Bài tập lớn môn động lực học

Bài tập lớn môn động lực học kết cấu công trình

Bài tập lớn môn động lực học kết cấu công trình
... −20sin15t (4.1) Phương trình (4.1) phương trình vi phân chuyển động khối lượng m − Giải phương trình vi phân (4.1): u ( t ) = uh ( t ) + u p ( t ) Nghiệm tổng quát phương trình (4.1): 15 Bµi tËp ... ⇔u+ Nghiệm tổng quát phương trình (3.1) tổng nghiệm tổng quát phương trình nghiệm riêng phương trình không u ( t ) = uh ( t ) + u p ( t )  Tìm nghiệm tổng quát phương trình nhất: && & uh + 2ςωn ... thời gian t; sau rút nhận xét: a) Xác định phương trình chuyển động u(t) khối lượng m: Để xác định u(t) ta phải giải phương trình vi phân (1.1) lực kích thích điều hòa p(t) = p0sin(ωt): && & mu...
 • 21
 • 1,081
 • 11

Bài tập lớn môn động lực học

Bài tập lớn môn động lực học
... Trang (35) Tiểu Luận Động Lực Học Công Trình Lúc hệ số động phụ thuọcc vị trí tải trọng di động Khi tải trọng di động đến nhịp l / , ta có: sin 1 Giá trị lớn hệ số động xẩy sin max ... Trang 10 Tiểu Luận Động Lực Học Công Trình phần Bài tập q (t) = q (0 )sin t m2 = m m1 = m Bài 1: Cho hệ có sơ đồ nh- hình vẽ: 0.61 2EI l Với tần số a) Xác định tần số dao động riêng b) Vẽ ... Luận Động Lực Học Công Trình y = y 1= 3 y 1= y = y 2 = 0 y 1= 1 y1 = y 1= 2px 1px y = y 4 = 6 y 3 = y = y = 5 y = y1 = 3px y1 = 4px Xác định lực động đất lên khung Công thức xác định lực động...
 • 34
 • 359
 • 0

Bài soạn Bài tập chương Nhiệt động lực hoc

Bài soạn Bài tập chương Nhiệt động lực hoc
... 16 Một động nhiệt hoạt động theo chu trình Cac-nô hai nguồn nhiệt 1770C 270C a Tính hiệu suất động b Khi đạt hiệu suất sau động nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 9.1018J Tính công suất động cơ? ... thụ hết 1kg xăng có suất tỏa nhiệt 46.106J/kg Công suất động xe máy bao nhiêu? 20 Một động nhiệt hoạt động theo chu trình gồm hai trình đẳng tích hai trình đẳng nhiệt Tác nhân mol khí lí tưởng ... máy lạnh, có nhiệt lượng Q = 843840J thoát khỏi thành máy Nhiệt độ máy t2 = 50C nhiệt độ phòng t1 = 200C Công suất nhỏ máy lạnh bao nhiêu? 19 Động xe máy có hiệu suất 20% Sau hoạt động tiêu thụ...
 • 3
 • 1,263
 • 8

Bài tập lớn môn tâm lý học giáo dục docx

Bài tập lớn môn tâm lý học giáo dục docx
... khoa học khác nhau, triết học, xã hội học, kinh tế - trị học, luật học, tâm học, y học, giáo dục học Trong đó, quan điểm triết học nhân cách người, bản, có khác biệt so với quan điểm khoa học ... trị đạo đức - Ba là: giáo dục đạo đức cộng sản trình kết hợp giáo dục tự giáo dục Quá trình tự giáo dục tiếp tục giáo dục đạo đức chủ thể, mặt bên trong, nội tâm trình giáo dục đạo đức xã hội thực ... trạng thái tâm luôn chịu ảnh hưởng hoạt động tâm khác Trạng thái tâm luôn diễn lại, lâu ngày trở thành nét tâm điển hình cá nhân 1.1.2.1.3.3 Đặc điểm tâm (thuộc tính tâm cá nhân):12...
 • 53
 • 970
 • 1

BÀI TẬP LỚN MÔN THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG pps

BÀI TẬP LỚN MÔN THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG pps
... 80 (cm) ngăn nước Xác định lực P cho cánh cửa thẳng đứng hình vẽ Biết trọng lượng riêng nước 9810 (N/m2) NHãM OTO5-K3 BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC GVHD: LÊ ĐỨC HIẾU Giải Áp lực nước tác dụng lên cánh ... lỏng 1000 (kg/m3), g = 9,81 (m/s2) NHãM OTO5-K3 BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC GVHD: LÊ ĐỨC HIẾU Giải Tổng áp lực tác dụng : P = Px2 + Pz2 Thành phần áp lực ngang : R ).R.l mà γ n = ρ n g = 1000.9,81 = ... có độ nhớt động lực μ = 0,04 (N.s/m2) Vận tốc chất lỏng phân bố theo quy luật: NHãM 9 OTO5-K3 BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC GVHD: LÊ ĐỨC HIẾU v = 10y - y2 (cm/s) (0 ≤ y ≤ d / 2) Xác định lực ma sát tác...
 • 16
 • 1,100
 • 51

BÀI TẬP LỚN MÔN THỦY LỰC - GVHD ThS.LÊ VĂN THÔNG potx

BÀI TẬP LỚN MÔN THỦY LỰC - GVHD ThS.LÊ VĂN THÔNG potx
... cân khối trụ, trọng tâm C khối trụ đáy D Cân khối trụ bền hay không? Hình Bài giải Trang BT THỦY LỰC GVHD: ThS.LÊ VĂN THÔNG ρ pb = 22, ρ H 2O ρ pb = 11,3*103 kg / m3 ρ go = 0,5ρ pb Khi vật cân ... BT THỦY LỰC GVHD: ThS.LÊ VĂN THÔNG πd2 πd2 Nd = γ × ( ×h− × ) 4 d x = D a d 10 ⇒ x = × a = × 20 = 10cm D 20 πd πd2 ... 10−2 + ρ go ×1 11,3 × × 10−2 ×10−2 + 0,5 ×1× 0,52 = = 0,3612m 11,3 × ×10−2 + 0,5 ×1 Tâm đẫy áp lực D không phụ thuộc vào chất vật liệu ZD = h 0, 726 = = 0,363m 2 Trang ...
 • 3
 • 292
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN THỦY LỰC CÔNG TRÌNH potx

BÀI TẬP LỚN MÔN THỦY LỰC CÔNG TRÌNH potx
... nhô lên mặt nước h Hg 2R Để phểu nằm cân áp lực thủy ngân áp lực nước tác dụng lên phểu phải Áp lực thủy ngân 3 Nd=γHg- ( R * π * R − π * R ) (1) Áp lực nước N dH O = γ H O * (k * π * R − π * ... N03 Bài 4: Một phểu hình bán cầu úp ngược vào đáy thùng rót đầy thủy ngân đến đỉnh bán cầu Để giữ phểu nằm yên người ta đổ nước vào...
 • 2
 • 501
 • 4

bài tập lớn môn tâm lý học đại cương: phân tích câu nói của napoleon: tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công

bài tập lớn môn tâm lý học đại cương: phân tích câu nói của napoleon: tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công
... đến thành công Sở dĩ họ khác tâm lí người khác nhau, có người có quy luật tâm lí ổn định người dễ dàng đến đích thành công Napoléon Bonaparte nói: Tôi thành công chí thành công , câu nói trở thành ... thấy ông thành công ông chí thành công Một câu hỏi đặt đây: “ Vậy chí gì?” Quyết chí muốn đề cập đến vấn đề ý chí, nghị lực tâm vươn lên khó khăn sống Theo quan điểm tâm học “Ý chí mặt động ... khăn” Ý chí thuộc tính tâm cá nhân Nó không sinh mà hình thành, luyện trình người đấu tranh với khó khăn, thiếu thốn sống Do người có ý chí Bình luận câu nói Tôi thành công chí thành công ...
 • 12
 • 6,843
 • 4

giáo án bài tập về nhiệt động lực học

giáo án bài tập về nhiệt động lực học
... Hoạt động 3: số tập Giải: Độ biến thiên nội khí : động nhiệt: - Bài 1: Hiệu suất động nhiệt ∆U = Q +A6= Q - p ∆V 6 20% Nhiệt lượng nguồn nóng cung cấp 6.10 - 8.10 0,5 = 2.10 (J) 400J, tình Nhiệt ... tình Nhiệt lượng động truyền cho nguồn lạnh Tóm tắt: + Hướng dẫn HS để tính nhiệt lượng Q1=400J động truyền cho nguồn lạnh H=20%=0.2 - Bài 2: Một động nhiệt nhận từ Q2=? nguồn nóng nhiệt lượng 1200J ... 100-70 = 30 (J) - Câu 8: * Tóm tắt Q = 6.106 J - số tập động nhiệt: hiệu suất: Q − Q2 H= ...
 • 3
 • 856
 • 3

Báo cáo bài tập lớn môn kinh tế học vi mô

Báo cáo bài tập lớn môn kinh tế học vi mô
... 1Bài tập lớn Kinh tế vi Phần 1: Lý thuyết I Giới thiệu chung môn học vi Kinh tế học vi môn khoa học cung cấp kiến thức lý luận phương pháp kinh tế cho môn quản lí doanh nghiệp ngành kinh ... lựa chọn kinh tế tối ưu hoạt động kinh tế học vi Lựa chọn kinh tế tối ưu hoạt động kinh tế vi vấn đề cốt lõi, xuyên suốt kinh tế học vi mô, nghiên cứu vấn đề cụ thể kinh tế vi phải nắm ... học vi môn khoa học kinh tế, khoa học lựa chọn hoạt động kinh tế vi tối ưu doanh nghiệp, tế bào kinh tế học Vi c nghiên cứu kinh tế vi cần vào luận điểm Mác kinh tế thị trường Nó quan...
 • 21
 • 219
 • 0

BÀI TẬP CHỌN LỌC ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

BÀI TẬP CHỌN LỌC ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN
... 2r2 ) Hai vật bắt đầu chuyển động xuống phía Hộp trượt với hệ số ma sát k, hình trụ lăn không trượt Tìm góc nghiêng α để chuyển động hai vật luôn cách khỏang không đổi Để có chuyển động hệ số ... 2 Khi dao động góc nhỏ quanh vị trí cân Chứng minh dao động điều hòa tìm chu kì Nếu gắn thêm vào đầu B cầu nhỏ có khối lượng khối lượng AB chu kì dao động nhỏ thay đổi nào? Bài 7: Trên mặt ... quanh bánh đà, đầu sợi dây treo vật khối lượng m Vật nâng lên rồ thã cho rơi xuống Sau rơi đọan h, vật làm căng sợi dây quay bánh đà Tìm tốc độ góc bánh đà thời điểm Bài 13 : Một đồng chất, khối...
 • 4
 • 636
 • 7

bài tập lớn môn tâm lý học đại cương

bài tập lớn môn tâm lý học đại cương
... nghiệp tốt làm việc hiệu 11 Bài tập lớn Tâm học đại cương Lành Thanh Huyền 382620 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Tâm học đại cương, Nxb Công an nhân dân, ... hướng nghề nghiệp sinh viên nói riêng Hứng thú học tập hay công việc yếu tố quan trọng định chất lượng học tập công việc Bài tập lớn Tâm học đại cương Lành Thanh Huyền 382620 Hứng thú - biểu ... Bài tập lớn Tâm học đại cương Lành Thanh Huyền 382620 nhân loại Trong nói đến tượng tâm học, có nhiều ý kiến cho thường mang nặng tính thuyết, trừu tượng thực...
 • 12
 • 1,268
 • 4

Bài tập lớn môn giáo dục học đạic ương

Bài tập lớn môn giáo dục học đạic ương
... THANH HUYỀN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG - 25 - BÀI TẬP LỚN nhiều HS Trong đó, chương trình giáo dục đạo đức lại chưa thể vai trò quan trọng môn Ở bậc tiểu học, tuần học sinh học tiết đạo đức Học sinh ... người giáo viên nhà giáo dục không chuyên tâm vào việc tu dưỡng đạo đức cho học sinh mà phải thực đầy đủ nhiệm vụ khác giáo dục: Giáo dục trí tuệ, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mĩ, giáo dục ... đức em Giáo dục sinh viên đại học: a Sự cần thiết khách quan giáo dục đạo đức cho sinh viên SV: NGUYỄN THỊ THU HIỀN 08CĐCN GV:NGUYỄN THANH HUYỀN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG - 10 - BÀI TẬP LỚN Trong...
 • 29
 • 266
 • 0

bài tập lớn môn Đúc đại học Công nghiệp

bài tập lớn môn Đúc đại học Công nghiệp
... đúc thép, khó đúc vật thành mỏng hình dáng phức tạp; vật đúc có ứng suất lớn khuôn kim loại cản co mạnh; vật đúc gang dễ bị biến trắng; quy trình đúc phải chặt chẽ Tuy có đặc điểm công nghệ đúc ... bền cao động Đúc phôi thép • Thiết bị đúc khuôn Thiết bị đúc khuôn thường chia thành đúc đúc dưới, đúc thép lắng thép sôi • o Đúc trên: Rót vào từ đầu thỏi o Đúc dưới:  Ưu điểm: Rót vào ống từ ... "test" Công nghệ khuôn khô :Trong công nghệ khuôn khô khuôn tươi đem sấy lò sấy khoảng 5h trước rót gọi loại khuôn khô Thiết bị đúc khuôn thường chia thành đúc đúc dưới, đúc thép lắng thép sôi Đúc...
 • 28
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn môn tâm lý học đại cươngbài tập lớn môn thủy lực đại cươngbai tap thuy khi dong luc hoc ung dungbai tap thuy khi dong luc hocbai tap chuong 2 dong luc hoc chat diembài tập lớn môn quản trị họcbài tập lớn môn thủy lực đại cương ppsbài tập thủy khí động lực họcgiải bài tập chương 2 động lực học chất điểmbài soạn bài tập chương nhiệt động lực hocbài tập về nhiệt động lực họcbài tập chương nhiệt động lực họcbai tap chuong 2 dong luc hoc chat diem he cao dangbài tập lớn môn động cơ đốt trongbai tap thuy khi dong luc hoc ung dung có lời giải15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu ho500 thế võ tự vệ vojtechl levskyTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trang74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾPhuong an phat hanh tang von dieu le 201405. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA5. Phieu lay bieu quyetB Chuong trinh - the le bieu quyetTTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1Phieu dong gop y kien 20144. Thuyet minh BCTC 2008Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hop