim loại hóa trị II thấy sinh kết tủa...
 • 3
 • 1,773
 • 92

Đạo đức: Đề bài: TIẾT KIỆM BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (Phần 1). potx

Đạo đức: Đề bài: TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (Phần 1). potx
... nhớ tiết học tập đạo đức trang 45 (4 phút) -Dặn hs tìm hiểu thực tế sử dụng nước gia đình , nhà trường tìm hiểu cách sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nước sinh hoạt gia đình nhà trường -Nhận xét tiết ... dụng Thảo luận nước tiết kiệm bảo vệ nguồn nước nhóm để nước không bị ô nhiễm -Hs thảo luận (8-10 -Mục tiêu: Hs biết quan tâm tìm theo nhóm đôi phút) hiểu thực tế sử dụng nước nơi -Tiến hành: ... Để nước chảy tràn bể mà không khoá vòi nước lại việc làm sai làm lãng phí nước đ.Không vứt rác việc làm tốt để bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm HĐ -Kết luận: Chúng ta nên sử dụng Thảo luận nước...
 • 8
 • 428
 • 1

Chuyên đề tốt nghiệp: Khảo sát tình hình chung của công ty điện thoại Hà Nội trong việc sử dụng nguồn lao động phần 1 ppsx

Chuyên đề tốt nghiệp: Khảo sát và tình hình chung của công ty điện thoại Hà Nội trong việc sử dụng nguồn lao động phần 1 ppsx
... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chính chọn đề tài: "Nâng cao hiệu sử dụng người lao động công ty điện thoại Nội" Chuyên đề gồm chương: Chương I: Giới thiệu tổng quan Công ty Điện thoại Nội ... THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI II Công ty điện thoại Nội II doanh nghiệp thành lập ngày 01/ 04/2004 Nếu xét theo ngày thành lập doanh nghiệp doanh nghiệp Nhà nước thành lập chưa lâu ... thành lập đóng góp công ty doanh thu bưu điện Nội không nhỏ Tính đến ngày 24 /12 /2004 doanh thu công ty đạt 10 00 tỷ đồng vượt 1% so với kế hoạch giao năm 2004 Nhân xấp xỉ 1/ 4 bưu điện Nội...
 • 6
 • 180
 • 0

Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 KHẢO SÁT VẼ HÀM SỐ ppsx

Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 KHẢO SÁT VÀ VẼ HÀM SỐ ppsx
... b/Dựa vào đồ thị hàm số (2) biện luận theo m số nghiệm phương trình: x2(x2-2)=m Câu 3/ (2 điểm ): Người ta muốn làm thùng tôn hình hộp đứng đày vuông không nắp tích 32 lít.Tính kích ... thước thùng cho tốn vật liệu III.Đáp án: Câu1/ (3 điểm) a/ -Đúng tiệm cận đứng -Đúng tiệm cận xiên (0,5 điểm) (0,5 điểm) b/ -Đường thẳng qua B (1; 0) có hệ số góc k (0,5 điểm) -Điều kiện tiếp xúc ... luận:Tốn vật liệu diện tích xung quanh hình hộp+diện thích đáy phải nhỏ (0,5 điểm) -Đặt ẩn,lập hàm số :S=x2 +12 8 /x (0,5 điểm) -Tìm GTLN (0,75 điểm) -Kết luận (0,25 điểm) ...
 • 5
 • 284
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết toán tiếng việt 1 (2013 2014) trường tiểu học phường 9 (kèm hướng dẫn)

Đề kiểm tra 1 tiết toán và tiếng việt 1 (2013 2014)  trường tiểu học phường 9 (kèm hướng dẫn)
... thi kiểm tra định kì lần II (2 013 – 2 014 ) Trường Tiểu học Phường Ngày thi: 11 /12 /2 013 Họ tên: …………………………………… Môn thi: Tiếng Việt ( Đọc ) Lớp: ………… Thời gian làm bài: 40 phút A Kiểm tra đọc: (10 ... vào chỗ trống: ( 2điểm ) hay iêu : k gọi ; thả d ՝ ao hay au : s ; c ………… Hết …………… Phòng GD&ĐT TP Trà Vinh Trường Tiểu học Phường Kì thi kiểm tra định kì lần II (2 013 – 2 014 ) Ngày thi: 12 /12 /2 013 ... 2 014 ) Ngày thi: 12 /12 /2 013 Họ tên: …………………………………… Môn thi: Tiếng Việt ( Viết ) Lớp: ………… Thời gian làm bài: 40 phút Đề: B Kiểm tra viết: ( 10 điểm ) Viết vần: ( điểm ) - GV đọc cho học sinh viết chữ...
 • 8
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khao sat va ham so 12 nang caolời giải chi tiêt môn hóa mã đề 135 trong kì thi kiểm tra chất lượng thpt trần phúnguyên liệu chính dùng để sản xuất xi măng là đá vôi và đất sét ngoài ra người ta còn dùng quặng sắt và bôxít để làm nguyên liệu điều chỉnhchương 1 ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sốde kiem tra 1 tiet chuong 2 dai so va giai tich 11đề khảo sát chất lượng lớp 12 lần 1 năm 2013 môn toán; khối a và a1đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 12đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 11 học kì 2đề kiểm tra 1 tiết giáo dục công dân 10đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 10đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 12đề kiểm tra 1 tiết môn địa lí lớp 10đề kiểm tra 1 tiết giáo dục công dân 12đề kiểm tra 1 tiết môn công nghệ lớp 11đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 11Xây dựng bài tập gắn với thực tiễn theo hướng tiếp cận pisa trong dạy học hóa học 10, nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh ở trường THPT đặng thai maiXây dựng và sử dụng vòng tròn đồng tâm về kiến thức trong dạy học hóa học nhằm phát huy sự tò mò, đam mê và sáng tạo của học sinh THPTXây dựng sử dụng bài tập theo hướng phân hóa nêu vấn đề, nhằm tạo hứng thú vầ nâng cao chất lượng ôn tập phần ancol cho học sinh lớp 11Nghiên cứu ảnh hưởng chất thải của phòng thí nghiệm chung đến môi trường và chất lượng, độ an toàn của thực phẩm là động thực vật được nuôi trồng ở khu vực xung quanhSoạn giáo án bài dạy photpho theo phương pháp dạy học tích hợpSử dụng hệ thống bài tập liên quan đến thực tế vầ bảo vệ môi trường và BĐKH chương 6 oxi lưu huỳnh lớp 10 cơ bản, cho học sinh trường THPT thường xuân 2Sử dụng hình vẽ thí nghiệm hóa học hữu cơ 11 trong việc tuyển chọn và xây dựng bài tập hóa học nhằm nâng cao hiệu quả trong ôn luyện học sinh giỏi và ôn thi THPT quốc giaSử dụng một số dạng bài tập hóa học để phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh tại trường THPT tĩnh gia 4Thiết kế hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm hóa học ở trường trung học phổ thông, ôn thi THPT quốc gia và học sinh giỏiMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 11 cách giải bài tập xác định công thức của oxit kim loạiMột số kinh nghiệm thiết kế kỹ thuật dạy học theo dự án chương “cacbon silic” sách giáo khoa hóa học 11 – ban cơ bản nhằm hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho học sinhNâng cao hiệu quả giải bài tập chất béo và sử dụng chất béo trong đời sốngLồng ghép giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua bài 21 công thức phân tử hợp chất hữu cơ”(SGK hóa học lớp 11 ban cơ bản) nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh THPTLồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môt trường trong giảng dạy bài phân bón hóa học hóa học 11Dạy bài oxi theo phương pháp dạy học tích cực có sử dụng kiến thức thực tiễn và công nghệ thông tinDạy học “bài 33 – axit sunfuric, muối sunfat” hoá học 10 cơ bản theo định hướng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu bài học của học sinhGiải thích một số kiến thức, hiện tượng thực tế thông qua chương trình hóa học lớp 12Giáo dục bảo vệ môi trường trong bộ môn hóa họcCây cảnh tự chuyển độngCực choáng với tòa nhà kiêm quán cafe của ca sỹ quách tuấn du