Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn đạo đức lớp 3

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - ''''''''Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3''''''''

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - ''''''''Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3''''''''
... số biện pháp sử dụng phương pháp dạy học nôn Đạo Đức lớp sau: 10 V/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP * Biện pháp 1:Trong soạn giáo án môn Đạo Đức phần ... Các phương pháp dạy môn lớp III.PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA CHUYÊN ĐỀ - Các lớp IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA CHUYÊN ĐỀ: - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp ... với đổi phương pháp dạy học môn tiểu học có môn Đạo Đức, thành viên khối chọn nghiên cứu chuyên đề: ''Nâng cao chất lượng đổi phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3'' II ĐỐI TƯỢNG CỦA CHUYÊN ĐỀ - Các...
 • 21
 • 957
 • 4

''Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3

''Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3
... chuyên đề: ''Nâng cao chất lượng đổi phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3' ' II ĐỐI TƯỢNG CỦA CHUYÊN ĐỀ - Các phương pháp dạy môn lớp III.PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA CHUYÊN ĐỀ - Các lớp IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... dụng phương pháp dạy học nôn Đạo Đức lớp sau: V/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP * Biện pháp 1:Trong soạn giáo án môn Đạo Đức phần mục tiêu giáo viên ... lại học (3- 5') IV/ THỰC TRẠNG DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP Chúng tiến hành dạy môn Đạo Đức lớp lớp 3: 3A, 3B, 3C, 3D, với quy trình phương pháp với : Chăm làm việc trường việc lớp (tiết 1) - Kiểm tra cũ...
 • 17
 • 1,678
 • 10

Sáng kiến kinh nghiệm –Bồi dưỡng đội ngũ - giải pháp nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học

Sáng kiến kinh nghiệm –Bồi dưỡng đội ngũ - giải pháp nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học
... giá học sinh đợc thực nhiều lần năm học *Với đổi phơng pháp dạy học tập trung vào nội dung: - Sử dụng thiết bị dạy học cho môn - Tổ chức hoạt động học tập học sinh * Với đổi kiểm tra đánh giá học ... năm học 200 6-2 007 là: - Bồi dỡng đổi dạy học - Bồi dỡng đổi kiểm tra đánh giá học sinh Sau thống nội dung bồi dỡng đội ngũ quàn lí, tiến hành chọn hình thức bồi dỡng phù hợp cho giai đoạn 2- Các ... xuyên nhà trờng Có bồi dỡng đội ngũ số giáo viên cha chắn phơng pháp dạy học nâng cao tay nghề thực yêu cầu môn nói riêng chất lợng dạy học nói chung Vì vậy, năm học 200 6-2 007, tiếp tục đa công tác...
 • 7
 • 219
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
... quan tâm nhiều đổi phương pháp dạy học đổi phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh thực nhiều lần năm học *Với đổi phương pháp dạy học tập trung vào nội dung: - Sử dụng thiết bị dạy học cho môn - ... với phương pháp dạy học cũ, nếp dạy cũ hằn sâu thao tác, ý thức Khi tiếp xúc làm quen với phương pháp mới, họ cố gắng chuyển biến chậm; chậm thao tác, phương pháp, tổ chức hoạt động học tập học ... Có bồi dưỡng đội ngũ số giáo viên chưa chắn phương pháp dạy học nâng cao tay nghề thực yêu cầu môn nói riêng chất lượng dạy học nói chung Vì vậy, năm học 2006-2007, tiếp tục đưa công tác bồi dưỡng...
 • 7
 • 258
 • 2

Bồi dưỡng đội ngũ giải pháp nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học

Bồi dưỡng đội ngũ giải pháp nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học
... ngũ quan trọng Đây giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học giáo viên kết học tập học sinh Bồi dưỡng đội ngũ gốc đổi phương pháp dạy học Việc bồi dưỡng cho đội ngũ tốt giúp cho giáo ... quan tâm nhiều đổi phương pháp dạy học đổi phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh thực nhiều lần năm học *Với đổi phương pháp dạy học tập trung vào nội dung: - Sử dụng thiết bị dạy học cho môn - ... nhóm môn trực tiếp rút đổi phương pháp chưa đổi thiên phương pháp dạy học cũ Qua góp ý xây dựng sau dạy thử nghiệm, giáo viên tự hiểu khác phương pháp dạy học phương pháp dạy học truyền thống 3-Tiếp...
 • 11
 • 247
 • 0

SKKN BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

SKKN BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
... trờng Có bồi dỡng đội ngũ số giáo viên cha chắn phơng pháp dạy học nâng cao tay nghề thực yêu cầu môn nói riêng chất lợng dạy học nói chung Vì vậy, năm học 2006-2007, tiếp tục đa công tác bồi dỡng ... nhà trờng III/ GiảI pháp thực hiện: 1- Xác định nội dung bồi dỡng cho đội ngũ: Bồi dỡng đội ngũ yêu cầu quan trọng công tác đạo ngời cán quản lý trờng học Nội dung bồi dỡng đội ngũ phong phú Song, ... dung trọng tâm năm học 2006-2007 là: - Bồi dỡng đổi dạy học - Bồi dỡng đổi kiểm tra đánh giá học sinh Sau thống nội dung bồi dỡng đội ngũ quàn lí, tiến hành chọn hình thức bồi dỡng phù hợp cho...
 • 9
 • 105
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học

Sáng kiến kinh nghiệm quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học
... pháp cần thực để đổi PPDH Giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho CBGV Quản HĐ TCM Quản Phân công, phân nhiệm Quản HĐ GVCN đoàn thể Quản HĐ ngoại khóa ứng dụng CNTT QL Dạy học Đổi ... 1.3.1 Quản lý phương pháp dạy học Quản lý: trình tác động có mục đích, có tổ chức chủ thể quản lên khách thể quản việc vận dụng chức phương tiện quản lý, nhằm sử dụng có hiệu tiềm hội tổ ... động Phương pháp giáo dục THPT: Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng: Hỗ trợ phát triển phẩm chất lực học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng PP tự học, ...
 • 30
 • 236
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHI THỨC ĐỘI Ở TRƯỜNG HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHI THỨC ĐỘI Ở TRƯỜNG HỌC
... nghi thức Đội trờng học Phần II- Nội dung sáng kiến kinh nghi m I Cơ sở lý luận để viết sáng kiến kinh nghi m Nh nói phần I sáng kiến này, nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh phơng tiện giáo dục Đội, ... pháp nghi thức Đội ta tìm đợc biện pháp thích hợp để nâng cao nghi thức Đội chất lợng hoạt động Đội đợc nâng cao Kết luận: Xuất phát từ lý nên mạnh dạn nghi n cứu đề tài: Nâng cao chất lợng nghi ... động Đội nhà trờng đợc nâng cao vai trò nghi thức Đội nhỏ Vì phải nâng cao chất lợng nghi thức Đội nhà trờng nói chung , bậc THCS nói riêng Bởi nghi thức Đội quy định mang tính điều lệ tổ chức Đội...
 • 12
 • 4,882
 • 36

Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng nghi thức đội ở trường học

Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng nghi thức đội ở trường học
... nghi thức Đội trờng học Phần II- Nội dung sáng kiến kinh nghi m I Cơ sở lý luận để viết sáng kiến kinh nghi m Nh nói phần I sáng kiến này, nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh phơng tiện giáo dục Đội, ... pháp nghi thức Đội ta tìm đợc biện pháp thích hợp để nâng cao nghi thức Đội chất lợng hoạt động Đội đợc nâng cao Kết luận: Xuất phát từ lý nên mạnh dạn nghi n cứu đề tài: Nâng cao chất lợng nghi ... động Đội nhà trờng đợc nâng cao vai trò nghi thức Đội nhỏ Vì phải nâng cao chất lợng nghi thức Đội nhà trờng nói chung , bậc THCS nói riêng Bởi nghi thức Đội quy định mang tính điều lệ tổ chức Đội...
 • 12
 • 1,559
 • 7

Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh

Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
... every time ) -HS thấy đợc đáp án khứ đơn Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu môn Tiếng Anh ? Em chia động từ go -went -He went to ... pháp dạy học môn Tiếng Anh, giáo viên trọng đến việc đổi tổ chức hoạt Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu môn Tiếng Anh động học ... năm học 200 8-2 009 nh sau: Lớp 6A1 SS 39 Nữ 22 Giỏi 15 Khá 17 TB Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II Yếu Kém 12 Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu môn Tiếng Anh 6A2 43...
 • 16
 • 830
 • 14

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1 doc

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1 doc
... đến chất lượng chữ viết học sinh, lớp học sinh viết xấu, nét, nghiêng ngả dẫn đến thiếu ý thức học tập môn học khác Vì thấy cần phải có biện pháp để “ Nâng cao chất lượng rèn chữ viết cho học ... nhở học sinh - Tư ngồi học - Tay cầm bút - Quan sát trực tiếp, nhắc nhở sửa sai cho em, nhiều em sai phải sửa chung cho lớp để học sinh rút kinh nghiệm kịp thời 12 - Viết mẫu vào rèn chữ cho học ... giúp em cách kẻ dòng ly ô bảng lớp để học sinh dễ viết c-Luyện viết tập viết: Muốn học sinh viết đẹp giáo viên phải làm tốt khâu chuẩn bị bút cho học sinh Nếu học sinh viết bút chì giáo viên phải...
 • 15
 • 1,262
 • 9

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4 pptx

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4 pptx
... mụn luyện từ cõu mở rộng hệ thống hoỏ 10 chủ điểm đú 2.2 Trang bị cỏc kiến thức giảng dạy từ cõu * Tư - Cấu tạo tiờng - Cấu tạo từ + Từ đơn từ phức + Từ ghộp từ lỏy - Từ loại + Danh từ - Danh từlà ... vững giảng dạy phõn mụn II.QUY TRèNH DẠY LUYỆN TỪ VÀ CÂU Dạy lớ thuyết Dạy thức hành KTBC: ( 3-5 ') KTBC( 3-5 ') Bài Bài a GBT: - 2' a GTB ( 1-2 ') b Hỡnh thành KN: 1 0-1 2' b Hướng dẫn thực hành (3 2-3 4' ) ... nõng cao chất lượng dạy học II.BÀI HỌC Qua kết thu sau triển khai chuyờn đề cho thấy chất lượng dạy học biến Trong quỏ trỡnh thực chuyờn đề ''Nõng cao chất lượng giảng dạy phõn mụn Luyện từ cõu lớp...
 • 21
 • 879
 • 5

Đề tài báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non pot

Đề tài báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non pot
... giáo dục thể chất cho trẻ để từ tìm số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ việc làm quân trọng việc chăm sóc , bảo vệ sức kho ẻ trẻ giáo viên ngành học mầm non lại giáo ... ạy trường mầm non nông thôn vấn đề đặt cách tổ chức hình thức giáo dục thể ch ất cho trẻ – tuổi trường sao? Xuất phát từ vấn đề , đễ nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngành học mầm non ... ệp trường mầm non Việt Tiến số tạo điều kiện sở vật chất để mở rộng đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ - Qua đề tài mong cấp ngành giáo d ục góp ý chân th ành, đề tài có kết...
 • 17
 • 3,522
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh

Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
... Sỏng kin kinh nghim: nõng cao cht lng HS yu kộm mụn Ting Anh Nn kinh t th trng giai on mi ang m ca, Ting Anh t lõu c coi l ngụn ng giao tip quan trng, cng quan trng hn xu hng hi nhp kinh t ngy ... thực hiện: Phạm Thị Hạnh (A) Tr ờng THCS Liên Thuỷ Sỏng kin kinh nghim: nõng cao cht lng HS yu kộm mụn Ting Anh Nm c kin ln thc g dng HS yu kộm Lp S khỏ S % Cha Nm nm thc dng dng % L S % L 6A 16 ... (A) Tr ờng THCS Liên Thuỷ Sỏng kin kinh nghim: nõng cao cht lng HS yu kộm mụn Ting Anh ng cp.Vi nhng em cú v nhỳt nhỏt, cha t tin hot ng th , ngi núi ting Anh, s núi d b sai, tụi hi hc sinh bng...
 • 14
 • 342
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh

Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh
... chỗ ngồi cho học sinh yếu kém: Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh Tr ờng THCS Liên Thuỷ Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất l ợng HS yếu môn Tiếng Anh Đối tợng học sinh yếu có khía cạnh khác ... Hạnh Tr ờng THCS Liên Thuỷ 11 Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất l ợng HS yếu môn Tiếng Anh Sau áp dụng phơng pháp tiến hành kiểm tra lại chất lợng học sinh Kết chất lợng thể qua bảng số khảo ... thực hiện: Phạm Thị Hạnh Tr ờng THCS Liên Thuỷ Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất l ợng HS yếu môn Tiếng Anh Trong hớng dẫn học sinh tìm hiểu kiến thức học, việc kết hợp nhuần nhuyễn đối tợng...
 • 14
 • 425
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nang cao chat luong doi moi phuong phap day hocsang kien kinh nghiem nang cao chat luong hoc tap lop 5 lop chu nhiemsang kien kinh nghiem nang cao chat luong hoc tap cua lop chu nhiemsáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy nghềsáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy môn công nghệ 8tài liệu sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4 pptxsáng kien kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 45 tuổibáo cáo sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học môn tập đọc chính tả kết hợp giáo dục kĩ năng sống cho hsthsáng kien kinh nghiem nang cao chát luong mon toan lop4sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng bữa ăn tại trường ph thông dtnt liên hiệp tan phú đinh quán cho truong bán trúsáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệmsáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp 3sáng kiến kinh nghiệm nâng ca chất lượng cán bộ công chức xã phườngsáng kiến kinh ngiệm nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với toánmột số kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường thcschiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học