Nghiên cứu phân lập nhóm vi khuẩn lactic acid có tính chất đối kháng với vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra pangasianodon hypophthanlmus

Đề tài : Nghiên cứu phân lập nhóm vi khuẩn lactic acid tính chất đối kháng với vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên tra pangasianodon hypophthanlmus

Đề tài : Nghiên cứu phân lập nhóm vi khuẩn lactic acid có tính chất đối kháng với vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra pangasianodon hypophthanlmus
... tiêu đề tài Phân lâp dòng vi khuẩn tính chất đối kháng với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri, gây bệnh cho tra nuôi ở tỉnh đồng sông Cửu Long 1.3 Nội dung đề tài - Thu thập mẫu Tra ở ... 2.3.2 Nghiên cứu bệnh gan thận mủ Hình Các bệnh thường xuyên xuất tra qua giai đoạn nuôi (Loan ctv., 2007) a Bệnh vi khuẩn gây tra nghiên cứu phòng bệnh gan thận mủ Hiện tra sản phẩm ... hủy AHL đối kháng 1.4 Phạm vi nghiên cứu đề tài - Phân lập từ hệ vi sinh vật từ hệ tiêu hóa tra nuôi tra giống - Phân lập từ hệ vi sinh vật nước tra nuôi - Phân lập từ hệ vi sinh...
 • 89
 • 589
 • 0

Nghiên cứu phân lập nhóm vi khuẩn lactic acid tính chất đối kháng với vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên tra pangasianodon hypophthanlmus

Nghiên cứu phân lập nhóm vi khuẩn lactic acid có tính chất đối kháng với vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra pangasianodon hypophthanlmus
... tiêu đề tài Phân lâp dòng vi khuẩn tính chất đối kháng với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri, gây bệnh cho tra nuôi tỉnh đ ng sông Cửu Long 1.3 Nội dung đề tài - Thu th p mẫu Tra tỉnh thuộc ... phát triển vi khuẩn (Neilands, 1981) Các chủng vi khuẩn không gây hại khả sản xuất siderophore sử dụng probiotic để cạnh tranh với vi khuẩn gây bệnh tính sinh bệnh liên quan đến vi c sản ... Aeromonas Tác nhân gây bệnh: Nhóm vi khuẩn gây bệnh chủ yếu thuộc giống Aeromanas: A hyrophila, A caviae, A sobria Vi khuẩn mặt nước nhiều chất hữu dễ mẫn cảm trưỡng thành, gây chết đến...
 • 89
 • 314
 • 0

BÁO CÁO " HIỆN TRẠNG ĐA KHÁNG TRÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN TRA Pangasianodon hypophthalmus Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " docx

BÁO CÁO
... chủng vi khuẩn đa kháng kháng sinh (kháng từ loại thuốc kháng sinh trở lên), phần lớn vi khuẩn đa kháng với loại thuốc kháng sinh như: FM+SXT+SM+ENR+CHL+FFC+TE+DO+NOR Đặc biệt vi khuẩn có tượng đa ... hiệu để trị bệnh vi khuẩn trường hợp cần thiết phải sử dụng kháng sinh PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chủng vi khuẩn Nghiên cứu thực 50 chủng vi khuẩn E ictaluri phân lập từ tra bệnh gan thận mủ ao nuôi ... Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre Trà Vinh từ năm 2007- 2009 (Bảng 1) Bảng Địa điểm thu mẫu tra bệnh gan thận mủ tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Vùng nuôi Nước lợ Vùng nước Tỉnh Trà Vinh Bến...
 • 9
 • 457
 • 4

khảo sát khả năng vi khuẩn lactic kháng vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên tra (pangasianodon hypophthalmus)

khảo sát khả năng vi khuẩn lactic kháng vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus)
... PHÁT KHẢO SÁT KHẢ NĂNG VI KHUẨN LACTIC KHÁNG VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THUỶ SẢN CÁN ... hữu ích cho vi c phòng trị bệnh gan thận mủ 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài nhằm khảo sát tìm hiểu khả vi khuẩn lactic đối kháng với vi khuẩn Edwarsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ tra Đồng thời ... thận mủ tra nuôi Ngô Thị Phương Dung ctv (2011); Nguyễn Văn Thành Nguyễn Ngọc Trai (2012) Do đề tài Khảo sát khả vi khuẩn lactic kháng vi khuẩn Edwarsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ tra (Pangasianodon...
 • 41
 • 145
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DỊCH CHIẾT THẢO DƯỢC LÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN TRA

ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DỊCH CHIẾT THẢO DƯỢC LÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA
... TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: D620301 ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DỊCH CHIẾT THẢO DƯỢC LÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA Cán hướng dẫn Sinh vi n thực Ths Nguyễn Thành Tâm ... Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ Tra cần thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nhằm đánh giá khả kháng lại vi khuẩn E ictaluri gây bệnh gan thận mủ Tra tỷ lệ dịch chiết thảo dược hỗn hợp 1.3 Nội ... thận mủ đề tài khảo sát kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri số dịch chiết từ thảo dược Nguyễn Văn Dương, 2013… nên đề tài: Ảnh hưởng hỗn hợp dịch chiết thảo dược lên vi khuẩn Edwardsiella ictaluri...
 • 39
 • 600
 • 9

Phân lập và khảo sát đặc điểm kháng kháng sinh của Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên tra pps

Phân lập và khảo sát đặc điểm kháng kháng sinh của Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra pps
... oC Như vậy, có khả E ictaluri gây bệnh tra Việt Nam có đặc điểm gây bệnh điều kiện nhiệt độ nước mát tương tự nheo Kết phân lập vi khuẩn từ bệnh nghiên cứu cho thấy bệnh xuất thường xuyên ... tăng vi khuẩn kháng thuốc Khảo sát tính đa kháng E ictaluri, 47 chủng có 46 chủng đề kháng với hai loại kháng sinh trở lên (Bảng 6) Như E ictaluri phân lập kháng với hầu hết loại kháng sinh sử dụng ... đònh danh E ictaluri 60001 Giải phẩu quan sát nội quan cho thấy bề mặt gan, thận, lách có đốm hoại tử trắng với đường kính 0,5 – mm Đây bệnh tích điển hình tra bệnh gan thận mủ bệnh nặng...
 • 5
 • 1,128
 • 8

BÁO CÁO " XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM TRA KHÁNG SINH ĐỒ CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC ĐỊA " docx

BÁO CÁO
... thực kháng sinh đồ theo qui trình qui trình phòng thí nghiệm qui trình thực địa gồm có qui trình nghiền, qui trình phết qui trình tăm – cho mẫu bệnh Kháng sinh sử dụng nghiên cứu gồm tetracycline ... LUẬN Kết kháng sinh đồ 24 48 Kết kháng sinh đồ (ĐKVKK) 24 48 Kết đường kính vòng kháng khuẩn gan, thận lách bệnh gan thận mủ Vĩnh Long trình bày bảng 1, Kết trắc nghiệm F phương pháp thực hiện, ... độ vi khuẩn thích hợp cho thử nghiệm kháng sinh đồ Trong đó, mật độ vi khuẩn gan thận lách tra nhiễm bệnh thực nghiệm E ictaluri vào thời gian chết nhiều lại cao x 108 cfu/mL Mật độ vi khuẩn...
 • 8
 • 447
 • 4

nghiên cứu phân lập nhóm vi khuẩn lactic acid tính chất đối kháng với vi khuẩn edwardsiella

nghiên cứu phân lập nhóm vi khuẩn lactic acid có tính chất đối kháng với vi khuẩn edwardsiella
... khả đối kháng vi khuẩn phân lập với E ictaluri Error! Bookmark not defined 4.6 Khảo sát khả phân hủy C6-HHL điều kiện in vitroError! Bookmark not defined 4.6.1 Nhóm vi khuẩn lactic phân lập ... khả phân hủy HHL đối kháng E ictaluri vi khuẩn nhận từ ngân hàng vi sinh vật - Bước đầu mô tả hình thái, nhộm gram chủng khả phân hủy AHL đối kháng 1.4 Phạm vi nghiên cứu đề tài - Phân lập ... hay đối kháng với vi khuẩn khác nghiên cứu in vitro không đảm bảo chủng probiotic tiềm hiệu nghiên cứu in vivo điều kiện ứng dụng (Gram et al., 2001) Vì vậy, số nghiên cứu, hầu hết ấu...
 • 96
 • 237
 • 1

LVTN Nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh gan thân mủ trên tra

LVTN Nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh gan thân mủ trên cá tra
... kháng thuốc kháng sinh có kích thước 2-51 kbp Vi c phân lập plasmid vi khuẩn gây bệnh động vật thủy sản vài nghiên cứu thực Tại Vi t Nam, vi c phân lập plasmid nhóm vi khuẩn Vibrio gây bệnh ... khả kháng thuốc chủng vi khuẩn người Điều mối đe dọa lớn vi c bảo vệ sức khỏe người tương lai Chính vi c nghiên cứu kháng thuốc vi khuẩn cần thiết, đặc biệt đa kháng thuốc plasmid gây kháng thuốc ... 2.2.2 Hiện tượng kháng thuốc kháng sinh 2.2.2.1 Khái quát tượng kháng thuốc Sự kháng thuốc vi khuẩn nói chung vi khuẩn gây bệnh trên động vật thủy sản nói riêng quan tâm, nghiên cứu từ lâu Từ năm...
 • 35
 • 553
 • 0

Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ trên tra Việt Nam Pangasius hypophthalmus bằng kỹ thuật lamp (Loop-mediated isothermal amplification)

Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ trên cá tra Việt Nam Pangasius hypophthalmus bằng kỹ thuật lamp (Loop-mediated isothermal amplification)
... tiêu đề tài: - Xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ tra Việt Nam Pangasius hypophthalmus - Chẩn đoán nhanh, xác tác nhân gây bệnh mẫu bệnh phẩm kỹ thuật LAMP Nội dung nghiên cứu: - Phân lập ... - TRẦN THỊ THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA VIỆT NAM Pangasius hypophthalmus BẰNG KỸ THUẬT LAMP (Loop - mediated isothermal amplification) CHUYÊN NGÀNH: ... soát điều trị bệnh Xuất phát từ thực tế đó, tiến hành đề tài: Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ tra Việt Nam Pagasius hypophthalmus kỹ thuật LAMP (Loop-mediated isothermal amplification”...
 • 149
 • 243
 • 0

nghiên cứu phân lập hệ vi sinh vật chủ yếu trong quá trình lên men tự nhiên hạt ca cao

nghiên cứu phân lập hệ vi sinh vật chủ yếu trong quá trình lên men tự nhiên hạt ca cao
... đề tài: Nghiên cứu phân lập hệ vi sinh vật chủ yếu trình lên men tự nhiên hạt ca cao 2 Mục đích đề tài Nghiên cứu hệ vi sinh vật tham gia vào trình lên men tự nhiên hạt ca cao, phân lập định ... dung nghiên cứu - Nghiên cứu phân lập, định danh chủng vi sinh vật trình lên men tự nhiên hạt ca cao: Nghiên cứu phân lập định danh chủng nấm men chủ yếu (chiếm ưu thế)  Nghiên cứu phân lập ... lượng chủ yếu phân lập từ trình lên men ca cao tự nhiên mẫu 10, mẫu 11, mẫu 12 61 v 5.4 Kết giải trình tự gen chủng vi sinh có số lượng chủ yếu phân lập trình lên men ca cao tự nhiên...
 • 101
 • 148
 • 0

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTOBACILLUS SP. KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ VÀ ĐỐM ĐỎ TRÊN TRA doc

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTOBACILLUS SP. CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ VÀ ĐỐM ĐỎ TRÊN CÁ TRA doc
... cứu nhằm mục tiêu phân lập, tuyển chọn dòng Lactobacillus sp khả ức chế vi khuẩn E ictaluri A hydrophila gây bệnh tra để sản xuất chế phẩm sinh học phòng trị bệnh cho tra góp phần xây ... kết so chuỗi, kết định danh vi khuẩn KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Phân lập nhận diện dòng vi khuẩn phân lập thuộc giống Lactobacillus 3.1.1 Phân lập vi khuẩn từ dày, ruột tra rô phi Bốn ... Lactobacillus sp khả ức chế vi khuẩn gây bệnh tạo vòng vô khuẩn (VVK) xung quanh khuẩn lạc So sánh đường kính vòng vô khuẩn (ĐKVVK) để chọn dòng Lactobacillus sp khả ức chế mạnh E ictaluri...
 • 11
 • 599
 • 1

Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn đặc tính phân hủy phân tử tín hiệu quorum sensing và đối kháng với vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ (Edwardsiella ictaluri) trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn có đặc tính phân hủy phân tử tín hiệu quorum sensing và đối kháng với vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ (Edwardsiella ictaluri) trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
... nước bùn đáy ao nuôi cá tra đặc tính phân hủy phân tử tín hiệu Quorum sensing đối kháng với vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ (Edwardsiella ictaluri) tra (Pangasianodon hypophthalmus) HVCH: ... tra nhằm giảm thiểu dịch bệnh gây rủi ro cho người nuôi Vì lý trên, tiến hành nghiên cứu “ PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÓ ĐẶC TÍNH PHÂN HỦY PHÂN TỬ TÍN HIỆU ‘ QUORUM SENSING VÀ ĐỐI ... pháp phân lập vi khuẩn đặc tính phân hủy phân tử AHL (phân tử tín hiệu Quorum sensing vi khuẩn Edwardsiella ictaluri) 31 2.4.3 Thử khả phân hủy phân tử HHL (N-hexanoyl homoserine lactone) chủng...
 • 151
 • 578
 • 0

nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học tra (pangasianodon hypophthalmus) nhiễm bệnh do hai loài vi khuẩn gây bệnh gan thận mủbệnh xuất huyết

nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học cá tra (pangasianodon hypophthalmus) nhiễm bệnh do hai loài vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ và bệnh xuất huyết
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN HỒ VĂN TO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NHIỄM BỆNH DO HAI LOÀI VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ VÀ BỆNH XUẤT HUYẾT LUẬN ... nghiên cứu nước ta Xuất phát từ thực tế trên, đề tài Nghiên cứu đặc điểm bệnh học tra (Pangasianodon hypophthalmus) nhiễm bệnh hai loài vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ bệnh xuất huyết thực để ... ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PGs Ts TỪ THANH DUNG 2014 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NHIỄM BỆNH DO HAI LOÀI VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN THẬN...
 • 16
 • 252
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phân lập và tuyển chọn vi sinh vật phân giải phosphate khó tan trên đất bazan nâu đỏ ở đak laknghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym βgalactosidaza có hiệu suất caonghiên cứu phân lập xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ câynghiên cứu phân lập và tác dụng gây độc của ssypol từ hạt bông gossypium barbadense l trên một số dòng tế bào ung thưnghiên cứu phân lập nuôi cấy bảo quản và bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ timnghiên cứu phân tích hành vi khách hàngnghiên cứu phân lập và chọn lọc cây lão quan thảophạm vi nghiên cứu nghiên cứu một số công trình cống vùng triều có địa chất phức tạp thuộc khu vực trung trung bộphân công phân cấp quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xdcb đối với các sở ban ngành của thành phố hà nội hiện naynhóm thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali chất đối kháng aldosterone spironolactonnếu qui định rằng hai ion gây phản ứng trao đổi hay trung hoà là một cặp ion đối kháng thì tập hợp các ion nào sau đây có chứa ion đối kháng với ohnghiên cứu sử dụng chủng vi khuẩn lactic lb7 đã phân lập từ thực phẩm lên men tự nhiên vào công đoạn lên men nguyên liệu đầu tôm thẻ chân trắngđề tài nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống penaeus monodon nuôi ở phú hải phú vang thừa thiên huếphan lap phân lập chủng vi khuẩn lactic và khảo sát khả năng sinh tổng hợp bacteriocinphân lập tuyến chọn các chủng bacillus có khả năng sinh tống họp biofilm và nghiên cứu ứng dụng biofilm trong việc ức chế sự phát triển một số vi sinh vật gây hạichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả