ÔN tập câu SO SÁNH và 4 THÌ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài luyện từ câu mở rộng vốn từ thiếu nhi, ôn tập câu ai là gì 4

Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiếu nhi, ôn tập câu ai là gì 4
... a) Cái hình tre Bài 3: Hs đọc yêu cầu b) Ai chủ nhân thiếu nhi Nêu cách làm c) Đội TNTP Từng cặp thảo luận Củng cố: Nhắc lại nội dung Tổng kết: Nhận...
 • 2
 • 76
 • 0

138 câu ôn tập luật so sánh

138 câu ôn tập luật so sánh
... mang tính sư phạm Luật so sánh Câu 27: Cho ví dụ minh họa ứng dụng luật so sánh trình hòa hợp điển hóa pháp luật Câu 28: Hãy nêu thể loại thông tin sử dụng công trình so sánh luật Câu 30: Trình ... phương pháp so sánh luật so sánh với phương pháp so sánh áp dụng hoạt động thực tiễn nghề nghiệp Câu 19: Trình bày phương pháp so sánh lịch sử Nêu giá trị phương pháp so sánh pháp luật Câu 20: Hãy ... Nêu đặc điểm thông luật nước Anh Câu 69: Trình bày hình thành luật công Câu 70: Nêu đặc điểm Luật công Câu 71: Nêu tương đồng khác biệt phương thức hình thành Thông luật Luật công Câu 72: Trình...
 • 10
 • 444
 • 1

bai tap cau so sanh

bai tap cau so sanh
... is ………………………………….England, (beautiful) My brother's……………………………… I am (young) like this school because it's……………………………… the other one (big) Accommodation here is …………………………………in my country (expensive) ... one you wanted to see (interesting) 14 The journey is …………………………………… I thought, (long) 15 This lesson is…………………………………… the last one (difficult) ...
 • 2
 • 3,914
 • 189

Tài liệu Ôn tập hàm bậc 3 luyện thi doc

Tài liệu Ôn tập hàm sô bậc 3 luyện thi doc
... x3  3x2  (D) 0 Phương trình hoành độ tiếp điểm (D) (C) :  x3  3x2   (3x2  x)( x  x0 )  x0  3x0  (5) x3  x3  3( x2  x2 )  (x  x0 )(3x2  6x)  0 x  x0   x  xx  x2  3x  3x0 ...  3x2 – 6x + p = (3) Ta có ' = – 3p >  p < Vậy p < có tiếp tuyến song song có hệ số góc p Gọi x3, x4 nghiệm (3) Gọi M3 (x3, y3); M4 (x4, y4) tiếp điểm Ta có : x3  x  b  1 2a y3  y  (x3 ... (x – 2)(x2 – x – 2) = 3x(x – 2)(x – e)  x = hay x2 – x – = 3x2 – 3ex  x = hay 2x2 – (3e – 1)x + = (2) (2) có  = (3e – 1) – 16 = (3e – 5)(3e + 3) (2) có nghiệm x =  – 2(3e – 1) + =  e = Ta...
 • 8
 • 222
 • 0

Tài liệu Ôn tập các số lượng tử luyện thi doc

Tài liệu Ôn tập các số lượng tử luyện thi doc
... có orbital i orbital không ch a electron không bao gi l n h n m ng mô t h electron ng xác su t có m t không gian orbital c a cho th y h ng có th c a orbital p px, py, pz Các giá tr có th nh n ... electron Các electron m t orbital ph i có spin Các spin có th quay hay ng c chi u kim Các qui lu t chi ph i s k t h p c a s l • • i ng h ng t : Ba s l ng t n, l, m u s nguyên l ng t (n) không th ... u electron không ghép ôi không x p spin h ng Ý ngh a v t lý = spin Chú ý r ng s l ng t s l ng t góc xung l ng m i có nh h ng v m t ng l ng, n u kho ng cách c a n l n h n kho ng cách gi a l s...
 • 6
 • 248
 • 1

ON TAP HOC KÌ II LUYỆN THI 10 LỚP 9

ON TAP HOC KÌ II VÀ LUYỆN THI 10 LỚP 9
... quạt ứng với cung nhỏ AB là: 10 9 10 (cm ) (cm ) (cm ) (cm ) A) B) C) B) 10 9 10 9) Cho hình vuông nột tiếp (O;R).Chu vi hình vuông là: A) 2R B) 4R C) 4R D)6R 10) Cho tam giác ABC nội tiếp ... án 6)Số đo góc CDB bằng: A) 90 B) 100 C) 180 D) 130 Với AD = 4cm;chọn tiếp kết qủa câu sau: 7)Độ dài cung AB bằng: 10 9 (cm) (cm) A) B) C) Không tính D)Một kết qủa 10 khác 8)Diện tích hình quạt ... 1)Số đo góc x bằng: A) 50 B) 100 C) 40 D) 30 2)Số đo góc ABt là: A) 30 B) 100 C) 40 D) 50 3)Số đo cung AB bằng: A) 50 B) 100 C) 40 D) 90 4)Số đo góc DOB bằng: A) 50 B) 100 C) 40 D) 80 5)Các suy...
 • 22
 • 112
 • 0

Hướng dẫn ôn tậpSở Khoan Khai Thác Dầu Khí

Hướng dẫn ôn tập Cơ Sở Khoan Và Khai Thác Dầu Khí
... đường kính ống khai thác phương pháp khai thác tự phun: a Lưu lượng khai thác b Lưu lượng khai thác, áp suất đáy giếng c Hàm lượng nước dầu, nhiệt độ áp suất vĩa d Lưu lượng khai thác cho phép, ... suất dị thường b Giếng khoan khơi c Giếng khoan đất liền d Tất giếng khoan e A & b * p 292 * 81 Trong khai thác dầu khí, ca làm việc cần có: a Không công nhâ b Không công nhân c Chỉ cần người ... thầu khoan hoàn thành hợp đồng khoan khi: a Dòng dầu khai thác b Sau gọi dòng thành công c Sau bắn mở vĩa d Sau khoan đến chiều sâu thiết kế e Sau đoạn ống chống khai thác trám ximăng 78 Khi khoan...
 • 10
 • 2,231
 • 0

Bài tập Câu so sánh (Comparisons)

Bài tập Câu so sánh (Comparisons)
... comparative form It’s too noisy here Can we go somewhere ? This coffee is very weak I like it a bit _ My job is a bit boring, sometimes I’d like to something I was surprised how ... little boy spoke English his brother A more fast B fast than C the fastest D faster than 27 Sorry we’re late Your house is much than we thought A far B the farthest C the farther D farther ... surprised how easy it was to use the computer I thought it would be _ Don’t worry The situation isn’t so bad It could be IV Complete the sentences using double comparative form It becomes...
 • 3
 • 931
 • 19

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII ĐỀ THI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII VÀ ĐỀ THI
... điểm) Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C có 45 học sinh đạt loại giỏi Số học sinh giỏi lớp 6A tổng số học sinh Số học sinh giỏi lớp 6B 120% số học sinh giỏi lớp 6A Tính số học sinh giỏi lớp? ... 120 học sinh Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh 20 khối Số học sinh lớp 6B 21 số học sinh lớp 6A Còn lại học sinh lớp 6C Tính số học sinh lớp? BÀI 10 Lớp 6B có 48 học sinh Số học sinh ... giác góc aOc khơng? Vì sao? ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Hãy chọn chữ đứng trước câu trả lời Câu 36 bằng: A 81 B 81 Câu Số nghịch đảo là: −1 A B C 16 C D. 16 D − Điền vào chỗ trống để có khẳng...
 • 18
 • 117
 • 0

BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII ĐỀ THI

BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII VÀ ĐỀ THI
... điểm) Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C có 45 học sinh đạt loại giỏi Số học sinh giỏi lớp 6A tổng số học sinh Số học sinh giỏi lớp 6B 120% số học sinh giỏi lớp 6A Tính số học sinh giỏi lớp? ... 120 học sinh Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh 20 khối Số học sinh lớp 6B 21 số học sinh lớp 6A Còn lại học sinh lớp 6C Tính số học sinh lớp? BÀI 10 Lớp 6B có 48 học sinh Số học sinh ... giác góc aOc khơng? Vì sao? ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Hãy chọn chữ đứng trước câu trả lời Câu 36 bằng: A 81 B 81 Câu Số nghịch đảo là: −1 A B C 16 C D. 16 D − Điền vào chỗ trống để có khẳng...
 • 18
 • 114
 • 2

BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII ĐỀ THI .dOC

BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII VÀ ĐỀ THI .dOC
... điểm) Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C có 45 học sinh đạt loại giỏi Số học sinh giỏi lớp 6A tổng số học sinh Số học sinh giỏi lớp 6B 120% số học sinh giỏi lớp 6A Tính số học sinh giỏi lớp? ... 120 học sinh Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh 20 khối Số học sinh lớp 6B 21 số học sinh lớp 6A Còn lại học sinh lớp 6C Tính số học sinh lớp? BÀI 10 Lớp 6B có 48 học sinh Số học sinh ... giác góc aOc khơng? Vì sao? ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Hãy chọn chữ đứng trước câu trả lời Câu 36 bằng: 81 B A 81 16 C Câu Số nghịch đảo là: −1 A B D. 16 C D − Điền vào chỗ trống để có khẳng...
 • 18
 • 146
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT SO SÁNH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT SO SÁNH
... thống pháp luật phải hiểu theo nghóa rộng  Phải đảm bảo so sánh tính : khả so sánh đối tượng Ví dụCó thể so sánh cấu trúc luật hình Việt nam với luật dân Pháp Nhưng so sánh qui phạm pháp luật hành ... Nguồn luật quốc gia châu Âu lục đòa không bao gồm án lệ  Sai Sự phân chia luật công luật tư Căn vào phân công luật công luật tư có nhóm Nhóm Ở quốc gia châu Âu lục đòa có phân chia luật công luật ... gia lại giới không tồn phân chia luật công v luật tư Ví dụBắt nguồn từ cách mạng tư sản Pháp 1789, dẫn đến hệ thống pháp luật Pháp phân chia thành ngành luật công luật tư, luật công liên quan...
 • 99
 • 398
 • 1

ôn tập luật so sánh

ôn tập luật so sánh
... khuyết thông luật luật công Mối tương quan luật công thông luật Luật công xem phận bổ sung cho thông luật • Các thẩm phán tòa công tự nhìn nhận đưa nguyên tắc luật công sau thông luật luật công ... thông luật hoàn thiện Chỉ thông luật không điều chỉnh hay không điều chỉnh hết 37 ƠN TẬP LUẬT SO SÁNH luật công giải ( Ví dụ trát, phán thông luật không thỏa đáng có chế tài phạt tiền ) Luật công ... tương ứng thấp 38 ƠN TẬP LUẬT SO SÁNH Nếu có xung đột thông luật luật công ưu tiên cho luật công song thẩm phán ngày có thái độ xem thường luật công bằng, nguyên tắc luật công xây dựng từ kỷ 15...
 • 90
 • 205
 • 0

Bài tập câu so sánh (with key)

Bài tập câu so sánh (with key)
... 19 largest Bài 4: Her new house isn’t so/ as big as her old one Peter is the tallest in my class The white dress isn’t so/ as expensive as the black one According to me, Maths isn’t so/ as easy ... apartment is big The rent is high -> The bigger ………………………………………………… 12 We set off soon We will arrive soon -> The sooner …………………………………………………… 13 The joke is good The laughter is loud -> The better ... careful as 20 It was day of the year A the colder B the coldest C coldest D colder Bài 3: Điền vào chỗ trống dạng so sánh từ ngoặc He is (clever) …………………… student in my group She can’t stay (long)...
 • 6
 • 188
 • 0

Bài tập câu so sánh tổng hợp

Bài tập câu so sánh tổng hợp
... mountain (high) 10 I prefer this chair to the other one It’s ………………(comfortable) Hoàn thành câu so sánh sau So sánh ngang a Mary/tall/her brother _ b A lemon/not sweet/ an orange ... house/far/from school /my house _ e A horse/ strong/ a person _ So sánh cao a The Nile/long/river/ in the world _ b Lan/ tall/ ... (3) (least/ less/ less and less/ so) friendly person I’ve ever met Everyone here is older (4) (as I/ as me/ than I/ than me) In fact I’m the youngest person (5) (from/ in/ of/ out of)...
 • 4
 • 286
 • 2

Xem thêm