Hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương net

Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu trong trường hợp không đủ điều kiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo Điều 34 Luật Quản lý thuế

Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu trong trường hợp không đủ điều kiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo Điều 34 Luật Quản lý thuế
... nhận hồ khai bổ sung: Cán tiếp nhận : 2- Kết kiểm tra nội dung khai bổ sung: …, ngày…tháng…năm… Số:… (Ghi rõ nội dung khai bổ sung hay không sở pháp lý/ lý Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) Trường hợp ... tính thuế: 5.9 Tỷ giá tính thuế: 5.10 Thuế suất (%): - Thuế xuất khẩu: - Thuế nhập khẩu: - Thuế tiêu thụ đặc biệt: - Thuế giá trị gia tăng: 5.11 Số tiền thuế phải nộp: - Thuế xuất khẩu: - Thuế ... tính thuế: 4.9 Tỷ giá tính thuế: 4.10 Thuế suất (%): - Thuế xuất khẩu: - Thuế nhập khẩu: - Thuế tiêu thụ đặc biệt: - Thuế giá trị gia tăng: 4.11 Tiền thuế: - Thuế xuất khẩu: - Thuế nhập khẩu: - Thuế...
 • 3
 • 333
 • 0

Thu hồi đất thuộc các trường hợp nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế. pps

Thu hồi đất thuộc các trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế. pps
... phường xã nơi đất Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Ủy ban nhân dân cấp xã Người sử dụng đất sử dụng đất chết người thừa kế Luật Đất đai ... nguyên Môi trường định thu hồi đất Thời gian thực 10 ngày làm việc Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy chứng tử định tuyên bố tích quan thẩm quyền Văn xác nhận không người thừa kế Uỷ ban nhân dân phường ... Mô tả bước Tên bước nơi đất trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực tế trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện định thu hồi đất Thời gian thực 15 ngày làm việc Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét...
 • 3
 • 228
 • 0

Thu hồi đất đối với trường hợp nhân sử dụng đất chết không có người thừa kế (khoản 7 Điều 38 Luật Đất đai ) pot

Thu hồi đất đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết không có người thừa kế (khoản 7 Điều 38 Luật Đất đai ) pot
... chết không người thừa kế Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất (bản photo) cấp, giấy tờ liên quan tới nhà đất (nếu c ) Số hồ sơ: 01 (b ) Yêu cầu Yêu cầu điều ... Không Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Khi văn quan thẩm quyền xác nhận người sử Bước dụng đất chết người thừa kế thông tin công dân ... Bước người đại diện quản lý để triển khai nội dung định (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần ) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản, thông báo quan thẩm quyền công dân người sử dụng đất chết...
 • 3
 • 236
 • 0

Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho nhân xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu (trừ trường hợp nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài) doc

Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu (trừ trường hợp cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài) doc
... xét cấp giấy phép từ chối cấp giấy phép cho nhân Trường hợp từ chối phải có văn giải thích rõ lý Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp giấy phép mang vàng xuất cảnh theo mẫu Phụ lục Quyết định ... hàng giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp giấy cam đoan nhân mang vàng tính hợp pháp lượng vàng cần mang Bản hộ chiếu (phải xuất trình hộ chiếu để đối chiếu) thị thực nhập cảnh nước ... hiện :Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC :Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước nhân xuất cảnh muốn mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế vàng Bước trang sức, mỹ nghệ, vàng...
 • 3
 • 224
 • 0

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trong trường hợp thay đổi khối lượng và có biến động giá

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trong trường hợp thay đổi khối lượng và có biến động giá
... thi công mà hợp đồng b2 Trường hợp khối lượng công việc hợp đồng mà trInh thi công thay đổi khối lư ợng đơn giá Xảy ba trường hợp sau 1-Khi thay đổi khối lượng giưa khối lượng thực tế ... vi điều chỉnh thay đổi giá vật liệu,tiền lương, giá máy thi công - Xác định khối lượng xây lắp tang giảm so với phân khối lượng hợp đồng giá không thay đổi hợp đồng - Xác định khối lượng xây ... i thay đổi giá khối lượng -: Là khối lượng công việc loại i ký kết giưa chủ đầu tư nhà thầu ban đầu thay đổi giá khối lượng -: Là khối lượng công việc loại i thực tế thực thay đổi giá...
 • 34
 • 654
 • 3

153/CT-TNCN: Nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế TNCN năm 2009 đối với nhân có thu nhập từ tiền lươngtiền công, từ kinh doanh

153/CT-TNCN: Nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế TNCN năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lươngtiền công, từ kinh doanh
... 160 /2009 II/ Nơi nộp hồ hoàn thu năm 2009: Nơi nộp hồ toán thu thu nhập nhân năm 2009 nơi nộp hồ hoàn thu thu nhập nhân www.tapchithue.com Trên hướng dẫn nơi nộp hồ toán hồ ... lương- tiền công từ kinh doanh : nhân thu nhập năm từ tiền lương, tiền công từ kinh doanh địa điểm nơi nộp hồ toán Chi cục Thu nơi kinh doanh nhân thu nhập năm từ tiền lương, tiền ... thu quản lý quan trả thu nhập nhân đóng khoản bảo hiểm 2.2 nhân thu nhập từ kinh doanh: nhân thu nhập từ kinh doanh năm địa điểm nơi nộp hồ toán Chi cục Thu nơi nhân...
 • 3
 • 265
 • 0

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập
... kèm ) + Mẫu số 08-MST : Tờ khai điều chỉnh đăng thuế - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành (nếu có): - Căn pháp lý thủ tục hành chính: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + ... 25/05/2007 Chính phủ + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế việc đăng thuế ... + Cơ quan có thẩm quyền định: Cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Cục thuế - Kết thực thủ tục hành : Giấy chứng nhận - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu...
 • 2
 • 155
 • 0

Tài liệu Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập pdf

Tài liệu Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập pdf
... kèm ) + Mẫu số 08-MST : Tờ khai điều chỉnh đăng thuế - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành (nếu có): - Căn pháp lý thủ tục hành chính: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + ... 25/05/2007 Chính phủ + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế việc đăng thuế ... + Cơ quan có thẩm quyền định: Cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Cục thuế - Kết thực thủ tục hành : Giấy chứng nhận - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu...
 • 2
 • 167
 • 0

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp tách thửa đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, nhân nước ngoài ppt

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp tách thửa đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppt
... gửi Giấy chứng nhận cho Sở Tài nguyên Môi trường Ngay ngày nhận Giấy chứng nhận ký chậm ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận đất cho người sử dụng ... Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời quan nhà nước ... phù hợp với pháp luật hộ gia đình nhóm người có quyền sử dụng đất chung; định quan, tổ chức có thẩm quyền việc chia tách sáp nhập tổ chức; văn việc chia tách sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với...
 • 6
 • 218
 • 0

Thu hồi đất với đối tượng là hộ gia đình, nhân, cộng đồng dân cư trong trường hợp tự nguyện trả lại đất ppsx

Thu hồi đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong trường hợp tự nguyện trả lại đất ppsx
... ban nhân dân cấp huyện định thu hồi đất; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, ký gửi cho Phòng Tài nguyên Môi trường định thu hồi đất Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn trả lại đất Giấy ... ruộng đất, sổ địa chính; c) Giấy tờ hợp pháp thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ... đai Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời quan nhà...
 • 4
 • 336
 • 1

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp mua bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất pdf

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp mua bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất pdf
... nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu, nêu rõ lý cấp Giấy chứng nhận (01 chính) Hợp đồng (hoặc văn bản) mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế nhà theo quy định pháp luật dân nhà ở; kèm theo Giấy chứng nhận ... Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ giấy tờ hồ sơ: • - Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ ghi giấy hẹn cho người nộp Mô tả bước Tên bước - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ chưa hợp lệ hướng ... 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Văn qui định QUYẾT ĐỊNH...
 • 5
 • 236
 • 0

Chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa đối với thửa đất) đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, nhân nước ngoài doc

Chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa đối với thửa đất) đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doc
... bên chuyển nhượng tổ chức: Quyết định số 20.000đ/lần 63/2008/QĐ- - Cấp giấy chứng nhận UBND quyền sử dụng đất mới:100.000đ /giấy chứng nhận Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Văn qui định ... định Thửa đất chuyển nhượng thời hạn sử dụng, đất không bị tranh chấp, kê biên, giải tỏa Bên nhận chuyển nhượng đủ điều kiện nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đất đứng mục đích quy hoạch sử dụng đất ... biến động đất đai: cập nhật giảm diện tích cho bên chuyển nhượng tổ chức: 20.000đ/lần - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới:100.000đ /giấy chứng nhận Mức phí - Đăng ký biến động đất đai:...
 • 7
 • 279
 • 0

MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP (Dùng cho nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1) pot

MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP (Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1) pot
... chứng minh nhân dân hay hộ chiếu Ghi rõ mối quan hệ trường hợp người ủy quyền cha, mẹ, vợ, chồng, người ủy quyền; trường hợp không cần có văn ủy quyền Ghi rõ trường hợp có văn ủy quyền Ghi chữ ... Phiếu lịch pháp yêu cầu cấp: …………………… Phiếu Tôi xin cam đoan lời khai thật chịu trách nhiệm lời khai ……………, ngày …… tháng …… năm ……… Người khai (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Họ tên người ủy quyền, ... hợp tác xã (nếu có): … Yêu cầu xác nhận nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản doanh nghiệp, hợp tác xã theo định tuyên bố phá sản: Có Không Số lượng Phiếu...
 • 3
 • 1,469
 • 6

Một số giải pháp marketing nhằm phát triển và hoàn thiện hoạt động bán hàng nhân trong thị trường công nghiệp của công ty Cao Su Sao Vàng

Một số giải pháp marketing nhằm phát triển và hoàn thiện hoạt động bán hàng cá nhân trong thị trường công nghiệp của công ty Cao Su Sao Vàng
... Thông cô công tác công ty tác giả chọn đề tài nghiên cứu là: Một số giải pháp marketing nhằm phát triển hoàn thiện hoạt động bán hàng nhân thị trờng công nghiệp công ty Cao Su Sao Vàng mong ... thị trờng công nghiệp Chơng II: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động tổ chức bán hàng nhân công ty Cao Su Sao Vàng Chơng III: Một số biện pháp marketing nhằm hoàn thiện hoạt động ... -34- Khoa Marketing luận văn tốt nghiệp Chơng II Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức bán hàng nhân công ty Cao Su Sao Vàng I Một số nét giới thiệu chung công ty Cao Su Sao Vàng Lịch...
 • 105
 • 284
 • 0

Xem thêm