Bài tập môn động lực học có đáp án

bài tập môn quản trị học đáp án

bài tập môn quản trị học có đáp án
... xã hội d Các yếu tố trị luật pháp Sai Đáp án "Các yếu tố trị luật pháp" Vì "Các ví dụ nêu tiêu phản ánh điều kiện pháp luật quốc gia" Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học" , 3, mục 3.2.3 ... Sai Đáp án "Kết nạp" Vì "Ví dụ cho thấy rõ cách quản trị theo kết nạp họ thu hút thêm ngân hàng tham gia vào tổ chức họ" Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học" , 3, mục 3.5 Các giải pháp quản ... điểm nhu cầu thấp" Anh/chị tham khảo giáo trình "Quản trị học" , 3, mục 3.5 Các giải pháp quản trị biến động môi trường Không Điểm: 0/1 Góp ý Question12 Điểm : Các quan phủ quản lý hoạt động có...
 • 25
 • 353
 • 0

tổng hợp bài tập TN và TL về sở của nhiệt động lực học đáp án

tổng hợp bài tập TN và TL về cơ sở của nhiệt động lực học có đáp án
... nguyên lí II nhiệt động lực học ? A Độ tăng nội vật tổng công nhiệt lượng mà vật nhận B Động nhiệt chuyển hoá tất nhiệt lượng nhận thành công học C Nhiệt lượng truyền từ vật sang vật nóng D Nhiệt lượng ... Nguyên lí I nhiệt động lực học C Nguyên lí II nhiệt động lực học D Định luật bảo toàn động lượng Câu 12: Trong trình chất khí truyền nhiệt nhận công A Q biểu thức ∆U = Q + A phải giá trị nòa ... 0,1kg nhiệt độ 100 0C bỏ vào nhiệt lượng kế Nhiệt lượng kế đồng thau khối lượng 0,1kg chứa 0,2kg nước ban đầu nhiệt độ 20 0C Nhiệt độ hệ cân nhiệt 24 0C Tính nhiệt dung riêng c vật A Biết nhiệt...
 • 5
 • 536
 • 7

bài tập nhiệt động lực học lời giải

bài tập nhiệt động lực học có lời giải
... Câu 3: Trả lời: Câu Trả lời: ...
 • 4
 • 10,842
 • 208

Bài tập ADN - Di truyền học - Đáp Án - Ôn thi ĐH môn Sinh học.PDF

Bài tập ADN - Di truyền học - Có Đáp Án - Ôn thi ĐH môn Sinh học.PDF
... 5100A0, M= 900000ñvC A=T=600 nu, G=X=900 nu 25 M t gen có: - M ch 1: A1 = 500, G1 =300 -3 - http://tuoitrevui.net - Thư vi n sách mi n phí BÀI T P ADN - M ch 2: A2 = 100 , G2 =600 a Tính s lư ng A, T, ... S liên k t hydro c a gen -2 - http://tuoitrevui.net - Thư vi n sách mi n phí BÀI T P ADN ðs: M =900000 ñvC C =150 vòng A = T =600 nu, G = X = 900 nu H= 3900 18 M t gen klpt 18.105 ñvC, t ng ... http://tuoitrevui.net - Thư vi n sách mi n phí BÀI T P ADN G = X = 840 nu M t gen 1800 c p nu, t l 2A = 3G a Tìm chi u dài gen b ng m b S lư ng A, T, G, X ðs: l = 0,51 m A = T = 900 nu G = X = 600 nu M t gen có...
 • 4
 • 293
 • 2

bài tập về ĐỘNG lực học cấu

bài tập về ĐỘNG lực học cơ cấu
... thời gian (s) vận tốc khâu dẫn lại lặp lại nh ban đầu chứng tỏ máy chuyển động bình ổn b, Tính hệ số không hệ số động lực học máy Ta có * = max + 1min tb = 1max tb với 1max = 200 + 10 = 210;1min ... khoảng thời gian 10 (s) vận tốc lại lặp lại nh ban đầu chứng tỏ máy chuyển động bình ổn b, Tính hệ số không hệ số động lực học máy Ta có = * = max + 1min 55 + 45 55 45 tb = max = = 50 = = tb ... cõn bng ngc chiu vi mụ men thay th) Bài 16 /: Vận tốc góc khâu dẫn 1máy thay đổi cho max = 55 (1/s); = 45 (1/s); max = 100 (1/s2); a, Chứng tỏ máy chuyển động bình ổn: Vận tốc góc khâu dẫn...
 • 5
 • 213
 • 1

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng đáp án

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án
... mạng (20 câu) Giới thiệu TCP/IP (15 câu) Quản trị IOS thiết bị Cisco (20 câu) Chuyển mạch lớp giao thức STP (18 câu) Mạng LAN ảo giao thức VTP (16 câu) Tổng hợp (35 câu) Liên mạng Câu Thiết bị ... 13 Câu 11 Mô tả a Thiết bị gởi nhận thông tin thuộc tầng mạng b Lớp tạo mạch ảo trước truyền hai trạm c Lớp sử dụng dịch vụ access points d Thiết bị sử dụng địa phần cứng để lọc liệu Thiết bị/ Lớp ... Network 15 Câu 13 Mô tả a Địa phần cứng định nghĩa tầng b Thiết bị tạo miền đụng độ lớn miền quảng bá lớn c Thiết bị chia nhỏ miền đụng độ miền quảng bá d Thiết bị tạo nhiều miền đụng độ nhỏ mạng thuộc...
 • 132
 • 5,330
 • 13

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN
... thay đổi không đáng kể) A C2H5OH C4H9OH B C2H5OH C3H7OH C C3H7OH C4H9OH D C4H9OH C5H11OH [] rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở đồng phân cấu tạo mà phân tử chúng phần trăm khối ... chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5) A butan B 2-metylpropan C 3-metylpentan D 2,3-đimetylbutan [] Đốt cháy hoàn toàn rượu (ancol) X thu CO H2O tỉ ... dịch muối trung hoà nồng độ 27,21% Kim loại M (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65) A Mg B Zn C Cu D Fe [] Khi cho ankan X (trong phân tử phần trăm khối lượng...
 • 5
 • 9,840
 • 317

Bài tập dao động điều hòa đáp án

Bài tập dao động điều hòa có đáp án
... đơn chu kỳ dao động nhỏ 2s 2,5s Chu kỳ lắc đơn chiều dài hiệu chiều dài lắc là: Câu 11 Trong khoảng thời gian lắc chiều dài l1 thực đ-ợc dao động, lắc chiều dài l2 thực đ-ợc 10 dao động, ... đếm giây (chu kỳ 2s) độ dài 1m, lắc đơn độ dài 3m dao động với chu kỳ Câu 13 Một lắc đơn độ dài l1 dao động với chu kỳ T1 = 0,8s Một lắc đơn khác độ dài l2 dao động với chu kỳ T1 = ... đơn chu kỳ dao động T = 3s, thời gian ngắn để lắc từ VTCB đến vị trí li độ x = A/2 ? Câu Một lắc đơn chu kỳ dao động T = 3s, thời gian ngắn để lắc từ vị trí li độ x =A/2 đến vị trí có...
 • 14
 • 31,479
 • 1,274

tài liệu ôn tập môn quản trị học (có đáp án)

tài liệu ôn tập môn quản trị học (có đáp án)
... khoa học quản trị, thổi phồng mặt nghệ thuật quản trị Vi vay: Nắm khoa học quản trị, GĐ đỡ thất bại kinh doanh Nắm nghề quản trị, GĐ bớt lúng túng vận hành DN Nắm nghệ thuật quản trị, giúp GĐ ... hàng Nông nghiệp Hội đồng quản trị Ban kiểm soát TGĐ công ty Ban giám đốc Ban tham mưu Công ty Phó TGĐ Tài Giám đốc công ty liên doanh Phó TGĐ Sản xuất Giám đốc công ty sản xuất Giám đốc công ty ... thuyết quản trị hành chánh Trong trường phái quản trị khoa học trọng đến hợp lý hóa cơng việc nhiệm vụ mà cơng nhân phải làm trường phái quản trị tổng qt (hay hành chánh) lại phát triển ngun tắc quản...
 • 39
 • 10,921
 • 15

Bài tập trắc nghiệp sinh học đáp án

Bài tập trắc nghiệp sinh học có đáp án
... chán, loại tập tính học được: a Học ngầm b In vết c Học khôn d Quen nhờn 20/ Dựa vào kiến thức có, học sinh giải toán đại số hình thức học tập: a Học ngầm b In vết c Điều kiện hóa đáp ứng d Học ... Nguyên liệu pha sáng là: a Ánh sáng, CO2, ATP NADPH b Ánh sáng, nuớc, ADP NADP+ c Ánh sáng, nuớc, ATP NADPH d Ánh sáng, nuớc, CO2 84/ Nguyên liệu pha tối là: a ATP, NADPH, ánh sáng, nuớc, CO2 b ... CK/ha/ngày Giả sử hạt giá trị kinh tế Vậy: a Năng suất sinh học 0.40 CK/ha/ngày b Năng suất sinh học 0.15 CK/ha/ngày c Năng suất sinh học 0.05 CK/ha/ngày d Năng suất sinh học 0.20 tấnCK/ha/ngày...
 • 26
 • 346
 • 0

555 bài tập trắc nghiệm hóa học đáp án chi tiết

555 bài tập trắc nghiệm hóa học có đáp án chi tiết
... nhứng theo giảm 92 - 82 = 10, phân rã làm tăng 6+ đơn vị điện tích Vậy đáp án : B 16 Chọn đáp án B Đó họ Uran nguyên tố gốc Họ Thori nguyên tố gốc Họ actini nguyên tố gốc Th 90 92 U ... theo chi u tăng điện tích hạt nhân - Bán kính nguyên tử: + Trong chu kỳ, theo chi u tăng điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử giảm dần + Trong nhóm A, theo chi u tăng điện tích hạt nhân, bán ... 23.Một nguyên tố hoá học nhiều loại nguyên tử khối lợng khác lí sau ? A Hạt nhân số nơtron nhng khác số proton B Hạt nhân số proton nhng khác số nơtron 11 C Hạt nhân số nơtron nhng...
 • 180
 • 1,674
 • 0

Ôn tập môn triết cao học đáp án

Ôn tập môn triết cao học có đáp án
... Triết học cổ điển Đức đỉnh cao triết học theo nghĩa cũ , nghĩa “khoa học khoa học Sau triết học Đức diễn wq trình phi cổ điển hố triết học chung phi cổ điển hố văn hố châu Âu Câu 4: Sự đời triết ... chất đối tượng triết học, quan hệ triết học khoa học cụ thể, chuyên biệt Sự đời triết học Mác góp phần làm thay đổi quan niệm tính chất đối tượng triết học, quan hệ triết học với khoa học cụ thể ... tảng triết học Mác Lòch sử phát triển triết học cho thấy phạm trù “thực tiễn” từ thời cổ đại, trở thành phạm trù nhắc đến nhiều học thuyết triết học Điều không khó giải thích, lẽ không nhà triết...
 • 29
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn kinh tế lượng có đáp ánbài tập hợp đồng dân sự có đáp ánbài tập trắc nghiệm logic học có đáp ánbài tập dao đông điều hòa có đáp án violetbai tap dao dong dieu hoa co dap an chi tietbài tập dao đông điều hòa có đáp ánbai tap mon luat kinh te co dap anbài tập dao đông điều hòa có đáp án chi tiếtbài tập trắc nghiệm hóa học có đáp ánbai tap mon thue nha nuoc co dap anbài tập môn luật doanh nghiệp có đáp ánbài tập công của lực điện có đáp ánbai tap ly thuyet hoa hoc co dap anbai tap lien ket hoa hoc co dap anbài tập liên kết hóa học có đáp ánTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_6Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_7bTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_3Đồ án xử lý nước thảiChất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh ninh bình hiện nay ttChất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh ninh bình hiện nayĐánh giá kết quả phẫu thuật chẻ dọc cành cao xương hàm dưới ở bệnh nhân sai khớp cắn loại III có sử dụng khí cụ định vị lồi cầu ttNhật ký lưu mẫuQUY DINH LUU MAUBài tập lập trình pascal thi tin học sinh giỏi THCSBài tập lập trình pascal hsg cấp thcsufquan tri kinh doanh25995ufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan ly kinh doanh25998ufquan tri van phong26000Bài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lực0e678 thong bao tuyen dung thanhcongroup ninhbinh2016 VEF Fellowship Announcement VN31f2d danh sach hoc bong K64 hk i 2014 2015FULL CÔNG THỨC TÍCH PHÂN DÀNH CHO THI THPT QUỐC GIA