VẤN ĐỀ ĐIỂM VỠ CẤU TRÚC VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ DÀI HẠN GIỮA TỶ GIÁ THỰC VÀ LÃI SUẤT THỰC Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á

Vấn đề điểm vỡ cấu trúc bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực lãi suất thực việt nam một số quốc gia châu á

Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở việt nam và một số quốc gia châu á
... ii VẤN ĐỀ ĐIỂM VỠ CẤU TRÚC VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ DÀI HẠN GIỮA TỶ GIÁ THỰC VÀ LÃI SUẤT THỰC VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á TÓM TẮT Bài nghiên cứu nhằm mục đích tìm chứng ... quan hệ cân dài hạn tỷ giá thực lãi suất thực mối quan hệ Mỹ với nƣớc Châu Á Việt Nam Mối quan hệ tỷ giá thực lãi suất thực đƣợc xác nhận quốc gia kể đóng góp thêm nhiều chứng thực nghiệm ... cứu đề – 29 – cập tìm chứng thực nghiệm mối quan hệ dài hạn tỷ giá thực chênh lệch lãi suất thực trƣờng hợp Việt Nam nƣớc Châu Á khác có xét đến vấn đề điểm vỡ cấu trúc Do có xem xét đến điểm vỡ...
 • 75
 • 334
 • 4

VẤN ĐỀ ĐIỂM VỠ CẤU TRÚC BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ DÀI HẠN GIỮA TỶ GIÁ THỰC LÃI SUẤT THỰC VIỆT NAM MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á

VẤN ĐỀ ĐIỂM VỠ CẤU TRÚC VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ DÀI HẠN GIỮA TỶ GIÁ THỰC VÀ LÃI SUẤT THỰC Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á
... ii VẤN ĐỀ ĐIỂM VỠ CẤU TRÚC VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ DÀI HẠN GIỮA TỶ GIÁ THỰC VÀ LÃI SUẤT THỰC VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á TÓM TẮT Bài nghiên cứu nhằm mục đích tìm chứng ... quan hệ cân dài hạn tỷ giá thực lãi suất thực mối quan hệ Mỹ với nƣớc Châu Á Việt Nam Mối quan hệ tỷ giá thực lãi suất thực đƣợc xác nhận quốc gia kể đóng góp thêm nhiều chứng thực nghiệm ... định nghiệm đơn vị, đồng liên kết hai trƣờng hợp không xét có xét đến điểm vỡ cấu trúc; kết hồi quy mối quan hệ dài hạn tỷ giá thực lãi suất thực Việt Nam Mỹ; chứng khác mối quan hệ Mỹ với số quốc...
 • 20
 • 195
 • 0

Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực các yếu tố kinh tế cơ bản, bằng chứng thực nghiệm trung quốc hàn quốc, mở rộng nghiên cứu việt nam

Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực và các yếu tố kinh tế cơ bản, bằng chứng thực nghiệm ở trung quốc và hàn quốc, mở rộng nghiên cứu ở việt nam
... tài liệu nghiên cứu tương quan tỉ giá hối đoái với yếu tố kinh tế chúng tập trung chủ yếu vào mối quan hệ tuyến tính Còn mối quan hệ phi tuyến tỷ giá thực yếu tố kinh tế gần không thảo luận đến ... tài liệu nghiên cứu tương quan tỉ giá hối đoái với yếu tố kinh tế chúng tập trung chủ yếu vào mối quan hệ tuyến tính Còn mối quan hệ phi tuyến tỷ giá thực yếu tố kinh tế gần không thảo luận đến ... định tính phi tuyến biến số quan tâm Kết cho thấy có tồn mối quan hệ đồng liên kết phi tuyến tỷ giá hối đoái thực với yếu tố kinh tế kinh tế Trong đó, độ co giãn tỷ giá hối đoái thực yếu tố thay...
 • 56
 • 468
 • 4

Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực hiệu lực với các yếu tố kinh tế cơ bản. Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam Indonesia Luận văn thạc sĩ

Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực hiệu lực với các yếu tố kinh tế cơ bản. Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam và Indonesia Luận văn thạc sĩ
... NG QUAN VÀ CÁC NGHIÊN C U TH C NGHI M V M I QUAN H GI C HI U L C VÀ CÁC Y U T KINH T N 2.1 M i quan h gi a t giá h u t kinh t n 2.2 Nh ng nghiên c u tiêu bi u v m i quan h phi ... n a m i quan h phi n gi a t giá h kh c y u t kinh t n c nh y, theo h u h t nghiên c u t giá h b i y u t kinh t n m i quan h cb ng c xem phi n h p lý i quan h n tính Nh n i di n cho n n kinh t ... Granger gi a t n b ng cách ki m tra giá tr c a y u t kinh t b n kh n giá tr hi n t B ng ch ng v quan h nhân qu phi n có th cho th y m i quan h ng gi a t giá h a t giá h c hi u t kinh t dài h n Tuy...
 • 126
 • 210
 • 0

Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực hiệu lực các yếu tố kinh tế cơ bản bằng chứng thực nghiệm tại việt nam malaysia

Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực hiệu lực và các yếu tố kinh tế cơ bản bằng chứng thực nghiệm tại việt nam và malaysia
... - - T NG QUAN VÀ CÁC NGHIÊN C U TH C NGHI M V M I QUAN H GI A T GIÁ H I OÁI TH C HI U L C VÀ CÁC Y U T KINH T C B N - 2.1 M i quan h gi a t giá h i đoái y u t kinh t c b n - 2.2 ... lu n -6- CH NG 2: T NG QUAN VÀ CÁC NGHIÊN C U TH C NGHI M V M I QUAN H GI A T GIÁ H I OÁI TH C HI U L C KINH T C VÀ CÁC Y U T B N 2.1 M i quan h gi a t giá h i đoái y u t kinh t c b n Nghiên c ... i quan h phi n gi a t giá h i đoái y u t kinh t c b n nh ng đ n g n m i quan h v n câu h i m Chính th , tác gi th c hi n đ tài nghiên c u “M i quan h phi n gi a t giá h i đoái th c y u t kinh...
 • 66
 • 72
 • 0

Bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn rủi ro ngân hàng đông nam á, hồng kông nhật bản

Bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và rủi ro ngân hàng ở đông nam á, hồng kông và nhật bản
... định quản vốn rủi ro ngân hàng chấp nhận 2.1 Các chứng tồn mối quan hệ phức hợp sách quản vốn rủi ro ngân hàng: Muốn xác định nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ sách quản vốn rủi ro ngân ... mối quan hệ cần nghiên cứu đến sát với thực tiễn 2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ sách quản vốn rủi ro ngân hàng: Các nghiên cứu xác định mối quan hệ sách quản vốn rủi ro ngân hàng ... hưởng tới mối quan hệ sách quản vốn rủi ro ngân hàng - Minh họa đa dạng mối quan hệ sách quản vốn rủi ro ngân hàng, giải thích đa dạng - Phân tích hệ số hồi quy nhằm làm rõ mức độ ảnh hưởng...
 • 51
 • 257
 • 3

MỐI QUAN HỆ NĂNG ĐỘNG GIỮA TỶ GIÁ GIÁ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

MỐI QUAN HỆ NĂNG ĐỘNG GIỮA TỶ GIÁ VÀ GIÁ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM.PDF
... hành vi giá Nam, giá tài giá có thêm thông tin ; (iii) ba, cá ; (iv) , (v) 1.6 T ng quan n i dung c a lu (i) (ii) (iii) (iv) (v) - T NG QUAN CÁC NGHIÊN C 2.1 Các nghiên c u lý thuy t giá hóa ... 11 nó, giá × 2, - b thông tin t i th VND (3.13) 1, 2011,2 = 2009 2009,2 tác giá 12 21 giá 22 tài s d ng bi n gi sách, c th phá giá ti n mb ts ng Hai bi n gi i l 2009 i 2011 y hai l n phá giá cao ... Sheehy (1996) công ty 39 hãng -1992 Các , 11 khoán giá Kim (2003) tì , -19 12 Mo - - Bahmani- cân 13 Philipppines K 07/1994 87- 14 Granger et al (2000) mô hình Granger giá Thông qua , : ,...
 • 92
 • 146
 • 0

Luận văn thạc sĩ Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực hiệu lực các yếu tố vĩ mô cơ bản nền kinh tế Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực hiệu lực và các yếu tố vĩ mô cơ bản nền kinh tế Việt Nam
... p trung vào m i liên h n tính, v n r t tr m t vài nghiên c m hi n t i v m i quan h gi a t giá h i ng h ng liên k t n m i quan h phi n hình v m i quan h phi n gi a t giá h y u t n 2.1 Các nghiên ... v nhân t n t giá h sách hi u qu t giá h tr thành m t công c u hành kinh t u nghiên c u v m i quan h gi a t giá h n M t s nghiên c u v y u t ut n t giá h y m i quan h phi n gi a t giá h n c u ... hành t giá Vi c th c hi i v i nhà ho t s câu h t c m c tiêu nghiên c u trên: M i quan h gi a t giá h c hi u l c y u t kinh t b n n n kinh t Vi t Nam phi n hay n tính? Các bi n s c l a ch m i quan...
 • 105
 • 156
 • 0

MỐI QUAN HỆ PHI TUYẾN GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VỚI CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.PDF

MỐI QUAN HỆ PHI TUYẾN GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VỚI CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.PDF
... Mối quan hệ nhân tố kinh tế tỷ giá thực đa phƣơng mối quan hệ tuyến tính thông thƣờng mối quan hệ phi tuyến  Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam: chứng mối quan hệ phi tuyến biến số kinh tế tỷ giá ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH _  _ PHẠM THỊ KIM NGÂN MỐI QUAN HỆ PHI TUYẾN GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VỚI CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT ... chuyển động tỷ giá hối đoái Hơn nữa, để có nhìn tổng thể mối quan hệ cân tỷ giá hối đoái thực yếu tố kinh tế bản, tác giả nghiên cứu tỷ giá hối đoái thực đa phƣơng (thay tỷ giá hối đoái song phƣơng)...
 • 74
 • 139
 • 0

Cấu trúc một số đề thi đề thi tuyển sinh đại học các môn Văn - Sử - Địa - Anh - Toán năm 2015 (có đáp án)

Cấu trúc và một số đề thi đề thi tuyển sinh đại học các môn Văn - Sử - Địa - Anh - Toán năm 2015 (có đáp án)
... trên, mắc số lỗi diễn đạt - Điểm 1: Phân tích sơ sài, diễn đạt yếu - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề A CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN LỊCH SỬ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ... Mặc Tử - Tràng giang – Huy Cận - Tương tư – Nguyễn Bính - Nhật ký t - Hồ Chí Minh - Chiều tối – Hồ Chí Minh - Lai Tân – Hồ Chí Minh - Từ – Tố Hữu - Một thời đại thi ca (trích) – Hoài Thanh Hoài ... tranh lạnh - Cách mạng khoa học – công nghệ xu toàn cầu hóa nửa sau kỉ XX - Tổng kết lịch sử giới đại từ năm 1945 đến năm 2000 III Lịch sử Việt Nam từ đầu kỉ XX đến hết Chiến tranh giới thứ -...
 • 60
 • 408
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc một số đặc trưng động học của quá trình phân li của CLUSTER Bạc Agn (n=28) bằng phương pháp hóa học tính toán

Nghiên cứu cấu trúc và một số đặc trưng động học của quá trình phân li của CLUSTER Bạc Agn (n=28) bằng phương pháp hóa học tính toán
... tính đặc trưng nhiệt động động học trình phân li cluster bạc Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn dãy cluster bạc khiết phân tán môi trường khí Agn (n = – 8) Các đặc trưng cấu trúc ... phân li, lượng hoạt động hóa, … chưa rõ cần nghiên cứu Xuất phát từ thực tế đó, chọn đề tài để nghiên cứu : Nghiên cứu cấu trúc số đặc trưng động học trình phân li CLUSTER Bạc Agn (n=2-8) phương ... hóa học phương pháp toán học kết hợp với định luật vật lý để nghiên cứu vấn đề hóa học Hiện nhóm nghiên cứu hóa học tính toán tập trung vào giải vấn đề hóa học với phương pháp tính toán hóa lượng...
 • 84
 • 363
 • 4

CẤU TRÚC MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12

CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12
... nụng thụn nc ta Đoàn Kim Thi t - THPT Trần Hng Đạo 50 đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2010 môn địa lí phần d số đề luyện tập Đề 1: (Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian giao ) PHN CHUNG ... tính quy ớc - Có số ngành chuyên môn hoá thể mặt công nghiệp vùng Đoàn Kim Thi t - THPT Trần Hng Đạo 32 đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2010 môn địa lí - Theo quy hoạch Bộ Công nghiệp (năm 2001), ... Nam Đoàn Kim Thi t - THPT Trần Hng Đạo 20 đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2010 môn địa Địa lí ngành kinh tế Một số vấn đ ề ph át triển ph ân b ố n ôn g n gh iệp Đặc điểm nông nghiệp nớc ta...
 • 56
 • 1,813
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỒN TẠI MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ NÂNG CAO CÔNG TÁC THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN CỦA NGÂN HÀNG

NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỒN TẠI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ NÂNG CAO CÔNG TÁC THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN CỦA NGÂN HÀNG
... khách hàng điểm yếu Ngân hàng, trực tiếp gây rủi ro cho Ngân hàng 3.3 Đề xuất số giải pháp để góp phần nâng cao hiệu công tác chấp Bất động sản Ngân hàng Để hoàn thiện công tác chấp BĐS Ngân hàng, ... giá cao, thực theo quy định pháp luật Ngân hàng đề Thái độ nhân viên đánh giá thân thiện, khả tư vấn tốt, tạo ưu đãi tốt cho khách hàng, 3.2.2 Những bất cập, hạn chế công tác chấp BĐS Ngân hàng ... vốn vay khách hàng ngân hàng tiến hành đơn giản, lấy lệ Với bất cập nêu trên, xin nêu số rủi ro mà Ngân hàng gặp phải công tác thực chấp BĐS cho khách hàng - Rủi ro từ công tác tổ chức thực kiểm...
 • 7
 • 303
 • 1

Tài liệu Đề tài: Quan hệ tác động giữa giá USD /VND kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Việt Nam giai đoạn 1990-2005 ppt

Tài liệu Đề tài: Quan hệ tác động giữa tý giá USD /VND và kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Việt Nam giai đoạn 1990-2005 ppt
... hối đoái USD/ VND kim ngạch xuất dầu thô Việt Nam giai đoạn 1990-2005 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào nghiên cứu quan hệ tác động tỷ giá hối đoái USD/ VNĐ giá dầu thô xuất nhập ... KIỂM ĐỊNH SỰ TÁC ĐỘNG LẪN NHAU CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI USD/ VND VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU DẦU THÔ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1991-2005 BẰNG MÔ HÌNH I Xây dựng mô hình tỷ giá tác động lên kim ngạch xuất dầu Mô hình ... mối quan hệ tỷ giá hối đoái kim ngạch xuất dầu thô, vốn mặt hàng xuất chủ lực, để góp phần vào ổn định phát triển kinh tế Việt Nam, nhóm tác giả chọn đề tài: Quan hệ tác động tỷ giá hối đoái USD/ VND...
 • 64
 • 246
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực và các biến số kinh tế cơ bản bằng chứng thực nghiệm ở trung quốc và hàn quốc mở rộng nghiên cứu ở việt namtổng quan một số nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn với doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốnli so sánh môi trường đầu tư của việt nam với một số quốc gia châu áthực tiễn xác định thiệt hại và mức bồi thường cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự ở việt nam qua một số vụ án oan điển hìnhchế độ tỷ giá hối đoái và mối quan hệ với rủi ro tỷ giácác giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế dựa vào tri thức ở việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoácác nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa quản trị công ty đại chúng và tính thanh khoản của cổ phiếu 13nhận thức chung về mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội và hậu quả nguy hiểm cho xã hội của tội phạm trong luật hình sựtổng quan về mối quan hệ thương mại giữa việt nam và hoa kỳ trước khi kí hiệp địnhcác quy định trong điều ước quốc tế về dẫn độ giữa việt nam với một số quốc gia khácnghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa điều hành công ty và hiệu quả hoạt động của công typhần ii cơ sở lý luận và thực tiễn về mối quan hệ kinh tế giữa các cong ty cổ phần tập đoàncấu trúc và chức năng của phân tử adncấu trúc và chức năng của các loại arnde tai mon cau truc va giai thuatQuyết định 25 2016 QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn thành phố Cần ThơQuyết định 2175 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 91 QĐ-UBND phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Sơn LaQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng SơnQuyết định 19 2016 QĐ-UBND Quy định quản lý, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao BằngQuyết định 25 2016 QĐ-UBND về bố trí sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do tỉnh Kiên Giang ban hànhQuyết định 2141 QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú YênQuyết định 52 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh ThuậnQuyết định 46 2016 QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 1435 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Tân Dĩnh - Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1 500Quyết định 1910 QĐ-UBND năm 2016 về tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa do tỉnh Trà Vinh ban hànhQuyết định 1444 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020Quyết định 3253 QĐ-UBND phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 471 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kon TumQuyết định 525 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangQuyết định 2165 QĐ-UBND năm 2016 về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Suối Vực, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú YênQuyết định 3225 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 08 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái BìnhQuyết định 35 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà VinhQuyết định 2552 QĐ-UBND năm 2016 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangQuyết định 2168 QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ theo quy định Luật Đầu tư năm 2014 do tỉnh Phú Yên ban hành